Jobmonitor. Search results for Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

56 Jobs found

Used filters:
 • Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishmentsx
Displaying 1-50 of 56 results.
 • Company DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, PODBRDO 33 , 5243 PODBRDO in Bloke
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  BOLNIŠKI STRENIK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE PROSTOROV, IŠENJE IN POSPRAVLJANJE NONIH OMARIC TER OMAR V SOBAH IN DRUGIH PROSTORIH, ..., Monost podaljšanja zaposlitve. Prijavi priloiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev. Kot pravoasno se bodo štele prijave, ki bodo prispele najkasneje do 29.4.2021 oziroma bodo poslane po pošti priporoeno z igom najkasneje z dne 29.4.2021., dvoizmensko...

 • Company SIJ SUZ d.o.o., Proizvodnja in storitve, IP, Cesta Borisa Kidriča 44 , 4270 JESENICE in Bloke
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN GARDEROB, SKRB ZA ISTILNA SREDSTVA IN POTROŠNI MATERIAL, OSTALA DELA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO PO NAVODILU NADREJENEGA., , popoldan...

 • Company DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI, ČRNI POTOK 13, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJANJE GOSPODINJSKIH OPRAVIL: PRIPRAVA NAPITKOV, OBROKOV, SERVIRANJE OBROKOV,SKRB ZA PERILO, HIGIENSKO VZDREVANJE PROSTOROV, IŠENJE, VKLJUEVANJE UPORABNIKOV V GOSPODINJSKE AKTIVNOSTI, IZVAJANJE SOCIALNE OSKRBE IN VARSTVO, POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA OHRANJANJE STIKA STANOVALCEV S SVOJCI IN ZUNANJIM SVETOM, MOTIVIRANJE STANOVALCEV ZA VKLJUEVANJE V PROGRAME DEJAVNOSTI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVLJANJU PROGRAMOV DNEVNIH AKTIVNOSTI, DELOVNIH POSTOPKOV IN UVAJANJE STANOVALCEV V AKTIVNOSTI, IZVAJANJE USMERJENE OKUPACIJSKE AKTIVNOSTI PRILAGOJENE SPECIFINIM STROKOVNIM ZAHTEVAM STANOVALCEV Z RAZLINIMI OBOLENJI, SKRB ZA VA...

 • Company SHD, družba za upravljanje, d.o.o., Triglavska cesta 17 , 4264 BOHINJSKA BISTRICA in Bohinjska Bistrica
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO POTEKA V BOHINJ ECO HOTELU, VODNEM PARKU BOHINJ IN BUTINEM HOTELU SUNROSE 7 V BOHINJSKI BISTRICI, OBUTEK ZA ISTOO, NATANNOST IN VESTNOST. ZA BOLJ ODDALJENE KANDIDATE IMAMO ZA NAMESTITEV POSRKBLJENO. PO IZTEKU POGODBE ZA DOLOEN AS MONOST SKLENITVE NOVE POGODBE., dvoizmensko...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ROJE, Kettejeva ulica 15 , 1230 DOMŽALE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. do vrnitve delavke iz bolniške, polni delovni as, 40, išenje, potrdilo o nekaznovanju, ...

 • Company BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ, KIDRIČEVA CESTA 38 A, 4000 KRANJ in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BOLNIŠKI STRENIK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, ODGOVORNOSTI:  -RACIONALNA, UINKOVITA IN STANDARDIZIRANA UPORABA DELOVNIH IN ZAŠITNIH SREDSTEV,  -SKRB ZA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN UPORABO ZAŠITNIH SREDSTEV, -VAROVANJE PACIENTOVEGA IN LASTNEGA ZDRAVJA, -VAROVANJE PODATKOV., , veizmensko...

