Jobmonitor. Search results for Building caretakers

29 Jobs found

Used filters:
 • Building caretakersx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company OBČINA POLZELA, Malteška cesta 28 , 3313 POLZELA in Polzela
  29.02.2020

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -SPREMLJANJE STANJA OBJEKTOV, NAPRAV, POSLOVNIH PROSTOROV IN PREVOZNIH SREDSTEV,-OBVEŠANJE O STANJU OBJEKTOV, NAPRAV, POSLOVNIH PROSTOROV IN PREVOZNIH SREDSTEV,-OPRAVLJANJE TEKOIH VZDREVALNIH DEL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH IN POSLOVNIH PROSTORIH IN PREVOZNIH SREDSTVIH, -UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI,-VZDREVANJE DELOVNIH STROJEV,-POMO PRI IZVEDBI PRIREDITEV,-VODENJE POTREBNIH EVIDENC IN-DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., Prijava mora vsebovati: -izjavo o izpolnjevanju pogojev (izobrazba, delovne izkušnje),-kratek ivljenjepis, kjer kandidat navede znanja, sposobnosti in vešine.Delovno mesto »VZDREVALEC IV (II)« je strokovno tehnino delovno mesto v Reijskem obratu Obine Polzela. Z izbranim kandidatom b...

 • Company KAMP FIESA, dejavnost avtokampov, d.o.o., Liminjanska cesta 96 , 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  29.02.2020

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SKRB ZA VZDREVANJE OBJEKTOV IN OKOLICE (KOŠNJA TRAVE, OBREZOVANJE RASTLIN), MANJŠA POPRAVILA IN ODPRAVA OKVAR ELEKTRO IN VODOVODNIH INŠTALACIJ, VZDREVANJE REDA V KAMPU, POMO GOSTOM IN NUDENJE INFORMACIJ., ZAELENO JE ZNANJE VSAJ ENEGA TUJEGA JEZIKA., dvoizmensko...

 • Company OSNOVNA ŠOLA MIREN, MIREN 140, 5291 MIREN in Bloke
  29.02.2020

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2020, skrajšan delovni as, 20, VZDRŠEVANJE OBJEKTOV, OKOLICE IN OPREME, PREVOZI UENCEV, nekaznovanost, ob izteku pogodbe monost podaljšanja in transformacije del. razmerja v ND, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  28.02.2020

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE VZDREVALNIH IN ZAHTEVNIH DEL NA ENERGETSKIH POSTROJENJIH IN NAPRAVAH, SODELOVANJE IN IZVAJANJE PREVENTIVNIH VZDREVALNIH DEL., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (OVERJENA FOTOKOPIJA IZOBRAZBE)., ...

 • Company GOSTINSTVO, VLADIMIR FATUR S.P., Verstovškova ulica 6 , 2000 MARIBOR in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VZDREVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV. NAROANJE IN DOSTAVA MATERIALA ZA VZDREVANJE. POPRAVILO STROJEV IN NAPRAV. KONTROLIRANJE STANJA OBJEKTOV IN NAPRAV TER POROANJE. OPRAVLJANJE PREVOZOV IN RAZVAANJE. VODENJE POTREBNIH EVIDENC., , dopoldan...

 • Company NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor, Ulica heroja Jevtiča 9 , 2000 MARI in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKRB ZA PRAVOASNO IN PRAVILNO VZDREVANJE ZGRADB, OPREME, STROJEV IN OKOLICE. OPRAVLJANJE VZDREVALNIH DEL IN POPRAVILA OPREME, STROJEV,NAPRAV.. NABAVA MATERIALA IN OPREME PREVOZ IN SPREMSTVO UPORABNIKOV IZVAJANJE POARNO VARNOSTNIH PREDPISOV,..., ŠIROKA PRAKTINA ZNANJA, ...

 • Company JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD - ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE VRTEC SEMEDELA, NOVA U in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  HIŠNIK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2020, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE HIŠNIKA, PREVOZ HRANE., , dopoldan...

