Jobmonitor. Search results for Electrical mechanics and fitters

39 Jobs found

Used filters:
 • Electrical mechanics and fittersx
Displaying 1-39 of 39 results.
 • Company ISKRA-RELEJI TOVARNA RELEJEV D.D., Štatenberg 88 , 2321 MAKOLE in Bloke
  16.04.2021

  POMONI ELEKTROMONTER, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, MONTAA EL. MAGNETNIH SKLOPOV, IZVAJANJE ZAHTEVNIH MONTANIH OPERACIJ, JUSTIRANJE RELEJEV IN SAMOSTOJNA IZDELAVA MANJ ZAHTEVNIH RELEJEV, IZVAJANJE POMONIH DEL NA PROIZVODNIH LINIJAH., , veizmensko...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.04.2021

  ELEKTROVZDREVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - VZDREVANJE NAPRAV, OPREME IN ELEKTRO INSTALACIJ,- IZVEDBA PRIPRAVLJALNIH DEL,- SODELOVANJE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI PRI VEJIH POPRAVILIH,- SKRB ZA ISTOO IN RED V DELAVNICI,- VODENJE USTREZNIH EVIDENC IN NAROANJE REZERVNIH DELOV,- OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., VRUNČEVA ULICA 2 A, 3000 CELJE in Bloke
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  ELEKTROMONTER, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VSEBINA DELA: ODGOVORNOSTI: KAKOVOSTNO IZVAJA MANJ ZAHTEVNA DELA PRI IZGRADNJI IN VZDREVANJU ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV, TER ODPRAVLJANJE OKVAR. DELA IN NALOGE: IZVAJA DELA NA INVESTICIJSKIH IN VZDREVALNIH PROJEKTIH. OPRAVLJA OPERATIVNE NALOGE V SKUPINI., Izobrazbe s podroja Elektrotehnika in energetika ali druge ustrezne tehnine smeri. Specifine obvezne kompetence in znanja, izpiti:  Uporaba programskih orodij ter raunalniških aplikacij potrebnih za delo na delovnem mestu. Specifine dodatne kompetence in znanja, izpiti: Vozniški izpit B kategorije. Sposobnost dela na višini., dopoldan...

 • Company AVTO JARC STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., PTUJSKA CESTA 139, 2000 MARIBOR in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  AVTOELEKTRIAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ELEKTRIKARSKA POPRAVILA AVTOMOBILOV, INTERES DO NOVIH ZNANJ, POZNAVANJE DELA V AVTOELEKTRODELAVNICI, dopoldan...

 • Company LEDO SERVIS TRGOVINA SERVIS MONTAŽA IGNAC VIDMAR S.P., TEKSTILNA ULICA 5, 4000 KRANJ in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  SERVISER ELEKTRINIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTAA SERVIS IN VZDREVANJE GOSTINSKE OPREME IN KLIMA NAPRAV, , dopoldan...

 • Company GLOBAL ELEKTRIK, elektroinstalacijske in telekomunikacijske storitve, d.o.o., Vrhovci, cesta XVII 18 in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  MONTER ELEKTRINIH SKLOPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVEDBA ELEKTRO DEL, ŠIBKO-JAKI TOK, , dopoldan...