 • Company MODRI VAL, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE D.O.O., PREŠERNOVA CESTA 53, 1235 RADOMLJE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, - IŠENJE VSEH NOTRANJIH IN ZUNANJIH POVRŠIN, IŠENJE GARANE HIŠE, IŠENJE OKOLICE NAKUPOVALNEGA SREDIŠA, LJ BTC, , deljen delovni as...

 • Company SIJAJ PLUS-storitve čiščenja, Ivan PLAVEC s.p., LOPERŠICE 14 , 2270 ORMOŽ in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31.12.2021, polni delovni as, 40, IŠENJE BENCINSKEGA SERVISA LOPATA AC SEVER SMER LJUBLJANA, , dvoizmensko...

 • Company SIJAJ PLUS-storitve čiščenja, Ivan PLAVEC s.p., LOPERŠICE 14 , 2270 ORMOŽ in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31.12.2021, polni delovni as, 40, IŠENJE BENCINSKEGA SERVISA AC LOPATA SMER LJUBLJANA, , dvoizmensko...

 • Company PROMONTE, čiščenje stavb, d.o.o., Zoisova ulica 44 , 4000 KRANJ in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN STANOVANJSKIH HIŠ, , dopoldan...

 • Company KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2 , 4000 KRANJ in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as  oz. Nadomešanje zaasno odsotnih delavcev oziroma najkasneje do 31.08.2021, polni delovni as, 40, DNEVNO IŠENJE POHIŠTVA IN TAL V IGRALNICAH, PISARNAH, IŠENJE SANITARNIH PROSTOROV, IŠENJE STEKLENIH POVRŠIN, OKENSKI POLIC, VZDREVANJE LONNIC, PREZRAEVANJE PROSTOROV. POPOLDANSKI DELOVNI AS (14.00 – 22.00)., , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BOLNIŠKI STRENIK, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DNEVNEGA IN OBASNEGA IŠENJA TER DEZINFEKCIJA VSEH PROSTOROV V STAVBAH, STAVBNE OPREME IZVAJANJE DNEVNEGA IN OBASNEGA IŠENJA TER DEZINFEKCIJA DOGOVORJENE BOLNIŠKE OPREME (POSTELJE, NONE OMARICE, TRANSPORTNI VOZIKI,...), PRIPOMOKOV ZA NEGO (NONE POSODE, URINSKE STEKLENICE, UMIVALNIKI,...) IN DRUGO (KOZARCI, VRI ZA AJ, FILTER OBUTEV,...) PRANJE STEKLOVINE IZVAJANJE TRANSPORTNIH DEL (BOLNIKOV, PERILA, ZDRAVIL, HRANE,...), IZVAJANJE OSTALIH DEL IN NALOG (IŠENJE SERVIRNIH VOZIKOV, ZLAGANJE PERILA V OMARE, PRIPRAVA JEDILNIC OZ. MIZ,... OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NALOGU NEPOSREDNEGA VODJE., Vlogi obvezno priloiti dokazilo o osnovnošolski izobrazbi, kratek ivljenjepis in potrdilo o cepljenju proti hepati...

 • Company KOBAL TRANSPORTI, Prevozne in druge storitve, d.o.o., Letališka cesta 33 E, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV (PRAZNJENJE KOŠEV ZA SMETI, PREZRAEVANJE PROSTOROV, BRISANJE PRAHU, IŠENJE STEKLENIH POVRŠIN, MIZ, OKEN, VRAT, POMETANJE, POMIVANJE ALI SESANJE TAL), SKRB ZA ISTILNA SREDSTVA, SKRB ZA DELOVNA SREDSTVA, IŠENJE IN UREJANJE DELOVNEGA MESTA IN NJEGOVE OKOLICE, NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA., ODGOVORNOST, VESTNOST, ZANESLJIVOST, dvoizmensko...