 • Company VRTEC JELKA, GLAVARJEVA ULICA 18 A, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  HIŠNIK, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve sodelavca z daljše bolniške odsotnosti., polni delovni as, 40, OSKRBUJE POSLOVNE ZGRADBE ZAVODA IN DRUGE POSLOVNE POVRŠINE S SREDSTVI, KI ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO DELOVANJE, VZDREVANJE IN UPORABO OBJEKTOV IN OKOLICE, SKRBI ZA POSLOVNE ZGRADBE IN INVENTAR ZAVODA TER JIH VARUJE, SKRBI ZA RED IN ISTOO V NOTRANJOSTI POSLOVNIH PROSTOROV TER ZA RED IN ISTOO OKOLICE ZAVODA, VZDRUJE OSNOVNA SREDSTVA ZAVODA V PROSTORIH IN NA NJEGOVIH ZUNANJIH POVRŠINAH, SKRBI ZA PRAVOASNO NABAVO KURILNEGA OLJA TER OPRAVLJA VSE NALOGE, POVEZANE Z OGREVANJEM PROSTOROV ZAVODA, NADZIRA IN SKRBI ZA PRAVILNO DELOVANJE KURILNIH NAPRAV, PRAVILNO OGREVANJE PROSTOROV IN O POMANJKLJIVOSTIH ALI NAPAKAH NA OGREVALNIH SISTEMIH SPROTI OBVEŠA RAVNATELJA TER NEMUDOMA POSKRBI ZA ODPRAVO NA...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, ŠOLSKA ULICA 1, 1410 ZAGORJE OB SAVI in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje zaasno odsotnega delavca, skrajšan delovni as, 28, OSKRBOVANJE POSLOVNE ZGRADBE ZAVODA IN DRUGE POSLOVNE POVRŠINE S SREDSTVI, KI ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO DELOVANJE, VZDREVANJE IN UPORABO OBJEKTOV IN OKOLICE, SKRB ZA POSLOVNE ZGRADBE IN INVENTAR ZAVODA, SKRBI ZA RED IN ISTOO V NOTRANJOSTI POSLOVNIH PROSTOROV TER ZA RED IN ISTOO OKOLICE ZAVODA, KOSI TRAVO, OPRAVLJA PREVOZE STVARI IN MATERIALA PO POTREBAH ZAVODA, IN DRUGE NALOGE V SKLADU Z OPISOM DM HIŠNIK PO PRAVILNIKU O SISTEMIZACIJI DM NA OŠ TONETA OKROGARJA., zaeljen vozniški izpit B kategorije, potrdilo o nekaznovanosti., dopoldan...

 • Company VENUS TRADE PODJETJE ZA TRGOVINO IN PROIZVODNJO, D.O.O., RAKEK, PARTIZANSKA CESTA 9, 1381 RAKEK in Pivka
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE OBJEKTA, MANJŠA POPRAVILA, UREJANJE OKOLICE, OBASNO NONI RECEPTOR V HOTELU RAKOV ŠKOCJAN IN AVTOKAMPA PIVKA JAMA, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company V-SERVIS, čistilni servis, trgovina in druge storitve, d.o.o., Partizanska cesta 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KOŠNJA, POMETANJE, ODSTRANJEVANJE SNEGA, OBREZOVANJE IVE MEJE, MANJŠA POPRAVILA NA OBJEKTIH, ..., Organiziranost, prijaznost, urejenost., dopoldan...

 • Company 3K-MTM, gradbeništvo, posredovanje, gostinstvo in trgovina, d.o.o., Šmarje 52 B, 6274 ŠMARJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE OBJEKTOV (RAZNA POPRAVILA). , , dopoldan...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NADZORA NAJZAHTEVNEJŠIH PREVENTIVNIH IN TEKOIH VZDREVALNIH DEL,  OPRAVLJANJE NALOG SKRBNIKA DODELJENEGA TEHNINEGA PODROJA TER UVAJANJE STROKOVNIH NOVOSTI, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU POSTOPKOV PREVENTIVNEGA IN TEKOEGA VZDREVANJA, POSTOPKOV PREVENTIVNEGA IN TEKOEGA VZDREVANJA, VODENJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DELOVNIH ZADOLITEV PO NAVODILIH VODJE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: STROJNI TEHNIK, ELEKTROTEHNIK, STROJNI TEHNIK ZA VZDREVANJE, TEHNIK MEHATRONIKE, MOJSTER USTREZNE TEHNINE SMERI ALI DRUG USTREZEN POKLIC TEHNINE SMERI NA V. RAVNI IZOBRAZBE. Zahtevana dodatna znanja: usposabljanja s podroja popravil in vzdrevanje obstojeih dvigal v bolnišnicah. Vrsta delovnih izkušenj: v...

