Jobmonitor. Search results for Electrical engineering technicians

18 Jobs found

Used filters:
 • Electrical engineering techniciansx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company ESR, ELEKTRO STORITVE RUDL BOŠTJAN S.P., Spodnja Polskava 123 , 2331 PRAGERSKO in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DELOVODJA V ELEKTROENERGETIKI, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA SKUPINE 4-5 LJUDI- MONTAA ELEKTRO NAPRAV, KABLIRANJE, SESTAVA ELEKTRO OMAR, PRIKLOPI....- KOMUNICIRANJE Z VODJO GRADBIŠA- SKRB ZA KVALITETO OPRAVLJENIH DEL,... , POGOJ JE ZNANJE NEMŠINE. ZAELJENA JE PRILAGODLJIVOST. DELO V TIMU., dopoldan...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE DELA S PODROJA STROKE, ODPRAVLJANJE NAPAK IN POPRAVIL NA OPREMI IN NAPRAVAH, IZVAJANJE MANJŠIH POPRAVIL IZ PODROJA ELEKTROTEHNIKE, IZVAJANJE KALIBRACIJE MERIL IN OPREME, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI ZA POPRAVILA OZ. SERVIS NAPRAV, UREJANJE DOKUMENTACIJE VEZANE NA PODROJE DELA, SODELOVANJE V TIMU, DELO V GO-SOFTU, OBNOVITVENA DELA V BOLNIŠNICI, OSTALE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., Prijava mora vsebovati: 1.ivljenjepis – zaeleno je, da je podan v obliki Europass. 2.Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe. 3. Navedba o dolini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem delodajalcu. Kandidati naj popolne prijave oddajo na naslov Splošna bolnišn...

 • Company iMalum, posredništvo, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o., Kunaverjeva ulica 7 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA GRADBIŠIH.  OPRAVLJAJO TEHNINA DELA, POVEZANA Z ELEKTROTEHNINIM RAZISKOVANJEM IN OBLIKOVANJEM, IZDELOVANJEM, MONTAO, KONSTRUKCIJO, DELOVANJEM, VZDREVANJEM IN POPRAVILI ELEKTRINIH NAPRAV, PRIPOMOKOV IN RAZDELILNIH SISTEMOV., , dopoldan...

 • Company iMalum, posredništvo, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o., Kunaverjeva ulica 7 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA GRADBIŠIH. OPRAVLJAJO TEHNINA DELA, POVEZANA Z ELEKTROTEHNINIM RAZISKOVANJEM IN OBLIKOVANJEM, IZDELOVANJEM, MONTAO, KONSTRUKCIJO, DELOVANJEM, VZDREVANJEM IN POPRAVILI ELEKTRINIH NAPRAV, PRIPOMOKOV IN RAZDELILNIH SISTEMOV., , dopoldan...

 • Company ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o., AMERIŠKA ULICA 8 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE DELOVNIH SREDSTEV, TRANSPORTIRANJE, NAMEŠANJE, MONTAA, PRIKLOP, ODKLOP IN NADZOR DELOVNIH SREDSTEV, SODELOVANJE PRI PREGLEDIH IN POPRAVILIH DELOVNIH SREDSTEV, SODELOVANJE PRI IZDELAVI DELOVNIH SREDSTEV, IZVAJANJE NALOG V SKLADU Z DOLOILI SISTEMA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO DOGOVORU S PREDPOSTAVLJENIM, DELO JE POVEZANO Z OBASNIMI SLUBENIMI POTOVANJI. , PRIAKUJEMO: ZAKLJUENA VSAJ IV. STOPNJA USTREZNE TEHNINE SMERI (ELEKTRO ALI STROJNA SMER), VSAJ 1 LETO DELOVNIH IZKUŠENJ, NA PRIMERLJIVEM DELOVNEM MESTU, ODGOVORNOST, NATANNOST, PRIPRAVLJENOST NA DELO V EKIPI. NUDIMO REDNO ZAPOSLITEV ZA NEDOLOEN AS IN DELO V TREH (3) ALI ŠTIRIH (4) IZMENAH., veizmensko...

