Jobmonitor. Search results for Civil engineering technicians

8 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company KOMUNALA SLOVENSKE GORICE KOMUNALNE, STORITVENE IN TRGOVSKE DEJAVNOSTI D.O.O., Kidričeva ulica 26 , in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  TEHNIKI ZA GRADBENIŠTVO, GEODEZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 10 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE IN PRENOS PODATKOV NA GRADBIŠA (IZVLEKI MATERIALA, ...); PRIPRAVA ZAHTEVNIC ZA NAROANJE MATERIALA; VODENJE GRADBIŠNE DOKUMENTACIJE; PRIPRAVA IN ZBIRANJE VSEH PODATKOV, POTREBNIH ZA VODENJE KNJIGE OBRAUNSKIH IZMER GRADBIŠA PO SPECIFIKACIJAH IN ZAHTEVAH NARONIKA, V SKLADU Z ZAHTEVAMI DRAVNIH INŠPEKCIJSKIH SLUB IN STANDARDIH GRADBENE STROKE;  OBRAUN IZVRŠENIH DEL;  GRADBENA KNJIGA, SITUACIJA; IZRAUN AKORDOV IN PLANIRANEGA TRAJANJA GRADBIŠA; KONTROLA PORABE DELOVNIH SREDSTEV IN PRIMERJAVA Z NORMATIVI; ZBIRANJE PODATKOV ZA PRIPRAVO MESENIH POROIL; ZBIRANJE POTREBNIH PODATKOV IN POMO PRI KONTROLI RAUNOV GLEDE KOLIINE IN KAKOVOSTI GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL OST...

 • Company ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGI in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, RAZVIJANJE ENOSTAVNEJŠIH APARATUR ALI NAPRAV, EKSPERIMENTOV, UVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH STANDARDNIH IN NESTANDARDNIH METOD, PRIPRAVLJANJE KEMIJSKIH SPOJIN, IZVAJANJE DEL NA PRESKUŠEVALIŠIH, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STANDARDNIH IN NESTANDARDNIH PREISKAV, SODELOVANJE PRI DEJAVNOSTIH POTRJEVANJA USTREZNOSTI PROIZVODOV ALI KONTROLE MERIL, APARATUR IN NAPRAV, JEMANJE IN PRIPRAVA VZORCEV ZA PREISKAVE, PRIPRAVA POROIL O OPRAVLJENIH DELIH, IZDELAVA ENOSTAVNEJŠE TEHNINE DOKUMENTACIJE, UMERJANJE MANJ ZAHTEVNIH APARATUR ALI NAPRAV, VZDREVANJE ZAHTEVNEJŠE OPREME, PO NALOGU PREDPOSTAVLJENEGA VSA DELA ZA KATERA JE USPOSOBLJEN., Zakljuena izobrazba V. stopnje, smer izobrazbe: gradbeništvo ali podobne tehnine smeri, za...

 • Company KIMING INŽENIRING D.O.O., Študljanska cesta 34 C, 1230 DOMŽALE in
  21.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODJA DEL NA GRADBIŠU, SPOSOBNOST NADZORA IN VODENJE DELAVCEV NA GRADBIŠU, VODENJE PROJEKTA, IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV (DNEVNIK, SITUACIJE), PRIPRAVA POPISOV, SKRB ZA DOBAVO MATERIALA, PRIPRAVA IN USKLAJEVANJE TERMINSKEGA PLANA., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA VODJO DEL. URNIK DELA: DOPOLDAN, OBASNO GIBLJIV/NESTALEN URNIK., ...

 • Company MEDIOGRADNJA INŽENIRING, gradbeništvo, d.o.o., Hacquetova ulica 1 A, 1000 LJUBLJANA in
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN IZDELAVA KNJIGE OBRAUNSKIH IZMER, VODENJE EVIDENC POSAMEZNEGA GRADBIŠA, IZSTAVITEV ZAASNIH IN KONNIH SITUACIJ, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, , dopoldan...

 • Company OBČINA BLOKE, Nova vas 4 A, 1385 NOVA VAS in
  19.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  TEHNIKI ZA GRADBENIŠTVO, GEODEZIJO IPD., poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODI IN VZDRUJE KATASTER GJI, IZDELUJE POROILA ZA CESTE, SPREMLJA INVESTICIJE NA OPERATIVNEM NIVOJU, KONTROLIRA IZVAJANJE KONCESIJSKE POGODBE PRI IZVAJANJU POGREBNE IN POKOPALIŠKE      DEJAVNOSTI, VODI IN KOORDINIRA IZVAJANJE JAVNIH RAZPISOV NA PODROJU INVESTICIJ, SKRBI ZA PRILAGAJANJE PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO; ODGOVARJA ZA POSEGE V PROSTOR V SKLADU Z VELJAVNIMI PROSTORSKIMI AKTI; IZDAJANJE SOGLASIJ, LOKACIJSKIH INFORMACIJ…,OPRAVLJA NALOGE NADZORA NA PODROJU OBINSKIH CEST, OPRAVLJA NADZOR IN KOORDINACIJO ZIMSKE SLUBE, OPRAVLJA NALOGE UPRAVLJANJA Z OBINSKIMI STANOVANJI, IZVAJA NADZOR NAD VZDREVANJEM OBINSKIH STANOVANJ, OPRAVLJA DRUGA DELA V ZVEZI Z...

 • Company KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o., Tbilisijska ulica in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJA MERITVE NA TERENU, IZVAJA DELO V LABORATORIJU, VODI EVIDENCO O OPRAVLJENIH MERITVAH IN PREISKAVAH, SKRBI ZA REDNO VZDREVANJE IN PREGLEDE SVOJIH DELOVNIH SREDSTEV, PO POTREBI IZVAJA PREISKAVE V LABORATORIJU, OPRAVLJA TUDI DRUGA DELA IN NALOGE V OKVIRU SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA PO NALOGU NEPOSREDNEGA VODJE., , ...

 • Company PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 84 , 2000 MARIBOR in
  19.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  TEHNIKI ZA GRADBENIŠTVO, GEODEZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PROJEKTIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, VODOVODA IN KANALIZACIJE, , dopoldan...

 • Company GRADVIN PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, GOSTINSTVO, TRGOVINO, UVOZ IN IZVOZ, D.O.O., LJUBLJANA, STEGNE 21 in
  19.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE DNEVNIKA, GRADBENE KNJIGE, , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering technicians Edit filters