Jobmonitor. Search results for Civil engineers

13 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineersx
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company BR proizvodne storitve d.o.o., Šentiljska cesta 49 , 2000 MARIBOR in Bloke
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZOR DELA V BETONARNI. RAZPOREJANJE DELAVCEV IN DELITEV DELOVNIH OPRAVIL. PRIPRAVA TEHNINE DOKUMENTACIJE ZA IZDELAVO BETONSKIH TRAFO POSTAJ. STROKOVNA POMO DELAVCEM. PO POTREBI OPRAVLJANJE DEL PRI IZDELAVI BETONSKIH ELEMENTOV. PREDAJA KONNIH IZDELKOV., Od kandidata priakujemo poleg poznavanja stroke tudi vodstvene sposobnosti. Delo poteka v Rogaški Slatini., dopoldan...

 • Company DBS INŽENIRING, trgovina in storitve, d.o.o., Tesovnikova ulica 88 A, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELOVNE NALOGE: VODENJE PROJEKTOV (OD NARTOV DO IZVEDBE), IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA DELAVNIŠKIH NARTOV, IZVEDBA ENOSTAVNIH STATINIH ANALIZ, KOMUNIKACIJA Z IZVAJALCI IN SODELUJOIMI V PROJEKTU (INVESTITOR, IZVAJALCI, DOBAVITELJI,…), TERENSKI NADZOR, TERENSKE MERITVE IN STROKOVNA POMO NA TERENU, KOMUNIKACIJA S KLJUNIMI KUPCI/USKLAJEVANJE TEHNINIH DETAJLOV, PRIPRAVA SPECIFIKACIJE MATERIALOV ZA NAROILO, OD KANDIDATA PRIAKUJEMO: NAJMANJ 6/2 STOPNJO IZOBRAZBE DIPLOMIRANI INENIR, NAJMANJ 1 LETO IZKUŠENJ V GRADBENIŠTVU, OZIROMA V PODOBNI STROKI, AKTIVNO ZNANJE SLOVENSKEGA IN ANGLEŠKEGA JEZIKA, POZNAVANJE IN UPORABA PROGRAMSKE OPREME AUTOCAD 2D, POZNAVANJE IN UPORABA DRUGIH ORODIJ ZA POTREBE PR...

 • Company VODOVOD - KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE, D.O.O., LAVA 2 A, 3000 CELJE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Doloen as, 20 mesecev oz. za as trajanja projekta predvidoma 20 mesecev, polni delovni as, 40, RAZVOJ DEJAVNOSTI: PRIPRAVA PODATKOV ZA PROGRAM OBNOVE VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA SISTEMA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROGRAMOV ŠIRITVE VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA SISTEMA, PRIPRAVA PROJEKTNE, INVESTICIJSKE IN UPRAVNE DOKUMENTACIJE ZA POSAMEZNE PROJEKTE, PRIDOBIVANJE ODSTOPNIH IZJAV IN SLUNOSTI ZA ZEMLJIŠA. VODENJE PROJEKTOV: VODENJE MANJŠIH PROJEKTOV DOGRADITVE VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA SISTEMA, VODENJE PROJEKTOV OBNOVE OBSTOJEEGA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA SISTEMA, IZVAJANJE UPRAVLJAVSKEGA NADZORA, ZAKOLIBA VODOVODNIH IN KANALIZACIJSKIH INSTALACIJ NA TERENU, UREJANJE ZEMLJIŠKO-KNJINIH ZADEV, POROANJE O PROJEKTIH, ZAGOTAVLJANJE IN POSREDOVAN...