 • Company OSNOVNA ŠOLA GORICA VELENJE, Goriška cesta 48 , 3320 VELENJE in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE OBJEKTA, OPREME IN OKOLICE NA OŠ IN POŠ, Kandidati naj pošljejo vlogo z vsemi potrebnimi dokazili in potrdili., ...

 • Company NANGER, vzdrževalna dela, d.o.o., Veliko Črnelo 1 A, 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VZDREVANJE POSLOVNIH IN STANOVANJSKIH OBJEKTOV, POMO PRI ADAPTACIJAH STANOVANJ., Spretnost, samoiniciativnost, tonost, odgovornost., ...

 • Company VRTEC POD GRADOM, PRAPROTNIKOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, TEHNINO VZDREVALNO/HIŠNIŠKO DELO. VZDREVALNA DELA NA OBJEKTIH, IGRIŠIH IN OPREMI RAZVOZ HRANE IN PERILA, Potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti., ...

 • Company KAMP SOČA BOŠTJAN KOMAC S.P., Soča 8 , 5232 SOČA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 7 mesecev, polni delovni as, 40, VZDREVANJE POVRŠIN V KAMPU, MANJŠA POPRAVILA, ZAELJENA JE SAMOINICIATIVNOST, IZNAJDLJIVOST IN VESELJE DO OPRAVLJANJA RAZLINIH DEL NA PROSTEM, monost zaposlitve za nedoloen as, dopoldan...

 • Company VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD VRTEC KURIRČEK LOGATEC, NOTRANJSKA CESTA 7 A, 1370 LOGATEC in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  HIŠNIK, poskusno delo , Doloen as  oz. 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020, skrajšan delovni as, 5, VZDREVANJE OBJEKTOV IN OKOLICE, OSKRBOVANJE POSLOVNIH ZGRADB, potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA DEVELOPMENT CENTRE MURSKA SOBOTA, KARDOŠEVA ULICA 2 , 9000 MURSKA SOBO in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SKRB ZA VZDREVANJE PAVILJONA, OPREME, NAPRAV IN INSTALACIJ, UPRAVLJANJE S KLIMATI IN TOPLOTNO RPALKO, MANJŠA VZDREVALNA DELA IN POPRAVILA, OBVEŠANJE ODGOVORNIH SLUB O MOREBITNIH OKVARAH IN POŠKODBAH, TEKOE VZDREVANJE IN IŠENJE PAVILJONA, PRAVOASNO IŠENJE SNEGA, SKRB ZA ZELENICE, NABAVA POTROŠNEGA MATERIALA IN SREDSTEV ZA DELO, SODELOVANJE PRI MANIPULACIJI INVENTARJA V PAVILJONU. OSKRBUJE POSLOVNE PROSTORE PAVILJONA IN DRUGE POVRŠINE S SREDSTVI, KI ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO DELOVANJE, VZDREVANJE IN UPORABO OBJEKTA IN OKOLICE, SKRBI ZA POSLOVNE PROSTORE IN INVENTAR PAVILJONA TER JIH VARUJE, SKRBI ZA RED, ISTOO IN UREJENOST V NOTRANJOSTI POSLOVNIH PROSTOROV IN OKOLICE, OPRAVLJA VSE NALOGE, POVEZANE Z OGREVANJ...