 • Company METALNA-SRM PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., SOŠKA ULICA 5, 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ELEKTROMEHANIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA MANJŠE DEFEKTAE IN OGLEDE OPREME, PRIPRAVLJA IN SERVISIRA RAZNE ELEKTRO APARATE, TRANSPORTNE NAPRAVE IN DRUGO OPREMO, V DELAVNICI VEE STIKALNE OMARE IN PRIPRAVLJA ELEKTRO OPREMO ZA MONTAO NA TERENU, SAMOSTOJNO ALI V SKUPINI IZVAJA POPRAVILA, REMONTE, MONTAE, DEMONTAE  IN REKONSTRUKCIJE DVIGALNIH NAPRAV IN DRUGE OPREME, Znanje branja tehnine dokumantacije - elektro vezalnih shem in znanje elektronike., ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  VZDREVALEC ELEKTRINIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - VZDREVANJE NAPRAV, OPREME IN ELEKTRO INSTALACIJ,- IZVEDBA PRIPRAVLJALNIH DEL,- SODELOVANJE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI PRI VEJIH POPRAVILIH,- SKRB ZA ISTOO IN RED V DELAVNICI,- VODENJE USTREZNIH EVIDENC IN NAROANJE REZERVNIH DELOV,- OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company FORTUNA TRADE PODJETJE ZA PROMET BLAGA IN STORITEV D.O.O., RUSJANOV TRG 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  MONTER ELEKTRINIH SKLOPOV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, izdelava senil, sestavljanje z ronim orodjem, razrez profilov, montaa, rone spretnosti, znanje uporabe ronega elek. orodja, odgovornost, zanesljivost, natannost pri delu, fizina kondicija., dopoldan...

 • Company SIJAJ EKIPA, Danijel Korenčič s.p., čiščenje in hišni servis, Robičeva ulica 52 , 2341 LIMBUŠ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  POMONI ELEKTROMONTER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTER KABELSKIH KANALOV. DELO V TUJINI, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company SVET BILANC, računovodstvo, finančno svetovanje, management podjetij in druge storitve, d.o.o., Part in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ELEKTROMONTER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ELEKTROMONTER -  DELO V TUJINI.POGOJ ZAPOSLITVE JE SAMOSTOJNOST PRI DELU IN ZNANJE BRANJA NARTOV. , , ...

 • Company POMURSKE MLEKARNE D.D., Industrijska ulica 10 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  ELEKTROVZDREVALEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PREGLEDOV IN VZDREVANJE STROJEV IN NAPRAV V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI, UGOTAVLJANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK TER OKVAR NA STROJIH, NAPRAVAH IN INŠTALACIJAH, SPOSOBNOST BRANJA TEHNINE DOKUMENTACIJE, POZNAVANJE OSNOV PNEVMATIKE, HIDRAVLIKE, ELEKTRINIH KRMILNIH SISTEMOV, NAPELJAV, ZAELJENE IZKUŠNJE V PROIZVODNIH OBRATIH TER NA PODROJU VZDREVANJA STROJEV IN NAPRAV, , dopoldan...

 • Company SVET BILANC, računovodstvo, finančno svetovanje, management podjetij in druge storitve, d.o.o., Part in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  SKUPINOVODJA ELEKTROMEHANIKOV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE SKUPIN DO 5 MONTERJEV. POGOJ ZAPOSLITVE JE ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA IN OSNOVNO ZNANJE POPISA DEL. DELO POTEKA V DRAVI NEMIJI., , ...

 • Company ADRIA DOM, proizvodnja mobilnih domov, d.o.o., Kanižarica 41 , 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  MONTER ELEKTRINIH SKLOPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, 1. IZDELAVA IN PRIPRAVA, ZVAJANJE VSEH OPRAVIL PRI MONTAI OZ. OBDELAVI DELOV IN SKLOPOV -OD NAJENOSTAVNEJŠIH DO NAJZAHTEVNEJŠIH, IZVAJANJE VMESNE KONTROLE KAKOVOSTI DELA, IZVAJANJE POPRAVIL NA KONNI KONTROLI, SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA MESTA, SORTIRANJE ODPADKOV GLEDE NA VRSTO ODPADKA, PODAJANJE INOVATIVNIH PREDLOGOV, 2. DELO Z DELOVNIMI SREDSTVI, GOSPODARNA PORABA MATERIALA IN ASA, GOSPODARNO DELO Z DELOVNIMI SREDSTVI IN PRIPOMOKI, UPOŠTEVANJE REDA IN DISCIPLINE NA DELOVNEM MESTU, UPORABA PREDPISANE OSEBNE VAROVALNE OPREME IN SREDSTEV NA DELOVNEM MESTU, 3. USPOSABLJANJE IN RAZVOJ SODELAVCEV, MENTORIRANJE SODELAVCEV PRI OSVAJANJU NOVIH ZNANJ POTREBNIH ZA ŠIRITEV POLIVALENTNOSTI, SPREMLJANJE USPOSOBLJ...

