Jobmonitor. Search results for Building caretakers

23 Jobs found

Used filters:
 • Building caretakersx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.04.2021

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE DELA S PODROJA STROKE, VZDREVALNA DELA, MANJŠA INVESTICIJSKA DELA, RAZNA POPRAVILA, UREJANJE DOKUMENTACIJE VEZANE NA PODROJE DELA,  SODELOVANJE V TIMU, DELO V PROGRAMU GO-SOFT, OBNOVITVENA DELA V BOLNIŠNICI, OSTALE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., Prijava mora vsebovati: 1.ivljenjepis – zaeleno je, da je podan v kronološki obliki. 2.Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katerih mora biti  razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zakljuka izobraevanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 3. Navedba o dolini odpovednega roka. Zaelene so ustrezne izkušnje. Kandidati naj popolne prijave oddajo na naslov Splošna bolnišnica Jesenice, Vloiše, Cesta maršala...

 • Company JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O. - S.R.L., ULICA 15.MAJA 13, 6000 KOPE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ENOSTAVNIH VZDREVALNIH DEL NA OBJEKTIH VODOVODNEGA SISTEMA, IZVAJANJE PREVOZOV VODE., , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE VZDREVALNIH DEL IN POPRAVIL S SVOJEGA STROKOVNEGA PODROJA SODELOVANJE IN TEHNINI NADZOR PRI VZDREVANJU IN POPRAVILIH, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI VZDREVANJA IN POPRAVILA CENTRALNE KURJAVE IN PODPOSTAJ VZDREVANJE IN POPRAVILA PREZRAEVALNIH SISTEMOV IN KLIMA NAPRAV ZAGOTAVLJANJE UREJENEGA DELOVNEGA PROSTORA, ZAUPANIH MU DELOVNIH SREDSTEV IN PRIPOMOKOV ZA DELO PRIPRAVLJENOST NA DOMU PO PLANU IZRABE DELOVNEGA ASA BOLNIŠNICE IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI IN PO NAVODILIH NADREJENEGA., Vlogi obvezno priloiti dokazilo o zahtevani izobrazbi IV. stopnje (poklicna izobrazba strojne, elektro ali druge tehnine smeri zaeljena izobrazba ali delovne izkušnje s podroja...

 • Company VRTEC MLADI ROD, ČRTOMIROVA ULICA 14, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DOSTAVA HRANE IN DOKUMENTOV PO ENOTAH VRTCA, VZDREVANJE OBJEKTOV IN IGRIŠ, SKRB ZA OGREVANJE PROSTOROV IN DELOVANJE KURILNIH NAPRAV, MANJŠA POPRAVILA ..., OBVEZEN IZPIT B KATEGORIJE (DNEVNA VONJA S KOMBIJEM), ZAHTEVA SE SR. STROK. IZOBR. ALI SR. SPLOŠNA IZOBR. TEHNINE, PROIZVODNE ALI GRADBENE SMERI. OBVEZNA ZNANJA: OPRAVLJEN IZPIT O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU, OPRAVLJEN PREIZKUS ZNANJA NA PODROJU HIGIENE IVIL, ZHR IN HACCP ZA VRTCE. OBVEZNO: POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN SPOLNI NEDOTAKLJIVOSTI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE – VARSTVO MLADOLETNIH OTROK (POTREBNO JE OB SPREJEMU NA DELOVNO MESTO). PREDVIDENI PRIETEK DELA V JUNIJU 2021. , ...

 • Company CARTHAGO PROIZVODNJA AVTODOMOV D.O.O., KAMENICE 2 , 9233 ODRANCI in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, -SKRB ZA ZGRADBO, INVENTAR IN OKOLICO,-VZDREVANJE OSNOVNIH SREDSTEV V NOTRANJIH PROSTORIH IN NA ZUNANJIH POVRŠINAH,-OPRAVLJANJE NEZAHTEVNIH KLJUAVNIARSKIH IN ELEKTRO DEL, SPROTNO OBVEŠANJE PRISTOJNIH SLUB IN NADREJENIH O UGOTOVLJENIH NAPAKAH IN NJIHOVI ODPRAVI,-OPRAVLJANJE DNEVNIH OPRAVIL NA NAPRAVAH IN ZGRADBI,-IZVEDBA DNEVNIH OBHODOV IN PREGLED PREMININ IN NEPREMININ V SKLADU Z INTERNIMI NAVODILI,-ASISTENCA PRI DELU IN OBASNO NADOMEŠANJE HIŠNIKA / VZDREVALCA PRI TEKOIH DELIH,-KONTROLA IN NADZOR NAD IŠENJEM PROIZVODNJE,-Z VODSTVOM SE POSVETUJE O POTREBNIH DELIH TER PO ODOBRITVI NAROA IN NADZORUJE IZVAJANJE DEL, KI JIH OPRAVIJO ZUNANJI IZVAJALCI, -SKRB ZA ODSTRANITEV STVARI, KI BI OGROALE VAREN DOSTOP D...

