Jobmonitor. Search results for Government regulatory associate professionals not elsewhere classified

4 Jobs found

Used filters:
 • Government regulatory associate professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Prešernova cesta 10 , 3320 VELENJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 12. 2020, polni delovni as, 40, VODI POSTOPKE NA PODROJU JAVNIH POOBLASTIL (PROSTA PRESOJA, OPROSTITVE, DRUINSKI PREJEMKI, STARŠEVSKO VARSTVO, ŠTIPENDIJE), SKRBI ZA VZDREVANJE PODATKOV V RAUNALNIŠKEM SISTEMU, PRIPRAVLJA ZAHTEVKE, POSREDUJE PODATKE, VODI EVIDENCE, ARHIV, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, UREJA ZAVAROVANJA, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA, Smer izobrazbe: druboslovna in druga ustrezna smer; Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljeno preverjanje usposobljenosti za ustrezno strokovno delo, ...

 • Company Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Prešernova cesta 10 , 3320 VELENJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 12. 2020, polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM V SKLADU Z UREDBO O UPRAVNEM POSLOVANJU, VODI EVIDENCE IN PRIPRAVLJA POROILA, VODENJE EVIDENCE UPORABE IN VZDREVANJA SLUBENIH VOZIL, IZVAJA ADMINISTRATIVNA DELA (PRIPRAVA IN PISANJE DOPISOV, ZAPISNIKOV, FOTOKOPIRA IN ARHIVIRA GRADIVO), IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA, Posebni pogoji: osnovno znanje za urejanje besedil in preglednic, opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, ...

 • Company OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU, Nazorjeva ulica 1 , 4000 KRANJ in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as, 8 mesecev, polni delovni as, 40, –PROUEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOITVE, PRIPRAVA ODLOITVE, PRIPRAVA OBRAZLOITVE ODLOITVE, ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU FUNKCIONARJA PRED SODIŠI IN DRUGIMI ORGANI, SPREMLJANJE IN PROUEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠ IN TUJE STROKOVNE LITERATURE, PREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRI IN IZVEDENCEV PO NAROILU FUNKCIONARJA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV NA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV, IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA. VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA OSEBJA ORGANA, PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRA...

 • Company OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10 , 2310 SLOVENSKA BISTRICA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2024, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROJU, SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJE POTREBNIH EVIDENC, IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNIM IN PRAVOASNIM IZVAJANJEM POGODBENIH OBVEZNOSTI, SODELOVAJE PRI PRIPRAVI POROIL IN GRADIV Z DELOVNEGA PODROJA, IZVAJANJE NALOG NA PODROJU JAVNIH NAROIL, POMO PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH OBLIK GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, DELO NA EVROPSKEM PROJEKTU HUB-IN, OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Kandidati naj podajo objavo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani obi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Government regulatory associate professionals not elsewhere classified Edit filters