 • Company OSNOVNA ŠOLA MIREN, Miren 140 , 5291 MIREN in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve delavke na delovno mesto, skrajšan delovni as, 6, DNEVNO, OBASNO IN GENERALNO ISTI TALNE POVRŠINE, STENSKE POVRŠINE V SANITARNIH PROSTORIH;DNEVNO, OBASNO IN GENERALNO ISTI OKNA IN STEKLENE POVRŠINE;DNEVNO, OBASNO IN GENERALNO ISTI VGRAJENO POHIŠTVO;DNEVNO, OBASNO IN GENERALNO ISTI OKOLICO ŠOLE;NAMEŠA SANITARNO-HIGIENSKE PRIPOMOKE V PROSTORIH ŠOLE, ZBORNICI IN SANITARNIH PROSTORIH;PREZRAUJE PROSTORE;VZDRUJE LONNICE IN CVETLINE GREDICE;ZAPIRA OKNA IN ZAKLEPA VRATA  PO KONANEM DELU;PREVERJA, ALI SO VODOVODNE PIPE ZAPRTE, LUI, KLIMATSKE IN OSTALE NAPRAVE UGASNJENE;PRAZNI KOŠE IN ODNAŠA SMETI;, nekaznovanost, ...

 • Company FIVANA, čistilni servis, Vajo Krstić s.p., Preglov trg 11 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, IŠENJE BENCINSKEGA SERVISA IN PRIPADAJOE OKOLICE., BS se nahaja ob avtocesti (Petrol Podsmreka), zato je obvezen lasten prevoz in vinjeta. , popoldan...

 • Company MIGOTA, čistilni servis, d.o.o., Povir 30 , 6210 SEŽANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMETANJE IN SESANJE PROSTOROV, LOŠENJE TAL, POHIŠTVA IN OPREME,. IŠENJE SANITARNIH PROSTOROV, ZBIRANJE IN SORTIRANJE ODPADKOV. , , dvoizmensko...

 • Company SINTAL-EKO DRUŽBA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV, UREJANJE OKOLJA IN TRGOVINO D.O.O., Litostrojska cesta 38 , in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV., Delo poteka med 6. in 22. uro. Pogoja za zaposlitev sta nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , dvoizmensko...

 • Company SINTAL-EKO DRUŽBA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV, UREJANJE OKOLJA IN TRGOVINO D.O.O., Litostrojska cesta 38 , in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV., Pogoja za zaposlitev sta nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. Delovno mesto je primerno tudi za invalidne osebe. , dvoizmensko...

 • Company Hoteli Metropol, hotelirstvo in turizem, d.o.o., Obala 77 , 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 30.9.2021., polni delovni as, 40, IŠENJE IN UREJANJE HOTELSKIH SOB., Zaelene predhodne delovne izkušnje na enakem/podobnem delovnem mestu, aktivno znanje slovenskega jezika, timska naravnanost, vestnost, natannost, poštenost, odgovornost do sebe, svojih nadrejenih in gosta, osebna urejenost., ...

 • Company Derichebourg Interim & Recrutement in Other
  04.04.2021 Updated on: 08.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE ŠOLSKIH PROSTOROV IN OKOLICE, , dvoizmensko...

 • Company VAŠ MOJSTER, urejanje zelenih površin, Tomaž Podvršnik s.p., Sv. Duh na Ostrem Vrhu 30 , 2353 SV. DU in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 10, SPLOŠNO IŠENJE PROSTOROV, , popoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BREŽICE, Levstikova ulica 18 , 8250 BREŽICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, skrajšan delovni as, 12, IŠENJE, -nedokonana osnovna šola-konana osnovna šola.-znanje slovenskega jezika.-ni bil  pravnomono obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na pogojno kazen v trajanju ve kot šest mesecev, -ni bil pravnomono obsojen  zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.Obvezno priloiti dokazilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanju in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku., ...

 • Company ŠPORT CENTER PRODNIK, JURJEVEC EDVARD S.P., Juvanje 1 , 3333 LJUBNO OB SAVINJI in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE ZA POTREBE GOSTIŠNA IN SOB, monost prenoiša in hrane v hiši, dopoldan...

