Jobmonitor. Search results for Civil engineers

20 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineersx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company PROARC PODJETJE ZA URBANIZEM IN ARHITEKTURO D.O.O. NOVA GORICA, Kidričeva ulica 9 A, 5000 NOVA GORIC in Bloke
  29.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO IN SAMOSTOJNA IZDELAVA OKOLJSKIH POROIL, POROIL O VPLIVIH NA OKOLJE, STROKOVNIH OCEN VPLIVOV NA OKOLJE, NGGO, ELABORATOV RAZLINIH EMISIJ V OKOLJE KOT PRAŠNI DELCI, IZDELAVA RAZNIH ŠTUDIJ S PODROJA VPLIVOV NA OKOLJE, POMO PRI PRIPRAVI IN IZDELAVI DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV RAZNIH OKOLJSKIH DOVOLJENJ IN SOGLASIJ IN DRUGA DELA PO ODREDBI NEPOSREDNO NADREJENEGA, Zahteva se vsaj 2 leti izkušenj na podroju izdelave okoljskih poroil, poroil o vplivih na okolje, strokovnih ocen vplivov na okolje, NGGO, elaboratov razlinih emisij v okolje  itd. Poznavanja programov Microsoft Word, Excel in Power Point ter AutoCAD, Autodesk Map 3D, ArcMap in Sewer. Vsaj osnovno poznavanje okoljske zakonodaje. Zaeljeno...

 • Company POŽIN, d.o.o., gradnje in storitve, Zabukovica 86 , 3302 GRIŽE in Bloke
  29.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA PONUDB, OBRAUNI, IZMERE NA TERENU, NABAVA MATERIALA ZA POTREBE GRADBIŠA, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, VODJA EKIPE NA TERENU, , dopoldan...

 • Company VENA, gradbeni inženiring in sodobne rešitve d.o.o., Milje 109 , 4212 VISOKO in Bloke
  29.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE GRADBENIH PROJEKTOV, gradbeni inenir s strokovnim izpitom, dopoldan...

 • Company D&R posredništvo pri prodaji hiš DAMIR LELJAK S.P., Cesta ob Barju 66 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE PROJEKTOV GRADNJE LESENIH HIŠ., , dopoldan...

 • Company GLAMUR, trgovina in storitve, d.o.o., Slovenska cesta 38 B, 1234 MENGEŠ in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, KALKULANT, VODJA PROJEKTOV, DELO V PISARNI IN NA TERENU., , dopoldan...

 • Company LOKAINŽENIRING, PODJETJE ZA SVETOVALNI INŽENIRING D.O.O., KAPUCINSKI TRG 7, 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -ORGANIZIRANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DEL NA GRADBIŠIH -SODELOVANJE PRI ZAGONU PROJEKTA -PREUITEV PROJEKTNE IN UREJANJE TEHNINE DOKUMENTACIJE -EVIDENTIRANJE DEL NA GRADBIŠU ZA POTREBE PRIPRAVE OBRAUNA DEL -IZVAJANJE OBRAUNA S PODIZVAJALCI IN INVESTITORJI, POKALKULACIJE, PRIPRAVA EVIDENC, POROIL IN ANALIZ -REŠEVANJE REKLAMACIJ, LANSTVO IZS (opravljen mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika iz podroja gradbeništva in biti vpisan v imenik IZS pooblašenih inenirjev), dopoldan...

 • Company GINS, d.o.o. gradbeništvo, inženiring, nadzor in svetovanje, PRELOŽNIKOVA ULICA 4, 3212 VOJNIK in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZDELAVA PROJEKTOV NA PODROJU NIZKIH GRADENJ IN POMO PROJEKTANTOM V PISARNI, dobro poznavanje dela na raunalniku in s programskimi orodji  (ACAD, Microsoft Office), dopoldan...

 • Company ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D., Slovenska cesta 56 , 1000 LJU in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NADZIRANJE IZVAJANJA GRADBENIH DEL, PRIPRAVLJANJE POPISOV GRADBENIH DEL, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PLANA INVESTICIJ, PRIDOBIVANJE POTREBNIH DOVOLJENJ IN SOGLASIJ, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROIL., 6. raven izobrazbe (podraven 6/1): inenir gradbeništva alt. strokovna izobrazba: komunalni inenir, 12 mesecev delovnih izkušenj s podroja gradbeništva, strokovni izpit po ZAID ( stari naziv: strokovni izpit iz ZGO), obnavljanje obstojeih in pridobivanje novih znanj v okviru delovnega podroja, osnovno znanje MS Office, obvladovanje CAD orodij, vozniški izpit B kategorije, strokovno, kakovostno in pravoasno izvedene naloge, gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi, varno opravljeno delo v sk...

