Jobmonitor. Search results for General office clerks

21 Jobs found

Used filters:
 • General office clerksx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo , Doloen as  oz. AS NADOMEŠANJA ODSOTNE DELAVKE, skrajšan delovni as, 5, NARTUJE, ORGANIZIRA, USKLAJUJE TER IZVAJA DELA V ZVEZI S PISARNIŠKIM POSLOVANJEM PO UREDBI O UPRAVNEM POSLOVANJU, SPREJEMA, KLASIFICIRA, ODDAJA POŠTO IN VODI EVIDENCE TER PRIPRAVLJA POROILA, FOTOKOPIRA IN ARHIVIRA GRADIVO, SKRBI ZA ZAKONITOST PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, ORGANIZIRA SEJE ORGANOV, VODENJA IN UPRAVLJANJA, VODENJE KNJINICE, PIŠE ZAPISNIKE, UREJA EVIDENCE IN ARHIVIRA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA, STOPNJA IZOBRAZBE OZIROMA USPOSOBLJENOSTI: VIŠJA STROKOVNA IZOBRAZBA ALI VIŠJEŠOLSKA IZOBRAZBA (PREJŠNJA). SMER IZOBRAZBE: DRUBOSLOVNE SMERI. POSEBNI POGOJI: OPRAVLJEN STROK...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Izola
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VRŠI ADMINISTRATIVNI SPREJEM PACIENTOV NA URGENTNEM CENTRU IZOLA. VRŠI ADMINISTRATIVNA OPRAVILA PRI HOSPITALNI IN AMBULANTNI OBRAVNAVI PACIENTA (ZAKLJUEVANJE AMBULANTNIH IN HOSPITALNIH OBRAVNAV), VNOS PODATKOV O PACIENTU V RAUNALNIŠKI PROGRAM-SKLADNO S POOBLASTILI. IZVAJANJE BLAGAJNIŠKIH OPRAVIL, IŠENJE AKALNIH VRST. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILU NADREJENE OSEBE. DELO POTEKA TROIZMENSKO Z DEURSTVI., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN NASLEDNJIMI DOKAZILI (IZOBRAZBA IN POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA). ZAELJENO JE 10 PRSTNO TIPKANJE. DELO POTEKA TROIZMENSKO Z DEURSTVI.  PRIJAVA PREKO E-POŠTE NA NASLOV: , ...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE in Bloke
  29.02.2020

  URADNIK ZA UPRAVNE EVIDENCE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE POSAMINIH UPRAVNIH DEJANJ V POSTOPKIH, KI SE VODIJO NA PRVI STOPNJI, IZDAJANJE POTRDIL IZ ENOSTAVNIH EVIDENC., Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami z delom s strankami., ...

 • Company OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Tavčarjeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VODJA VPISNIKOV NA SODIŠU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA, Prosto  delovno mesto na Oddelku za druinsko sodstvo pri Okronem sodišu v Ljubljani, opr. št javnega nateaja: Su KS 121/2020. Zahtevana izobrazba: Srednje tehniško in drugo strokovno izobraevanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraevanje/srednja splošna izobrazba. Pogoji: Delovne izkušnje: 1 leto. Poskusno delo: 6 mesecev. Opravljen izpit iz sodnega reda (oz. v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi), usposabljanje za imenovanje v naziv (oz. v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi). Pogoje za zasedbo delovnega mesta in ostale informacije v zvezi s prijavo na j...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO NA VEIH DELOVIŠIH: HOSPITAL, AMBULANTNA DEJAVNOST, FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA OBRAVNAVO BOLNIKA S POUDARKOM NA MEDICINSKI TERMINOLOGIJI TER PISANJE IZVIDOV PO NAREKU ZDRAVNIKOV IN IZPOLNJEVANJE RAZLINIH OBRAZCEV IN DOKUMENTACIJE S PODROJA DELA SLUBE, SAMOSTOJNI OBRAUN ZDRAVSTVENIH STORITEV IN VODENJE BLAGAJNIŠKIH PREJEMKOV SAMOPLANIKOV IN DOPLANIKOV TER PRIPRAVA STATISTINIH POROIL OBRAVNAVANIH PACIENTOV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA POROIL ZA POLICIJO, ZZZS, SODIŠA, VODE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO NA VEIH DELOVIŠIH: HOSPITAL, AMBULANTNA DEJAVNOST, FUNKCIONALNADIAGNOSTIKA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA OBRAVNAVO BOLNIKA S POUDARKOM NA MEDICINSKI TERMINOLOGIJI TER PISANJE IZVIDOV PO NAREKU ZDRAVNIKOV IN IZPOLNJEVANJE RAZLINIH OBRAZCEV IN DOKUMENTACIJE S PODROJA DELA SLUBE, SAMOSTOJNI OBRAUN ZDRAVSTVENIH STORITEV IN VODENJE BLAGAJNIŠKIH PREJEMKOV SAMOPLANIKOV IN DOPLANIKOV TER PRIPRAVA STATISTINIH, POROIL OBRAVNAVANIH PACIENTOV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA POROIL ZA POLICIJO, ZZZS, SODIŠA, VODENJE...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5 , 3310 ŽALEC in Žalec
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve javne uslubenke z daljše bolniške odsotnosti, skrajšan delovni as, 20, VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV – DENACIONALIZACIJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN PRIPRAVA NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: konano najmanj visokošolsko strokovno izobraevanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobra...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROANJE IN INFORMIRANJE PACIENTOV KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO NA ENEM OD DELOVIŠ: HOSPITAL, AMBULANTNA DEJAVNOST, FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA,  PRIPRAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA OBRAVNAVO BOLNIKA S POUDARKOM NA MEDICINSKI TERMINOLOGIJI TER PISANJE IZVIDOV PO NAREKU, IZPOLNJEVANJE RAZLINIH OBRAZCEV IN VODENJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE S PODROJA DELA SLUBE,  OBRAUN ZDRAVSTVENIH STORITEV TER PRIPRAVA STATISTINIH POROIL OBRAVNAVANIH PACIENTOV, IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV IN OSTALE DOKUMENTACIJE S PODROJA DELA,  ARHIVIRANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVA LE-TE ZA MIKROFILM, Izobrazba: UPRAVNI TEHNIK, AD...

