Jobmonitor. Search results for Early childhood educators

46 Jobs found

Used filters:
 • Early childhood educatorsx
Displaying 1-46 of 46 results.
 • Company VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC, Maistrova ulica 2 A, 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  29.02.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev oz.  31.8.2020, polni delovni as, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOENE S PREDPISI TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, OPRAVLJA DRUGA DELA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM VZGOJNO IZOBRAEVALNEGA PROCESA, , ...

 • Company VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE, DOLGA ULICA 29 A, 9226 MORAVSKE TOPLICE in Bloke
  29.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 20, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, Potrdilo o nekaznovanosti, opravljen strokovni izpit, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBRA MOJSTRANA, ULICA ALOJZA RABIČA 7 , 4281 MOJSTRANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke z bolniške., polni delovni as, 40, POMO PRI VARSTVU IN VZGOJI OTROK, Priloiti potrdilo, da oseba ni v kazenski evidenci in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku., dopoldan...

 • Company VRTEC MIŠKOLIN, NOVO POLJE, CESTA VI 1, 1260 LJUBLJANA - POLJE in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 8. 2020, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, NEKAZNOVANOST., ...

 • Company ZAVOD SV. JERNEJA - VRTEC BLAŽE IN NEŽICA SLOVENSKA BISTRICA, Trg Alfonza Šarha 6 , 2310 SLOVENSKA B in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. do 31.8.2020, polni delovni as, 40, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NARTOVANJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI VZGOJNEGA DELA V ODDELKU, SAMOSTOJNO IZVAJANJE NEKATERIH DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE TER SODELOVANJE PRI OSTALIH DEJAVNOSTIH IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, POVEZANIH Z DEJAVNOSTJO VRTCA, , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI, ULICA ANDREJA GABRŠČKA 1 , 5290 ŠEMPETER PRI GORICI in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROCESA, Strokovni izpit, organizacijske sposobnosti, potrdilo o nekaznovanosti,pogodba se sklene za obdobje od 1.4.2020 do 30.6.2020, dopoldan...

 • Company VRTEC IVANČNA GORICA, Cesta občine Hirschaid 6 , 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2020, skrajšan delovni as, 20, DELO S SKUPINO PREDŠOLSKIH OTROK, MATERIALNA IN PISNA PRIPRAVA NA DELO, STROKOVNO USPOSABLJANJE TER SODELOVANJE S STARŠI IN DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI., K prošnji priloite dokazila o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in potrdilo o nekaznovanosti., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE, VEGOVA ULICA 38, 1251 MORAVČE in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTUJE, USKLAJUJE, VODI DELO V ODDELKU, ANALIZIRA STANJE V ODDELKU, VODI DOKUMENTACIJO O STROKOVNEM DELU, SPREMLJA RAZVOJ IN NAPREDEK OTROK IN OPAANJA ZAPISUJE, STROKOVNO VODI POMONIKA VZGOJITELJA PRI NARTOVANJU IN IZVEDBI VZGOJNEGA DELA V ODDELKU, NARTUJE, SPREMLJA IN IZVAJA DRUGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-VARSTVENIM DELOM, IZVAJA PRIPRAVE NA VZGOJNO-VARSTVENO DELO ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI IN DRUGO DELO S STARŠI, SODELAVCI, ZUNANJIMI STROKOVNIMI DELAVCI., Potrdilo o ustrezni izobrazbi. Strokovni izpit. Organizacijske sposobnosti. Priloiti potrdilo, da ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na pogojno kaz...

 • Company OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA, SREDNJA BISTRICA 49 B, 9232 ČRENŠOVCI in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. vrtniteve odsotne delavke, polni delovni as, 40, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA PROCESA V VRTCU V SKLADU S SISTEMIZACIJO IN LDN, Kandidat mora imeti pravljen strokovni izpit s podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti potrdila o nekaznovanosti v skladu s 107. a lenom ZOFVI. Prietek dela takoj. , ...

