Jobmonitor. Search results for Generalist medical practitioners

44 Jobs found

Used filters:
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-44 of 44 results.
 • Company ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN, PREŠERNOVA ULICA 6 A, 5220 TOLMIN in Bloke
  29.02.2020

  ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ZDRAVNIKA BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIKA PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU, DOLOENO V PRAVILNIKU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST. DELODAJALEC PREDVIDEVA DELO V SLUBI NMP IN DEURSTVU, Opravljen strokovni izpit, vpis v register pri Zdravniški zbornici Slovenije. Monost nastanitve v neposredni bliini ZD., veizmensko...

 • Company Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. DO  VRNITVE  DELAVKE  IZ PORODNIŠKEGA  DOPUSTA, polni delovni as, 40, IZVAJANJE  ZDRAVSTVENEGA  VARSTVA  V AMBULANTI DRUINSKE MEDICINE, specializacija iz druinske medicine,  vpis v register  zdravnikov,  licenca, veizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 8 , 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 ZA DELO NA NMP., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA. ALTERNATIVNO SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI ZDRAVNIKI, KI IMAJO OPRAVLJENO SPECIALIZACIJO IZ DRUINSKE MEDICINE - PO MONOSTI Z OPRAVLJENIMI SLEDEIMI TEAJI: ALS, ITLS, EPALS, MRMI, OSNOVNI TEAJ UZ., veizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska cesta 2 , 1370 LOGATEC in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA V AMBULANTI DRUINSKE/SPLOŠNE MEDICINE., Specializacija druinske/splošne medicine. Veljavna licenca splošnega oziroma druinskega zdravnika., dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM METLIKA, CESTA BRATSTVA IN ENOTNOSTI 71, 8330 METLIKA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V AMBULANTI DRUINSKE MEDICINE IN NUJNI MEDICINSKI POMOI, , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LENART, MAISTROVA ULICA 22, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJA OPRAVILA IN NALOGE IZ SVOJE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, V SKLADU Z OPISOM  OPRAVIL IN NALOG ZDRAVNIKA, KI SO: IZVAJA VSA OPRAVILA NA PODROJU ZDRAVSTVENE DIAGNOSTIKE, TERAPIJE IN REHABILITACIJE, V OKVIRU SVOJE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI IN V OKVIRU DRUGIH POOBLASTIL, SKLADNO S STROKOVNO MED. DOKTRINO, VODI STROKOVNO IN DRUGO DOKUMENTACIJO, V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI, PRI DLEU UPOŠTEVA PREDPISE S PODROJA VARNOSTI IN ZDAVJA PRI DELU IN NALOGE OPRAVLJA POD NADZOROM DRUGEGA ZDRAVNIKA, ..., , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 4, 8000 NOVO MESTO in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, Opravljen specialistini izpit, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 4, 8000 NOVO MESTO in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUINSKE MEDICINE, Opravljen specialistini izpit, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Tržič, Blejska cesta 10 , 4290 TRŽIČ in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK Z OPRAVLJENIM PRIPRAVNIŠTVOM, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA POD OKRILJEM MENTORJA, VODENJE EVIDENC S PODROJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, SODELOVANJE PRI IZOBRAEVANJU IN USPOSABLJANJU, DRUGA DELA PO ODREDBI DIREKTORJA ORGANIZACIJSKE ENOTE, STROKOVNEGA VODJA TER VODJA SLUBE, NADZORNEGA ZDRAVNIKA ALI MENTORJA, Dopoldansko, popoldansko in nono delo. Opravljen strokovni izpit za poklic zdravnik., ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Tržič, Blejska cesta 10 , 