Jobmonitor. Search results for Chefs

10 Jobs found

Used filters:
 • Chefsx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company SVET OKUSOV, gostinstvo, d.o.o., Cesta na Vrhovce 4 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  GLAVNI KUHARJI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VRSTE DELA – KUHANJE IN PRIPRAVA MALIC IN ALAKART HRANE NAROILO IN POPIS IZDELKOV, ISTOA IN POSPRAVLJANJE ZA SEBOJ, VODENJE ORGANIZACIJE DELA  V KUHINJI  IN RAZPORED DELA. , IŠEMO OSEBO, KI JE SAMOSTOJNA, IMA SLOVENSKO DRAVLJANSTVO IN JE ZANESLJIVA, ORGANIZIRANA IN TEMELJITA TER DOBRO KUHA. PRAV TAKO JE POTREBEN PRIMEREN POSLOVNI BONTON DO STRANK TER KOMUNIKACIJA S SODELOVCI. ELIMO NOVEGA LANA NAŠE EKIPE, KI BO DELO OPRAVLJAL S SRCEM IN JE SAMOINICIATIVEN. ZA KOREKTNO OPRAVLJENO DELO PONUJAM POŠTEN ODNOS, POŠTENO PLAILO IN NORMALEN DELAVNIK. DELO JE DVOIZMENSKO ALI PO SISTEMU 15 DNI DELA 15 DNI PROSTO. V PRIMERU INTERESA PROSIM ZA KONTAKT NA E-MAIL . PUSTITE MI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO IN VAS BOM POKLICAL V ...

 • Company Wine Lounge Bar Zlata Trta, gostinstvo in druge storitve, d.o.o., Vetrinjska ulica 5 , 2000 MARIBOR in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  VODJA KUHINJE, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE KUHINJE IN SESTAVA JEDI, , dvoizmensko...

 • Company SENSAMED storitve d.o.o., Koseška cesta 8 , 1000 LJUBLJANA in
  27.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  GOSTINSKI POSLOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V STREBI V RESTAVRACIJI V LJUBLJANI, VODENJE DELA NATAKARJEV, poznavanje raunalniških programov za gostinstvo, samo pisne prijave po e-pošti, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DOMA Mojca Murko s.p. strežba pijač, Gradišče 37 , 2380 SLOVENJ GRADEC in
  26.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  GOSTINSKI POSLOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, NALOGE KANDIDATA SO STREBA,  SESTAVLJANJE URNIKA DELA, NABAVA (SKRB ZA ZALOGO), UREJANJE PROSTOROV. KANDIDAT MORA IMETI SPOSOBNOSTI TIMSKEGA DELA, BITI ODGOVOREN IN SAMOINCIATIVEN. ZAELJENE SO IZKUŠNJE V GOSTINSTVU., , dvoizmensko...

 • Company PARTNER PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., PODGORSKA CESTA 2 , 2380 SLOVENJ GRADEC in
  24.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  VODJA KUHINJE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, -SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI,-SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DNEVNIH, TEDENSKIH, MESENIH IN PRILONOSTNIH JEDILNIKOV, -SKRB ZA STANJE ZALOG IVIL,-SPREMLJANJE NAJNOVEJŠIH GASTRONOMSKIH TRENDOV,-ODGOVORNOST ZA UPOŠTEVANJE HIGIENSKIH STANDARDOV PRI PRIPRAVI IN SKLADIŠENJU IVIL,-ODGOVORNOST ZA RED IN ISTOO V KUHINJI,-KOORDINACIJA KUHARSKEGA IN POMONEGA KUHINJSKEGA OSEBJA., , dopoldan...

