Jobmonitor. Search results for General office clerks

6 Jobs found

Used filters:
 • General office clerksx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELOVNE NALOGE SO PISANJE IZVIDOV (PRETENO PREPISOVANJE PO DIKTAFONU), UREJANJE DOKUMENTACIJE ZA PACIENTE, OBRAUN STORITEV TER IZVAJANJE OSTALIH ADMINISTRATIVNIH DEL, VEZANIH NA DELO INTERNISTINE SLUBE. DELO POTEKA V OKOLJU, KI ZAHTEVA FLEKSIBILNOST DELAVCA, PRILAGODLJIVOST IN POTRPELJIVOST., Prijava mora vsebovati: 1.ivljenjepis – zaeleno je, da je podan v kronološki obliki. 2.Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katerih mora biti  razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zakljuka izobraevanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 3. Navedba o dolini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem delodajalcu. 4. Potrdilo o cepljenju za...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROANJE IN INFORMIRANJE PACIENTOV KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO NA ENEM OD DELOVIŠ: HOSPITAL, AMBULANTNA DEJAVNOST, FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA- PRIPRAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA OBRAVNAVO BOLNIKA TER PISANJE IZVIDOV PO NAREKU, IZPOLNJEVANJE RAZLINIH OBRAZCEV IN VODENJEZAHTEVANE DOKUMENTACIJE S PODROJA DELA SLUBE- OBRAUN ZDRAVSTVENIH STORITEV TER PRIPRAVA STATISTINIH POROIL OBRAVNAVANIH PACIENTOV- IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV IN OSTALE DOKUMENTACIJE S PODROJA DELA- ARHIVIRANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVA LE-TE ZA MIKROFILM TER IZVAJANJE DRUGIH DELOVNIH ZADOLITEV S PODROJA DELA., Zahtevan poklic...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VRHNIKA, Tržaška cesta 1 , 1360 VRHNIKA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 10 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, POMO PRI ZBIRANJU, UREJANJU IN PRIPRAVI PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, POMO PRI OBLIKOVANJU MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, dravljanstvo Republike Slovenije,ne smejo biti pravnomono obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev,zoper njih ne sme biti vloena pravnomona obtonica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, ...

 • Company Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. as nadomešanja odsotne delavke, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE STROJEPISNIH DEL, TIPKANJE PO NAREKU IN PREKO DIKTAFONA, UREJANJE IN AURIRANJE DOKUMENTOV, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL (KOPIRANJE, UREJANJE POŠTE, ZAJEMANJE PODATKOV ZA ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO), OBVLADOVANJE RAUNALNIŠKIH PROGRAMOV ZA OBLIKOVANJE BESEDIL IN TABEL, TIPKANJE PO KONCEPTU, ORGANIZACIJA ADMINISTRATIVNEGA DELA, ARHIVIRANJE DOKUMENTOV, IZDELOVANJE NAJOSNOVNEJŠIH STATISTINIH POROIL, OSTALA DELA PO NAVODILU VODJE., Dodatna znanja:raunalniška znanja (urejevalnik besedil, delo s preglednicami in bazami podatkov), desetprstno slepo tipkanje., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke., polni delovni as, 40, PREVERJANJE USTREZNOSTI DOKUMENTACIJE GLEDE KLININEGA TESTIRANJA ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV,  PRIDOBIVANJE POTREBNIH PODPISOV NA OBRAZCIH, KI SE JIH VLOI NA JAZMP OZ. REPUBLIŠKO ETINO KOMISIJO TER OSTALE POTREBNE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA VRAILO POTNIH STROŠKOV PACIENTOM,  AURNO OBJAVLJANJE AKTUALNIH KLININIH ŠTUDIJ NA SPLETNO STRAN UKCL IN DRUGE AKTIVNOSTI VEZANE NA OBVEŠANJE, OBVEŠANJE RAZISKOVALCEV O POTEKU POGAJANJ IN PRIDOBIVANJU POTREBNE DOKUMENTACIJE IN DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NEPOSREDNEGA VODJA V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Zahtevan poklic: UPRAVNI TEHNIK, ADMINISTRATIVNI TEHNIK, GIMNAZIJSKI MATURANT, POKLIC USTREZNE DRUGE SMERI NA V. RAVNI IZOBR...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.12.2020, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROANJE  -    PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV  -    OBRAUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLANIKI, DOPLANIKI)  -    SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA VLAGANJE V ARHIV  -    VLAGANJE IZVIDOV V MEDICINSKO DOKUMENTACIJO TER IZVAJANJE DRUGIH DELOVNIH ZADOLITEV S PODROJA DELA. DVOIZMENSKO DELO., UPRAVNI TEHNIK, ADMINISTRATIVNI TEHNIK, GIMNAZIJSKI MATURANT,POKLIC USTREZNE DRUGE SMERI NA V. RAVNI IZOBRAZBE.  Zahtevana dodatna znanja in drugi pogoji  -    potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti.PRIPOROENA ZNANJA  -    znanja iz komunikacije, znanje tujega jezika - raven B1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira  -    sposobnost pisanja po nareku, osnove raunalniških...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
General office clerks Edit filters