Jobmonitor. Search results for Buyers

8 Jobs found

Used filters:
 • Buyersx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company EUROPAPIER ALPE Trgovina na debelo d.o.o., Leskoškova cesta 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  NABAVNI REFERENTI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE IN ODDAJANJE POVPRAŠEVANJ, OBDELAVO NAROIL, POGAJANJA Z DOBAVITELJI, UPRAVLJANJE Z ZALOGAMI., Najmanj V. stopnja izobrazbe ekonomske, grafine ali druge ustrezne smeri, najmanj eno leto delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu, zaelene izkušnje s podroja papirne ali grafine panoge, aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika, dobro poznavanje orodij MS Office, zaeleno poznavanje programa SAP, odline nabavne in pogajalske vešine, osebnostne lastnosti: komunikativnost, samoiniciativnost, odgovornost, pripravljenost za uenje, smisel za organizacijo, natannost in zanesljivost., ...

 • Company ViD Adria, trgovina in storitve, d.o.o., Rakovnik pri Šentrupertu 34 , 8232 ŠENTRUPERT in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KOMERCIALIST ZA NABAVO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI:  -KOMUNIKACIJA Z DOBAVITELJI, REDNO NAROANJE BLAGA IN MATERIALOV DOMA IN V TUJINI, -SPREMLJANJE ZALOG, DOBAVNIH ROKOV, CEN, NOVOSTI, -UREJANJE CENIKOV, KALKULACIJA CEN, -POMO PRI LOGISTIKI, ORGANIZACIJA PREVOZOV, -KOMUNIKACIJA TER PODPORA PRODAJNI SLUBI TER SKLADIŠU, -SAMOSTOJNO IN ODGOVORNO IZVAJANJE OSTALIH NALOG PO NAVODILU VODJE., IŠEMO OSEBO, KI IMA:  -ZELO DOBRO RAUNALNIŠKO PISMENOST, -KOMUNIKATIVNOST, POZITIVNO NARAVNANOST,  -SAMOSTOJNOST, ODGOVORNOST, NATANNOST IN DOSLEDNOST PRI DELU,  -ELJO PO UENJU TER ŠIRJENJU ZNANJA,  ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA,  -ZNANJE S PODROJA NABAVE,  -NAJMANJ 3 LETA IZKUŠENJ S PODOBNIM DELOM,  -V. STOPNJO IZOBRAZBE EKONOMSKE ALI DRUGE PODOB...

 • Company MINERGIA trgovina in storitve d.o.o., Tržaška cesta 315 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  NABAVNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NABAVNIH AKTIVNOSTI V PROCESU PRIDOBIVANJA POSLA NABAVNA PODPORA PODJETJU PRI ISKANJU USTREZNIH VIROV NABAVE PRIPRAVA, KONTROLA IN KOREKCIJA TEDENSKIH,MESENIH, LETNIH IN VELETNIH NABAVNIH PLANOV SODELOVANJE V PROCESU NABAVE SODELOVANJE PRI IZDELAVI NABAVNE DOKUMENTACIJE IN PRI IZDELAVI NABAVNEGA DOSJEJA IZDELKA IZVAJANJE POGAJANJ Z DOBAVITELJI IZVAJANJE NABAVNEGA TRENJA IZVAJANJE ŠIRITVE DOBAVITELJSKE MREE ZA POSAMEZNO NABAVNO PODROJE SODELOVANJE PRI PRESOJAH DOBAVITELJEV NUDENJE STROKOVNE IN DRUGA DELA PO NAVODILIH VODJE IN ZAPOSLENIH.ADMINISTRATIVNO – TEHNINA DELA NA PODROJU NABAVE, PPRIDOBIVANJE PONUDB PREVOZA, UPRAVLJANJE Z DOKUMENTACIJO, VODENJE EVIDENC, STATISTIKE IN PRIPRAVA POROIL, SKRB ZA MINIM...

 • Company LMM PROFESIONAL PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE, D.O.O., IOC Zapolje I 31 , 1370 LOGATEC in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  KOMERCIALIST ZA NABAVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ISKANJE BOLJŠIH NABAVNIH POGOJEV Z OBSTOJEIMI IN NOVIMI DOBAVITELJI IZVAJANJE PREVZEMA BLAGA V PROGRAMU BLAGOVNEGA POSLOVANJA IN IZDELAVE KALKULACIJ NAROANJE BLAGA V SKLADU Z NAVODILI  UREJANJE PREVOZOV ZA POTREBE NABAVE IN PO POTREBI OSTALIH SLUB, SPREMLJANJE ODPRTIH NAROIL IN OBVEŠANJE PRODAJNE PISARNE IN SKLADIŠA O STANJU NAROILA ZA DOLOENE DOBAVITELJE, VNOS ARTIKLOV V BAZO PODATKOV. KONTROLA DOKUMENTOV VEZANIH NA PREVZEM, SAMOSTOJNO REŠEVANJE REKLAMACIJ Z DOBAVITELJEM, PREGLED RAUNOV DOBAVITELJEV, ARHIVIRANJE KORESPONDENCE NABAVNE PISARNE, SKRB ZA PRAVILNO ODPIRANJE ŠIFER ARTIKLOV, SKRB ZA VODENJE DOKUMENTACIJE ARTIKLOV PREVODI, NAVODILA ZA UPORABO, CERTIFIKATI, GARANCIJSKI LISTI IN IZJAVE O SKLADNOSTI...

