Jobmonitor. Search results for Commercial sales representatives

33 Jobs found

Used filters:
 • Commercial sales representativesx
Displaying 1-33 of 33 results.
 • Company MATISA trgovsko uvozno-izvozno, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., LEVIČNIKOVA CESTA 7 , 8310 in Bloke
  16.04.2021

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, TRENJE IN PRODAJA ELEKTROAGREGATOV, VODNIH RPALK, UPS SISTEMOV, OBDELAVA TRGOV, RAZVOJ NOVIH  TRIŠ IN PRODUKTOV, POSPEŠEVANJE PRODAJA, SODELOVANJE PRI RAZVOJU, ZAELJENO ZNANJE AUTOCAD, dopoldan...

 • Company STIREKS prodaja in storitve, d.o.o., Vrhpolje pri Kamniku 170 , 1241 KAMNIK in Bloke
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRODAJA GRADBENEGA MATERIALA E OBSTOJEIM STRANKAM IN ISKANJE NOVIH, POZNAVANJE GRADBENEGA TRGA V SLOVENIJI, POROANJE NADREJENIM, OBISKOVANJE STRANK NA TERENU., KOMERCIALIST Z ZNANJEM S PODROJA GRADBENIŠTVA (MINIMALNO 3 LETA), PRODAJA BLAGA STRANKAM, ISKANJE NOVIH STRANK, OSNOVNO POZNAVANJE GRADBENEGA TRGA V SLOVENIJI. NUDIMO-STIMULATIVNO  PLAILO, UREJENO IN STIMULATIVNO DELOVNO OKOLJE , dopoldan...

 • Company JAMNIK GRAFIČNO EMBALAŽNO PODJETJE D.O.O., BARLETOVA CESTA 4 S, 1215 MEDVODE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI:-PRIPRAVA PRODAJNE DOKUMENTACIJE (VPRAŠALNI LIST, PONUDBA, POTRDITEV NAROILA KUPCEV ITD.)-ADMINISTRATIVNA POMO KOMERCIALISTOM IN NADOMEŠANJE SODELAVCEV PRI OPERATIVNIH POSLIH-KOMUNIKACIJA IN SERVIS STRANK-PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV IN NAROIL-RAZISKAVA TRIŠA (ZBIRANJE PODATKOV O KUPCIH, KONKURENCI, IZDELKIH)-POVEANJE TRNEGA DELEA KUPCEV-SPREMLJANJE REALIZACIJE NAROIL  SKOZI VSE FAZE PROCESA DO KONNE IZDELAVE,-KOORDINIRA AKTIVNOSTI ZA DOBAVO IZDELKA V POTRJENIH DOBAVNIH ROKIH-REŠEVANJE REKLAMACIJ KUPCEV-USKLAJEVANJE NIVOJA ZALOG MATERIALA ZA SVOJE KUPCE Z NABAVO TER SKRB ZA OPTIMALNO VIŠINO ZALOG KONNIH IZDELKOV., Išemo kandidata, ki bi se bil pripravljen uiti našega naina dela, da ...

 • Company EUREL PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O., BISTRIŠKA CESTA 54 , 2319 POLJČANE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO IN NABAVO, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, SKRB ZA PRAVOASNO IN USTREZNO NABAVO MATERIALA, IZDELKOV IN STORITEV ZA POTREBE PODJETJA. LIKVIDACIJA RAUNOV. PRIPRAVA, UREJANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE IN VZDREVANJE PODATKOVNE BAZE NA PODROJU DELA. IZVAJANJE POSTOPKOV UVOZA IN IZVOZA (PREGLED, UREJANJE IN ZAGOTAVLJANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S CARINSKIMI IN OSTALIMI PREDPISI)., IZNAJDLJIVOST, NATANNOST, KOMUNIKATIVNOST, VESTNOST,..., ...