 • Company INSEM - ATMOS ŽERJAVI IN DVIŽNA TEHNIKA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., SLIVNIŠKA CESTA 6, in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  SERVISER ELEKTRINIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, NAMESTITEV EL.OPREME NA OBJEKTE, EL.SERVISI NA DVINI OPREMI, DELO NA VIŠINI, , ...

 • Company Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4 , 5280 IDRIJA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ELEKTROMEHANIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DNEVNI NADZOR IN PREGLEDOVANJE POSAMEZNIH DELOV ISTILNE NAPRAVE, KANALIZACIJSKEGA OMREJA IN VODOVODNIH OBJEKTOV;VZDREVANJE, IŠENJE IN POPRAVILA V OBJEKTIH IN NA VGRAJENI TEHNOLOŠKI OPREMI;ELEKTRIARSKA DELA PRI VZDREVANJU ISTILNIH NAPRAV IN VODOVODNIH OBJEKTOV;PRIPRAVA IN IZPOLNJEVANJE DELOVNIH EVIDENC;SODELOVANJE OB IZVAJANJU NADZORA S STRANI PRISTOJNIH INŠPEKCIJSKIH SLUB;DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA;IZVAJANJE DEURNE SLUBE., ZAELJENO ZNANJE S PODROJA STROJNIŠTVA., dopoldan...

 • Company STIGMA-CEVNI SISTEMI proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., MOTNICA 8 , 1236 TRZIN in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ELEKTROVZDREVALEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POPRAVILO IN VZDREVANJE STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI PVC IN PEHD CEVI., Išemo sodelavca, ki bo vztrajen in natanen pri svojem delu in se lahko vklopi v kolektiv, ima voljo do uenja in napredovanja. , dopoldan...

 • Company GITAS, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE, KRANJ, D.O.O., ZGORNJE BITNJE 1, 4209 ŽABNICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ELEKTROMEHANIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -REDNA VZDREVALNA DELA IN POPRAVILO APARATOV, TAKO V DELAVNICI, KOT NA TERENU  -DIAGNOSTICIRANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK NA STROJIH - APARATIH IN SISTEMIH  -POSTAVLJANJE IN MONTAA NAPRAV NA LOKACIJI KUPCA  -ZAGONI IN TESTIRANJA NOVIH STROJEV IN NAPRAV  -POROANJE NADREJENIM O OPRAVLJENEM DELU  -VODENJE EVIDENCE NALOGOV ZA SERVIS IN OSTALO SERVISNO DOKUMENTACIJO   -POMO PRI NAKLADANJU IN RAZKLADANJU STROJEV – APARATOV -ODGOVORNOST ZA UREJENOST DELAVNICE  -ADMINISTRATIVNA POMO VODJI SERVISA  -OBVEZNA UDELEBA PRI ŠOLANJU / IZOBRAEVANJU ZA SERVIS ALI MONTAO   -OSTALA DELA, KI JIH V SKLADU Z DEJANSKO STROKOVNOSTJO LAHKO PO NALOGU DELODAJALCA IZVAJA DELAVEC, , dopoldan...