 • Company VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE, DOLGA ULICA 29 A, 9226 MORAVSKE TOPLICE in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece oz. nadomešanje do vrnitve delavke, polni delovni as, 40, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, Potrdilo o nekaznovanosti in opravljen strokovni izpit, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR, VRANSKO 23, 3305 VRANSKO in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece oz. 30.6.2020, polni delovni as, 40, DELO Z OTROKI, VAROVANJE IN VZGOJA, Strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KANAL, GRADNIKOVA ULICA 25, 5213 KANAL in Kanal
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE DELAVKE Z DALJŠE ODSOTNOSTI, polni delovni as, 40, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCU KANAL, POGODBA O ZAPOSLITVI BO SKLENJENA V OBSEGU IN ZA OBDOBJE DEJANSKE ODSOTNOSTI DELAVKE., dopoldan...

 • Company VRTEC MENGEŠ, ŠOLSKA ULICA 12, 1234 MENGEŠ in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAEVALNEGA DELA V SKLADU Z OPISOM DEL PO VELJAVNI SISTEMIZACIJI., , dopoldan...

 • Company OŠ VAVTA VAS; VRTEC KRKINE LUČKE PRI OŠ VAVTA VAS, VAVTA VAS 1, 8351 STRAŽA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni as, 40, VARSTVO, NEGA IN HRANJENJE OTROK, POMO PRI IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI IN STROKOVNIMI SLUBAMI IN OSTALA DELA PO LDN., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, STROKOVNI IZPIT S PODROJA VZGOJE IN IZOBRAEVANJA, ...

 • Company VRTEC IG, Cesta na Kurešček 70 , 1292 IG in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31. 8. 2020, skrajšan delovni as, 20, VZGOJA IN VARSTVO OTROK, DELO V RAZLINIH ENOTAH, POKRIVANJE SOASNOSTI., strokovni izpit, zdravniški pregled, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, varstvo pri delu, ...

 • Company VRTEC IG, Cesta na Kurešček 70 , 1292 IG in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31. 8. 2020, polni delovni as, 40, VZGOJA IN VARSTVO OTROK, DELO V RAZLINIH ENOTAH, POKRIVANJE SOASNOSTI., strokovni izpit, zdravniški pregled, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, varstvo pri delu, ...

 • Company VRTEC LENDAVA LENDVAI OVODA, Župančičeva ulica 5 , 9220 LENDAVA - LENDVA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVIRANJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA V SKLADU S KURIKULUMON ZA VRTCE. NEPOSREDNO DELO Z OTROKI, SODELOVANJE S STARŠI, SODELOVANJE Z DRUGIMI ZAPOSLENIMI V VRTCU IN S STROKOVNJAKI IZVEN VRTCA …, Kandidati morajo izpolnjevati pogoje aktivnega znanja slovenskega jezika, obvladati madarski jezik v skladu s 15.a ali 19. lenom ZPIMVI-A, imeti opravljen strokovni izpit s podroja vzgoje in izobraevanja ter izpolnjevati pogoje v skladu s 107.a lenom ZOFVI. Kandidati vlogi priloijo Europass ivljenjepis, kopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi, kopijo potrdila o znanju madarskega jezika in kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu. Obravnavale se bodo le pravoasne in popolne vlog...

 • Company OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO, BRDO PRI LUKOVICI 5, 1225 LUKOVICA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PRIPRAV IN NEPOSREDNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA DELA., Izobrazba: Vzgojitelj predšolskih otrok, potrdilo o nekaznovanju, opravljen strokovni izpit, dopoldan...