 • Company Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJ in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNO ORGANIZACIJSKE PODPORE PRI OBDELAVI ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE., Poznavanje raunalniških programov., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO NA VEIH DELOVIŠIH: HOSPITAL, AMBULANTNA DEJAVNOST, FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA OBRAVNAVO BOLNIKA S POUDARKOM NA MEDICINSKI TERMINOLOGIJI TER PISANJE IZVIDOV PO NAREKU ZDRAVNIKOV IN IZPOLNJEVANJE RAZLINIH OBRAZCEV IN DOKUMENTACIJE S PODROJA DELA SLUBE, SAMOSTOJNI OBRAUN ZDRAVSTVENIH STORITEV IN VODENJE BLAGAJNIŠKIH PREJEMKOV SAMOPLANIKOV IN DOPLANIKOV TER PRIPRAVA STATISTINIH POROIL OBRAVNAVANIH PACIENTOV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA POROIL ZA POLICIJO, ZZZS, SODIŠA, VODE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROANJE PO NAVODILIH MENTORJA, PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV, OBRAUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLANIKI, DOPLANIKI), SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA VLAGANJE V ARHIV, VLAGANJE IZVIDOV V MEDICINSKO DOKUMENTACIJO, ZNANJA IZ KOMUNIKACIJE IN OSNOV RAUNALNIŠKIH PROGRAMOV: WORD, EXCEL,IZOBRAZBA: UPRAVNI TEHNIK,  ADMINISTRATIVNI TEHNIK,  GIMNAZIJSKI MATURANT,  POKLIC USTREZNE DRUGE SMERI NA V. RAVNI IZOBRAZBE., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROANJE PO NAVODILIH MENTORJA, PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV, OBRAUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLANIKI, DOPLANIKI), SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA VLAGANJE V ARHIV, VLAGANJE IZVIDOV V MEDICINSKO DOKUMENTACIJO, ZNANJA IZ KOMUNIKACIJE IN OSNOV RAUNALNIŠKIH PROGRAMOV: WORD, EXCEL, IZOBRAZBA: UPRAVNI TEHNIK, ADMINISTRATIVNI TEHNIK, GIMNAZIJSKI MATURANT, POKLIC USTREZNE DRUGE SMERI NA V. RAVNI IZOBRAZBE., ...

 • Company OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU, Ljubljanska cesta 5 , 3000 CELJE in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -SODELOVANJE PRI VODENJU IN IZDAJANJU ODLOB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA TER VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOB IZ PRISTOJNOSTI ORGANA;-VODENJE ENOSTAVNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTINIH IN DRUGIH POROIL TER OBVESTIL;-VODENJE VPISNIKOV;-DRUGE NALOGE DOLOENE S PODRONIMI PREDPISI;-OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH DEL IN NALOG PO PISNI OZIROMA USTNI ODREDBI VODJE TOILSTVA OZIROMA NADREJENEGA., - izpit iz Dravnotoilskega reda (najkasneje v 1 letu od sklenitve pogodbe) - obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (najkasneje v 1 letu od sklenitve pogodbe); CCELOTEN RAZPIS IN VLOGE ZA PRIJAVO SO OBJAVLJENE NA SPLETNI STRANI Vrhovnega ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE POSAMEZNIH ADMINISTRATIVNIH DEL, PISANJE IZVIDOV PO NAREKU., Desetprstno slepo tipkanje. Delo poteka v ve izmenah. , ...