 • Company BR proizvodne storitve d.o.o., Šentiljska cesta 49 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZOR DELA V BETONARNI. RAZPOREJANJE DELAVCEV IN DELITEV DELOVNIH OPRAVIL. PRIPRAVA TEHNINE DOKUMENTACIJE ZA IZDELAVO BETONSKIH TRAFO POSTAJ. STROKOVNA POMO DELAVCEM. PO POTREBI OPRAVLJANJE DEL PRI IZDELAVI BETONSKIH ELEMENTOV. PREDAJA KONNIH IZDELKOV., Od kandidata priakujemo poleg poznavanja stroke tudi vodstvene sposobnosti. Delo poteka v Rogaški Slatini., dopoldan...

 • Company DOLINKA INŽENIRING PROIZVODNO TRGOVSKA ZADRUGA BELTINCI, Z.O.O., MLADINSKA ULICA 12 , 9231 BELTINCI in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI KOORDINACIJI DEL NA VSEH GRADBIŠIH, STROKOVNI NADZOR NAD IZVAJANJEM NA VSEH GRADBIŠIH, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DEL NA GRADBIŠU, SODELOVANJE PRI IZDELAVI PLANOV IN OBRAUNOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI TEHNINIH REŠITEV, SODELOVANJE PRI IZDELAVI POPISOV DEL IN PREDRAUNOV, SODELOVANJE NA TEHNINIH PREGLEDIH, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNEGA NARTA, TEKOE SPREMLJANJE REALIZACIJE IN STROŠKOV TER IZDELAVA MESENIH POROIL, SKRBNIŠTVO NAD SKLENJENIMI POGODBAMI. , Strokovni izpit za odgovornega vodjo del, usposobljenost za delo z osebnim raunalnikom, vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti. , dopoldan...

 • Company SPIT GRADBENI INŽENIRING D.O.O. NOVA GORICA, VOJKOVA CESTA 19, 5250 SOLKAN in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROJEKTIRANJE VODOVODA IN KANALIZACIJE, IZDELAVA HIDRAVLICNIH ANALIZ, HIDROTEHNICNIH POROCIL, VODNOGOSPODARSKE UREDITVE, zaeljeno znanje uporabe programov na osnovi AutoCAD-a, Civil3D in drugih specialnih orodij kot so SEWER, HEC-RAS, MIKEFLOOD. Zazeljene delovne izkusnje., dopoldan...

 • Company AMONIKADEN, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o., Linhartova ulica 8 , 2000 MARIBOR in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKO - TEHNINIH NALOG VODENJA DELOVIŠA, SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANNEM POSLOVANJU GRADBIŠA, PISANJE IN ARHIVIRANJE GRADBIŠNE DOKUMENTACIJE TER OPRAVLJANJE NALOG ZA NEMOTEN POTEK DELA PRI DELODAJALCU, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, KI JIH NAROI NADREJENI. LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: GRADBIŠA PO SLOVENIJI. TERENSKO IN PISARNIŠKO DELO (POSLOVNI PROSTORI V MARIBORU)., , dopoldan...

 • Company MOBECO, montažne betonske konstrukcije d.o.o., Velika vas pri Krškem 62 , 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, TEHNINA PRIPRAVA PROJEKTOV, VODENJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI OBDELAVI NARTOV, PRIPRAVI PONUDB, SODELOVANJE S PROIZVODNJO, SPREMLJANJE IN USKLAJEVANJE PLANA PROIZVODNJE, PODPORA PROJEKTANTOM., , dopoldan...

 • Company NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY, VEČNA POT 111, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, V OBDOBJU GRADNJE NOVE POSLOVNE STAVBE  2020 – 2023: SODELOVANJE Z VSEMI ZUNANJIMI IZVAJALCI INVESTICIJE (PROJEKTANTOM, SVETOVALNIM INENIRINGOM, IZVAJALCEM GRADNJE, DOBAVITELJI OPREME, GRADBENIM NADZOROM), IZVAJANJE VSEH POTREBNIH KOMUNIKACIJ Z UPRAVNO ENOTO,  MOL IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI V ZVEZI Z INVESTICIJO, VODENJE POSTOPKOV ZA ZAGOTOVITEV NADOMESTNIH PROSTOROV ZA ZAPOSLENE V VHODNEM OBJEKTU V ASU GRADNJE, UREJANJE VSE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE INVESTICIJE, VKLJUNO S TISTO, KI BO POTREBNA PRI UVELJAVLJANJU ZAHTEVKOV MIZŠPO KONANI GRADNJI: UPRAVLJANJE SKUPNIH PROSTOROV IN NAPRAV, UPRAVLJANJE CENTRALNEGA NADZORNEGA SISTEMA, IZVAJANJE NALOG TEKOEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDREVANJA PROSTOROV, SKUPNIH N...

