Jobmonitor. Search results for Engineering professionals not elsewhere classified

6 Jobs found

Used filters:
 • Engineering professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company STRABAG gradbene storitve d.o.o., Letališka cesta 33 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  INENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PREUUJE VARNOST DELOVNEGA OKOLJA, TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV IN DELOVNIH RAZMER, PRIPRAVLJA VARNOSTNE UKREPE, NADZIRA IN SPREMLJA NJIHOVO IZVAJANJE IN UINKOVITOST, IZDELUJE PREDLOGE INTERNIH AKTOV IZ VARSTVA PRI DELU V INTERNIH AKTIH GOSPODARSKE DRUBE, PRIPRAVLJA NAVODILA ZA VARNO DELO IN SEZNANJA Z NJIMI ZAPOSLENE, POUUJE JIH O NEVARNOSTIH TER O POTREBNIH VARSTVENIH UKREPIH, PREDSTAVI NOVE DELOVNE, PRIPRAVE IN NAPRAVE, TEHNOLOŠKE POSTOPKE IN NEVARNE SNOVI,ORGANIZIRA TEHNINE PREGLEDE IN REDNE OBASNE MERITVE MIKROKLIME V DELOVNIH, PROSTORIH, MERITVE KEMIJSKIH ŠKODLJIVOSTI, HRUPA IN OSVETLITVE, V SKLADU Z IZIDI MERITEV PRIPRAVI PROGRAM UKREPOV, KI NAJ IZBOLJŠAJO DELOVNE RAZMERE, PREDLAGA TEHNINO ZAŠITO, PREDPI...

 • Company DOM DVA TOPOLA D.O.O., INVALIDSKO PODJETJE ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, LEVSTIKOVA UL in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  STROKOVNJAKI TEHNINO-TEHNOLOŠKIH STROK (RAZEN ELEKTROTEHNIKE), D. N., poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE, NARTOVANJE IN ORGANIZIRANJE DELA V SLUBI VZDREVANJA;-IZVAJANJE ELEKTRO-INŠTALACIJSKIH DEL;-OPRAVLJANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR VZDREVALNIH DEL NA STROJIH, OPREMI, NAPRAVAH IN OBJEKTIH PODJETJA;-PRIPRAVA STATISTIK IN DOKUMENTACIJE ZA INŠPEKCIJSKE IN DRUGE;-ORGANIZACIJA IN NADZOR NAD DELOM ZUNANJIH SERVISERJEV IN IZVAJALCEV;-SKRB ZA RACIONALIZACIJO IN ZNIEVANJE VZDREVALNIH STROŠKOV;-VODENJE ZALOGE REZERVNIH DELOV, IZBIRA DOBAVITELJEV, KOMUNIKACIJA Z NJIMI, PRIDOBIVANJE PONUDB, NAROANJE MATERIALA;-IZVAJANJE NADZORA NAD DELOVANJEM ENERGETSKIH IN TEHNOLOŠKIH NAPRAV: SISTEM ZA PREZRAEVANJE IN KLIMATIZACIJO, SISTEM ZA OGREVANJE IN HLAJENJE,...

 • Company ZOJA IN tehnična varnost d.o.o., Dolenje Skopice 20 , 8262 KRŠKA VAS in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  INENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH STORITEV S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, , dopoldan...

 • Company USCO, varstvo pri delu, požarna varnost, Uroš Strmec s.p., Grajski trg 38 , 8360 ŽUŽEMBERK in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI TEHNINO-TEHNOLOŠKIH STROK (RAZEN ELEKTROTEHNIKE), D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG IZ PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POARNEGA VARSTVA V SKLADU Z ZAKONSKIMI DOLOILI, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ VARNOSTI PRI DELU IN POARNE VARNOSTI, ZAELJENO: OPRAVLJEN ANDRAGOSŠKI IN PEDAGOŠKI IZPIT, dopoldan...

 • Company UNISTAR LC, ZASTOPSTVO, IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME IN RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ D.O.O in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  INENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, INTEGRACIJA IN UPRAVLJANJE VARNOSTNIH SISTEMOV ZA ZAŠITO PRED KIBERNETSKIMI GRONJAMI, NAMEŠANJE, UPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE VARNOSTNIH REŠITEV, VZPOSTAVLJANJE IN PRILAGAJANJE SISTEMOV ZA UPRAVLJANJE Z VARNOSTNIMI DOGODKI, SODELOVANJE PRI TEHNINI EVALUACIJI VARNOSTNIH TEHNOLOGIJ IN SISTEMOV ZA ZAGOTAVLJANJE KIBERNETSKE VARNOSTI, RAZVOJ IN OPTIMIZACIJA PROCESOV, METOD TER TEHNIK ZAZNAVE IN ODZIVA NA VARNOSTNE DOGODKE IN NJIHOVO AVTOMATIZIRANJE, AKTIVNO SPREMLJANJE RAZVOJA TEHNOLOGIJ IN TRENDOV NA ŠIRŠEM PODROJU INFORMACIJSKE VARNOSTI, AKTIVNO SODELOVANJE S SPECIALISTI NA PODROJU INFORMACIJSKE VARNOSTI IN SOC VARNOSTNIMI ANALITIKI, PROJEKTNO DELO NA PROJEKTIH KIBERNETSKE VARNOSTI., , ...

 • Company ADESCO, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o., Koroška cesta 37 A, 3320 VELENJE in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI TEHNINO-TEHNOLOŠKIH STROK (RAZEN ELEKTROTEHNIKE), D. N., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SKRB ZA NARONIKE IN UPORABNIKE PROGRAMSKE OPREME E2 MANAGER - USPOSABLJANJE UPORABNIKOV E2 MANAGER - VODENJE, ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA »HELP CENTRA« ZA PODPORO UPORABNIKOM E2 MANAGER - KOMUNICIRANJE Z NARONIKI- REŠEVANJE VSEBINSKIH ZAHTEVKOV NARONIKOV - NUDENJE POMOI UPORABNIKOM PROGRAMSKE OPREME NA DALJAVO - PREZENTIRANJE PROGRAMSKE OPREME E2 MANAGER, - Za osebo je predviden celovit postopek spoznavanja in uvajanja v delo podpore s programsko opremo E2 MANAGER. - Oseba mora biti odgovorna, delavna, uljiva, imeti smisel za organizacijo administrativnih procesov, komunikativna, prijazna, iznajdljiva itd. - Pripravljenost za uenje in pridobivanje novi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Engineering professionals not elsewhere classified Edit filters