 • Company KOMUNALNO PODJETJE VELENJE IZVAJANJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI, D.O.O, KOROŠKA CESTA 37 B, 3320 VELENJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  INENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROJEKTIRANJE S PODROJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN OSTALIH OBJEKTOV NIZKE GRADNJE, IZVAJANJE DEL PO NALOGU NADREJENEGA., ZAPOSLIMO KANDIDATA/KO S VI. STOPNJO IZOBRAZBE STROJNE ALI GRADBENE SMERI.  DELOVNI AS: ENOIZMENSKI DOPOLDAN.POGOJI DELA: Pisarniško in terensko delo (razmerje 50/50), obremenitev vida, sede poloaj, skupinsko delo,hoja po neravnem, delo v vseh vremenskih razmerah. ELENE OSEBNOSTNE LASTNOSTI: Organizacijske sposobnosti, sposobnost za timsko delo, zaupnost, samoiniciativnost, natannost, komunikativnost, samostojnost, urejenost., ...

 • Company Novi Vrtovi, gradnje in promet z nepremičninami, d.o.o., Jezdarska ulica 2 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  INENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI KOORDINACIJI DELA NA GRADBIŠIH.STROKOVNI NADZOR NAD IZVAJANJEM NA GRADBIŠIH. VODENJE IN ORGANIZIRANJE DEL NA GRADBIŠU. SODELOVANJE PRI IZDELAVI PLANOV IN OBRAUNOV. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI TEHNINIH REŠITEV.  SODELOVANJE PRI IZDELAVI POPISOV DEL IN PREDRAUNOV. SODELOVANJE NA TEHNINIH PREGLEDIH.  SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNEGA NARTA.  TEKOE SPREMLJANJE REALIZACIJE IN STROŠKOV TER IZDELAVA MESENIH POROIL.  SKRBNIŠTVO NAD SKLENJENIMI POGODBAMI.  OSTALA DELA PO NALOGU VODJE. , Strokovni izpit za odgovornega vodjo del. Usposobljenost za delo z osebnim raunalnikom in programsko opremo.  Vsaj 5 let delovnih izkušenj.  Vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti. , ...

 • Company RC PLAN M, PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, D.O.O., ULICA XIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  INENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PROJEKTANT CESTE IN ZUNANJIH UREDITEV (PROJEKTIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV), program plateia zahtevno in autocad zahtevno, dopoldan...

 • Company SIMBAU, gradbeništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o., Ulica Šercerjeve brigade 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  INENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE DEL NA GRADBIŠU, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, KNJIGE OBR.IZMER, NABAVA MATERIALA IN KONTROLA PORABE,KOORDINACIJA DELAVCEV, SKRBETI ZA USTREZNO VARNOST DELAVCEV IN MATERIALA NA GRADBIŠU, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., Vpis v imenik vodij del, dopoldan...

 • Company SIMBAU, gradbeništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o., Ulica Šercerjeve brigade 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  INENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE DEL NA GRADBIŠU, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, KNJIGE OBR.IZMER, NABAVA MATERIALA IN KONTROLA PORABE,KOORDINACIJA DELAVCEV, SKRBETI ZA USTREZNO VARNOST DELAVCEV IN MATERIALA NA GRADBIŠU, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., Vpis v imenik vodij del, dopoldan...

 • Company KOMUNALNO PODJETJE VELENJE IZVAJANJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI, D.O.O, KOROŠKA CESTA 37 B, 3320 VELENJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  INENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROJEKTIRANJE S PODROJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN OSTALIH OBJEKTOV NIZKE GRADNJE, IZVAJANJE DEL PO NALOGU NADREJENEGA., ZAPOSLIMO KANDIDATA/KO S VI. STOPNJO IZOBRAZBE STROJNE ALI GRADBENE SMERI.  DELOVNI AS: ENOIZMENSKI DOPOLDAN.POGOJI DELA: Pisarniško in terensko delo (razmerje 50/50), obremenitev vida, sede poloaj, skupinsko delo,hoja po neravnem, delo v vseh vremenskih razmerah. ELENE OSEBNOSTNE LASTNOSTI: Organizacijske sposobnosti, sposobnost za timsko delo, zaupnost, samoiniciativnost, natannost, komunikativnost, samostojnost, urejenost., ...