 • Company Non renseigné in Other
  04.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE HIŠNIŠKIH DEL, izobrazba: elektrikar ali mehatronik operater ali inštalater strojnih inštalacij, ...

 • Company GLASBENA ŠOLA GORNJA RADGONA, PARTIZANSKA CESTA 25 , 9250 GORNJA RADGONA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 32, HIŠNIŠKO DELO,TEHNINO-VZDREVALNO DELO, IŠENJE, , ...

 • Company ECOPLIN VG, transport in turizem, d.o.o., Žabjek 15 , 1294 VIŠNJA GORA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE VZDREVALNIH DEL NA TERENU POD NADZOROM IZVAJALCA KONTROL, ni potrebno, samo volja do dela in elja dela v timu, dvoizmensko...

 • Company TERME OLIMIA D.D. , Zdraviliška cesta 24 , 3254 PODČETRTEK in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, V SVOJO SREDINO VABIMO ZANESLJIVE IN NATANNE SODELAVCE, KI JIH VESELI DELO V KREATIVNEM OKOLJU IN DELO Z LJUDMI. V KOLIKOR LANI IN EJNI NOVIH IZZIVOV, IŠETE REDNO ZAPOSLITEV IN RADI DELATE V TIMU, SE PRIJAVITE NA PROSTO DELOVNO MESTO VZDREVALEC (M/). VAŠE NALOGE BODO IZVAJANJE MANJŠIH POPRAVIL PO HOTELU, V APARTMAJIH, V BAZENSKEM KOMPLEKSU IN KAMPU, OPRAVLJALI BOSTE TEKOE VZDREVANJE, PRIPRAVLJALI BOSTE NOTRANJE IN ZUNANJE OBJEKTE, SODELOVALI PRI ENOSTAVNIH PROJEKTIH ELEKTRO, STROJNE IN GRADBENE STROKE, TER SKRBELI ZA PREVENTIVNO IN KURATIVNO VZDREVANJE OBJEKTOV IN OPREME., Od kandidata priakujemo vsaj IV. ali višjo stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, tehnino predznanje, dobre komunikacijske in organizaci...

 • Company DIJAŠKI DOM TABOR, Kotnikova ulica 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  HIŠNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, HIŠNIŠKA DELA, VZDREVANJE OBJEKTOV IN OKOLICE, , dopoldan...

 • Company TABOR UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE, upravljanje in vzdrževanje objektov, d.o.o., Dolenjska cesta 43 , in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DNEVNI PREGLED OBJEKTA IN POROANJU UPRAVNIKU O MOREBITNIH TEHNINIH TEAVAH ALI MOTNJAH NORMALNEGA OBRATOVANJA OBJEKTA, , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC, TRŽAŠKA CESTA 150, 1370 LOGATEC in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev, skrajšan delovni as, 14, DELO HIŠNIKA V OŠ, Potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE, Poljane nad Škofjo Loko 100 , 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  HIŠNIK, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO HIŠNIKA V OSNOVNI ŠOLI , Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Potrdilo, da oseba ni pravnomono obsojena. Potrdilo o izobrazbi., ...