4290 TRŽIČ in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO IN OPRAVLJANJE DEURNE SLUBE V ANMP IN NA TERENU., VELJAVNA LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE (ALI URGENTNE MEDICINE). DELOVNE IZKUŠNJE ZAELENE., ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Tržič, Blejska cesta 10 , 4290 TRŽIČ in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO V  SPLOŠNI AMBULANTI IN OPRAVLJANJE SLUBE V ANMP., Doktor medicine z opravljenim strokovnim izpitom, specialistinim izpitom in veljavno licenco s podroja druinske medicine., ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Tržič, Blejska cesta 10 , 4290 TRŽIČ in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK Z OPRAVLJENIM PRIPRAVNIŠTVOM, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA POD OKRILJEM MENTORJA, VODENJE EVIDENC S PODROJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, SODELOVANJE PRI IZOBRAEVANJU IN USPOSABLJANJU, DRUGA DELA PO ODREDBI DIREKTORJA ORGANIZACIJSKE ENOTE, STROKOVNEGA VODJA TER VODJA SLUBE, NADZORNEGA ZDRAVNIKA ALI MENTORJA., Dopoldansko, popoldansko in nono delo. Opravljen strokovni izpit za poklic zdravnik., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12, RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEM, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE TER SPREMLJANJE V USTREZNO USTANOVO AKUTNO OBOLELIH IN POŠKODOVANIH PACIENTOV, UGOTAVLJANJE SMRTI IN VZROKOV SMRTI, PISANJE MRLIŠKIH LISTOV TER ODREDITEV OBDUKCIJ IN IZPOLNJEVANJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE CEPLJENJ, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI NESELEKCIONIRANE, ZANJ OPREDELJENE POPULACIJE, ZA OPREDELJENO POPULACIJO OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN ZDRAVSTVENE VZGOJE V SKLADU S SPREJETIM PROGRAMOM, VODENJE ZDRAVLJENJA ZANJ OPREDELJENIH KRONINIH BOLNIKOV, HIŠNI OBISKI, OPRAVLJANJE TERAPEVTSKIH POSEGOV V SKLADU S SPREJETO DOKTRINO, IZDAJA STROKOVNIH MNENJ, SPRIEVAL O ZDRAVSTVENEM STANJU, DELAZMONOSTI, PREDLOGOV ZA IK, PREDLOGOV ZA POMO ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUBENCA NA DELO, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, IZVAJANJE URGENTNE SLUBE, VELJAVNA LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE, GOLIEV TRG 3, 8210 TREBNJE in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA V AMBULANTI DRUINSKE MEDICINE IN ENOTI NMP (V AMBULANTI IN NA TERENU), Vpis v register zdravnikov, veljavna licenca iz druinske ali splošne medicine., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, VELJAVNA LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE. , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUBENCA NA DELO, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., DO VRNITVE JAVNEGA USLUBENCA NA DELO, VELJAVNA LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK, Novi dom 11 , 1430 HRASTNIK in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE V AMBULANTI IN NA TERENU, IZVAJANJE NMP V AMBULANTI IN NA TERENU, IZVAJANJE PREVENTIVNEGA DELA, ODLOANJE O DELAZMONOSTI  ZAVAROVANCEV, ODLOANJE O POTREBI HOSPITALNEGA ZDRAVLJENJA IN SPECIALISTINIH PREGLEDIH, IZPOLNJEVANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE (IK POSTOPKI, IZ (IMENOVANI ZDRAVNIK), KLIMATSKO ZDRAVLJENJE, POSTOPKI ZA SODIŠA, ZDRAVSTVENA SPRIEVALA, POTRDILA, POROILA IN DRUGO), IZVAJANJE ZDRAVSTVENE VZGOJE, NARTOVANJE IN IZVAJANJE SISTEMATINEGA TER  AKTIVNEGA PRISTOPA ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OGROENE POPULACIJE, ANALIZIRANJE DEJAVNIKOV TVEGANJA IN PREDLAGANJE UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OGROENE POPULACIJE, CEPLJENJA, DEURSTVO, OPRAVL...

