Jobmonitor. Search results for Dentists

11 Jobs found

Used filters:
 • Dentistsx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH, CELJSKA CESTA 16 , 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOZDRAVNIKA V AMBULANTI V ROGAŠKI SLATINI, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, VISOKA RAVEN ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA, dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., VELJAVNA LICENCA S PODROJA ELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM RADEČE, Ulica OF 8 , 1433 RADEČE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOZDRAVNIKA BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 8 , 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 28.2.2021, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE ZOBOZDRAVNIKA V ŠZA., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT. , dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE ZOBOZDRAVNIKA V ZOBNI AMBULANTI ZA MLADINO., Veljavna licenca., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE, MESTNI TRG 17 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ZOBOZRAVNIKA V MLADINSKEM ZOBOZDRAVSTVU, PRIJAZNOST,KOMUNIKATIVNOST, POTRPELJIVOST, dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve zaasno odsotne javne uslubenke, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOZDRAVNIKA BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO V AMBULANTI MLADINSKEGA ZOBOZDRAVSTVA (NADOMEŠANJE ZAASNO ODSOTNE JAVNE USLUBENKE), k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZOBOZDRAVNIKI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. OZ. DO VRNITVE ODSOTNEGA JAVNEGA USLUBENCA NA DELO, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, STROKOVNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA ZA DELO NA PODROJU DENTALNE MEDICINE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM, OB SUHI 11 , 2390 RAVNE NA KOROŠKEM in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, DELO ZOBOZDRAVNIKA V ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI ZA ODRASLE, VLOGI JE POTREBNO PRILOITI KRATEK IVLJENJEPIS, POTRDILO O IZOBRAZBI, VELJAVNO LICENCO, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK, Novi dom 11 , 1430 HRASTNIK in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  ZOBOZDRAVNIKI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. nadomešanje delavke na porodniškem dopustu, polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN UREDITEV DELOVNEGA MESTA ZA DELO; PROUEVANJE, UGOTAVLJANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI ZOB, OBZOBNIH TKIV IN USTNE VOTLINE; OPRAVLJA PREVENTIVNO IN KURATIVNO ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKE MLADINE IN ODRASLIH;KONZERVATIVNO IN ENDODONTSKO ZDRAVLJENJE; POSVETOVANJE S SPECIALISTI DRUGIH SMERI; OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO; VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZOR DELA ZOBOZDRAVSTVENEGA TEAMA; PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN ODLOANJE O DELAZMONOSTI VAROVANCEV; OPRAVLJANJE, PRIPRAVA OBRAZCEV ZA ZOBNOPROTETINA DELA,NAPOTOVANJE BOLNIKOV NA SPECIALISTINE PREGLEDE; POUEVANJE PRIPADAJOE POPULACIJE O VAROVANJU ZDRAVJA IN O NEGI ZOB; VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE; ZAGOTAVLJANJE RA...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska cesta 2 , 1370 LOGATEC in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, SPECIALISTINO STROKOVNO DELO V ORTODONTSKI AMBULANTI., Zahtevana izobrazba: 18101-Specialistino izobraevanje po univerzitetni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja)., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Dentists Edit filters