 • Company DENEL PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO D.O.O., Verovškova ulica 64 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, - PRIPRAVA DOBAVNIC- IZDAJANJE RAUNOV- PRIPRAVA DOBROPISOV- KOMUNICIRANJE S KUPCI- PREVERJANJE STANJA ZALOG, - izkušnje s podroja prodaje na debelo - poznavanje priprave listin v zvezi z zalogami blaga ( vraila, finanni popusti, bremepisi ), ...

 • Company ALMO trgovina in storitve Molan Aleksandra s.p., Sela pri Dobovi 46 D, 8257 DOBOVA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRODAJA TEHNINEGA BLAGA PROIZVODNIM PODJETJEM IN OBRTNIM DELAVNICAM, , dopoldan...

 • Company SELEA, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Obrtno industrijska cona Hrpelje 20 , 6240 KOZINA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, KNJIENJE PREJETIH IN IZDANIH RAUNOV, IZTERJAVA, POMO PRI NABAVI IN PRODAJI , , dopoldan...

 • Company FIBO PODJETJE ZA INŽENIRING, MARKETING, SVETOVANJE, KOMERCIALNO POSREDOVANJE, ZASTOPANJE, PROMET BLA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OBISKOVANJE OBSTOJEIH IN POTENCIALNIH KUPCEV REGIJSKO. ZANIMIVO IN DINAMINO DELO, DELO S STRANKAMI. DELO V PRIJETNEM KOLEKTIVU. ZAELJENO JE POZNAVANJE MATERIALOV, KI SE UPORABLJAJO V MIZARSKIH DELAVNICAH IN LESNI INDUSTRIJI OZ. POZNAVANJE TEHNIKE. SLUBENO VOZILO IN MOBILNI TELEFON., , dopoldan...

 • Company VERASIO TRGOVINA, POSREDNIŠTVO IN SVETOVANJE, D.O.O., GREGORČIČEVA ULICA 18, 2314 ZGORNJA POLSKAVA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  NABAVNO-PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI NABAVI IN PRODAJI TRGOVSKEGA BLAGA TER OPRAVLJANJE VSEH PRIPADAJOIH TRGOVINSKIH EVIDENC: PREVZEMANJE, UREJANJE ŠIFRANTOV, PREVAJANJE DEKLARACIJ, UREJANJE REKLAMACIJ Z DOBAVITELJI, PRIPRAVA RAUNOV ZA PLAILA IN ZA RAUNOVODSTVO TER VSE OSTALE OPERATIVNE TRGOVINSKE EVIDENCE IN POROILA.  - OBASNO NADOMEŠANJE V PRODAJI, KOMUNIKACIJA IN SVETOVANJE STRANKAM, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE. , , dopoldan...

 • Company LMM PROFESIONAL PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE, D.O.O., IOC Zapolje I 31 , 1370 LOGATEC in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREMLJANJE JAVNIH RAZPISOV, IZBOR, DOLOITEV PROJEKTNE SKUPINE ZA IZVEDBO RAZPISA, AKTIVNO SPREMLJANJE IN SODELOVANJE V VSEH FAZAH PROJEKTA RAZPISA, SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU AKTIVNOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE IN SISTEMOM KAKOVOSTI, SKRB ZA PRIDOBITEV ZAHTEVANE RAZPISNE DOKUMENTACIJE (SPREMNA DOKUMENTACIJA IN DOKAZNO GRADIVO O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIJAVO), PRIJAVA NA RAZPIS TER IZVEDBA, AKTIVNOSTI V ZVEZI Z DOPOLNITVIJO RAZPISOV, IZVAJANJE STROKOVNE IN ADMINISTRATIVNE PODPORE NA PODROJIH DELOVANJA SEKTORJA, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU NOVIH SISTEMSKIH REŠITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI PODJETJA, AKTIVNO DELO V PRODAJI, SKRB ZA DODELJENE KUPCE IN AKTIVNO ISKANJE NOVIH, SPREJEMANJ...