 • Company Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V SPLOŠNI IN ANTIKOAGULANTNI AMBULANTI TER CENTRU ZA PREPREEVANJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG., LICENCA, dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 8 , 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVNIK SPECIALIST ZA DELO V ADM IN NMP., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, LICENCA ZA DELO. , veizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUINSKE MEDICINE IN VKLJUEVANJE V DEURNO SLUBO IN NUJNO MEDICINSKO POMO, Veljavna licenca zdravniške zbornice Slovenije na podroju druinske medicine ali urgentne medicine. Znanje slovenskega jezika na ravni C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira. Cepljenje: Hepatitis B, ošpice (2 dozi), PPD se bo doloil glede na dela in naloge, ki jih bo opravljal-a., ...

 • Company Zdravstveno reševalni center Koroške, OB SUHI 11 A, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V MOBILNI ENOTI IN AMBULANTI NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZOBRAEVANJE IN USPOSABLJANJE ZDR. OSEBJA IN LAIKOV IN DRUGO., Ustrezna znanja in usposobljenost za delo v zunajbolnišnini slubi NMP po veljavnem Pravilniku o NMP, organizacijske sposobnosti, znanje slovenskega in tujega jezika, poznavanje dela z raunalnikom, vozniški izpit B kategorije, osnove komunikacije in etike v zdravstvu, sposobnost hitrega odloanja v kriznih situacijah, sposobnost dela z ljudmi, komunikativnost, sposobnost dela v timu, inovativnost, odgovoren odnos do dela, delovnih sredstev, sodelavcev/ strank, interdisciplinarna usposobljenost, veizmensko...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Kranj, Gosposvetska ulica 10 , 4000 KRANJ in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ZDRAVNIKA, SPECIALISTA DRUINSKE/SPLOŠNE MEDICINE NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, OPRAVLJEN SPECIALISTINI IZPIT IZ DRUINSKE MEDICINE, ZAELJENE IZKUŠNJE V PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LENART, MAISTROVA ULICA 22, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA DRUINSKE MEDICINE V AMBULANTI, DOMU IN URGENCI, DOKAZILO O IZOBRAZBI IN KRATKI IVLJENJEPIS, dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA, TOVARNIŠKA CESTA 3 , 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA SPLOŠNE/DRUINSKE MEDICINE V AMBULANTI DRUINSKE MEDICINE IN V NMP, K vlogi potrebno priloiti dokazilo o izobrazbi, veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije. Izbarnemu kandidtu delodajalec pomaga pri zagotovitvi zaasnega stanovanja v obini zaposlitve, dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, VELJAVNA LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE, Ostrovrharjeva ulica 6 , 1215 MEDVODE in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE AMBULANTNIH PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH PREGLEDOV BOLNIKOV, , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE, Ostrovrharjeva ulica 6 , 1215 MEDVODE in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as, 15 mesecev oz. nadomešanje porodniškega dopusta, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE AMBULANTNIH KURATIVNIH IN PREVENTIVNIH PREGLEDOV PACIENTOV, , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA, TOVARNIŠKA CESTA 3 , 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUINSKE MEDICINE V AMBULANTI DRUINSKE MEDICINE, NUJNE MEDICINSKE POMOI IN DEURNI SLUBI, OBVEZNO PRILOITI DOKAZILO O IZOBRAZBI, VELJAVNO LICENCO ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE. Izbranemu kandidatu delodajalec pomaga pri zagotovitvi zaasnega stanovanja v obini zaposlitve., dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA, Cesta 4. maja 17 , 1380 CERKNICA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJA ZDRAVSTVENIH STORITEV V AMBULANTI DRUINSKE MEDICINE IN NUJNI MEDICINSKI POMOI, VELJAVNA LICENCA, dvoizmensko...

 • Company KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV, ČRNEČE 146, 2370 DRAVOGRAD in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENO VARSTVO STANOVALCEV, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA, REHABILITACIJA IN PREVENTIVA, NUJNA ZDRAVNIŠKA POMO, NADZOR IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE V ZAVODU., OPRAVLJEN SPECIALISTINI IZPIT, LICENCA ZA DELO, VPIS V REGISTER PRI ZDRAVNIŠKI ZBORNICI SLOVENIJE, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA, DELLAVALLEJEVA ULICA 3 , 6000 KOPER - CAPODISTR in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje zaasne odsotnosti, polni delovni as, 40, PREGLED NA PRISOTNOST ALI ODSOTNOST TELESNIH ALI DUŠEVNIH BOLEZNI, POŠKODB ALI ANOMALIJ, V ZDRAVSTVENI USTANOVI, PRESOJA STANJA IZ PREJŠNJE TOKE S POMOJO MEDICINSKO DIAGNOSTINIH SREDSTEV IN VEŠIN, ZDRAVLJENJE, HABILITACIJA OZIROMA REHABILITACIJA, PREPREEVANJE, VZGOJA IN SVETOVANJA, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN ZDRAVSTVENIH PRIPOMOKOV, VODENJE ZDRAVNIŠKE DOKUMENTACIJE, IZDAJANJE ZDRAVNIŠKIH SPRIEVAL IN POTRDIL, SEZNANJANJE IN OSVAJANJE NOVIH ZNANJ IN VEŠIN TER PRENAŠANJE LE-TEH NA SODELAVCE, POZNAVANJE IN IZVAJANJE POSTOPKOV V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV, IZVAJANJE IN NADZOR POSTOPKOV ZA KAKOVOST V ZDRAVSTVENI NEGI, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V OKVIRU SVOJIH USPOSOBLJENO...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Tržič, Blejska cesta 10 , 4290 TRŽIČ in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as  oz. ZA AS TRAJANJA IN IZVAJANJA PROJEKTA, KI BO PREDVIDOMA TRAJAL DO 30.06.2022, polni delovni as, 40, 50 ZAPOSLITVE BO IZVEDENO V OKVIRU PROJEKTA »PREOBLIKOVANJE OBSTOJEIH MRE TER VSTOP NOVIH IZVAJALCEV ZA NUDENJE SKUPNOSTNIH STORITEV IN PROGRAMOV ZA STAREJŠE (V NADALJEVANJU: PROJEKT)«, KI GA SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA. DELA ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUINSKE MEDICINE V OKVIRU PROJEKTA SO KREPITEV ZNANJA S PODROJA PALIATIVNE OSKRBE IN DOSTOPA DO PALIATIVNE OSKRBE V SKUPNOSTI, KI OBSEGA ZLASTI: IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO TER DRUGA DELA IN NALOGE ZA NAVEDENO PODROJE IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA NAV...