 • Company NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY, VEČNA POT 111, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  INENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, V OBDOBJU GRADNJE NOVE POSLOVNE STAVBE  2020 – 2023: SODELOVANJE Z VSEMI ZUNANJIMI IZVAJALCI INVESTICIJE (PROJEKTANTOM, SVETOVALNIM INENIRINGOM, IZVAJALCEM GRADNJE, DOBAVITELJI OPREME, GRADBENIM NADZOROM), IZVAJANJE VSEH POTREBNIH KOMUNIKACIJ Z UPRAVNO ENOTO,  MOL IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI V ZVEZI Z INVESTICIJO, VODENJE POSTOPKOV ZA ZAGOTOVITEV NADOMESTNIH PROSTOROV ZA ZAPOSLENE V VHODNEM OBJEKTU V ASU GRADNJE, UREJANJE VSE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE INVESTICIJE, VKLJUNO S TISTO, KI BO POTREBNA PRI UVELJAVLJANJU ZAHTEVKOV MIZŠPO KONANI GRADNJI: UPRAVLJANJE SKUPNIH PROSTOROV IN NAPRAV,UPRAVLJANJE CENTRALNEGA NADZORNEGA SISTEMA, IZVAJANJE NALOG TEKOEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDREVANJA PROSTOROV, SKUPNIH NAPRAV IN IN...

 • Company MONTERRA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U GRAĐEVINARSTVU d.o.o., Podružnica za geotehn in Maribor
  19.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, TERENSKO IN PISARNIŠKO DELO. OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKO - TEHNINIH NALOG VODENJA DELOVIŠA, IZVAJANJE RAUNALNIŠKE OBDELAVE PODATKOV DELOVIŠA, OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANNEM POSLOVANJU GRADBIŠA, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ENOSTAVNEJŠIH KADROVSKIH OPRAVIL, PISANJE IN ARHIVIRANJE GRADBIŠNE DOKUMENTACIJE TER OPRAVLJANJE NALOG ZA NEMOTEN POTEK DELA PRI DELODAJALCU, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, KI JIH NAROI NADREJENI. LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: GRADBIŠA PO SLOVENIJI IN TUJINI, PISARNIŠKO DELO V PISARNI PODJETJA MONTERRA D.O.O., JEZDARSKA ULICA 3, MARIBOR., Pripravnik ali z delovnimi izkušnjami. Organizacijske sposobnosti, obvladovanje posto...

 • Company AROL storitveno podjetje d.o.o., Milčetova pot 20 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, KALKULANT, VODJA PROJEKTOV, DELO V PISARNI IN NA TERENU, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company HM NEPREMIČNINE, gradnja, prodaja in oddaja lastnih nepremičnin, d.o.o., Stara slovenska ulica 3 , 1 in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, GRADBENI INENIRING, , ...

 • Company ZIDGRAD SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE IDRIJA D.D., VOJKOVA ULICA 8, 5280 IDRIJA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE ORGANIZACIJE IN NADZOR DELA GRADBENE OPERATIVE. RAZPOREJANJE, ORGANIZIRANJE IN NADZOROVANJE DELAVCEV IN PODIZVAJALCEV NA GRADBIŠU. NADZOR NAD IZVAJANJEM IN OBRAUN DEL. PRAVOASNA IZDELAVA OBRAUNOV ZA SITUACIJE IN RAUNE ZA OBJEKT. SODELOVANJE Z VSEMI UDELEENCI NA GRADBIŠU (PROJEKTANTI, INVESTITORJI, NADZORNI ORGANI)., Opravljen strokovni izpit po Gradbenem zakonu, ter vpis v Inenirsko zbornico; ni pa pogoj za zaposlitev. Branje podatkov iz Autocad programa. Samostojnost, komunikativnost, organizacijske sposobnosti., dopoldan...

 • Company MEKONI PODJETJE ZA INŽENIRING IN PROJEKTIRANJE, D.O.O., Planinska cesta 2 , 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZDELAVA STATIIH IZRAUNOV, RISANJE ARMATURNIH NARTOV, RISANJE NARTOV JEKLENIH KONSTRUKCIJ., ZAELJENE DELOVNE IZKUŠNJE, ZAELJEN STROKOVNI IZPIT ZA POOBLAŠENEGA INENIRJA, dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineers Edit filters