 • Company KOMUNALA TRŽIČ d.o.o., MLAKA 6, 4290 TRŽIČ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 30. 9. 2021, polni delovni as, 40, -OSKRBOVANJE ZGRADB IN DRUGE POVRŠINE S SREDSTVI, KI ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO DELOVANJE, VZDREVANJE IN UPORABO OBJEKTOV IN OKOLICE -SKRB ZA SPROTNO KOŠNJO IN UREJANJE ZELENIH POVRŠIN -SKRB ZA UREJANJE OKOLICE, OBREZOVANJE GRMIEVJA, PLETJE POVRŠIN, GRABLJENJE POVRŠIN IN POMETANJE POVRŠIN - SKRB ZA STALNO ZAGOTAVLJANJE UREJENOSTI ZELENIH POVRŠIN -VZDREVANJE OSNOVNIH SREDSTEV V PROSTORIH IN NA NJEGOVIH ZUNANJIH POVRŠINAH -OPRAVLJANJE VSEH NALOG, POVEZANIH Z OGREVANJEM PROSTOROV - PREGLEDOVANJE PROSTOROV IN SKRB ZA ODPIRANJE IN ZAKLEPANJE PROSTOROV -DNEVNO PREGLEDOVANJE NAPRAV OZIROMA SKRB ZA ODPRAVO OKVAR-UGOTAVLJANJE IN OCENJEVANJE POŠKODB, KI JIH POVZROIJO TRETJE OSEBE NA INVENTARJU, TER O...

 • Company KOMUNALA TRŽIČ d.o.o., MLAKA 6, 4290 TRŽIČ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 30. 9. 2021, polni delovni as, 40, -OSKRBOVANJE ZGRADB IN DRUGE POVRŠINE S SREDSTVI, KI ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO DELOVANJE, VZDREVANJE IN UPORABO OBJEKTOV IN OKOLICE -SKRB ZA SPROTNO KOŠNJO IN UREJANJE ZELENIH POVRŠIN -SKRB ZA UREJANJE OKOLICE, OBREZOVANJE GRMIEVJA, PLETJE POVRŠIN, GRABLJENJE POVRŠIN IN POMETANJE POVRŠIN - SKRB ZA STALNO ZAGOTAVLJANJE UREJENOSTI ZELENIH POVRŠIN -VZDREVANJE OSNOVNIH SREDSTEV V PROSTORIH IN NA NJEGOVIH ZUNANJIH POVRŠINAH -OPRAVLJANJE VSEH NALOG, POVEZANIH Z OGREVANJEM PROSTOROV - PREGLEDOVANJE PROSTOROV IN SKRB ZA ODPIRANJE IN ZAKLEPANJE PROSTOROV -DNEVNO PREGLEDOVANJE NAPRAV OZIROMA SKRB ZA ODPRAVO OKVAR-UGOTAVLJANJE IN OCENJEVANJE POŠKODB, KI JIH POVZROIJO TRETJE OSEBE NA INVENTARJU, TER O...

 • Company GLASBENA ŠOLA GORNJA RADGONA, PARTIZANSKA CESTA 25 , 9250 GORNJA RADGONA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 32, HIŠNIŠKO DELO,TEHNINO-VZDREVALNO DELO, IŠENJE, , ...

 • Company KOMUNALA TRŽIČ d.o.o., MLAKA 6, 4290 TRŽIČ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 30. 9. 2021, polni delovni as, 40, -OSKRBOVANJE ZGRADB IN DRUGE POVRŠINE S SREDSTVI, KI ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO DELOVANJE, VZDREVANJE IN UPORABO OBJEKTOV IN OKOLICE -SKRB ZA SPROTNO KOŠNJO IN UREJANJE ZELENIH POVRŠIN -SKRB ZA UREJANJE OKOLICE, OBREZOVANJE GRMIEVJA, PLETJE POVRŠIN, GRABLJENJE POVRŠIN IN POMETANJE POVRŠIN - SKRB ZA STALNO ZAGOTAVLJANJE UREJENOSTI ZELENIH POVRŠIN -VZDREVANJE OSNOVNIH SREDSTEV V PROSTORIH IN NA NJEGOVIH ZUNANJIH POVRŠINAH -OPRAVLJANJE VSEH NALOG, POVEZANIH Z OGREVANJEM PROSTOROV - PREGLEDOVANJE PROSTOROV IN SKRB ZA ODPIRANJE IN ZAKLEPANJE PROSTOROV -DNEVNO PREGLEDOVANJE NAPRAV OZIROMA SKRB ZA ODPRAVO OKVAR-UGOTAVLJANJE IN OCENJEVANJE POŠKODB, KI JIH POVZROIJO TRETJE OSEBE NA INVENTARJU, TER O...