 • Company ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE, Zadrečka cesta 14 , 3331 NAZARJE in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ZDRAVNIKA V SPLOŠNI AMBULANTI, , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LENART, MAISTROVA ULICA 22, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUINSKE ALI SPLOŠNE MEDICINE ZA DELO  V DOMU STAREJŠIH, DOKAZILO O IZOBRAZBI IN KRATKI IVLJENJEPIS, dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 8, ZDRAVLJENJE BOLNIKOV POD MENTORSTVOM, , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUINSKE MEDICINE V DE DRUINSKA MEDICINA, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO SOBNEGA ZDRAVNIKA POD NADZOROM ALI MENTORSTVOM SPECIALISTA DELO NA ENOTAH IN BOLNIŠKIH ODDELKIH POD NADZORSTVOM ALI MENTORSTVOM SPECIALISTA DELO V AMBULANTAH POD NADZORSTVOM ALI MENTORSTVOM SPECIALISTA SODELOVANJE PRI VIZITAH NA ODDELKIH SODELOVANJE PRI KONZILIARNIH PREGLEDIH SODELOVANJE NA PROBLEMSKIH KONFERENCAH SPREMSTVO BOLNIKOV OBASNO VKLJUEVANJE V URGENTNO IN DEURNO SLUBO POD NADZORSTVOM ALI MENTORSTVOM SPECIALISTA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI IN PO NAVODILIH NADREJENEGA., Vlogi obvezno priloiti dokazilo o zahtevani izobrazbi (doktor medicine), opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in kratek ivljenjepis. Zahteva se aktivno znanje sloven...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM, OB SUHI 11 , 2390 RAVNE NA KOROŠKEM in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V AMBULANTI IN NMP, IZVAJANJE DEURNE SLUBE, VLOGI PRILOITI KRATEK IVLJENJEPIS, POTRDILO O IZOBRAZBI, VELJAVNO LICENCO, DELOVNE IZKUŠNJE ZAELENE, dopoldan...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Radovljica, Kopališka cesta 7 , 4240 RADOVLJICA in Radovljica
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V DOMU DR.JANKA BENEDIKA IN CUDV MATEVA LANGUSA RADOVLJICA., Medicinska fakulteta RS in veljavna licenca s podroja druinske (splošne) medicine. Delovne izkušnje zaelene. Izvajanje zdravstvenega varstva v ambulanti druinske medicine, v domu dr.Janka Benedika in CUDV Mateva Langusa Radovljica, opravljanje deurne slube.  , ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Škofja Loka, Stara cesta 10 , 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUINSKE MEDICINE ALI ZDRAVNIKA SPECIALISTA URGENTNE MEDICINE., Opravljen strokovni izpit za poklic zdravnik, opravljen specialistini izpit in veljavna licenca za delo na podroju druinske medicine ali opravljen specialistini izpit in veljavna licenca za delo urgentne medicine. Delo dopoldansko, popoldansko in nono., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ, DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVNIK, SPECIALIZANT SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVNIK SPLOŠNE/DRUINSKE MEDICINE , SODELOVANJE V URGENCI IN DEURSTVU, Licenca Zdravniške zbornice Slovenije za delo na podroju splošne/druinske medicine, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH, CELJSKA CESTA 16 , 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUINSKE MEDICINE, SPECIALISTINI IZPIT S PODORJA DRUINSKE MEDICINE, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, VISOKA RAVEN ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA, dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM, OB SUHI 11 , 2390 RAVNE NA KOROŠKEM in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S STRKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, opravljen strokovni izpit, dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Generalist medical practitioners Edit filters