Jobmonitor. Search results for Generalist medical practitioners

26 Jobs found

Used filters:
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve javnega uslubenca na delo, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - IZVAJANJE URGENTNE SLUBE., DR.MED.SPEC. SPLOŠNE OZ. DRUINSKE MEDICINE, VELJAVNA LICENCA ZA DELO S PODROJA SPLOŠNE OZ. DRUINSKE MEDICINE., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., VELJAVNA LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE. , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO- IZVAJANJE URGENTNE SLUBE., STROKOVNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUBENCA NA DELO, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., DO VRNITVE JAVNEGA USLUBENCA NA DELO, VELJAVNA LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., VELJAVNA LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUBENCA NA DELO, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, IZVAJANJE URGENTNE SLUBE., VELJAVNA LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LENART, MAISTROVA ULICA 22, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUINSKE ALI SPLOŠNE MEDICINE ZA DELO  V DOMU STAREJŠIH., DOKAZILO O IZOBRAZBI IN KRATKI IVLJENJEPIS, dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LENART, MAISTROVA ULICA 22, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA DRUINSKE MEDICINE V AMBULANTI, DOMU IN URGENCI, DOKAZILO O IZOBRAZBI IN KRATKI IVLJENJEPIS, dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 8 , 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 ZA DELO NA NMP., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA. ALTERNATIVNO SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI ZDRAVNIKI, KI IMAJO OPRAVLJENO SPECIALIZACIJO IZ DRUINSKE MEDICINE - PO MONOSTI Z OPRAVLJENIMI SLEDEIMI TEAJI: ALS, ITLS, EPALS, MRMI, OSNOVNI TEAJ UZ., veizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 8 , 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVNIK SPECIALIST ZA DELO V ADM IN NMP., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, LICENCA ZA DELO. , dvoizmensko...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Kranj, Gosposvetska ulica 10 , 4000 KRANJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ZDRAVNIKA, SPECIALISTA DRUINSKE/SPLOŠNE MEDICINE NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, OPRAVLJEN SPECIALISTINI IZPIT IZ DRUINSKE MEDICINE, ZAELJENE IZKUŠNJE V PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO, KIDRIČEVA ULICA 5 B, 3270 LAŠKO in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO DRUINSKEGA ZDRAVNIKA V SPLOŠNI AMBULANTI ZDRAVSTVENEGA DOMA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IN OPRAVLJENA SPECIALIZACIJA , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUINSKE MEDICINE V DE DRUINSKA MEDICINA, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis (EUROPASS), potrdilo o izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO, CESTA SOLINARJEV 1 , 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as  oz. ZAKLJUKA SPECIALIZACIJE, polni delovni as, 40, ZDRAVNIK/CA Z OPRAVLJENIM STROKOVNIM IZPITOM, , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, OBLAKOVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUINSKE MEDICINE Z OPRAVLJENIMI TEAJI URGENTNIH ZNANJ V OKVIRU STROKOVNE DOKTRINE, CEPLJENJE HEPATITIS B, OŠPICE, VELJAVNA LICENCA V RS IN OPRAVLJENI TEAJI URGENTNIH ZNANJ, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUINSKE MEDICINE V AMBULANTI (4 URE) IN VKLJUEVANJE V DEURNO SLUBO (4 URE)., Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije na podroju druinske medicine. Znanje slovenskega jezika na ravni C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira. Cepljenje: Hepatitis B, ošpice (2 dozi). PPD se bo doloil ob zaposlitvi, glede na dela in naloge, ki jih bo opravljal-a., dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUINSKE MEDICINE V AMBULANTI., Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije na podroju druinske medicine. Znanje slovenskega jezika na ravni C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira. Cepljenje: Hepatitis B, ošpice (2 dozi). PPD se bo doloil ob zaposlitvi, glede na dela in naloge, ki jih bo opravljal-a., ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Radovljica, Kopališka cesta 7 , 4240 RADOVLJICA in Radovljica