 • Company ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA, DORNAVA 128 , 2252 DORNAVA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -PRIPRAVLJANJE, VODENJE IN ARHIVIRANJE GRADIV IN DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI  -PISANJE DOPISOV, FOTOKOPIRANJE -SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH IN PISNIH SPOROIL-IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM PO NAVODILU NADREJENEGA, STROKOVNA IZOBRAZBA STOPNJA V. SMERI: EKONOMSKA, KOMERCIALNA, UPRAVNA, ADMINISTRATIVNA, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROANJE IN INFORMIRANJE PACIENTOV KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO NA ENEM OD DELOVIŠ: HOSPITAL, AMBULANTNA DEJAVNOST, FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA, - PRIPRAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA OBRAVNAVO BOLNIKA S POUDARKOM NA MEDICINSKI TERMINOLOGIJI TER PISANJE IZVIDOV PO NAREKU, IZPOLNJEVANJE RAZLINIH OBRAZCEV IN VODENJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE S PODROJA DELA SLUBE, - OBRAUN ZDRAVSTVENIH STORITEV TER PRIPRAVA STATISTINIH POROIL OBRAVNAVANIH PACIENTOV, - IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV IN OSTALE DOKUMENTACIJE S PODROJA DELA, - ARHIVIRANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVA LE-TE ZA MIKROFILM, UPRAVNI TEHNIK, ADMINI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 30. 9. 2020, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROANJE PO NAVODILIH MENTORJA, - PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV, - OBRAUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLANIKI, DOPLANIKI), - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA VLAGANJE V ARHIV, - VLAGANJE IZVIDOV V MEDICINSKO DOKUMENTACIJO., , ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEM, VPISOVANJE, NAROANJE PO NAVODILIH MENTORJA, PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV, OBRAUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLANIKI, DOPLANIKI), SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA VLAGANJE V ARHIV, VLAGANJE IZVIDOV V MEDICINSKO DOKUMENTACIJO., UPRAVNI TEHNIK, ADMINISTRATIVNI TEHNIK, GIMANZIJSKI MATURANT ALI POKLIC DRUGE USTREZNE SMERI NA V. RAVNI IZOBRZABE., ...

 • Company GRIFFING, proizvodnja, trgovina in posredništvo, d.o.o., RAKITNICA 41 , 1331 DOLENJA VAS in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, VNAŠANJE PREJETE POŠTE, IZDAJANJE RAUNOV, POSREDOVANJE DELOVNIH NALOGOV V PROIZVODNJO, VODENJE KADROVSKE EVIDENCE - RAZNA PREPROSTA ADMINISTRATIVNA DELA., Delovno mesto je za doloen as. Od kandidatov se priakuje dobre organizacijske sposobnosti, natannost, doslednost ter diskretnost. Osnovno znanje anglešine je zadovoljivo ni pa nujno v kolikor kandidat ima osnovno znanje nemškega jezika. , dopoldan...

 • Company Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - OPRAVLJANJE STROJEPISNIH DEL, TIPKANJE PO NAREKU IN PREKO DIKTAFONA,- UREJANJE IN AURIRANJE DOKUMENTOV,- OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL (KOPIRANJE, UREJANJE POŠTE, ZAJEMANJE PODATKOV ZA ZDRAVSTVENODOKUMENTACIJO),- OBVLADOVANJE RAUNALNIŠKIH PROGRAMOV ZA OBLIKOVANJE BESEDIL IN TABEL,- TIPKANJE PO KONCEPTU, ORGANIZACIJA ADMINISTRATIVNEGA DELA, ARHIVIRANJE DOKUMENTOV, IZDELOVANJENAJOSNOVNEJŠIH STATISTINIH POROIL,- OSTALA DELA PO NAVODILU VODJE., - raunalniška znanja (urejevalnik besedil, delo s preglednicami in bazami podatkov), - desetprstno slepo tipkanje., ...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE, BEGUNJE NA GORENJSKEM 55 , 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VPISUJE IN UREJA TEKSTOVNI DEL POPISA BOLEZNI, VPISUJE SPREJEME IN ODPUSTE V INFORMACIJSKI SISTEM, IZPISUJE RECEPTE, NAPOTNICE, NAROA PREVOZE, IZPOLNJUJE POTRDILA O HOSPITALIZACIJAH, VNAŠA STATISTINE PODATKE ZA PACIENTE, ARHIVIRA MEDICINSKO DOKUMENTACIJO, OBRAUNAVA IN FAKTURIRA ZDRAVSTVENE STORITVE, OPRAVLJA BLAGAJNIŠKE POSLE, VODI BLAGAJNIŠKE PREJEMKE SAMOPLANIKOV IN DOPLANIKOV IN IZSTAVLJA FAKTURE, SKRBI ZA VZDREVANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU VODJE ENOTE, potrebno je desetprstno slepo tipkanje, poznavanje raunalniškega programa BIRPIS, moen je predhoden preizkus znanja, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
General office clerks Edit filters