 • Company KOVIS-LIVARNA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., ŽELEZARSKA CESTA 3, 3220 ŠTORE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VZDREVALEC ELEKTRINIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKLADNO Z ZAHTEVAMI DELOVNEGA NALOGA IN NAVODILI VODJE ELEKTRO VZDREVANJA REDNO PREGLEDUJE, VZDRUJE IN POPRAVLJA ELEKTROINSTALACIJE, ELEKTRINE STROJE IN NAPRAVE. MONTIRA, PREGLEDUJE, VZDRUJE IN POPRAVLJA RAZDELILNA MESTA, VTINICE, PRIKLJUNE OMARICE, STIKALA, SVETILNA IN GRELNA TELESA, VENTILATORJE, ELEKTROINSTALACIJE V STROJIH IN NAPRAVAH. ZAMENJUJE IN POPRAVLJA IZRABLJENE ALI POKVARJENE DELE ELEKTROMOTORJEV, KONTAKTORJEV, TRANSFORMATORJEV IN DRUGIH ELEKTRO NAPRAV. PREDNOSTNO ODPRAVLJA NAPAKE, KI IMAJO ZA POSLEDICO ZASTOJE V PROIZVODNJI IN REDNEM DELU. OPRAVLJA PREVENTIVNE PREGLEDE. DELO IZVAJA STROKOVNO IN PO VELJAVNIH PREDPISIH, STANDARDIH, NORMATIVIH IN NAVODILIH. SPREMLJA ZALOGO ELEKTROMATERIALA,...

 • Company AVTOMATI ARMIČ, PROIZVODNJA PRODAJNIH AVTOMATOV, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., VINA GORICA 15, 8210 T in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  SERVISER ELEKTRINIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SERVISIRANJE PRODAJNIH AVTOMATOV, zaposlitev za doloen as 6 mesecev z monostjo podaljšanja, dopoldan...

 • Company AVTOMATI ARMIČ, PROIZVODNJA PRODAJNIH AVTOMATOV, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., VINA GORICA 15, 8210 T in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  SERVISER ELEKTRINIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, servisiranje prodajnih avtomatov, zaposlitev za doloen as 6 mesecev z monostjo podaljšanja, dopoldan...

 • Company GITAS, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE, KRANJ, D.O.O., ZGORNJE BITNJE 1, 4209 ŽABNICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ELEKTROMEHANIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -REDNA VZDREVALNA DELA IN POPRAVILO APARATOV, TAKO V DELAVNICI, KOT NA TERENU  -DIAGNOSTICIRANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK NA STROJIH - APARATIH IN SISTEMIH  -POSTAVLJANJE IN MONTAA NAPRAV NA LOKACIJI KUPCA  -ZAGONI IN TESTIRANJA NOVIH STROJEV IN NAPRAV  -POROANJE NADREJENIM O OPRAVLJENEM DELU  -VODENJE EVIDENCE NALOGOV ZA SERVIS IN OSTALO SERVISNO DOKUMENTACIJO   -POMO PRI NAKLADANJU IN RAZKLADANJU STROJEV – APARATOV -ODGOVORNOST ZA UREJENOST DELAVNICE  -ADMINISTRATIVNA POMO VODJI SERVISA  -OBVEZNA UDELEBA PRI ŠOLANJU / IZOBRAEVANJU ZA SERVIS ALI MONTAO   -OSTALA DELA, KI JIH V SKLADU Z DEJANSKO STROKOVNOSTJO LAHKO PO NALOGU DELODAJALCA IZVAJA DELAVEC, , dopoldan...