 • Company ROLGRAF tiskarna d.o.o., Litostrojska cesta 58 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  SKRBNIK KLJUNIH KUPCEV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SKRBI IN ODGOVARJA ZA PRAVOASNO OBDELAVO NAROIL TER USKLAJUJE DOBAVNE ROKE Z ROKI IZDELAVE, SODELUJE PRI USKLADITVI DOBAV KUPCEM, PRIPRAVLJA VSO POTREBNO DOKUMENTACIJO ZA IZVOZ, AURIRA CENIKE, IZSTAVLJA IZHODNE RAUNE, OBVLADUJE EVIDENCO KUPCEV, SODELUJE PRI IZDELAVI KALKULACIJ, USPOSABLJA ZA DELO NOVE KADRE, PO POTREBI IZVAJA DELA IN NALOGE ZNOTRAJ DRUGIH PROCESOV PO NALOGU NEPOSREDNEGA VODJE OZ. DIREKTORJA Z NAMENOM DOSEGANJA ZASTAVLJENIH CILJEV PODJETJA. , , ...

 • Company ASMONT, prevozi, dvig bremen, gradbeništvo in poslovne storitve, d.o.o., Zabrdje 36 , 8233 MIRNA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, izmere na terenu, izdelava ponudb za stavbno pohištvo in priprava naroil, Zaelene izkušnje z izmerami in pripravami ponudb., dopoldan...

 • Company INOVATIO, prodaja elektronskih in telekomunikacijskih naprav d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6 , 2000 M in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  PRODAJNI REFERENT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PROAKTIVNA PRODAJA INOVATIVNIH REŠITEV IZ PORTFELJA PODJETJA INOVATIO, PRIPRAVA PONUDB, KALKULACIJ IN PREDLOGOV PRIPRAVLJENIH PO MERI, ELJAH IN POTREBAH POTENCIALNE STRANKE, SVETOVANJE O REŠITVAH IZ PORTFELJA INOVATIO (TELEFONSKO, V DEMO CENTRIH MARIBOR/LJUBLJANA, NA NASLOVU STRANKE, NA SEJMIH IN PREDSTAVITVAH), NAVEZOVANJE POSLOVNIH STIKOV, OBISKOVANJE IN PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, UPRAVLJANJE IN USKLAJEVANJE ODPRTIH PROJEKTOV, TER NJIHOVO SPREMLJANJE, ZBIRANJE PODATKOV O POTENCIALNIH STRANKAH IN DOPOLNJEVANJE TER POSODABLJANJE BAZE PODATKOV STRANK, SPREMLJANJE DOGAJANJA NA TRGU AV REŠITEV, PRIPRAVA POROIL IN PRODAJNIH LIJAKOV, SODELOVANJE Z MONTANO EKIPO IN IMPLEMENTACIJA TER VZPOSTAVITEV REŠITVE NA LOKACIJI P...

 • Company IMERYS FUSED MINERALS RUŠE podjetje za proizvodnjo nekovin d.o.o., Tovarniška cesta 51 , 2342 RUŠE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PRIPRAVA IN SODELOVANJE PRI IZDELAVI PONUDB Z ODGOVORNIM RSM IN NADREJENIM - DOGOVARJANJE Z OBRATOVODJI GLEDE DOBAVNIH ROKOV IN ZAHTEV KUPCA - IZDELAVA IN POSREDOVANJE POTRDITEV NAROIL, USKLAJEVANJE IN KOORDINACIJA OB SPREMEMBAH NAROIL - PRIPRAVA ODPREMNIC IN POSREDOVANJE TEH V SKLADIŠE, KNJIENJE - NAROILO TRANSPORTNIH USLUG IN KONTROLA RAUNOV - IZSTAVITEV RAUNOV IN IZDAJA ZAKONSKO PREDPISANIH DOKUMENTOV IN DOKUMENTOV NA ZAHTEVO KUPCA - SPREMLJANJE PREDPLAIL, KREDITNIH LIMITOV IN OPOMINOV, TER SODELOVANJE PRI IZTERJAVI PLAI - ELEKTRONSKO CARINJENJE BLAGA IN IZDAJANJE POTREBNIH DOKUMENTOV SKLADNO S CARINSKO ZAKONODAJO, SPREMLJANJE AKTUALNIH CARINSKIH PREDPISOV - SPREJEM IN REŠITEV REKLAMACIJ S STRANI KUPCA - NE...

