Jobmonitor. Search results for Electrical engineers

7 Jobs found

Used filters:
 • Electrical engineersx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., VRUNČEVA ULICA 2 A, 3000 CELJE in Bloke
  16.04.2021

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VSEBINA DELA:ODGOVORNOSTI:SPREJEMA ODLOITVE O VLOGI STRANKE SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO, STANDARDI DELA IN INTERNIMI POSTOPKI.ZAGOTAVLJA USTREZNO VZDREVANJE DOKUMENTACIJE.DELA IN NALOGE:PRIPRAVLJA DOKUMENTE V ZVEZI S POSEGI V PROSTOR. SODELUJE Z UPORABNIKI IN SKRBI ZA REŠEVANJE ZAHTEVKOV UPORABNIKOV. SODELUJE PRI TEHNINEM PREGLEDU OBJEKTOV V POSTOPKU PRIDOBITVE UPORABNIH DOVOLJENJ., Specifine obvezne kompetence in znanja, izpiti: Izpit iz upravnega postopka. Projektno vodenje.Poznavanje konfiguracij in karakteristik omreja. Uporaba programskih orodij ter raunalniških aplikacij, uporabljenih v podjetju, potrebnih za delo na delovnem mestu. Vozniški izpit B kategorije.Specifine dodatne kompetence i...

 • Company BR proizvodne storitve d.o.o., Šentiljska cesta 49 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPERATIVNO IZVAJANJE KONTROLE MATERIALOV, IZDELKOV, PROCESOV. DOKUMENTIRANJE IZVAJANJA KONTROL IN PREGLEDOV. PREGLED IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE IN OPREME. PREIZKUŠANJE OBJEKTOV V PODJETJU IN NA TERENU TER SPUŠANJE V POGON. IZDAJA USTREZNE TEHNINE DOKUMENTACIJE. IZDELAVA KALKULACIJ., , dopoldan...

 • Company RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA, KOLODVORSKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  INENIR ELEKTROENERGETIKE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE IN NADZOR SEKUNDARNE TEHNOLOGIJE: ELEKTROENERGETSKI NAPAJALNI SISTEMI, SISTEMI REZERVNEGA NAPAJANJA DEA, SISTEMI ZA NEPREKINJENO ELEKTRO NAPAJANJE UPS, CENTRALNO NADZORNI SISTEMI, NEPREKINJENO NAPAJANJE APARATUR V SERVER SOBAH., Za delo na omenjenem delovnem mestu se zahteva višja strokovna izobrazba (inenir elektrotehnike za energetiko, inenir za elektrotehniko ali druga višja strokovna izobrazba oziroma nacionalna poklicna kvalifikacija s podroja elektroenergetike). Delo na omenjenem delovnem mestu se opravlja v neenakomernem delovnem asu. Ve o razpisu: /. Prijavo, ivljenjepis in potrdilo o izobrazbi pošljite po pošti ali na e-naslov: ., ...

 • Company BR proizvodne storitve d.o.o., Šentiljska cesta 49 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPERATIVNO IZVAJANJE KONTROLE MATERIALOV, IZDELKOV, PROCESOV. DOKUMENTIRANJE IZVAJANJA KONTROL IN PREGLEDOV. PREGLED IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE IN OPREME. PREIZKUŠANJE OBJEKTOV V PODJETJU IN NA TERENU TER SPUŠANJE V POGON. IZDAJA USTREZNE TEHNINE DOKUMENTACIJE. IZDELAVA KALKULACIJ., , dopoldan...

 • Company MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15 , 5290 ŠEMPETER P in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STATISTINE OBDELAVE PODATKOV - SPC (ZBIRANJE IN ANALIZIRANJE PODATKOV),IZDELAVA ANALIZ MERILNEGA SISTEMA (MSA),PRIPRAVA KONTROLNIH PLANOV ZA PROIZVODNI PROCES IN KONNI IZDELEK,IZOBRAEVANJE ZA IZVAJANJE PREVZEMA PROCESA V PROIZVODNEM PROCESU,PREVERJANJE USTREZNOSTI KAKOVOSTI VHODNEGA MATERIALA, POLIZDELKOV, KONNIH IZDELKOV IN PROIZVODNEGA PROCESA,IZDELAVA DELOVNIH NAVODIL NA PODROJU KAKOVOSTI,IZDELAVA REFERENNIH VZORCEV, ETALONOV IN DUMMY VZORCEV,UVAJANJE SISTEMOV POKA YOKE IN ERROR PROOFING,HITRE REAKCIJE OB TEAVAH V PROIZVODNEM PROCESU,UGOTAVLJANJE NESKLADNOSTI NA IZDELKU/ V PROCESU (VHODNI MATERIAL, PROIZVODNI PROCES),REŠEVANJE INTERNIH REKLAMACIJ IN REKLAMACIJ IZ STRANI KUPCA. UGOTOVITEV ...

 • Company MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15 , 5290 ŠEMPETER P in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROGRAMIRANJE STROJEV IN NAPRAV – PC IN PLC APLIKACIJE,IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROJA IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ELEKTRINO IN ELEKTRONSKO OPREMO STROJEV IN NAPRAV ,ZAELENO ZNANJE ZA IZDELAVO ELEKTRO NARTOV STROJEV IN NAPRAV,SODELOVANJE V PROJEKTNEM TIMU., UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INENIR / DIPLOMIRANI INENIR ELEKTROTEHNIKE, RAUNALNIŠTVA OZ. MAGISTER INENIR ELEKTROTEHNIKE, RAUNALNIŠTVA ALI DRUGE USTREZNE TEHNINE SMERI, POZNAVANJE ORODIJ ZA IZDELAVO SW,AKTIVNO ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA,SAMOSTOJNOST, VESTNOST IN NATANNOST PRI DELU,SMISEL ZA INOVATIVNI PRISTOP,SPOSOBNOST ZA IDENTIFIKACIJO MONIH IZBOLJŠAV IN RACIONALIZACIJ,SPOSOBNOST ZA DELO V TIMU,ZAELENO ZNANJE ZA IZDELAVO ELEKTR...

 • Company MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15 , 5290 ŠEMPETER P in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE MERITEV, PREIZKUSOV IN DOKUMENTIRANJE ANALIZ, USKLAJEVANJE Z NARONIKI IN VODENJE TEHNINE KOMUNIKACIJE,RAZVOJ NOVIH MERILNIH METOD IN PRISTOPOV,PROJEKTNO VODENJE IN DOKUMENTIRANJE,PRIPRAVA VZORCEV , USKLAJEVANJE IN NARTOVANJE MERITEV,UPORABA PROGRAMSKE OPREME: OFFICE, DEWESOFT, SAP, MEASUREMENT ANALYSIS., VII ALI VII/1 STOPNJA STROKOVNE SMERI ELEKTROTEHNIKE, MEHATRONIKE ALI DRUGE USTREZNE TEHNINE SMERISAMOINICIATIVNOST, KOMUNIKATIVNOST, VODENJE SESTANKOV, VODSTVENE VEŠINE IN SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA,SPOSOBNOST UENJA RAUNALNIŠKIH PROGRAMOV,ZAELENE SO IZKUŠNJE: IZ PODROJA MEHANIKE, MAGNETIKE IN KRMILJENJEM EL. MOTORJEV,IZKUŠNJE IN POZNAVANJE PODROJA ELEKTROTEHNIKE,RONE SPRETNOSTI PRI UPOR...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical engineers Edit filters