 • Company KOVIS-LIVARNA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., ŽELEZARSKA CESTA 3, 3220 ŠTORE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  VZDREVALEC ELEKTRINIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKLADNO Z ZAHTEVAMI DELOVNEGA NALOGA IN NAVODILI VODJE ELEKTRO VZDREVANJA REDNO PREGLEDUJE, VZDRUJE IN POPRAVLJA ELEKTROINSTALACIJE, ELEKTRINE STROJE IN NAPRAVE. MONTIRA, PREGLEDUJE, VZDRUJE IN POPRAVLJA RAZDELILNA MESTA, VTINICE, PRIKLJUNE OMARICE, STIKALA, SVETILNA IN GRELNA TELESA, VENTILATORJE, ELEKTROINSTALACIJE V STROJIH IN NAPRAVAH. ZAMENJUJE IN POPRAVLJA IZRABLJENE ALI POKVARJENE DELE ELEKTROMOTORJEV, KONTAKTORJEV, TRANSFORMATORJEV IN DRUGIH ELEKTRO NAPRAV. PREDNOSTNO ODPRAVLJA NAPAKE, KI IMAJO ZA POSLEDICO ZASTOJE V PROIZVODNJI IN REDNEM DELU. OPRAVLJA PREVENTIVNE PREGLEDE. DELO IZVAJA STROKOVNO IN PO VELJAVNIH PREDPISIH, STANDARDIH, NORMATIVIH IN NAVODILIH. SPREMLJA ZALOGO ELEKTROMATERIALA,...

 • Company AVTOMATI ARMIČ, PROIZVODNJA PRODAJNIH AVTOMATOV, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., VINA GORICA 15, 8210 T in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SERVISER ELEKTRINIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SERVISIRANJE PRODAJNIH AVTOMATOV, zaposlitev za doloen as 6 mesecev z monostjo podaljšanja, dopoldan...

 • Company AVTOMATI ARMIČ, PROIZVODNJA PRODAJNIH AVTOMATOV, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., VINA GORICA 15, 8210 T in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SERVISER ELEKTRINIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, servisiranje prodajnih avtomatov, zaposlitev za doloen as 6 mesecev z monostjo podaljšanja, dopoldan...

 • Company METALNA-SRM PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., SOŠKA ULICA 5, 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ELEKTROMEHANIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA MANJŠE DEFEKTAE IN OGLEDE OPREME, PRIPRAVLJA IN SERVISIRA RAZNE ELEKTRO APARATE, TRANSPORTNE NAPRAVE IN DRUGO OPREMO, V DELAVNICI VEE STIKALNE OMARE IN PRIPRAVLJA ELEKTRO OPREMO ZA MONTAO NA TERENU, SAMOSTOJNO ALI V SKUPINI IZVAJA POPRAVILA, REMONTE, MONTAE, DEMONTAE  IN REKONSTRUKCIJE DVIGALNIH NAPRAV IN DRUGE OPREME, Znanje branja tehnine dokumantacije - elektro vezalnih shem in znanje elektronike., ...

 • Company GITAS, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE, KRANJ, D.O.O., ZGORNJE BITNJE 1, 4209 ŽABNICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ELEKTROMEHANIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -REDNA VZDREVALNA DELA IN POPRAVILO APARATOV, TAKO V DELAVNICI, KOT NA TERENU  -DIAGNOSTICIRANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK NA STROJIH - APARATIH IN SISTEMIH  -POSTAVLJANJE IN MONTAA NAPRAV NA LOKACIJI KUPCA  -ZAGONI IN TESTIRANJA NOVIH STROJEV IN NAPRAV  -POROANJE NADREJENIM O OPRAVLJENEM DELU  -VODENJE EVIDENCE NALOGOV ZA SERVIS IN OSTALO SERVISNO DOKUMENTACIJO   -POMO PRI NAKLADANJU IN RAZKLADANJU STROJEV – APARATOV -ODGOVORNOST ZA UREJENOST DELAVNICE  -ADMINISTRATIVNA POMO VODJI SERVISA  -OBVEZNA UDELEBA PRI ŠOLANJU / IZOBRAEVANJU ZA SERVIS ALI MONTAO   -OSTALA DELA, KI JIH V SKLADU Z DEJANSKO STROKOVNOSTJO LAHKO PO NALOGU DELODAJALCA IZVAJA DELAVEC, , dopoldan...