 • Company METALOPREMA Kovinski izdelki in trgovina d.o.o., Polje 9 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ISKANJE NOVIH KUPCEV, SPREJEM NAROIL, IZDELAVA PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA, ISKANJE NOVIH PRODAJNIH POTI, OBISK STRANK., OSNOVNO POZNAVANJE VIJANEGA MATERIALA TER TEHNINEGA ORODJA., dopoldan...

 • Company KRŠE PAK, pakiranje živil d.o.o, Zagrebška cesta 2 , 8250 BREŽICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZBIRANJE NAROIL IN PRODAJANJE BLAGA GROSISTINIM, MALOPRODAJNIM IN DRUGIM PODJETJEM;IZDAJANJE DOKUMENTOV, VNOS PODATKOV IN DRUGA ADMINISTRATIVNA DELA, komunikativnost, urejenost, delo s strankami, ...

 • Company SLOMOT, prodaja, najem in servis avtodomov, d.o.o., Privoz 11 B, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -PRIPRAVLJANJE PONUDB ZA ODDAJO, NAKUP, -NAROANJE REZERVNIH DELOV -ODGOVARJANJE MAILOV -KOORDINIRANJE, NADZOR IN POMO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTI -ODDAJA/SPREJEM AVTODOMOV STRANKAM, -obvladanje raunalniških osnov -obutek za delo s strankami -prevzemanje odgovornosti, organiziranost -urejenost -sposobnost hitrega uenja -komunikativnost . Zaeljeno znanje(ni pogoj): -poznavanje programa Vasco -urejanje spletnih strani -socialna omreja -dodatni bonus je znanje nemškega jezika, dopoldan...

 • Company IMERYS FUSED MINERALS RUŠE podjetje za proizvodnjo nekovin d.o.o., Tovarniška cesta 51 , 2342 RUŠE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PRIPRAVA IN SODELOVANJE PRI IZDELAVI PONUDB Z ODGOVORNIM RSM IN NADREJENIM - DOGOVARJANJE Z OBRATOVODJI GLEDE DOBAVNIH ROKOV IN ZAHTEV KUPCA - IZDELAVA IN POSREDOVANJE POTRDITEV NAROIL, USKLAJEVANJE IN KOORDINACIJA OB SPREMEMBAH NAROIL - PRIPRAVA ODPREMNIC IN POSREDOVANJE TEH V SKLADIŠE, KNJIENJE - NAROILO TRANSPORTNIH USLUG IN KONTROLA RAUNOV - IZSTAVITEV RAUNOV IN IZDAJA ZAKONSKO PREDPISANIH DOKUMENTOV IN DOKUMENTOV NA ZAHTEVO KUPCA - SPREMLJANJE PREDPLAIL, KREDITNIH LIMITOV IN OPOMINOV, TER SODELOVANJE PRI IZTERJAVI PLAI - ELEKTRONSKO CARINJENJE BLAGA IN IZDAJANJE POTREBNIH DOKUMENTOV SKLADNO S CARINSKO ZAKONODAJO, SPREMLJANJE AKTUALNIH CARINSKIH PREDPISOV - SPREJEM IN REŠITEV REKLAMACIJ S STRANI KUPCA - NE...

 • Company SLOMOT, prodaja, najem in servis avtodomov, d.o.o., Privoz 11 B, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -PRIPRAVLJANJE PONUDB ZA ODDAJO, NAKUP, -NAROANJE REZERVNIH DELOV -ODGOVARJANJE MAILOV -KOORDINIRANJE, NADZOR IN POMO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTI -ODDAJA/SPREJEM AVTODOMOV STRANKAM, -obvladanje raunalniških osnov -obutek za delo s strankami -prevzemanje odgovornosti, organiziranost -urejenost -sposobnost hitrega uenja -komunikativnost . Zaeljeno znanje(ni pogoj): -poznavanje programa Vasco -urejanje spletnih strani -socialna omreja -dodatni bonus je znanje nemškega jezika, dopoldan...

