Jobmonitor. Search results for Chemical products plant and machine operators

8 Jobs found

Used filters:
 • Chemical products plant and machine operatorsx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana, Partizanska cesta 78 , 6210 SEŽANA in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA KEMIJSKO PREDELAVO IN PROIZVODNJO KEMIJSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE IN DOZIRANJE SUROVIN, PRIPRAVLJANJE IN NADZIRANJE DELOVANJA STROJEV IN NAPRAV, VZORENJE, PROCESNA KONTROLA,EMBALIRANJE IN PALETIZIRANJE IZDELKOV, VODENJE EVIDENC, IZVAJANJE ENOSTAVNIH VZDREVALNIH DEL, NATOVARJANJE IN RAZTOVARJANJE BLAGA, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA., Izpit za vonjo viliarja., veizmensko...

 • Company WORKFORCE d.o.o.; WORKFORCE d.o.o., POSLOVNA ENOTA NOVO MESTO, Novi trg 9 , 8000 NOVO MESTO in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  UPRAVLJAVEC V FARMACEVTSKI INDUSTRIJI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. oziroma z monostjo podaljšanja in dolgoronega sodelovanja., polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE IN NADZOROVANJE DELOVANJA AVTOMATIZIRANIH IN RAUNALNIŠKO VODENIH STROJEV ZA PROIZVODNJO FARMACEVTSKIH IZDELKOV, PRIPRAVA STROJEV ZA ZAGON, UPRAVLJANJE IN VODENJE PROCESOV IZDELAVE RAZLINIH FARMACEVTSKIH IZDELKOV, PREMONTAA STROJEV IN OSNOVNA VZDREVALNA DELA, IŠENJE STROJEV, PRIBORA, DELOVNEGA MESTA IN OPREME, OBVEZNA UPORABA ZAŠITNIH SREDSTEV,, natannost in odgovornost, fleksibilnost in samostojnost, timsko delo, osnovna raunalniška pismenost, pripravljenost na dodatno izobraevanje (za pridobitev NPK certifikata)., veizmensko...

 • Company TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV D.D., ZA SAVO 6 , 1430 HRASTNIK in
  26.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  PROCESNIAR V KEMIJSKI INDUSTRIJI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE IN NADZIRANJE PROCESA PROIZVODNJE KALCIJEVIH FOSFATOV, IZVAJANJE DEL PO TEHNOLOŠKEM POSTOPKU, VZOREVANJE IN IZVAJANJE ANALIZ, VODENJE EVIDENC, IZVAJANJE MANJŠIH VZDREVALNIH DEL V PROIZVODNJI. UPOŠTEVANJE VARNOSTNIH IN OKOLJSKIH PRAVIL IN DOBRIH PRAKS TER SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE. DRUGA DELA PO NAVODILU VODJE PROIZVODNJE. ZAELEN IZPIT ZA MOTORNEGA VILIARJA. IZOBRAEVANJE ZA POTREBE DELOVNEGA MESTA., Sposobnost timskega in samostojnega dela, iznajdljivost, sposobnost predvidevanja in prepreevanja napak, pozitiven odnos do dela. Nudimo delo v urejenem in dinaminem okolju, uvajanje v delo, stimulativno plailo / nagrada za delovno uspešnost/, izplaevanje dodatkov za izmensko delo,...

 • Company TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o., Srpenica 1 , 5224 SRPENICA in
  24.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA KEMIJSKO PREDELAVO IN PROIZVODNJO KEMIJSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA STROJEV IN LINIJ NA ZAGON, POSLUEVANJE LE-TEH TER NADRZOR NAD DELOVANJEM, ODPRAVA NAPAK V PROCESU PROIZVAJANJA, IZVAJANJE AKTIVNOSTI V PROCESU PROIZVAJANJA IN PAKIRANJA IZDELKOV, OPRAVLJANJE SREDNJE ZAHTEVNIH PROIZVODIH IN MONTANIH DEL., IZRAZITO RAZVITE RONE SPRETNOSTI, ODZIVNOST, VESTNOST, SAMOINICIATIVNOST, VESELJE DO DELA V PROIZVODNEM PROCESU, ZAELENE IZKUŠNJE Z DELOM V PROIZVODNJI, IZPIT B KATEGORIJE, veizmensko...