 • Company TAB TOVARNA AKUMULATORSKIH BATERIJ D.D., POLENA 6 , 2392 MEŽICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ELEKTROVZDREVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZVAJANJE  PLANIRANIH IN NEPLANIRANIH ELEKTROVZDREVALNIH DEL NA STROJIH, NAPRAVAH IN NAPELJAVAH (VEJA POPRAVILA OZ. ZAMENJAVA OKVARJENIH DELOV, OBNOVITVENA DELA, REKONSTRUKCIJE, MONTAA IN DEMONTAA NOVIH STROJEV IN NAPRAV) V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI IN TEHNOLOGIJO VZDREVANJA- PREIZKUS IN KONTROLA STROJA, NAPRAV IN NAPELJAV Z VIDIKA VARNOSTI IN PRAVILNOSTI DELOVANJA- IZVAJANJE IŠENJA ORODJA IN DELOVNEGA MESTA- VODENJE PREDPISANIH EVIDENC, Prednost pri zaposlitvi bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje s podroja vzdrevanja strojev in naprav., ...

 • Company AVTOMATI ARMIČ, PROIZVODNJA PRODAJNIH AVTOMATOV, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., VINA GORICA 15, 8210 T in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SERVISER ELEKTRINIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SERVISIRANJE PRODAJNIH AVTOMATOV, zaposlitev za doloen as 6 mesecev z monostjo podaljšanja, dopoldan...

 • Company AVTOMATI ARMIČ, PROIZVODNJA PRODAJNIH AVTOMATOV, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., VINA GORICA 15, 8210 T in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SERVISER ELEKTRINIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, servisiranje prodajnih avtomatov, zaposlitev za doloen as 6 mesecev z monostjo podaljšanja, dopoldan...

 • Company KOVIS-LIVARNA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., ŽELEZARSKA CESTA 3, 3220 ŠTORE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  VZDREVALEC ELEKTRINIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKLADNO Z ZAHTEVAMI DELOVNEGA NALOGA IN NAVODILI VODJE ELEKTRO VZDREVANJA REDNO PREGLEDUJE, VZDRUJE IN POPRAVLJA ELEKTROINSTALACIJE, ELEKTRINE STROJE IN NAPRAVE. MONTIRA, PREGLEDUJE, VZDRUJE IN POPRAVLJA RAZDELILNA MESTA, VTINICE, PRIKLJUNE OMARICE, STIKALA, SVETILNA IN GRELNA TELESA, VENTILATORJE, ELEKTROINSTALACIJE V STROJIH IN NAPRAVAH. ZAMENJUJE IN POPRAVLJA IZRABLJENE ALI POKVARJENE DELE ELEKTROMOTORJEV, KONTAKTORJEV, TRANSFORMATORJEV IN DRUGIH ELEKTRO NAPRAV. PREDNOSTNO ODPRAVLJA NAPAKE, KI IMAJO ZA POSLEDICO ZASTOJE V PROIZVODNJI IN REDNEM DELU. OPRAVLJA PREVENTIVNE PREGLEDE. DELO IZVAJA STROKOVNO IN PO VELJAVNIH PREDPISIH, STANDARDIH, NORMATIVIH IN NAVODILIH. SPREMLJA ZALOGO ELEKTROMATERIALA,...