 • Company METALOPREMA Kovinski izdelki in trgovina d.o.o., Polje 9 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ISKANJE NOVIH KUPCEV, SPREJEM NAROIL, IZDELAVA PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA, ISKANJE NOVIH PRODAJNIH POTI, OBISK STRANK., OSNOVNO POZNAVANJE VIJANEGA MATERIALA TER TEHNINEGA ORODJA., dopoldan...

 • Company KRŠE PAK, pakiranje živil d.o.o, Zagrebška cesta 2 , 8250 BREŽICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZBIRANJE NAROIL IN PRODAJANJE BLAGA GROSISTINIM, MALOPRODAJNIM IN DRUGIM PODJETJEM;IZDAJANJE DOKUMENTOV, VNOS PODATKOV IN DRUGA ADMINISTRATIVNA DELA, komunikativnost, urejenost, delo s strankami, ...

 • Company LMM PROFESIONAL PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE, D.O.O., IOC Zapolje I 31 , 1370 LOGATEC in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREMLJANJE JAVNIH RAZPISOV, IZBOR, DOLOITEV PROJEKTNE SKUPINE ZA IZVEDBO RAZPISA, AKTIVNO SPREMLJANJE IN SODELOVANJE V VSEH FAZAH PROJEKTA RAZPISA, SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU AKTIVNOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE IN SISTEMOM KAKOVOSTI, SKRB ZA PRIDOBITEV ZAHTEVANE RAZPISNE DOKUMENTACIJE (SPREMNA DOKUMENTACIJA IN DOKAZNO GRADIVO O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIJAVO), PRIJAVA NA RAZPIS TER IZVEDBA, AKTIVNOSTI V ZVEZI Z DOPOLNITVIJO RAZPISOV, IZVAJANJE STROKOVNE IN ADMINISTRATIVNE PODPORE NA PODROJIH DELOVANJA SEKTORJA, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU NOVIH SISTEMSKIH REŠITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI PODJETJA, AKTIVNO DELO V PRODAJI, SKRB ZA DODELJENE KUPCE IN AKTIVNO ISKANJE NOVIH, SPREJEMANJ...

 • Company VERASIO TRGOVINA, POSREDNIŠTVO IN SVETOVANJE, D.O.O., GREGORČIČEVA ULICA 18, 2314 ZGORNJA POLSKAVA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  NABAVNO-PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI NABAVI IN PRODAJI TRGOVSKEGA BLAGA TER OPRAVLJANJE VSEH PRIPADAJOIH TRGOVINSKIH EVIDENC: PREVZEMANJE, UREJANJE ŠIFRANTOV, PREVAJANJE DEKLARACIJ, UREJANJE REKLAMACIJ Z DOBAVITELJI, PRIPRAVA RAUNOV ZA PLAILA IN ZA RAUNOVODSTVO TER VSE OSTALE OPERATIVNE TRGOVINSKE EVIDENCE IN POROILA.  - OBASNO NADOMEŠANJE V PRODAJI, KOMUNIKACIJA IN SVETOVANJE STRANKAM, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE. , , dopoldan...

 • Company IMERYS FUSED MINERALS RUŠE podjetje za proizvodnjo nekovin d.o.o., Tovarniška cesta 51 , 2342 RUŠE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PRIPRAVA IN SODELOVANJE PRI IZDELAVI PONUDB Z ODGOVORNIM RSM IN NADREJENIM - DOGOVARJANJE Z OBRATOVODJI GLEDE DOBAVNIH ROKOV IN ZAHTEV KUPCA - IZDELAVA IN POSREDOVANJE POTRDITEV NAROIL, USKLAJEVANJE IN KOORDINACIJA OB SPREMEMBAH NAROIL - PRIPRAVA ODPREMNIC IN POSREDOVANJE TEH V SKLADIŠE, KNJIENJE - NAROILO TRANSPORTNIH USLUG IN KONTROLA RAUNOV - IZSTAVITEV RAUNOV IN IZDAJA ZAKONSKO PREDPISANIH DOKUMENTOV IN DOKUMENTOV NA ZAHTEVO KUPCA - SPREMLJANJE PREDPLAIL, KREDITNIH LIMITOV IN OPOMINOV, TER SODELOVANJE PRI IZTERJAVI PLAI - ELEKTRONSKO CARINJENJE BLAGA IN IZDAJANJE POTREBNIH DOKUMENTOV SKLADNO S CARINSKO ZAKONODAJO, SPREMLJANJE AKTUALNIH CARINSKIH PREDPISOV - SPREJEM IN REŠITEV REKLAMACIJ S STRANI KUPCA - NE...