 • Company AKTIVA ČIŠČENJE d.o.o., LJUBLJANSKA CESTA 12 F, 1236 TRZIN in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE PROSTOROV IN OPREME, , popoldan...

 • Company AKTIVA ČIŠČENJE d.o.o., LJUBLJANSKA CESTA 12 F, 1236 TRZIN in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE PROSTOROV IN OPREME, , popoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA, CESTA 4. MAJA 92 , 1380 CERKNICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as  oz. do 31. 7. 2021 z monostjo podaljšanja, skrajšan delovni as, 20, DNEVNO ISTI IN POSPRAVLJA POSLOVNE PROSTORE (UILNICE, TELOVADNICE, HODNIKE, SANITARIJE IN DRUGE PROSTORE ZAVODA);ISTI NEPOSREDNO OKOLICO ZAVODA (VHODI, IZHODI, DOSTOPNE POTI, IGRIŠA);ISTI STEKLENE IN DRUGE POVRŠINE TER POHIŠTVO IN DRUGO OPREMO ZAVODA TER SKRBI ZA SNANOST ZAVES;ISTI IN RAZKUUJE SANITARIJE TER JIH OSKRBUJE Z MILOM, TOALETNIM PAPIRJEM, BRISAAMI;PREZRAUJE PROSTORE;VZDRUJE LONNICE IN CVETLINE NASADE;ZAPIRA OKNA IN VRATA OZIROMA ZAKLEPA VRATA PO KONANEM POSLOVANJU ZAVODA IN PO KONCU SVOJEGA DELA;PREVERJA, ALI SO VODOVODNE PIPE ZAPRTE, LUI, VENTILATORJI ITD. UGASNJENI;ODNAŠA ODPADKE NA USTREZNO DEPONIJO;OBVEŠA HIŠNIKA IN VODSTVO ZAVODA O OKVARAH, KI JIH ODKRIJE;GENERA...

 • Company ISS FACILITY SERVICES STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., Tržaška cesta 53 , 2000 MARIBOR in Celje
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE BOLNIŠNINIH PROSTOROV IN OPREME, , veizmensko...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA, ULICA DR. BOGOMIRA MAGAJNE 4, 6215 DIVAČA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2021, skrajšan delovni as, 34, VSAKODNEVNO IŠENJE PROSTOROV (UILNIC, HODNIKOV, KABINETOV, SANITARIJ, JEDILNICE, TELOVADNICE, PROSTOROV ZA SHRANJEVANJE DIDAKTINIH PRIPOMOKOV) IN OKOLICE ŠOLE, VZDREVANJE CVETLINIH GREDIC IN ZELENIC, POBIRANJE SMETI, PRIPRAVA PROSTORA ZA PRIREDITVE, TEMELJITO IŠENJE 2 X LETNO, OBASNA POMO HIŠNIKU PRI VZDREVALNIH DELIH., Zmonost timskega dela, komunikacije z uporabniki šolskih prostorov, fleksibilnost glede opravljanja del in delovnega asa, profesionalna etika, pravilno ravnanje z osebnimi in obutljivimi podatki. Prošnji je potrebno predloiti vsa potrebna dokazila ob razpisu: dokazilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku., ...

 • Company MEDIKLIN storitve in trgovina d.o.o., Mariborska cesta 86 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 1 mesec, skrajšan delovni as, 25, SAMOSTOJNO IŠENJE POSLOVNIH IN TRGOVINSKIH PROSTOROV, RESNOST, ZANESLJIVOST, popoldan...

 • Company MEDIKLIN storitve in trgovina d.o.o., Mariborska cesta 86 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IŠENJE PROIZVODNIH IN POSLOVNIH PROSTOROV, RESNOST, ZANESLJIVOST, popoldan...