 • Company VRTEC NAJDIHOJCA, GORAZDOVA ULICA 6 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NARTOVANJU,ORGANIZIRANJU, IZVAJANJU IN EVALVIRANJU KURIKULA ODDELKA SAMOSTOJNO IZVAJA NEKATERE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI SKRBI ZA VARNO IN DOBRO POUTJE OTROK SODELUJE IN IZVAJA POTREBNE POSTOPKE ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO PREHRANJEVANJA IN NEGE OTROK PO NAVODILIH VZGOJITELJA IZVAJA POITEK OTROK IN VZPOREDNE DEJAVNOSTI V ASU POITKA OTROK..., , ...

 • Company KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2 , 4000 KRANJ in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2020, polni delovni as, 40, POMO VZGOJITELJU PRI PRIPRAVI, NARTOVANJU IN EVALVACIJI VZGOJNEGA DELA, POMO VZGOJITELJU PRI ORGANIZIRANJU AKTIVNOSTI V ODDELKU, SPREMLJANJU RAZVOJA IN NAPREDKA OTROK, SODELOVANJE S STARŠI IN DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI., Vzgojitelj predšolskih otrok – pomonik vzgojitelja v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke je lahko: kdor je konal izobraevalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok. Kandidat naj predloi dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za strokovne delavce v vzgoji., ...

 • Company VRTEC MURSKA SOBOTA, Talanyijeva ulica 6 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2020, polni delovni as, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJICO PRI NARTOVANJU IN EVALVIRANJU VZGOJNEGA DELA, SPREJEMANJE IN ODDAJANJE OTROK, IGRALNE DEJAVNOSTI OTROK, NEGA, PREHRANJEVANJE,..., Opravljen strokovni izpit, dokazilo o nekaznovanosti., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KOZJE, KOZJE 131, 3260 KOZJE in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve delavke na delo, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, ORGANIZACIJA IN VODENJE DELA V SKUPINI PREDŠOLSKIH OTROK, VARSTVO OTROK IN POMO OTROKOM PRI NEGI IN HRANJENJU, NADOMEŠANJE ODSOTNE DELAVKE, , dopoldan...

 • Company JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL, Jur in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. od 2. 3. 2020 do vrnitve zaasno odsotne delavke, skrajšan delovni as, 20, DELO V VZGOJNO-IZOBRAEVALNEM PROCESU, NEGA, VZGOJA, VARSTVO OTROK., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA VIDEM, VIDEM PRI PTUJU 47, 2284 VIDEM PRI PTUJU in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2020, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - POMONIKA VZGOJITELJA, Priloiti potrdilo od Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence o nekaznovanosti ter potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu., ...

 • Company VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ, Kidričeva ulica 18 B, 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece oz. DO 30. 6. 2020, polni delovni as, 40, DELO Z OTROKI V ODDELKU, potrdilo o konani izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu v vzgoji in izobraevanju,  potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku., ...

 • Company VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR, TOMŠIČEVA ULICA 32 , 2000 MARIBOR in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO, STROKOVNI IZPIT, ...

 • Company VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR, TOMŠIČEVA ULICA 32 , 2000 MARIBOR in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO, STROKOVNI IZPIT, ...

 • Company VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN, Erjavčeva cesta 29 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. VRNITVE ODSOTNE DELAVKE IZ MATERINSKEGA /PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni as, 40, POMO PRI NARTOVANJU IN ORGANIZIRANJU DELA V ODDELKU, Potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti., dopoldan...

 • Company JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA DESTRNIK - TRNOVSKA VAS, JANEŽOVSKI VRH 45, 2253 DEST in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. ZA AS NADOMEŠANJA ZARADI BOLNIŠKE ODST., polni delovni as, 40, VZG. PREDŠOLSKIH OTROK - POM. VZG., POTRDILO O IZOBRAZBI IN NEKAZNOVANJU, dopoldan...