 • Company KRŠE PAK, pakiranje živil d.o.o, Zagrebška cesta 2 , 8250 BREŽICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZBIRANJE NAROIL IN PRODAJANJE BLAGA GROSISTINIM, MALOPRODAJNIM IN DRUGIM PODJETJEM;IZDAJANJE DOKUMENTOV, VNOS PODATKOV IN DRUGA ADMINISTRATIVNA DELA, komunikativnost, urejenost, delo s strankami, ...

 • Company METALOPREMA Kovinski izdelki in trgovina d.o.o., Polje 9 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ISKANJE NOVIH KUPCEV, SPREJEM NAROIL, IZDELAVA PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA, ISKANJE NOVIH PRODAJNIH POTI, OBISK STRANK., OSNOVNO POZNAVANJE VIJANEGA MATERIALA TER TEHNINEGA ORODJA., dopoldan...

 • Company SLOMOT, prodaja, najem in servis avtodomov, d.o.o., Privoz 11 B, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -PRIPRAVLJANJE PONUDB ZA ODDAJO, NAKUP, -NAROANJE REZERVNIH DELOV -ODGOVARJANJE MAILOV -KOORDINIRANJE, NADZOR IN POMO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTI -ODDAJA/SPREJEM AVTODOMOV STRANKAM, -obvladanje raunalniških osnov -obutek za delo s strankami -prevzemanje odgovornosti, organiziranost -urejenost -sposobnost hitrega uenja -komunikativnost . Zaeljeno znanje(ni pogoj): -poznavanje programa Vasco -urejanje spletnih strani -socialna omreja -dodatni bonus je znanje nemškega jezika, dopoldan...

 • Company LMM PROFESIONAL PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE, D.O.O., IOC Zapolje I 31 , 1370 LOGATEC in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREMLJANJE JAVNIH RAZPISOV, IZBOR, DOLOITEV PROJEKTNE SKUPINE ZA IZVEDBO RAZPISA, AKTIVNO SPREMLJANJE IN SODELOVANJE V VSEH FAZAH PROJEKTA RAZPISA, SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU AKTIVNOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE IN SISTEMOM KAKOVOSTI, SKRB ZA PRIDOBITEV ZAHTEVANE RAZPISNE DOKUMENTACIJE (SPREMNA DOKUMENTACIJA IN DOKAZNO GRADIVO O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIJAVO), PRIJAVA NA RAZPIS TER IZVEDBA, AKTIVNOSTI V ZVEZI Z DOPOLNITVIJO RAZPISOV, IZVAJANJE STROKOVNE IN ADMINISTRATIVNE PODPORE NA PODROJIH DELOVANJA SEKTORJA, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU NOVIH SISTEMSKIH REŠITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI PODJETJA, AKTIVNO DELO V PRODAJI, SKRB ZA DODELJENE KUPCE IN AKTIVNO ISKANJE NOVIH, SPREJEMANJ...