 • Company Vzdrževanje objektov, Barbara Kotnik, s.p., Vranja Peč 18 , 1241 KAMNIK in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, skrajšan delovni as, 20, IŠENJE POSLOVNIH OBJEKTOV IN VESTANOVANJSKIH STAVB, Delovnost, poštenost, natannost., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company EKOMER ČIŠČENJE MERSADA MERDANOVIĆ S.P., Gunceljska cesta 24 , 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 25, IŠEMO SNEILKO ZA IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV. VABLJENE OSEBE, KI SO ODGOVORNE, ZANESLJIVE IN IMAJO VSAJ MINIMALNE IZKUŠNJE S IŠENJEM PROSTOROV., , popoldan...

 • Company WORKFORCE d.o.o.; WORKFORCE d.o.o., POSLOVNA ENOTA NOVO MESTO, Novi trg 9 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev oz. z monostjo dolgoronega sodelovanja, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH, KOLEKTIVNIH, PROIZVODNIH IN SANITARNIH PROSTOROV, ODNOS SMETI, UPRAVLJANJE Z INDUSTRIJSKEM ISTILCEM TAL, IŠENJE STEKLENIH POVRŠIN, IŠENJE IN UREJANJE OKOLICE, SKRB ZA PRAVOASNO NABAVO ISTIL IN POTROŠNEGA MATERIALA TER POROANJE NABAVNEMU ODDELKU, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENIH., Pripravljenost na veizmensko delo, motiviranost, natannost, samostojnost pri delu, osnovna raunalniška pismenost., veizmensko...

 • Company SAMSIC storitve d.o.o., Dunajska cesta 161 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE OBJEKTOV, OKOLICE OBJEKTOV, PISARN, SANITARIJ, GARA, PARKIRNIH MEST, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV, POLNJENJE SANITARNEGA MATERIALA, IZPOLNJEVANJE EVIDENC, SKRB ZA ZALOGO IN PORABO MATERIALA, STROJNO IN RONO IŠENJE, OMETANJE IN BRISANJE PRAHU, OPRAVLJA OSTALA DELA IN NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA. DELO NA BENCINSKEM SERVISU OBREJE., , veizmensko...

 • Company AXENT D.O.O., ZAPOSLOVANJE IN POSREDOVANJE KADROV, Pristaniška ulica 3 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POSPRAVLJANJE, IŠENJE IN UREJANJE HOTELSKE SOBE IN PRIPADAJOIH PROSTOROV, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA.  , , dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, ARTO 13, 8293 STUDENEC in Studenec
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  BOLNIŠKI STRENIK, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCA, POMONA DELA PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI VAROVANCEV, ROKOVANJE S ISTIM IN UMAZANIM PERILOM, ODVOZ ODPADKOV, POMO PRI OSKRBI UMRLIH, SPREMLJANJE STANOVALCEV, VODENJE EVIDENC IN DOKUMENTIRANJE STORITEV, POMO PRI IZVAJANJU VSEH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NALOGU NADREJENE VODJE.,  Komunikativnost, tolerantnost in prijaznost, osebna urejenost, ustvena stabilnost. Delovno mesto je v enoti Dom upokojencev Impoljca, Arto 13, 8293 Studenec. Dvoizmensko delo. Vlogo z dokazili in z obvezno navedbo registrske številke objave poslati po pošti. Predviden as prietka dela je s 1.5.2021., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS, Trata 40 , 4224 GORENJA VAS in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Doloen as  oz. od 1. 4. 2021 do vrnitve delavke iz bolniškega dopusta na delo (predvidoma 3, skrajšan delovni as, 20, DNEVNO POSPRAVLJANJE IN IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, IŠENJE NEPOSREDNE OKOLICE ZAVODA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti fizinih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (Okrajno sodiše), v vlogi navesti elektronski naslov za obvešanje kandidatov o izbiri, ...