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V DOMU DR.JANKA BENEDIKA IN CUDV MATEVA LANGUSA RADOVLJICA., Medicinska fakulteta RS in veljavna licenca s podroja druinske (splošne) medicine. Delovne izkušnje zaelene. Izvajanje zdravstvenega varstva v ambulanti druinske medicine, v domu dr.Janka Benedika in CUDV Mateva Langusa Radovljica, opravljanje deurne slube.  , ...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  ZDRAVNIK Z OPRAVLJENIM PRIPRAVNIŠTVOM, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV PO PREDHODNI KONZULTACIJI Z MENTORJEM OZ. NADZORNIM ZDRAVNIKOM, ZBIRANJE PODATKOV O BOLEZNI PACIENTA (DIAGNOSTIKA) TER POSTAVLJANJE DIAGNOZE, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA (DOLOANJE TERAPIJE) ZA UGOTOVLJENE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI, POŠKODBE, DOKUMENTIRANJE POTEKA OPRAVLJENEGA MEDICINSKEGA PREGLEDA PACIENTA, UGOTOVITEV IN POSTAVLJENE DIAGNOZE TER PREDPISANEGA ZDRAVLJENJA, SPREMLJANJE UINKOVANJA PREDPISANEGA ZDRAVLJENJA, UINKOVANJA DODELJENIH ZDRAVIL IN ZDRAVSTVENIH PRIPOMOKOV., Opravljen strokovni izpit, vpis v register zdravnikov, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev (zdravstvena sposobnost za opravljanje delovnih nalog delovnega mesta b...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA, DELLAVALLEJEVA ULICA 3 , 6000 KOPER - CAPODISTR in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA V AMBULANTI DRUINSKE MEDICINE., Veljavna licenca, vpis v register zdravnikov, zavod lahko nudi slubeno stanovanje., dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Sevnica
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUINSKE MEDICINE V SPLOŠNI AMBULANTI DU IMPOLJCA IN SPLOŠNI AMBULANTI ZD SEVNICA,   k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o zakljueni izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, javnega uslubenca se lahko na podlagi pridobljenih soglasji uvrsti najve 5 planih razredov višje od planega razreda delovnega mesta, vendar ne v višji plani razred kot ga je mono dosei z napredovanjem, monost ureditve nastanitve v kraju dela, monost opravljanja dela v NMP, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE, Ostrovrharjeva ulica 6 , 1215 MEDVODE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE AMBULANTNIH PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH PREGLEDOV BOLNIKOV., , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE, Ostrovrharjeva ulica 6 , 1215 MEDVODE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as, 15 mesecev oz. nadomešanje porodniškega dopusta, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE AMBULANTNIH KURATIVNIH IN PREVENTIVNIH PREGLEDOV PACIENTOV, , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE, MESTNI TRG 2, 1230 DOMŽALE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 24, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUINSKE MEDICINE, DIPLOMA MF (DR. MED.) OPRAVLJEN SPECIALISTINI IZPIT IZ SPLOŠNE IN DRUINSKE MEDICINE, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE, ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST ZA DELO., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER, Cesta I. slovenskega tabora 2 , 9240 LJUTOMER in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVNIK Z OPRAVLJENIM PRIPRAVNIŠTVOM, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, RAZISKOVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI LOVEŠKEGA ORGANIZMA TER PREVENTIVNIH IN  KURATIVNIH METOD,  OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ,  PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA ZA UGOTOVLJENE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI IN POŠKODBE, SPECIALISTINO MEDICINSKO ALI KIRURŠKO ZDRAVLJENJE BOLEZNI,NEPRAVILNOSTI IN POŠKODB,SVETOVANJE IN UPORABO PREVENTIVNIH MEDICINSKIH METOD IN ZDRAVLJENJA ITD., , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska cesta 2 , 1370 LOGATEC in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO ZDRAVNIKA V AMBULANTI IN NUJNI MEDICINSKI POMOI., Opravljen strokovni izpit., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Generalist medical practitioners Edit filters