 • Company BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o., Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, AKTIVNO ISKANJE NOVIH STRANK, ZBIRANJE, UREJANJE IN SPREMLJANJE PODATKOV O TRIŠIH IN O TRNIH RAZMERAH, PRIPRAVA PONUDB, POGAJANJA IN SVETOVANJE KUPCEM, UREJANJE PRODAJNE DOKUMENTACIJE, SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE REKLAMACIJ, SODELOVANJE Z OSTALIMI DELI PODJETJA, POROANJE O DELU, PRIPRAVA AKTIVNOSTI TER TRNIH PRISTOPOV, SKRB ZA URESNIITEV PRODAJNIH NARTOV., Priakujemo: izobrazba: V. - VII. stopnja izobrazbe komercialne ali tehnine smeri,  najmanj 3 leta delovnih izkušenj na podroju prodaje, prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na tujih trgih ter izkušnjami iz prodaje tehninih proizvodov oz. storitev, aktivno znanje angleškega jezika, znanje drugega tujega jezik je prednost, raunalniško znanje:  aktivno delo s...

 • Company VERASIO TRGOVINA, POSREDNIŠTVO IN SVETOVANJE, D.O.O., GREGORČIČEVA ULICA 18, 2314 ZGORNJA POLSKAVA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  NABAVNO-PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI NABAVI IN PRODAJI TRGOVSKEGA BLAGA TER OPRAVLJANJE VSEH PRIPADAJOIH TRGOVINSKIH EVIDENC: PREVZEMANJE, UREJANJE ŠIFRANTOV, PREVAJANJE DEKLARACIJ, UREJANJE REKLAMACIJ Z DOBAVITELJI, PRIPRAVA RAUNOV ZA PLAILA IN ZA RAUNOVODSTVO TER VSE OSTALE OPERATIVNE TRGOVINSKE EVIDENCE IN POROILA.  - OBASNO NADOMEŠANJE V PRODAJI, KOMUNIKACIJA IN SVETOVANJE STRANKAM, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE. , , dopoldan...

 • Company SOLTEC proizvodnja in svetovanje d.o.o., Obrtna ulica 9 , 8257 DOBOVA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, TELEFONSKO KOMUNICIRANJE Z OBSTOJEIMI IN POTENCIALNIMI KUPCI  /PRIPRAVLJANJE INFORMATIVNIH IN PRODAJNIH PONUDB PO PRAVILIH PODJETJA/USKLAJEVANJE DOKUMENTACIJE V ZVEZI S PREJETIMI POVPRAŠEVANJI IN IZDANIMI PONUDBAMI/USKLAJEVANJE DOKUMENTACIJE V CRM SISTEMU /ZBIRANJE IN ANALIZA  PODATKOV IN INFORMACIJE O POTENCIALNIH KUPCIH/PRIPRAVLJANJE SEZNAMOV S POTREBNIMI PODATKI IN INFORMACIJAMI O POTENCIALNIH KUPCIH PRIPRAVA SLUBENIH POTI ZA REGIONALNE VODJE PRODAJE , komunikativnost, pozitivna naravnanost, veselje do dela z ljudmi, dopoldan...

 • Company ROLGRAF tiskarna d.o.o., Litostrojska cesta 58 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  SKRBNIK KLJUNIH KUPCEV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SKRBI IN ODGOVARJA ZA PRAVOASNO OBDELAVO NAROIL TER USKLAJUJE DOBAVNE ROKE Z ROKI IZDELAVE, SODELUJE PRI USKLADITVI DOBAV KUPCEM, PRIPRAVLJA VSO POTREBNO DOKUMENTACIJO ZA IZVOZ, AURIRA CENIKE, IZSTAVLJA IZHODNE RAUNE, OBVLADUJE EVIDENCO KUPCEV, SODELUJE PRI IZDELAVI KALKULACIJ, USPOSABLJA ZA DELO NOVE KADRE, PO POTREBI IZVAJA DELA IN NALOGE ZNOTRAJ DRUGIH PROCESOV PO NALOGU NEPOSREDNEGA VODJE OZ. DIREKTORJA Z NAMENOM DOSEGANJA ZASTAVLJENIH CILJEV PODJETJA. , , ...

 • Company ASMONT, prevozi, dvig bremen, gradbeništvo in poslovne storitve, d.o.o., Zabrdje 36 , 8233 MIRNA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, izmere na terenu, izdelava ponudb za stavbno pohištvo in priprava naroil, Zaelene izkušnje z izmerami in pripravami ponudb., dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Commercial sales representatives Edit filters