Jobmonitor. Search results for Finance managers

6 Jobs found

Used filters:
 • Finance managersx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company Win Systems proizvodnja, trgovina in svetovanje d.o.o., Cesta na Lenivec 44 , 6210 SEŽANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VODJA RAUNOVODSKE SLUBE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRAVILNO IN AURNO VODI POSLOVNE KNJIGE V SKLADU SLOVENSKIMI IN MEDNARODNIMI STANDARDI, SKRBI ZA AURNO SPREMLJANJE PREDPISOV IN ZAKONODAJE, SKRBI ZA MESENO PRIPRAVO POROIL ZA POTREBE MATINE DRUBE V TUJINI,  SKRB ZA PLAILNI PROMET, AKTIVNO SODELOVANJE Z MATINO DRUBO, SODELOVANJE Z REVIZORJI,  PRIPRAVA LETNEGA POROILA. , Zelo dobro poznavanje Excela., dopoldan...

 • Company ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  VODJA FINANNE SLUBE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE PROCESA DELA V FRS, SODELOVANJE Z UPRAVNIMI ORGANI, INŠPEKCIJAMI IN REVIZORJI TER DRUGIMI INSTITUCIJAMI Z DELOVNEGA PODROJA, SPREMLJANJE PREDPISOV S PODROJA EKONOMIJE, FINANC, RAUNOVODSTVA IN DAVNE ZAKONODAJE, SVETOVANJE UPRAVI S SVOJEGA PODROJA, PRIPRAVA LETNEGA POROILA IN IZDELAVA OSTALIH POSLOVNIH POROIL, IZDELAVA VSEH VRST BILANC IN SESTAVLJANJE BILANNIH OBRAZCEV, KONTIRANJE IN KNJIENJE KNJIGOVODSKE DOKUMENTACIJE OZIROMA LISTIN, PRIPRAVA MESENIH IN DRUGIH POROIL, SESTAVLJANJE LETNIH RAUNOVODSKIH IZKAZOV, IZDELAVA DAVNE BILANCE, VODENJE PLAILNEGA PROMETA, SPREMLJANJE IN NADZOROVANJE NAD FINANNIMI TOKOVI, OPRAVLJANJE ELEKTRONSKEGA PLAILNEGA PROMETA, NALOGE POVEZANE Z INV...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, POT POMORŠČAKOV 4, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VODJA RAUNOVODSKE SLUBE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPLOŠNI OPIS:-ORGANIZIRA, IN VODI DELO NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU- SKRBI ZA ZAKONITOST DELA V FRS- SKRBI ZA RAZVOJ PODROJA IN SE PERMANENTNO IZOBRAUJE,- INFORMACIJSKO SVETOVALNO DELO Z ZUNANJIMI IN NOTRANJIMI UPORABNIKI,- SODELUJE IN USKLAJUJE NALOGE Z VODSTVOM IN DRUGIMI PODROJI,-IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROJA-OBLIKUJE POROILA, SKLEPE IN STALIŠA S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA-KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA-SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU-OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGAPODROBNEJŠI OPIS:VODI GLAVNO IN POMONE KNJIGESODELUJE PRI NARTOVANJU IN USKLAJEVANJU FINANNEGA POSLOVANJA...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, POT POMORŠČAKOV 4, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  VODJA RAUNOVODSKE SLUBE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPLOŠNI OPIS:-ORGANIZIRA, IN VODI DELO NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU- SKRBI ZA ZAKONITOST DELA V FRS- SKRBI ZA RAZVOJ PODROJA IN SE PERMANENTNO IZOBRAUJE,- INFORMACIJSKO SVETOVALNO DELO Z ZUNANJIMI IN NOTRANJIMI UPORABNIKI,- SODELUJE IN USKLAJUJE NALOGE Z VODSTVOM IN DRUGIMI PODROJI,-IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROJA-OBLIKUJE POROILA, SKLEPE IN STALIŠA S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA-KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA-SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU-OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGAPODROBNEJŠI OPIS:VODI GLAVNO IN POMONE KNJIGESODELUJE PRI NARTOVANJU IN USKLAJEVANJU FINANNEGA POSLOVANJA...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, POT POMORŠČAKOV 4, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  VODJA RAUNOVODSKE SLUBE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPLOŠNI OPIS:-ORGANIZIRA, IN VODI DELO NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU- SKRBI ZA ZAKONITOST DELA V FRS- SKRBI ZA RAZVOJ PODROJA IN SE PERMANENTNO IZOBRAUJE,- INFORMACIJSKO SVETOVALNO DELO Z ZUNANJIMI IN NOTRANJIMI UPORABNIKI,- SODELUJE IN USKLAJUJE NALOGE Z VODSTVOM IN DRUGIMI PODROJI,-IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROJA-OBLIKUJE POROILA, SKLEPE IN STALIŠA S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA-KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA-SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU-OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGAPODROBNEJŠI OPIS:VODI GLAVNO IN POMONE KNJIGESODELUJE PRI NARTOVANJU IN USKLAJEVANJU FINANNEGA POSLOVANJA...

 • Company ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  VODJA FINANNE SLUBE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE PROCESA DELA V FRS, SODELOVANJE Z UPRAVNIMI ORGANI, INŠPEKCIJAMI IN REVIZORJI TER DRUGIMI INSTITUCIJAMI Z DELOVNEGA PODROJA, SPREMLJANJE PREDPISOV S PODROJA EKONOMIJE, FINANC, RAUNOVODSTVA IN DAVNE ZAKONODAJE, SVETOVANJE UPRAVI S SVOJEGA PODROJA, PRIPRAVA LETNEGA POROILA IN IZDELAVA OSTALIH POSLOVNIH POROIL, IZDELAVA VSEH VRST BILANC IN SESTAVLJANJE BILANNIH OBRAZCEV, KONTIRANJE IN KNJIENJE KNJIGOVODSKE DOKUMENTACIJE OZIROMA LISTIN, PRIPRAVA MESENIH IN DRUGIH POROIL, SESTAVLJANJE LETNIH RAUNOVODSKIH IZKAZOV, IZDELAVA DAVNE BILANCE, VODENJE PLAILNEGA PROMETA, SPREMLJANJE IN NADZOROVANJE NAD FINANNIMI TOKOVI, OPRAVLJANJE ELEKTRONSKEGA PLAILNEGA PROMETA, NALOGE POVEZANE Z INV...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Finance managers Edit filters