 • Company OBČINA RUŠE, Trg vstaje 11 , 2342 RUŠE in Ruše
  19.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NALOGE, KI SE OPRAVLJAJO NA DELOVNEM MESTU: - SPREMLJANJE STANJA OBJEKTOV, NAPRAV POSLOVNIH PROSTOROV IN PREVOZNIH SREDSTEV, - OBVEŠANJE O STANJU OBJEKTOV, NAPRAV, POSLOVNIH PROSTOROV IN PREVOZNIH SREDSTEV, - OPRAVLJANJE TEKOIH VZDREVALNIH DEL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH, POSLOVNIH PROSTORIH IN PREVOZNIH SREDSTVIH, - IZVAJANJE NALOG S PODROJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUB, - OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH NALOG V SKLADU Z USTNIMI ALI PISNIMI NAVODILI, KI JIH ODREDI NADREJENI., ZAELJENO JE, DA IMA KANDIDAT VOZNIŠKI IZPIT B, BE IN F KATEGORIJE IN IZPIT ZA CESTNEGA PREGLEDNIKA. VSEBINA CELOTNEGA RAZPISA JE OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI OBINE RUŠE. PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS KANDIDATI ODDAJO SKUPAJ Z OBRAZCEM ZA PRIJAV...

 • Company TEVIS- AGENCIJA ZA KADRE, Podjetje za tehnično vzdrževanje in kadrovske storitve ter usposabljanje i in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SERVISIRANJE IN VZDREVANJE PROSTOROV IN OPREME, VZDREVALNA DELA POSLOVNIH IN STANOVANJSKIH STAVB, NJIHOVE OKOLICE, TUDI IŠENJE, REDNI DNEVNI NADZOR SKUPNIH NAPRAV: OGREVALNI SISTEM, SISTEM RAZVODA ELEKTRINE ENERGIJE, KONTROLA DELOVANJA PP IN DRUGIH NAPRAV TER ODPRAVLJANJE MANJŠIH NAPAK IN OKVAR, VODENJE EVIDENCE OKVAR IN SERVISIRANJ, VODENJE EVIDENC ZA PERIODINE PREGLEDE VSEH VRST IN TEHNINI NADZOR, TEHNINA OPRAVILA, PREUREJANJE PROSTOROV IN SELITEV, TUDI FIZINA DELA PRI SELITVAH, OPRAVLJANJE DRUGIH SERVISNIH IN VZDREVALNIH DEL ZA NARONIKE DELODAJALCA, NAROANJE POTREBNIH REZERVNIH DELOV IN POTROŠNEGA MATERIALA, NADZOROVANJE STANJA OBJEKTOV IN NAPRAV, PO POTREBI SODELOVANJE NA ZBORIH ETANIH ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN IZVEDBA VZDREVALNIH DEL NA POSAMEZNIH NAPRAVAH, PREVENTIVNO VZDREVANJE NAPRAV PO LETNEM PLANU VZDREVANJA, OPRAVLJANJE SREDNJE ZAHTEVNIH VZDREVALNIH DEL Z RAZNIMI ORODJI IN NAPRAVAMI, IZVAJANJE DELOVNIH ZADOLITEV PO NAVODILIH VODJE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, VZDREVANJE ORODJA IN DELOVNIH NAPRAV., Zahtevan poklic: MONTER VODOVODNIH NAPRAV, MONTER CEVNIH SISTEMOV ALI DRUG USTREZEN POKLIC TEHNINE SMERI, NA IV. RAVNI IZOBRAZBE. Zahtevana dodatna znanja: usposabljanja s podroja vodovodnih naprav. Vrsta delovnih izkušenj: vsaj 24 mesecev s podroja vodovodnih naprav., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NADZORA NAJZAHTEVNEJŠIH PREVENTIVNIH IN TEKOIH VZDREVALNIH DEL, OPRAVLJANJE NALOG SKRBNIKA DODELJENEGA TEHNINEGA PODROJA TER UVAJANJE STROKOVNIH NOVOSTI, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU POSTOPKOV PREVENTIVNEGA IN TEKOEGA VZDREVANJA, VODENJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DELOVNIH ZADOLITEV PO NAVODILIH VODJE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: ELEKTROTEHNIK, STROJNI TEHNIK, TEHNIK MEHATRONIKE MOJSTER USTREZNE TEHNINE SMERI ALI DRUG USTREZEN POKLIC TEHNINE SMERI,  NA V. RAVNI IZOBRAZBE. Zahtevana dodatna znanja s podroja nizkonapetostnih inštalacij in naprav v bolnišnicah. Vrsta delovnih izkušenj: 24 mesecev s podroja nizkonapetostnih inštalacij in naprav. , ...

