Jobmonitor. Search results for Building caretakers

22 Jobs found

Used filters:
 • Building caretakersx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company ŠOLSKI CENTER PTUJ, VOLKMERJEVA CESTA 19, 2250 PTUJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  HIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. DO 31.8. 2021, polni delovni as, 40, HIŠNIK - ELEKTRIAR, , dvoizmensko...

 • Company EES SISTEMI, družba za čiščenje prostorov, vzdrževanje ter urejanje zunanjih površin d.o.o., Amerišk in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OPRAVLJA VSA VZDREVALNA DELA IN DELA POVEZANA Z OBRATOVANJEM OBJEKTA, SODELUJE PRI ORGANIZACIJI DEL, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI, UREJA ZUNANJO OKOLICO, UPRAVLJA PLINSKE KOTLOVNICE, UPRAVLJA KLIMATSKI SISTEM, VODI POTREBNE EVIDENCE, PRIPRAVLJA POROILA, SODELUJE Z UPRAVITELJEM, , ...

 • Company EES SISTEMI, družba za čiščenje prostorov, vzdrževanje ter urejanje zunanjih površin d.o.o., Amerišk in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OPRAVLJA VSA POTREBNA VZDREVALNA DELA IN DELA POVEZANA Z OBRATOVANJEM OBJEKTA, SODELUJE PRI ORGANIZACIJI DEL, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI, UREJA ZUNANJO OKOLICO ( IŠENJE SNEGA NA PLONIKIH IN SOLJENJE A DOSTOPIH V OBJEKT), UPRAVLJA PLINSKE KOTLOVNICE, UPRAVLJA KLIMATSKI SISTEM, VODI POTREBNE EVIDENCE, PRIPRAVLJA POROILA, SODELUJE Z UPRAVITELJEM, , ...

 • Company POMURSKE MLEKARNE D.D., Industrijska ulica 10 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - SAMOSTOJNO OPERATIVNO DELO V VZDREVANJU.- RAZNA VZDREVALNA POPRAVILA.- OPRAVLJANJE RAZNIH TEHNIŠKIH DEL.- STALNO UGOTAVLJANJE FIZINIH IN DELOVNIH STANJ IN VODENJE SISTEMATINEGA PREVENTIVNEGA IN KURATIVNEGA VZDREVANJA DELOVNIH SREDSTEV IN INFRASTRUKTURE., , dopoldan...

 • Company VITADOM; DOM ZA STAREJŠE OBČANE BOR, Črni Vrh 120 , 5274 ČRNI VRH NAD IDRIJO in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VZDRUJE OSNOVNA SREDSTVA  V DOMU IN ZUNANJIH POVRŠINAH SKRBI ZA RED IN ISTOO OKOLICE DOMA ZA PRAVOASNO NABAVO KURIV TER OPRAVLJA VSE NALOGE, POVEZANE Z OGREVANJEM PROSTOROV DOMA NADZIRA IN SKRBI ZA PRAVILNO DELOVANJE KURILNIH NAPRAV, PRAVILNO OGREVANJE PROSTOROV IN O POMANJKLJIVOSTIH ALI NAPAKAH NA OGREVALNIH SISTEMIH SPROTI OBVEŠA PRISTOJNO SLUBO TER NEMUDOMA POSKRBI ZA ODPRAVO NAPAK SKRBI ZA DNEVNO IŠENJE KURILNIH NAPRAV PREGLEDUJE VODOVODNE NAPELJAVE TER SPROTI ODPRAVLJA OKVARE OZIROMA POSKRBI ZA ODPRAVO OKVAR SKRBI ZA ELEKTRINO NAPELJAVO IN VARNO PORABO ELEKTRINE ENERGIJE VSAK DAN PREGLEDUJE STANJE PROSTOROV DOMA IN OPREME TER OPRAVI POPRAVILA, KI JIH ZAHTEVA TEKOE VZDREVANJE PREGLEDUJE PROSTORE ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR, Gogalova ulica 15 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo , Doloen as, 11 mesecev oz. 31.08.2021, polni delovni as, 40, HIŠNIŠKA DELA, VZDREVALNA DELA, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, NASTOP DELA OKTOBER 2020, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA GRADEC, Bevkova ulica 3 , 1270 LITIJA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, HIŠNIK, Vrsta strokovne izobrazbe: poklicna šola strojne, kovinarske, gradbene, lesne elektro,slikopleskarske...ali druge podbne smeri.Prijavi priloiti potrdilo o nekaznovanosti., ...