 • Company ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o., AMERIŠKA ULICA 8 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE DELOVNIH SREDSTEV, TRANSPORTIRANJE, NAMEŠANJE, MONTAA, PRIKLOP, ODKLOP IN NADZOR DELOVNIH SREDSTEV, SODELOVANJE PRI PREGLEDIH IN POPRAVILIH DELOVNIH SREDSTEV, SODELOVANJE PRI IZDELAVI DELOVNIH SREDSTEV, IZVAJANJE NALOG V SKLADU Z DOLOILI SISTEMA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO DOGOVORU S PREDPOSTAVLJENIM, DELO JE POVEZANO Z OBASNIMI SLUBENIMI POTOVANJI. , PRIAKUJEMO: ZAKLJUENA VSAJ IV. STOPNJA USTREZNE TEHNINE SMERI (ELEKTRO ALI STROJNA SMER), VSAJ 1 LETO DELOVNIH IZKUŠENJ, NA PRIMERLJIVEM DELOVNEM MESTU, ODGOVORNOST, NATANNOST, PRIPRAVLJENOST NA DELO V EKIPI. NUDIMO REDNO ZAPOSLITEV ZA NEDOLOEN AS IN DELO V TREH (3) ALI ŠTIRIH (4) IZMENAH., veizmensko...

 • Company ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o., AMERIŠKA ULICA 8 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE DELOVNIH SREDSTEV, TRANSPORTIRANJE, NAMEŠANJE, MONTAA, PRIKLOP, ODKLOP IN NADZOR DELOVNIH SREDSTEV, SODELOVANJE PRI PREGLEDIH IN POPRAVILIH DELOVNIH SREDSTEV, SODELOVANJE PRI IZDELAVI DELOVNIH SREDSTEV, IZVAJANJE NALOG V SKLADU Z DOLOILI SISTEMA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO DOGOVORU S PREDPOSTAVLJENIM, DELO JE POVEZANO Z OBASNIMI SLUBENIMI POTOVANJI. , PRIAKUJEMO: ZAKLJUENA VSAJ IV. STOPNJA USTREZNE TEHNINE SMERI (ELEKTRO ALI STROJNA SMER), VSAJ 1 LETO DELOVNIH IZKUŠENJ, NA PRIMERLJIVEM DELOVNEM MESTU, ODGOVORNOST, NATANNOST, PRIPRAVLJENOST NA DELO V EKIPI. NUDIMO REDNO ZAPOSLITEV ZA NEDOLOEN AS IN DELO V TREH (3) ALI ŠTIRIH (4) IZMENAH., veizmensko...

 • Company HIT HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM D.D. NOVA GORICA, DELPINOVA ULICA 7 A, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOG NA PODROJU VZDREVANJA IN IMPLEMENTACIJE IGRALNIŠKE OPREME, Samoiniciativnost, prilagodljivost..., ...

 • Company LEDO SERVIS TRGOVINA SERVIS MONTAŽA IGNAC VIDMAR S.P., TEKSTILNA ULICA 5, 4000 KRANJ in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SERVIS IN MONTAA GOSTINSKE OPREME, , dopoldan...

 • Company PLAMA-G.E.O, IZDELOVANJE GALVANSKIH, ČISTILNIH IN DRUGIH NAPRAV TER OPREME IZ PLASTIČNIH MATERIALOV, in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ELEKTROTEHNIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, SEZN. Z NARTI IN ZAHT. ZA IZDELAVO,SAM.IZD. IZDELKOV IN INŠTLACIJ,MONT.IZD.IN NAPR.,PREIZK. IN ZAGON,SERV.IZD. IN NAPRAV,SAM.OPR.MERITEV IN IZD. IZJAV,IZD.DOK.,SAM.IZD.IN MONT.IZD.IZ PLASTIKE IN DR.IZDELKOV,VARJENJE PLASTIKE-RONO , NA STROJU,SAM.PREIZK. IN IZV. TL.PREIZKUSOV,MONT.IN DELO NA TERENU,IZD.POPISOV ZA NABAVO MAT.,VONJA VILIARJA., , dopoldan...

 • Company Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, STROKOVNO SODELOVANJE PRI IZDELAVI REALIZACIJE PROJEKTOV ORGANIZACIJE, PREVENTIVNO VZDREVANJE STROJEV IN NAPRAV (ELEKTRINIH), STROKOVNA POMO PRI HITRIH POSEGIH Z VIDIKA VZDREVANJA.., zaeljeno inštalater elektro inštalacij, ...

 • Company LINIJA PROJEKT, storitve in trgovina, d.o.o., Ob železnici 11 , 2327 RAČE in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA DEL, VODENJE DEL IN VODENJE PAPIRNE DOKUMENTACIJE, KOORDINACIJA IN POMO PRI DELU NA OBJEKTIH, PRIPRAVA POROIL IN OSTALE   DOKUMENTACIJE., Pogoj: ELEKTROTEHNIK S STROKOVNIM IZPITOM ali MOJSTERSKIM IZPITOM ali ELEKTRO INENIR S STROKOVNIM IZPITOM, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company ELEKTROTEHNIKA MILOŠIČ, družba za gradbeništvo, inštalacije in druge storitve, d.o.o., POTRČEVA CEST in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA, POLAGANJE KABLOV, MONTAA LUI IN STIKAL, , dopoldan...