 • Company SIMBAU, gradbeništvo, trgovina in druge storitve, d.o.o., Ulica Šercerjeve brigade 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  INENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE DEL NA GRADBIŠU, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, KNJIGE OBR.IZMER, NABAVA MATERIALA IN KONTROLA PORABE,KOORDINACIJA DELAVCEV, SKRBETI ZA USTREZNO VARNOST DELAVCEV IN MATERIALA NA GRADBIŠU, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., Vpis v imenik vodij del, dopoldan...

 • Company KOMUNALNO PODJETJE VELENJE IZVAJANJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI, D.O.O, KOROŠKA CESTA 37 B, 3320 VELENJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  INENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROJEKTIRANJE S PODROJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN OSTALIH OBJEKTOV NIZKE GRADNJE, IZVAJANJE DEL PO NALOGU NADREJENEGA., ZAPOSLIMO KANDIDATA/KO S VI. STOPNJO IZOBRAZBE STROJNE ALI GRADBENE SMERI.  DELOVNI AS: ENOIZMENSKI DOPOLDAN.POGOJI DELA: Pisarniško in terensko delo (razmerje 50/50), obremenitev vida, sede poloaj, skupinsko delo,hoja po neravnem, delo v vseh vremenskih razmerah. ELENE OSEBNOSTNE LASTNOSTI: Organizacijske sposobnosti, sposobnost za timsko delo, zaupnost, samoiniciativnost, natannost, komunikativnost, samostojnost, urejenost., ...

 • Company Novi Vrtovi, gradnje in promet z nepremičninami, d.o.o., Jezdarska ulica 2 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  INENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI KOORDINACIJI DELA NA GRADBIŠIH.STROKOVNI NADZOR NAD IZVAJANJEM NA GRADBIŠIH. VODENJE IN ORGANIZIRANJE DEL NA GRADBIŠU. SODELOVANJE PRI IZDELAVI PLANOV IN OBRAUNOV. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI TEHNINIH REŠITEV.  SODELOVANJE PRI IZDELAVI POPISOV DEL IN PREDRAUNOV. SODELOVANJE NA TEHNINIH PREGLEDIH.  SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNEGA NARTA.  TEKOE SPREMLJANJE REALIZACIJE IN STROŠKOV TER IZDELAVA MESENIH POROIL.  SKRBNIŠTVO NAD SKLENJENIMI POGODBAMI.  OSTALA DELA PO NALOGU VODJE. , Strokovni izpit za odgovornega vodjo del. Usposobljenost za delo z osebnim raunalnikom in programsko opremo.  Vsaj 5 let delovnih izkušenj.  Vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti. , ...

 • Company KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  INENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 23.12.2021, polni delovni as, 40, PRIPRAVA PROJEKTA IN TEHNINEGA, FINANNEGA IN ASOVNEGA PLANA IZGRADNJE OBJEKTA V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, STANDARDI GRADBENE STROKE IN GRADBENO POGODBO, ORGANIZIRANJE VSEH POTREBNIH VIROV ZA USPEŠNO IZVEDBO PROJEKTA, SAMOSTOJNO VODENJE PROJEKTA IN SPREJEMANJE VSEH UKREPOV ZA DOSEGANJE S PLANOM DOLOENIH TEHNINIH, FINANNIH IN ASOVNIH CILJEV IZVEDBE PROJEKTA.PRIPRAVA STROKOVNO-TEHNINIH IN KOMERCIALNIH ZAHTEV, POTREBNIH ZA OBLIKOVANJE POVPRAŠEVANJA PO OBRTNIŠKO-INŠTALACIJSKIH IN ZAKLJUNIH DELIH, GRADBENIH POLPRODUKTOV IN GRADBENE OPREME, SODELOVANJE PRI IZBORU PODIZVAJALCEV IN DOBAVITELJEV GRADBENIH POLPRODUKTOV IN GRADBENE OPREME,SODELOVANJE PRI POGAJANJIH S PODIZVAJALCI IN DOBAVIT...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineers Edit filters