 • Company SeneCura Dom starejših občanov Maribor d.o.o., Cesta Osvobodilne fronte 43 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM PO NAVODILU NADREJENEGA, OPRAVLJANJE VSEH MANJŠIH POPRAVIL IN OKVAR (SESALCI ZA PRAH, SUŠILNI APARAT, POHIŠTVO, ZAMENJAVA ARNIC, VAROVALK, VZDREVANJE PIP, WC ŠKOLJK IN KOTLIEV, KLJUAVNIC), REDNO VZDREVANJE IN SKRB ZA OBRATOVANJE STROJEV IN NAPRAV, VODENJE EVIDENC IN DNEVNIKA V ZVEZI S TEM, (VODOVODNA IN  PLINSKA INSTALACIJA, CENTRALNO OGREVANJE, KLIMATSKE IN ISTILNE NAPRAVE, KOMPRESOR…), VZDREVANJE IN ZAGOTAVLJANJE PRAVILNEGA DELOVANJA VSEH OSTALI NAPRAV V DOMU (GASILNI APARATI, VODNE RPALKE, DVIGALA, VSI STROJI IN NAPRAVE V PRALNICI, KUHINJI TER ZDRAVSTVENO NEGOVALNI SLUBI, NADZOROVANJE KURILNIH IN KLIMATSKIH NAPRAV  (VKLOP IN IZKLOP), NADZOROVANJE IN EVIDENCA ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN SCUOLA ELEMENTARE E GIARDINO D'INFANZIA ANCARANO, Regentova ulica 4 , in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  HIŠNIK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2021, skrajšan delovni as, 16, VZDREVANJE OBJEKTA,  OPREME IN OKOLICE, SKRBI ZA POPRAVILA IN VZDREVANJE OBJEKTOV, VZDRUJE POARNO-VARNOSTNE NAPRAVE, REDNO POPRAVLJA INVENTAR IN OPREMO TER IZVAJA SPROTNA POPRAVILA, REDNO KONTROLIRA BREZHIBNOST ELEKTRINE NAPELJAVE, APARATOV IN STROJEV, REDNO KONTROLIRA BREZHIBNOST PLINSKIH NAPELJAV, REDNO KONTROLIRA OPREMO V KUHINJI IN IGRALNICAH, NABAVLJA IN RACIONALNO TER GOSPODARNO PORABLJA MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDREVANJE, SKRBI ZA ZAŠITO OBJEKTOV V PRIMERU ELEMENTARNIH NESRE, VZDRUJE ŠPORTNE NAPRAVE IN IGRALA NA IGRIŠU, MENJAVA LUI IN POPRAVLJA STIKALA, VZDRUJE IN UREJA OKOLICO, IGRIŠE, SODELUJE S ISTILCI, VZDRUJE IN IZVAJA MANJŠA POPRAVILA NA GRELNIH IN KURILNIH NAPRAVAH, SKRBI ZA OGREVALNE NAPRAVE V ZIMSKE...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Horjul, Slovenska cesta 17 , 1354 HO in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, ODGOVORNOST ZA VZDREVANJE IN NADZOR NAPRAV, NAPELJAV, STROJEV, OPREME IN OBJEKTOV IN IZVAJANJE NAVEDENEGA VZDREVANJA IN NADZORA, ODPRAVLJANJE MANJŠIH OKVAR, ORGANIZIRANJE ZAHTEVNEJŠIH SERVISNIH POPRAVIL, EVIDENCA IN ORGANIZACIJA SERVISNIH PREGLEDOV NAPRAV IN SREDSTEV, IŠENJE APARATOV, STROJEV, OPREME IN ORODIJ, VZDREVANJE IN KONTROLIRANJE POARNO-VARNOSTNIH NAPRAV IN NAVODILA DELAVCEM O PRAVILNI UPORABI LE-TEH, KONTROLIRANJE MESENE PORABE GORIVA ZA OGREVANJE IN PLINA TER SKRB ZA PRAVOASNO OSKRBO Z GORIVOM IN PLINOM, VODENJE EVIDENC O NABAVI IN PORABI REZERVNIH DELOV IN DROBNEGA TEHNINEGA MATERIALA, OGREVANJE OBJEKTOV, REŠEVANJE IZ DVIGAL, USPOSABLJANJE ZA REŠEVANJA, PREVOZI ZA POTREBE CENTR...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Cerknica, Cesta pod Slivnico 1 , 138 in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, ODGOVORNOST ZA VZDREVANJE IN NADZOR NAPRAV, NAPELJAV, STROJEV, OPREME IN OBJEKTOV IN IZVAJANJE NAVEDENEGA VZDREVANJA IN NADZORA, ODPRAVLJANJE MANJŠIH OKVAR, ORGANIZIRANJE ZAHTEVNEJŠIH SERVISNIH POPRAVIL, EVIDENCA IN ORGANIZACIJA SERVISNIH PREGLEDOV NAPRAV IN SREDSTEV, IŠENJE APARATOV, STROJEV, OPREME IN ORODIJ, VZDREVANJE IN KONTROLIRANJE POARNO-VARNOSTNIH NAPRAV IN NAVODILA DELAVCEM O PRAVILNI UPORABI LE-TEH, KONTROLIRANJE MESENE PORABE GORIVA ZA OGREVANJE IN PLINA TER SKRB ZA PRAVOASNO OSKRBO Z GORIVOM IN PLINOM, VODENJE EVIDENC O NABAVI IN PORABI REZERVNIH DELOV IN DROBNEGA TEHNINEGA MATERIALA, OGREVANJE OBJEKTOV, REŠEVANJE IZ DVIGAL, USPOSABLJANJE ZA REŠEVANJA, PREVOZI ZA POTREBE CENTR...