 • Company VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD VRTEC KURIRČEK LOGATEC, NOTRANJSKA CESTA 7 A, 1370 LOGATEC in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 1. 3. 2020 - 31. 8. 2020, polni delovni as, 40, PRIPRAVA NA VZGOJNO DELO, NARTOVANJE IN IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA, strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti, zelo dobro znanje slovenskega jezika, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ, ULICA XXXI. DIVIZIJE 7 A, 4000 KRANJ in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. do veljavnosti odlobe 31.12.2020, polni delovni as, 40, SPREMLJEVALEC OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU., , ...

 • Company VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK, Novi trg 26 B, 1241 KAMNIK in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. za as nadomešanja zaasno odsotnega delavca, skrajšan delovni as, 20, POMO PRI VZGOJI IN IZOBRAEVANJU PREDŠOLSKIH OTROK, Opravljen strokovni izpit iz vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti potrdilo o nekaznovanosti. V vlogi navedite elektronski naslov za obvešanje., ...

 • Company VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK, VALBURGA 5, 1216 SMLEDNIK in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO VEDENJA IN USTVOVANJA SODELUJE PRI PRIPRAVI LETNEGA DELOVNEGA NARTA TER STROKOVNIH IN DRUGIH ORGANIH ZAVODA, IZVAJA VZGOJNO DELO Z OTROCI ZAVODA V SKLADU Z LDN, UVAJA NOVE OTROKE V IVLJENJE VZGOJNE SKUPINE…, STROKOVNI IZPIT ZA PODROJE VZGOJE IN IZOBRAEVANJA, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, PSIHINE, FIZINE IN USTVENE OBREMENITVE PRI DELU Z MLADOSTNIKI, ODGOVORNOST ZA VARNOST OTROK IN STROKOVNOST DELA. MONOST SPREMEMBE LOKACIJE DELA, FLEKSIBILNOST DELA IN SPREMENLJIV URNIK. DELOVNE IZKUŠNJE MORAJO BITI NA PRIMERLJIVEM DELOVNEM MESTU. IZOBRAZBA UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIALNI PEDAGOG, univerzitetna izobrazba z dokonano dokvalifikacijo PPPU-VT., ...

 • Company VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR, FOCHEVA ULICA 51, 2000 MARIBOR in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2020, polni delovni as, 40, POMO PRI VZGOJI IN IZOBRAEVANJU PREDŠOLSKIH OTROK, POGOJ JE STROKOVNI IZPIT. POTRDILO O NEKAZNOVANJU ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST, POTRDILO O NEKAZNOVANJU ZARADI NAKLEPNEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLNOSTI. K VLOGI JE POTREBNO PRILOITI POTRDILO O IZOBRAZBI, O STROKOVNEM IZPITU IN ZAHTEVANI POTRDILI., ...

 • Company VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR, FOCHEVA ULICA 51, 2000 MARIBOR in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 8. 2020, polni delovni as, 40, VZGOJA IN IZOBRAEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK, POTRDILO O NEKAZNOVANJU ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST, POTRDILO O NEKAZNOVANJU ZARADI NAKLEPNEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLNOSTI. K VLOGI JE POTREBNO PRILOITI POTRDILO O IZOBRAZBI, O STROKOVNEM IZPITU IN ZAHTEVANI POTRDILI., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA NAKLO, GLAVNA CESTA 47, 4202 NAKLO in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje porodniške odsotnosti, polni delovni as, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NARTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA V VRTCU., Opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja., dopoldan...

 • Company VRTEC TONČKE ČEČEVE, MARIBORSKA CESTA 43 , 3000 CELJE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev oz. 31.8.2020, polni delovni as, 40, NARTUJE, ORGANIZIRA, IZVAJA IN EVALVIRA KURIKUL ODDELKA, SODELUJE S STROKOVNIMI DELAVCI ZNOTRAJ ODDELKA STROKOVNEGA TIMA TER V VZGOJITELJSKEM ZBORU VRTCA.  AKTIVNO SE UDELEUJE STROKOVNIH AKTIVOV IN VZGOJITELJSKEGA ZBORA. ORGANIZIRA BOGATO UNO OKOLJE V IGRALNICI IN V DRUGIH PROSTORIH ZA OTROKE TER NA IGRIŠU IN SPODBUJA UENJE OTROK S KAKOVOSTNIMI INTERAKCIJAMI, SKRBI ZA VARNOST OTROK SKRBI ZA USTREZEN DNEVNI RED IN RUTINO V ODDELKU SKRBI ZA NEOPOREEN ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REIM V ODDELKU..., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA STROKOVNE DELAVCE V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU. PRILOITI JE POTREBNO IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI., ...