 • Company CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA, Cesta Marežganskega upora 2 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ELEKTROVZDREVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA BOLJ ZAHTEVNA TESTIRANJA, MERJENJA IN PREIZKUŠANJA ORODIJ, NAPRAV, PRIPRAV IN VZORCEV, IZVAJA BOLJ ZAHTEVNE ANALIZE IN POPRAVKE NA ORODJIH, NAPRAVAH, PRIPRAVAH IN VZORCIH, SODELUJE PRI KONST. IN TEHN. REŠITVAH MED SAMIM PROCESOM IZDELAVE IN MONTAE DELOVNIH PRIPOMOKOV, PRIPRAV, NAPRAV IN OPREME, IZVAJA PREVENTIVO TER ODKRIVANJE VZROKOV IN POPRAVILO OKVAR V PROCESIH, SODELUJE PRI POSTAVITVAH NOVIH PROCESOV,  SODELUJE PRI NAROANJU MATERIALA, OPREME IN PRIPOMOKOV, IZDELUJE ANALIZE, IZPOLNJUJE POTREBNO DELOVNO DOKUMENTACIJO.  , , veizmensko...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  VZDREVALEC ELEKTRINIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - VZDREVANJE NAPRAV, OPREME IN ELEKTRO INSTALACIJ,- IZVEDBA PRIPRAVLJALNIH DEL,- SODELOVANJE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI PRI VEJIH POPRAVILIH,- SKRB ZA ISTOO IN RED V DELAVNICI,- VODENJE USTREZNIH EVIDENC IN NAROANJE REZERVNIH DELOV,- OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company METALNA-SRM PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., SOŠKA ULICA 5, 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ELEKTROMEHANIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA MANJŠE DEFEKTAE IN OGLEDE OPREME, PRIPRAVLJA IN SERVISIRA RAZNE ELEKTRO APARATE, TRANSPORTNE NAPRAVE IN DRUGO OPREMO, V DELAVNICI VEE STIKALNE OMARE IN PRIPRAVLJA ELEKTRO OPREMO ZA MONTAO NA TERENU, SAMOSTOJNO ALI V SKUPINI IZVAJA POPRAVILA, REMONTE, MONTAE, DEMONTAE  IN REKONSTRUKCIJE DVIGALNIH NAPRAV IN DRUGE OPREME, Znanje branja tehnine dokumantacije - elektro vezalnih shem in znanje elektronike., ...

 • Company FORTUNA TRADE PODJETJE ZA PROMET BLAGA IN STORITEV D.O.O., RUSJANOV TRG 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  MONTER ELEKTRINIH SKLOPOV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, izdelava senil, sestavljanje z ronim orodjem, razrez profilov, montaa, rone spretnosti, znanje uporabe ronega elek. orodja, odgovornost, zanesljivost, natannost pri delu, fizina kondicija., dopoldan...

 • Company SIJAJ EKIPA, Danijel Korenčič s.p., čiščenje in hišni servis, Robičeva ulica 52 , 2341 LIMBUŠ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  POMONI ELEKTROMONTER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTER KABELSKIH KANALOV. DELO V TUJINI, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company POMURSKE MLEKARNE D.D., Industrijska ulica 10 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ELEKTROVZDREVALEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PREGLEDOV IN VZDREVANJE STROJEV IN NAPRAV V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI, UGOTAVLJANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK TER OKVAR NA STROJIH, NAPRAVAH IN INŠTALACIJAH, SPOSOBNOST BRANJA TEHNINE DOKUMENTACIJE, POZNAVANJE OSNOV PNEVMATIKE, HIDRAVLIKE, ELEKTRINIH KRMILNIH SISTEMOV, NAPELJAV, ZAELJENE IZKUŠNJE V PROIZVODNIH OBRATIH TER NA PODROJU VZDREVANJA STROJEV IN NAPRAV, , dopoldan...

 • Company SVET BILANC, računovodstvo, finančno svetovanje, management podjetij in druge storitve, d.o.o., Part in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  SKUPINOVODJA ELEKTROMEHANIKOV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE SKUPIN DO 5 MONTERJEV. POGOJ ZAPOSLITVE JE ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA IN OSNOVNO ZNANJE POPISA DEL. DELO POTEKA V DRAVI NEMIJI., , ...

 • Company SVET BILANC, računovodstvo, finančno svetovanje, management podjetij in druge storitve, d.o.o., Part in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ELEKTROMONTER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ELEKTROMONTER -  DELO V TUJINI.POGOJ ZAPOSLITVE JE SAMOSTOJNOST PRI DELU IN ZNANJE BRANJA NARTOV. , , ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical mechanics and fitters Edit filters