 • Company ADECCO H.R. d.o.o.; ADECCO H.R. d.o.o., PE Celje, Ljubljanska cesta 5 , 3000 CELJE in
  21.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  UPRAVLJAVEC V FARMACEVTSKI INDUSTRIJI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE OPERACIJ V PROCESU PROIZVODNJE FARMACEVTSKIH IZDELKOV PO PREDPISANIH POSTOPKIH, IZVAJANJE POTREBNIH KONTROL, POPIS TEHNOLOŠKEGA POSTOPKA, TEHNOLOŠKO PRIPRAVO DELA, SAMOSTOJNO DELO, SPREMLJANJE PROCESA DELA IN PODAJANJE PREDLOGOV ZA IZBOLJŠAVE, SKRB ZA ISTOO STROJEV, LINIJ OZ. NJIHOVIH DELOV, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., , veizmensko...

 • Company FENOLIT D.D. SINTETIČNE SMOLE IN MASE, BREG PRI BOROVNICI 22 A, 1353 BOROVNICA in
  19.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA KEMIJSKO PREDELAVO IN PROIZVODNJO KEMIJSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, RAZNOVRSTNA DELA V PROIZVODNIH OBRATIH: MLINI, SMOLE IN DUROPLASTI, PRIPRAVA, TEHTANJE, MLETJE IN PAKIRANJE PRAŠKASTIH SMOL, PRETALJEVANJE NOVOLAKA, ODSTRANJEVANJE PRAZNE EMBALAE IN OSTANKOV SUROVIN IZ PROIZVODNEGA PROSTORA, PRIPRAVA SUROVIN, TOPIL, MODIFIKATORJEV IN DRUGIH POTREBNIH KEMIJSKIH DODATKOV ZA POTREBE NA OBRATIH, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENIH, KI USTREZAJO ZNANJU IN ZMONOSTIM RAZPOREJENEGA NA TO DELOVNO MESTO., Izobrazba: nija poklicna izobrazba , srednja poklicna izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, lahko tudi ve. Zaelen opravljen izpit za viliarja., veizmensko...

 • Company TANIN SEVNICA KEMIČNA INDUSTRIJA D.D., HERMANOVA CESTA 1 , 8290 SEVNICA in
  12.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  PROCESNIAR V KEMIJSKI INDUSTRIJI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO S STROJI IN NAPRAVAMI V PROIZVODNJI, VZOREVANJE, PAKIRANJE, EMBALIRANJE, IŠENJE STROJEV, NAPRAV IN DELOVNIH PROSTOROV, IZVAJANJE NALOG IZ VARSTVA PRI DELU, OPRAVLJANJE OSTALIH DEL PO NALOGU PREDPOSTAVLJENEGA, , veizmensko...

 • Company TANIN SEVNICA KEMIČNA INDUSTRIJA D.D., HERMANOVA CESTA 1 , 8290 SEVNICA in
  12.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  PROCESNIAR V KEMIJSKI INDUSTRIJI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. z monostjo podaljšanja, polni delovni as, 40, DELO S STROJI IN NAPRAVAMI V PROIZVODNJI, VZOREVANJE, PAKIRANJE, EMBALIRANJE, IŠENJE STROJEV, NAPRAV IN DELOVNIH PROSTOROV, IZVAJANJE NALOG IZ VARSTVA PRI DELU, OPRAVLJANJE OSTALIH DEL PO NALOGU PREDPOSTAVLJENEGA, C-kategorija- vonja samo na obmoju tovarne, veizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Chemical products plant and machine operators Edit filters