 • Company VRTEC TONČKE ČEČEVE, MARIBORSKA CESTA 43 , 3000 CELJE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev oz. 31.8.2020, polni delovni as, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NARTOVANJU,ORGANIZIRANJU,IZVAJANJU IN EVALVIRANJU KURIKULA ODDELKASAMOSTOJNO IZVAJA NEKATERE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI SKRBI ZA VARNO IN DOBRO POUTJE OTROKSODELUJE IN IZVAJA POTREBNE POSTOPKE ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO PREHRANJEVANJA IN NEGE OTROK PO NAVODILIH VZGOJITELJAIZVAJA POITEK OTROK IN VZPOREDNE DEJAVNOSTI V ASU POITKA OTROK..., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA STROKOVNE DELAVCE V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU. PRILOITI JE POTREBNO IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI., ...

 • Company VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 22 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, skrajšan delovni as, 20, NARTOVANJE IN IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAEVALNEGA DELA IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO, STROKOVNI IZPIT IZ VIZ, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, ...

 • Company VRTEC GALJEVICA, Galjevica 35 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2020, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE DOLOENE S PREDPISI, NAELI KURIKULA ZA VRTCE, LETNIM DELOVNIM NARTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA., Zahtevana izobrazba: visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolske vzgoje, visokošolska univerzitetna izobrazba-študijski program predšolske vzgoje, univ.štud.program s podroja izobraevanja, umetnosti,humanistinih ved in druboslovja ter univ.štud.program s pridobljenim strokovnim nazivom profesor in je opravil štud.program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje. Opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraevanje. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomono obsojena zaradi naklepn...

 • Company VRTEC GALJEVICA, Galjevica 35 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2020, polni delovni as, 40, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA: VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO, NARTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, DELU S STARŠI,…, Zahtevana izobrazba: vzgojitelj predšolskih otrok ali gimnazijski maturant. Pri gimnazijskem maturantu opravljen poklicni teaj za delo s predšolskimi otroki oz. kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ter opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraevanju. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomono obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot 6 mesecev in da oseba ni bila pravnomono obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ter da ni bil uveden kazens...

 • Company VRTEC SLOV. KONJICE, Usnjarska cesta 12 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 4 mesece oz. 30.6.2020, polni delovni as, 40, POMO PRI VZGOJI IN IZOBRAEVANJU PREDŠOLSKIH OTROK, - OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ PREDŠOLSKE VZGOJE- LASTNI PREVOZ, dopoldan...

 • Company ZASEBNI VRTEC SONČEK, varstvo, vzgoja in izobraževanje d.o.o., Fužine 5 , 1241 KAMNIK in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. nadomešanje porodniške odsotnosti, predvidoma do oktobra 2020, polni delovni as, 40, DELO POMONIKA VZGOJITELJA, , ...

 • Company VRTEC LITIJA, Bevkova ulica 1 , 1270 LITIJA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, VZGOJA IN IZOBRAEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK, , ...

 • Company VRTEC LITIJA, Bevkova ulica 1 , 1270 LITIJA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZGOJA IN IZOBRAEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK, strokovni izpit, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA, KOROŠKA ULICA 12 , 4280 KRANJSKA GORA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 20, POMO VZGOJITELJU V ODDELKU PRI NEGI IN VZGOJI OTROK, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Early childhood educators Edit filters