 • Company ČISTOP, čistilni servis in storitve, Marko Stanojević s.p., Cankarjeva ulica 8 , 1230 DOMŽALE in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, UREJANJE OKOLICE, HIŠNIŠKA DELA,SELITVE, DELO NA TERENU, priakujemo, dobro fizino pripravljenost, samostojnost in vestnost pri delu, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company Hoteli Metropol, hotelirstvo in turizem, d.o.o., Obala 77 , 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31.10.2020, polni delovni as, 40, NADZIRANJE VSEH ENERGETSKIH SISTEMOV PREZRAEVANJA, HLAJENJA IN OGREVANJA,  OPRAVLJANJE VSEH HIŠNIŠKIH POPRAVIL V ENERGETSKIH IN BAZENSKIH PROSTORIH,  OPRAVLJANJE TEKOEGA VZDREVANJA - ELEKTRINE INSTALACIJE JAKEGA IN ŠIBKEGA TOKA,  PREZRAEVALNO-VENTILACIJSKE INSTALACIJE.  , Posebni pogoji in znanja: praktinost, rone spretnosti, zanesljivost, natannost ter vljudnost, ustreljivost, osebna urejenost, odgovornost.  , dopoldan...

 • Company HOTEL SAVA ROGAŠKA, GOSTINSTVO, TURIZEM IN STORITVE, D.O.O., ZDRAVILIŠKI TRG 6, 3250 ROGAŠKA SLATINA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. MONOST PODALJŠANJA ZA NEDOLOEN AS, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE RAZLINIH VZDREVALNIH DEL PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG IN REŠITEV ZA TEHNOLOŠKO POSODOBITEVPRIPRAVA POROILIZVAJANJE OPRAVIL VZDREVALCA OBJEKTOV IN OPREMEIZVAJANJE OPRAVIL VZDREVALCA STROJEV IN NAPRAVVODENJE POTREBNIH EVIDENC NABAVE IN PORABE MATERIALASODELOVANJE PRI NABAVI MATERIALA  PO POTREBI POMO PRI DRUGEM PODOBNEM DELU OPRAVLJANJE PODOBNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA, , ...

 • Company HOTEL DIANA, družba za turizem in izvajanje projektov d.o.o., Ulica Mikloša Kuzmiča 49 , 9000 MURSKA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE OBJEKTA, OPREME IN INVENTARJA, EVIDENTIRANJE PORABLJENEGA MATERIALA ZA VZDREVANJE. RACIONALNA PORABA MATERIALA ZA VZDREVANJE. VODI EVIDENCE O VSEH VZDREVALNIH DELIH, POPRAVILIH NA OPREMI IN OBJEKTU. UPRAVLJANJE KOTLOVNICE. NADZIRA POTEK DELA IN KVALITETO OPRAVLJENIH STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV., SKRBI ZA BREZHIBNO DELOVANJE VSEH STROJEV IN NAPRAV V IN NA OBJEKTU. , dvoizmensko...

 • Company SINTAL-EKO DRUŽBA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV, UREJANJE OKOLJA IN TRGOVINO D.O.O., Litostrojska cesta 38 , in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  HIŠNIK, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, HIŠNIŠKA DELA, NEKAZNOVANOST, ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company ŠOLSKI CENTER CELJE, POT NA LAVO 22 , 3000 CELJE in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo , Doloen as, 10 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE HIŠNIŠKIH DEL, izobrazba: instalater strojnih instalacij, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building caretakers Edit filters