 • Company DGS, Dragica Golob s.p., čiščenje stavb in druge storitve, Železnikova ulica 22 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, IŠENJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV., Kandidati iz Maribora ali okolice. Zaradi narave dela je pogoj lasten prevoz. Natannost in fleksibilnost. Prijave z ivljenjepisom pošljite na ., dvoizmensko...

 • Company AMK INŽENIRING, GRADBENI INŽENIRING, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., STRMA POT 9, 6320 PORTOROŽ - PORT in Koper
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, Opis dela: sobarica/istilka isti in pospravlja apartmaje in skupne prostore ter jih pripravlja za goste. Delo v spalnicah obsega zamenjavo posteljnine, suho ter mokro išenje tal, brisanje prahu, pomivanje posode (po potrebi), praznjenje smetnjakov, išenje kopalnic, stekel, zamenjava brisa, razkuevanje itd. Oistiti je potrebno tudi vse skupne prostore. Za doloene apartmaje je potrebno posteljnino oprati in zlikati.  , Išemo pridno, zanesljivo, vestno sobarico/istilko za išenje apartmajev ter pranje in strojno likanje posteljnine. OSEBA MORA IMETI SMISEL ZA RED IN ISTOO. Apartmaji so razline velikosti, št. 11 in so vsi na isti lokaciji - Koper. Priakuje se spretnost rok, redoljubnost in higiena, vestnost, natannost, da ...

 • Company AMK INŽENIRING, GRADBENI INŽENIRING, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., STRMA POT 9, 6320 PORTOROŽ - PORT in Koper
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, Opis dela: sobarica/istilka isti in pospravlja apartmaje in skupne prostore ter jih pripravlja za goste. Delo v spalnicah obsega zamenjavo posteljnine, suho ter mokro išenje tal, brisanje prahu, pomivanje posode (po potrebi), praznjenje smetnjakov, išenje kopalnic, stekel, zamenjava brisa, razkuevanje itd. Oistiti je potrebno tudi vse skupne prostore. Za doloene apartmaje je potrebno posteljnino oprati in zlikati.  , Išemo pridno, zanesljivo, vestno sobarico/istilko za išenje apartmajev ter pranje in strojno likanje posteljnine. OSEBA MORA IMETI SMISEL ZA RED IN ISTOO. Apartmaji so razline velikosti, št. 11 in so vsi na isti lokaciji - Koper. Priakuje se spretnost rok, redoljubnost in higiena, vestnost, natannost, da ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS, Trata 40 , 4224 GORENJA VAS in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Doloen as  oz. od 1. 4. 2021 do vrnitve delavke iz bolniškega dopusta na delo (predvidoma 3, skrajšan delovni as, 20, DNEVNO POSPRAVLJANJE IN IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, IŠENJE NEPOSREDNE OKOLICE ZAVODA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti fizinih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (Okrajno sodiše), v vlogi navesti elektronski naslov za obvešanje kandidatov o izbiri, ...

 • Company DGS, Dragica Golob s.p., čiščenje stavb in druge storitve, Železnikova ulica 22 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, IŠENJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV., Kandidati iz Maribora ali okolice. Zaradi narave dela je pogoj lasten prevoz. Natannost in fleksibilnost. Prijave z ivljenjepisom pošljite na ., dvoizmensko...

 • Company VAŠ MOJSTER, urejanje zelenih površin, Tomaž Podvršnik s.p., Sv. Duh na Ostrem Vrhu 30 , 2353 SV. DU in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 10, SPLOŠNO IŠENJE PROSTOROV, , popoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BREŽICE, Levstikova ulica 18 , 8250 BREŽICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, skrajšan delovni as, 12, IŠENJE, -nedokonana osnovna šola-konana osnovna šola.-znanje slovenskega jezika.-ni bil  pravnomono obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na pogojno kazen v trajanju ve kot šest mesecev, -ni bil pravnomono obsojen  zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.Obvezno priloiti dokazilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanju in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku., ...