 • Company Don Don proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Gasilska cesta 2 , 1290 GROSUPLJE in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREGLEDUJE STANJE STROJNE OPREME, NAPRAV IN INSTALACIJ V PROIZVODNJI, PREDLAGA PLAN PREVENTIVNEGA VZDREVANJA, IZVAJA PREVENTIVNO VZDREVANJE STROJEV IN NAPRAV, ODPRAVLJA OKVARE TEHNOLOŠKE OPREME NA PODLAGI PLANOV DELA IN POTREB PROIZVODNJE, MONTIRA NOVO OPREMO IN IZVAJA REKONSTRUKCIJO NA OBSTOJEI OPREMI, SODELUJE PRI GRADBENIH, PRENOVITVENIH IN VZDREVALNIH DELIH NA OBJEKTIH., , veizmensko...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NADZORA NAJZAHTEVNEJŠIH PREVENTIVNIH IN TEKOIH VZDREVALNIH DEL, OPRAVLJANJE NALOG SKRBNIKA DODELJENEGA TEHNINEGA PODROJA TER UVAJANJE STROKOVNIH NOVOSTI, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU POSTOPKOV PREVENTIVNEGA IN TEKOEGA VZDREVANJA, VODENJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DELOVNIH ZADOLITEV PO NAVODILIH VODJE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: STROJNI TEHNIK, ELEKTROTEHNIK, MOJSTER USTREZNE TEHNINE SMERI ALI DRUG USTREZEN POKLIC TEHNINE SMERI,  NA V. RAVNI IZOBRAZBE. Zahtevana dodatna znanja: usposabljanja s podroja obstojeih instalacij medicinskih plinov in energetskih naprav v bolnišnicah. Vrsta delovnih izkušenj: 24 mesecev s podroja energetskih naprav ali strojnih instalacij na podroju va...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE NADZORA NAJZAHTEVNEJŠIH PREVENTIVNIH IN TEKOIH VZDREVALNIH DEL, -OPRAVLJANJE NALOG SKRBNIKA DODELJENEGA TEHNINEGA PODROJA TER UVAJANJE STROKOVNIH NOVOSTI, -SODELOVANJE PRI NARTOVANJU POSTOPKOV PREVENTIVNEGA IN TEKOEGA VZDREVANJA, -VODENJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE, -IZVAJANJE DELOVNIH ZADOLITEV PO NAVODILIH VODJE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: ELEKTROTEHNIK, STROJNI TEHNIK, TEHNIK MEHATRONIKE, MOJSTER USTREZNE TEHNINE SMERI ALI DRUG USTREZEN POKLIC TEHNINE SMERI,  NA V. RAVNI IZOBRAZBE. Zahtevana dodatna znanja s podroja nizkonapetostnih inštalacij in naprav v bolnišnicah. Vrsta delovnih izkušenj: vsaj 24 mesecev s podroja nizkonapetostnih inštalacij in naprav., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE REDNEGA VZDREVANJA IN SERVISIRANJA ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKIH APARATOV ZA TERAPIJO, DIAGNOSTIKO IN POSEGE TER MEDICINSKIH APARATOV SEKUNDARNEGA POMENA,VODENJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE VZDREVANJA, MERITEV REDNEGA VZDREVANJA IN SERVISIRANJA, NUDENJE STROKOVNE POMOI UPORABNIKOM GLEDE UPORABE, DELOVANJA MEDICINSKIH APARATOV, IZVAJANJE DELOVNIH ZADOLITEV PO NAVODILIH VODJE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., ELEKTROTEHNIK, TEHNIK MEHATRONIKE, STROJNI THNIK, DELOVNE IZKUŠNJE NA PODROJU DELA ELEKTROTEHNIKE OZ MEHATRONIKE, STROJNIŠTVA,  ZAELENO: teaji za servisiranje medicinskih aparatov in opreme pri dobaviteljih opreme, znanje angleškega ali nemškega jezika., ...

 • Company FC - GROUP, PROJEKTIRANJE, PROIZVODNJA, MONTAŽA IN TRGOVINA SPECIALNIH STROJEV IN NAPRAV, D.O.O., Ul in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ELEKTROTEHNIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZDELAVA KRMILIJ IN NJIHOV ZAGON., , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical engineering technicians Edit filters