Jobmonitor. Search results for Cleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishments

4 Jobs found

Used filters:
 • Cleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishmentsx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana, Preglov trg 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  EKONOM, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, ZNANJE O NABAVI IN HIGIENI IVIL (HACCP SISTEM) TER ZNANJE OZIROMA IZKUŠNJE PRI IZVEDBI JAVNIH NAROIL. VLOGO POŠLJITE PO KLASINI POŠTI, ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV PTUJ, VOLKMERJEVA CESTA 10, 2250 PTUJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  DELOVODJE V DEJAVNOSTI IŠENJA IN ZA GOSPODINJSTVO V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE UPORABNIKOV; OSNOVNO VZDREVANJE NEPOSREDNEGA OKOLJA STANOVALCA; HIGIENSKO VZDREVANJE ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV; IZVAJANJE IN KOORDINACIJA GOSPODINJSKIH OPRAVIL V USTANOVI; SKRB ZA IŠENJE ODDELNIH KUHINJ IN POMIVANJE POSODE; UVAJANJE IN VKLJUEVANJE UPORABNIKOV V ENOSTAVNA GOSPODINJSKA OPRAVILA; SODELOVANJE S SODELAVCI, Z UPORABNIKI IN S STROKOVNIMI SLUBAMI; SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NARTOV POMOI; VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH STORITEV; IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM USTANOVE., Poznavanje osnov gospodinjstva. Komunikativnost, tolerantnost, ustvena stabilnost, prijaznost in najmanj p...

 • Company ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, Svetčeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  GOSTINSKI GOSPODINJEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SORTIRANJE PERILA PO VRSTI BLAGA IN PO NAINU PRANJA. STROJNO ALI RONO LIKANJE PERILA. PRANJE PERILA. SPREJEMANJE IN IZDAJANJE PERILA. IŠENJE PROSTOROV, OPREME IN NAPRAV. POMO PRI KUHINJSKIH DELIH: POMIVANJE POSODE, PRIPRAVLJANJE IVIL ZA KUHANJE TER POMO PRI RAZDELJEVANJU HRANE. DRUGA DELA IN NALOGE V PRALNICI IN RESTAVRACIJI PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company ISS FACILITY SERVICES STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., Tržaška cesta 53 , 2000 MARIBOR in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  DELOVODJE V DEJAVNOSTI IŠENJA IN ZA GOSPODINJSTVO V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VLOGA VODJE POSLOVNE ENOTE JE ORGANIZACIJA DELOVNEGA PROCESA IN IZVAJANJE STORITEV, KI SO DOGOVORJENE Z NARONIKOM V KOMERCIALNI POGODBI TER NEPRESTANA SKRB ZA NEMOTENO IZVAJANJE DELA, KAMOR UVRŠAMO TUDI DOSEGANJE ZASTAVLJENIH FINANNIH CILJEV (STROŠKI IN PRISPEVEK POGODB) V SKLADU S CENOVNIMI KALKULACIJAMI, ORGANIZACIJO DELOVIŠ, SKRB ZA OPTIMALNO ŠTEVILO DELAVCEV, USPOSABLJANJE DELAVCEV, SKRB ZA OPTIMALNO ŠTEVILO MATERIALA IN REŠEVANJE REKLAMACIJ, SKRB ZA POVEEVANJE OBSEGA STORITEV TER NEPRESTANE POPRODAJNE AKTIVNOSTI., Organizacijske sposobnosti, komunikacijske in pogajalske sposobnosti, prodajne sposobnosti in sposobnost preprievanja p...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Cleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishments Edit filters