 • Company METALNA-SRM PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., SOŠKA ULICA 5, 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  NABAVNI REFERENTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VRŠI NABAVO MATERIALA ZA IZDELAVO, DODELAVO IN PRODAJO, IŠE IN PROUUJE PONUDBE, NAROA MATERIAL, ORGANIZIRA PREVOZE, IZVAJA MANJŠE PREVOZE NAROENEGA MATERIALA,.., Poznavanje strojnega materiala., ...

 • Company LMM PROFESIONAL PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE, D.O.O., IOC Zapolje I 31 , 1370 LOGATEC in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KOMERCIALIST ZA NABAVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ISKANJE BOLJŠIH NABAVNIH POGOJEV Z OBSTOJEIMI IN NOVIMI DOBAVITELJI IZVAJANJE PREVZEMA BLAGA V PROGRAMU BLAGOVNEGA POSLOVANJA IN IZDELAVE KALKULACIJ NAROANJE BLAGA V SKLADU Z NAVODILI  UREJANJE PREVOZOV ZA POTREBE NABAVE IN PO POTREBI OSTALIH SLUB, SPREMLJANJE ODPRTIH NAROIL IN OBVEŠANJE PRODAJNE PISARNE IN SKLADIŠA O STANJU NAROILA ZA DOLOENE DOBAVITELJE, VNOS ARTIKLOV V BAZO PODATKOV. KONTROLA DOKUMENTOV VEZANIH NA PREVZEM, SAMOSTOJNO REŠEVANJE REKLAMACIJ Z DOBAVITELJEM, PREGLED RAUNOV DOBAVITELJEV, ARHIVIRANJE KORESPONDENCE NABAVNE PISARNE, SKRB ZA PRAVILNO ODPIRANJE ŠIFER ARTIKLOV, SKRB ZA VODENJE DOKUMENTACIJE ARTIKLOV PREVODI, NAVODILA ZA UPORABO, CERTIFIKATI, GARANCIJSKI LISTI IN IZJAVE O SKLADNOSTI...

 • Company LMM PROFESIONAL PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE, D.O.O., IOC Zapolje I 31 , 1370 LOGATEC in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KOMERCIALIST ZA NABAVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ISKANJE BOLJŠIH NABAVNIH POGOJEV Z OBSTOJEIMI IN NOVIMI DOBAVITELJI IZVAJANJE PREVZEMA BLAGA V PROGRAMU BLAGOVNEGA POSLOVANJA IN IZDELAVE KALKULACIJ NAROANJE BLAGA V SKLADU Z NAVODILI  UREJANJE PREVOZOV ZA POTREBE NABAVE IN PO POTREBI OSTALIH SLUB, SPREMLJANJE ODPRTIH NAROIL IN OBVEŠANJE PRODAJNE PISARNE IN SKLADIŠA O STANJU NAROILA ZA DOLOENE DOBAVITELJE, VNOS ARTIKLOV V BAZO PODATKOV. KONTROLA DOKUMENTOV VEZANIH NA PREVZEM, SAMOSTOJNO REŠEVANJE REKLAMACIJ Z DOBAVITELJEM, PREGLED RAUNOV DOBAVITELJEV, ARHIVIRANJE KORESPONDENCE NABAVNE PISARNE, SKRB ZA PRAVILNO ODPIRANJE ŠIFER ARTIKLOV, SKRB ZA VODENJE DOKUMENTACIJE ARTIKLOV PREVODI, NAVODILA ZA UPORABO, CERTIFIKATI, GARANCIJSKI LISTI IN IZJAVE O SKLADNOSTI...

 • Company METALNA-SRM PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., SOŠKA ULICA 5, 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  NABAVNI REFERENTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VRŠI NABAVO MATERIALA ZA IZDELAVO, DODELAVO IN PRODAJO, IŠE IN PROUUJE PONUDBE, NAROA MATERIAL, ORGANIZIRA PREVOZE, IZVAJA MANJŠE PREVOZE NAROENEGA MATERIALA,.., Poznavanje strojnega materiala., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Buyers Edit filters