 • Company GLASBENA ŠOLA SEŽANA, Kosovelova ulica 4 B, 6210 SEŽANA in Komen
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  HIŠNIK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2021, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM ŠOLE TER NAVODILIH VODSTVA ZAVODA. , Potrdilo, da ni  pravnomono obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na pogojno kazen v trajanju ve kot šest mesecev; potrdilo da ni pravnomono obsojen  zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost., popoldan...

 • Company SZ Ruski car, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o., GLINŠKOVA PLOŠČAD 22, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM INVESTICIJSKEGA VZDREVANJA, UPRAVLJANJA TER OBRATOVANJA OBJEKTOV-PRIPRAVA IN IZDELAVA PLANOV VZDREVANJA, VODENJE ZBOROV LASTNIKOV, KOORDINACIJA Z NADZORNIMI ODBORI,-PRIPRAVA IN IZDELAVA USTREZNIH ZAHTEVKOV (ZAVAROVALNICE, INŠPEKCIJSKE SLUBE, …)-PREGLED IN LIKVIDACIJA RAUNOV POGODBENIH IZVAJALCEV DEL-VODENJE PREDPISANIH EVIDENC IN ARHIVIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA-ADMINISTRIRANJE BAZ PODATKOV-IZVAJANJE DEL NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA IN DRUGIH SPREMLJAJOIH ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL-ODGOVORNOST ZA DOSTAVO POLONIC LASTNIKOM-DRUGE NALOGE PO ODREDBI DIREKTORJA, , dopoldan...