 • Company PARTNER PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., PODGORSKA CESTA 2 , 2380 SLOVENJ GRADEC in
  24.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  VODJA KUHINJE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, -SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI, -SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DNEVNIH, TEDENSKIH, MESENIH IN PRILONOSTNIH JEDILNIKOV, -SKRB ZA STANJE ZALOG IVIL, -SPREMLJANJE NAJNOVEJŠIH GASTRONOMSKIH TRENDOV,-ODGOVORNOST ZA UPOŠTEVANJE HIGIENSKIH STANDARDOV PRI PRIPRAVI IN SKLADIŠENJU IVIL,-ODGOVORNOST ZA RED IN ISTOO V KUHINJI,-KOORDINACIJA KUHARSKEGA IN POMONEGA KUHINJSKEGA OSEBJA., , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA, Cesta na Kremenco 2 , 6230 POSTOJNA in
  22.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  VODJA KUHINJE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE KUHINJE V OŠ ANTONA GLOBONIKA POSTOJNA IN DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA KUHAR V., Kandidati naj popolne vloge z ivljenjepisom pošljejo po navadni pošti na naslov OŠ Antona Globonika, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna z dokazili: Overovljeno sprievalo o zakljueni srednji šoli in zakljunim izpitom, 2 potrdili o nekaznovanosti (Okrajno sodiše in Ministrstvo za pravosodje) ter druge refernce, ki izkazujejo znanja s podroja vodenja kuhinje. Prietek del in nalog 17. 8. 2020. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. , dopoldan...

 • Company MLADINSKI INFORMATIVNI IN KULTURNI KLUB MURSKA SOBOTA, Trubarjev drevored 4 , 9000 MURSKA SOBOTA in
  21.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  GOSTINSKI POSLOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, Samostojno vodenje in organiziranje dela v kavarni, nabava pijae in materiala., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, POTOČE 2, 4205 PREDDVOR in
  19.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  VODJA KUHINJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, KONTROLIRANJE IN OCENJEVANJE DELA V ENOTI SKLADNO S SISTEMOM ZA ZAGOTAVLJANJA VARNEGA IVILA V PROIZVODNJI IN PRIPRAVI IVIL, NARTOVANJE SISTEMA PREHRANJEVANJA STANOVALCEV, ZAPOSLENIH TER OSTALIH UPORABNIKOV STORITEV PREHRANE, VKLJUNO Z DIETNO PREHRANO, SPREMLJANJE NOVOSTI IN RAZVOJA TEHNOLOGIJE KUHANJA IN PRIPRAVE HRANE, UREJANJE DELOVNIH RAZMERIJ IN OSTALIH ZADEV PO POSEBNEM POOBLASTILU DIREKTORJA, SPREMLJANJE PORABE IVIL, SODELOVANJE PRI NABAVAH, SPREMLJANJE NOVOSTI IN RAZVOJA TEHNOLOGIJE KUHANJA IN TEHNOLOGIJE V KUHINJI, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROIL, PRIPRAVA JEDILNIKOV, SKRB ZA IZVAJANJE HIGIENSKO-SANITARNIH PREDPISOV, ISTOO IN RED V KUHINJI IN PRIPADAJOIH PROSTOROV...

 • Company ŠUMER PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O., CESTA V CELJE 2, 3202 LJUBEČNA in
  19.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  GOSTINSKI POSLOVODJA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRIPRAVA VSEH PLANOV DELA ZAPOSLENIH V GOSTINSTVU,SEZNANJENOST Z DOGODKI,PRAVILNO IZDAJANJE RAUNOV,VODENJE OBRAUNA BLAGAJNE,NADZOR NAD ZAKLJUEVANJEM BLAGAJN IN PREDAJO DENARJA V SEF,VIŠEK IN PRIMANJKLJAJ V BLAGAJNI,UVAJANJE V GOSTINSKO DELO IN NADZOR NAD POSTREBO NOVIH NATAKARJEV,IZVEDBA STALNEGA NADZORA NAD DELOM NATAKARJEV,PREDLAGANJE NOVIH, INOVATIVNIH NAINOV IZVAJANJA GOSTINSKE FUNKCIJE,IZVAJANJE INVENTURE,SAMOSTOJNO PREVZEMANJE BLAGA PO SPREMNI DOKUMENTACIJI TER KONTROLIRANJE SPREJEMNEGA BLAGA,POSTREBA GOSTOV S PIJAO IN PRIPRAVA TOPLIH SENDVIEV,SVETOVANJE GOSTOM IN POMO PRI PREVZEMANJU PIJAE,OBRAUNAVANJE STORITEV IN ODVAJANJE PLAILNIH SREDSTEV,SKRB ZA RED IN ISTOO V PROSTORU,STREBA GOSTOV NA TERASI., , dv...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Chefs Edit filters