 • Company ŠPORT CENTER PRODNIK, JURJEVEC EDVARD S.P., Juvanje 1 , 3333 LJUBNO OB SAVINJI in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE ZA POTREBE GOSTIŠNA IN SOB, monost prenoiša in hrane v hiši, dopoldan...

 • Company CELOVITE STORITVE TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., Kardeljeva cesta 85 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, 1.OPRAVLJANJE DNEVNIH, TEDENSKIH, MESENIH IN OBASNIH STORITEV IŠENJA/VZDREVANJA PROSTOROV IN OPREME (-IZPRAZNJEVANJE KOŠEV ZA SMETI/PERILO, PO POTREBI MENJAVA VREKE TER BRISANJE/RIBANJE KOŠEV IN ODNOS/TRANSPORT SMETI/PERILA DO ZBIRNIH MEST NARONIKA -BRISANJE PROSTIH DELOVNIH POVRŠIN IN POLIC ODSTRANJEVANJE MADEEV IN PRSTNIH ODTISOV S POHIŠTVA, KLJUK, OGLEDAL, STEKEL BRISANJE: VRAT, POHIŠTVA, STOLOV, KLOPI, NAMIZNIH IN STROPNIH SVETIL, SLIK, NAPISNIH TABEL,STIKAL, GASILNIH APARATOV, TV, TELEFONA, RAUNALNIKOV, HLADILNIKOV, RADIATORJEV, OKENSKIH POLIC, OGRAJ -BRISANJE/RIBANJE: STRANIŠNIH ŠKOLJK, PISOARJEV, KOPALNIH KADI, TUŠ KABIN, TALNIH IN STENSKIH PLOŠIC, UMIVALNIKOV, ARMATUR,OGLEDAL, SANITARNE OPREME, PODAJALNIK...

 • Company DGS, Dragica Golob s.p., čiščenje stavb in druge storitve, Železnikova ulica 22 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, IŠENJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV., Kandidati iz Maribora ali okolice. Zaradi narave dela je pogoj lasten prevoz. Natannost in fleksibilnost. Prijave z ivljenjepisom pošljite na ., dvoizmensko...

 • Company OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS, Trata 40 , 4224 GORENJA VAS in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Doloen as  oz. od 1. 4. 2021 do vrnitve delavke iz bolniškega dopusta na delo (predvidoma 3, skrajšan delovni as, 20, DNEVNO POSPRAVLJANJE IN IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, IŠENJE NEPOSREDNE OKOLICE ZAVODA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti fizinih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (Okrajno sodiše), v vlogi navesti elektronski naslov za obvešanje kandidatov o izbiri, ...

 • Company AMK INŽENIRING, GRADBENI INŽENIRING, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., STRMA POT 9, 6320 PORTOROŽ - PORT in Koper
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, Opis dela: sobarica/istilka isti in pospravlja apartmaje in skupne prostore ter jih pripravlja za goste. Delo v spalnicah obsega zamenjavo posteljnine, suho ter mokro išenje tal, brisanje prahu, pomivanje posode (po potrebi), praznjenje smetnjakov, išenje kopalnic, stekel, zamenjava brisa, razkuevanje itd. Oistiti je potrebno tudi vse skupne prostore. Za doloene apartmaje je potrebno posteljnino oprati in zlikati.  , Išemo pridno, zanesljivo, vestno sobarico/istilko za išenje apartmajev ter pranje in strojno likanje posteljnine. OSEBA MORA IMETI SMISEL ZA RED IN ISTOO. Apartmaji so razline velikosti, št. 11 in so vsi na isti lokaciji - Koper. Priakuje se spretnost rok, redoljubnost in higiena, vestnost, natannost, da ...

 • Company VAŠ MOJSTER, urejanje zelenih površin, Tomaž Podvršnik s.p., Sv. Duh na Ostrem Vrhu 30 , 2353 SV. DU in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 10, SPLOŠNO IŠENJE PROSTOROV, , popoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments Edit filters