 • Company ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, Svetčeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJA VSAKODNEVNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI. PRIPRAVLJA ZAHTEVKE ZA POTREBEN MATERIAL. OBVEŠA O OKVARAH STROJEV IN NAPRAV VODJO DELAVNICE. SODELUJE PRI ORGANIZACIJI DELA. IZDELUJE, POPRAVLJA IN VGRAJUJE STAVBNO POHIŠTVO IN OPREMO. OPRAVLJA NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., Poznavanje delovanja in uporabe lesnoobdelovalnih strojev., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI, MARIBORSKA CESTA 30, 2352 SELNICA OB DRAVI in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31. 8. 2021, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE HIŠNIŠKIH DEL., , dopoldan...

 • Company HITRA POŠTA d.o.o. transport in kurirska dejavnost, Cesta 4. julija 67 , 8270 KRŠKO in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE IN UREJANJE OBJEKTOV, , ...

 • Company Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, - ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE VSEH DEL NA STROJNICAH IN VRTINAH;- SKRB ZA PRAVILNO DELOVANJE IN OPTIMALNO KORIŠENJE STROJNIC IN VRTIN;SKRB ZA KVALITETO TERMALNE IN KOPALNE VODE_ SKRB ZA VARNO DELO TER ISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE, DELO SE OPRAVLJA V TERME 3000 MORAVSKE TOPLICE , dvoizmensko...

 • Company Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJA VZDREVALNA DELA NA TEHNOLOŠKO ZAHTEVNEJŠEM OBJEKTU, SODELUJE Z DRUGIMI VZDREVALCI IN TEHNINO SLUBO PRI OPRAVLJANJU ZAHTEVNEJŠIH VZDREVALNIH IN SERVISNIH DEL NA MEDICINSKI OPREMI, STAVBNI OPREMI, INSTALACIJAH IN NAPRAVAH,SPREMLJA RAZVOJ  IN OBNAVLJA ZNANJA S PODROJA STROKE, DNEVNO KONTROLIRA STANJE DELOVANJA NAPRAV, SPREMLJA STANJE IZTROŠENOSTI POSAMEZNIH DELOV, VODI EVIDENCO O VZDREVANJU, IZVAJA ODPRAVE NAPAK NA OPREMI, INSTALACIJAH IN NAPRAVAH, ORGANIZIRA SERVISIRANJE MANJŠIH OKVAR IN SPREMLJA DELA SERVISERJEV V SODELOVANJU S TEHNINO SLUBO, SAMOSTOJNO IZVAJA POPRAVILA MANJŠIH OKVAR IN/ALI ZAMENJAVO OKVARJENIH  IN/ALI IZTROŠENIH DELOV, PRAVOASNO JAVLJA OKVARE, KI JIH LAHKO ODPRAVLJAJO LE P...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA, Rozmanova ulica 25 B, 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  HIŠNIK, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, SKRB ZA POSLOVEN STAVBE IN DRUGE POSLOVNE POVRŠINE, , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR, Ulica Arnolda Tovornika 21 , 2000 MARIBOR in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  HIŠNIK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 8. 2021, skrajšan delovni as, 20, VZDREVANJE ŠOLSKE ZGRADBE, OPREME IN OKOLICE ŠOLE, priloiti dokazila o izobrazbi (sprievalo), izobrazba strojne, mizarske, elektro ipd. smeri, splošna zdravstvena sposobnost, sposobnost za delo na višini, sposobnost prenašanja fizinih naporov, polovini delovni as, ...

 • Company DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9 , 2000 MARIBOR in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, REDNO NADZOROVANJE IN VZDREVANJE TER POPRAVILA OPREME, ZGRADBE IN OKOLICE, REDNO PREGLEDOVANJE INVENTARJA IN OPREME TER SPROTNA POPRAVILA,..., izpit iz poarne varnosti in varstva pri delu, ...

 • Company VRTEC CICIBAN, ŠARHOVA ULICA 29, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. od 7.11.2020 do 31.8.2021, polni delovni as, 40, VZDREVANJE OBJEKTA IN OKOLICE, TEHNINO VZDREVALNO IN HIŠNIŠKO DELO, PREVOZ HRANE MED ENOTAMI, Potrdilo o nekaznovanosti. Srednja poklicna izobrazba (tehnine, proizvodne in gradbene smeri), ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building caretakers Edit filters