 • Company Hoteli Metropol, hotelirstvo in turizem, d.o.o., Obala 77 , 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI VODENJU NADZORA IN DOKUMENTACIJE NAD TEKOIMI PROJEKTI,POMO PRI ORGANIZACIJI IN NADZORU DELA ZUNANJIH IZVAJALEC V SKLOPU TEKOIH PROJEKTOV,ZAGOTAVLJA RACIONALNO UPORABO ENERGIJE, MATERIALA, ASA IN OSTALIH VIROV,ZAGOTAVLJA DELOVNO VARNOST IN OKOLJEVARSTVENA NAELA,IZVAJA DRUGE NALOGE SKLADNO Z DELOVNO USPOSOBLJENOSTJO, NAVODILI OZIROMA PO NALOGU VODJE., Posebni pogoji in znanja: praktinost,rone spretnosti,dobra fizina pripravljenost.Sposobnosti:sposobnost loginega razmišljanja,zanesljivost, natannost ter vljudnost in ustreljivost.Osebna urejenost.Odgovornost do sebe, svojih nadrejenih in gostov.Iskrena elja po nadaljnjem izpopolnjevanju in izobraevanju na tehninem podroju. Mentorstvo z...

 • Company GLASBENA ŠOLA GORNJA RADGONA, PARTIZANSKA CESTA 25 , 9250 GORNJA RADGONA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 32, HIŠNIŠKO DELO,TEHNINO-VZDREVALNO DELO, IŠENJE, , ...

 • Company ECOPLIN VG, transport in turizem, d.o.o., Žabjek 15 , 1294 VIŠNJA GORA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE VZDREVALNIH DEL NA TERENU POD NADZOROM IZVAJALCA KONTROL, ni potrebno, samo volja do dela in elja dela v timu, dvoizmensko...

 • Company SINTAL-EKO DRUŽBA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV, UREJANJE OKOLJA IN TRGOVINO D.O.O., Litostrojska cesta 38 , in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, HIŠNIŠKA DELA., Potrebna so osnovna znanja s podroja strojnih in elektro inštalacij. , dopoldan...

 • Company TERME OLIMIA D.D. , Zdraviliška cesta 24 , 3254 PODČETRTEK in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, V SVOJO SREDINO VABIMO ZANESLJIVE IN NATANNE SODELAVCE, KI JIH VESELI DELO V KREATIVNEM OKOLJU IN DELO Z LJUDMI. V KOLIKOR LANI IN EJNI NOVIH IZZIVOV, IŠETE REDNO ZAPOSLITEV IN RADI DELATE V TIMU, SE PRIJAVITE NA PROSTO DELOVNO MESTO VZDREVALEC (M/). VAŠE NALOGE BODO IZVAJANJE MANJŠIH POPRAVIL PO HOTELU, V APARTMAJIH, V BAZENSKEM KOMPLEKSU IN KAMPU, OPRAVLJALI BOSTE TEKOE VZDREVANJE, PRIPRAVLJALI BOSTE NOTRANJE IN ZUNANJE OBJEKTE, SODELOVALI PRI ENOSTAVNIH PROJEKTIH ELEKTRO, STROJNE IN GRADBENE STROKE, TER SKRBELI ZA PREVENTIVNO IN KURATIVNO VZDREVANJE OBJEKTOV IN OPREME., Od kandidata priakujemo vsaj IV. ali višjo stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, tehnino predznanje, dobre komunikacijske in organizaci...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE ZIDARSKO VZDREVALNIH DEL V UKC IN NA DISLOCIRANIH ODDELKIH,- RAZKLADANJE VSEH NABAVLJENIH MATERIALOV ZA UKC, SELITVE V UKC,- POPRAVILO IN IŠENJE KANALIZACIJE, POPRAVILO RNIH KRITIN, RAVNIH STREH,- DELA S PODROJA RAVNANJA IN GOSPODARJENJA Z ODPADKI,- DELA S PODROJA UREJANJA OKOLICE,- IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI,- DRUGA DELA PO NAVODILU VODJE ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Kandidati morajo imeti konano srednjo poklicno izobrazbo, smer: gradbena, elektrotehnina ali strojna. Delovne izkušnje: 6 leti na primerljivih delovnih mestih Kandidati naj k vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building caretakers Edit filters