Jobmonitor. Search results for Building and related electricians

34 Jobs found

Used filters:
 • Building and related electriciansx
Displaying 1-34 of 34 results.
 • Company KTI, elektronika, d.o.o., Prvomajska ulica 30 , 3250 ROGAŠKA SLATINA in Bloke
  16.04.2021

  ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev oz. z monostjo zaposlitve za nedoloen as, polni delovni as, 40, ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA, , dopoldan...

 • Company TELKOM, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., Cesta Tončke Čeč 45 , 1420 TRBOVLJE in Bloke
  16.04.2021

  ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE VZDREVANJA IN PREGLEDOV STANJA NA STROJIH IN NAPRAVAH,- POPRAVILA OKVAR TEHNOLOŠKE OPREME,- MONTAA NOVE OPREME IN IZVAJANJE REKONSTRUKCIJE NA OBSTOJEI OPREMI,- NADZOR NAD DELOVNJEM STROJEV IN NAPRAV,- VZDREVANJE IN IŠENJE DELOVNE OKOLICE,- VODENJE PREDPISANIH EVIDENC., , dvoizmensko...

 • Company PARTUS, gradnja telekomunikacijskih in elektro omrežij, d.o.o., Brnčičeva ulica 13 , 1231 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ELEKTRIAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, GLAVNE NALOGE: OPRAVLJANJE RAZNIH ELEKTROMONTANIH IN DEMONTANIH DEL, SESTAVLJANJE IZDELKOV IN VEZANJE ELEKTRO OMARIC, POLAGANJE ELEKTRINIH KABLOV IN POLIC, IZVAJANJE RAZNIH ELEKTRO PRIKLOPOV IN INSTALACIJSKIH DEL, PRIPRAVA POROIL IN OSTALE DOKUMENTACIJE V SPLETNI APLIKACIJI. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, ORGANIZACIJI IN IZVEDBI DEL. DOSEGANJE POSTAVLJENIH STANDARDOV KAKOVOSTI DRUBE. ODGOVORNOST ZA VODENJE, NARTOVANJE IN ORGANIZACIJO DELA. OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA. , PRIAKUJEMO:  PRIPRAVLJENOST NA UENJE. ZAKLJUENO SREDNJO 3. STOPNJO  ELEKTRO SMERI. VOZNIŠKO DOVOLJENJE B KATEGORIJE. DELO NA VIŠINI. OSNOVNO ZNANJE TUJIH JEZIKOV. PRIPRAVLJENOST ZA DELO V TUJINI. OBVEZNO ZNANJE UPORABE RAUNALNIKA IN ANDROID T...

 • Company KOŠAKI tovarna mesnih izdelkov d.o.o., Oreško nabrežje 1 , 2000 MARIBOR in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ELEKTRIAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NOVIH IN VZDREVALNIH ELEKTRO DEL V PROIZVODNIH OBRATIH IN NA STROJIH V PROIZVODNJI., , dopoldan...

 • Company NEKAJ VEČ, POSREDNIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., Tržaška cesta 85 , 2000 MARIBOR in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ELEKTRIAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRIKLAPLJANJE, SPAJANJE ELEKTRIKE ZA DVORIŠNA VRATA, , dopoldan...

 • Company ATON ENGINEERING, storitve in montaže, d. o. o., Kicar 19 , 2250 PTUJ in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VSA DELA PRI IZVAJANJU HIŠNIH IN INDUSTRIJSKIH ELEKTROINŠTALACIJ BRANJE ELEKTROINŠTALACIJSKIH NARTOV; POLAGANJE IN PRIKLOP VODNIKOV; MONTAA IN PRIKLOP PORABNIKOV; POSTAVLJANJE, MONTAA, VEZAVA IN PRIKLOP OMARIC; MONTAA KABELSKIH POLIC; MONTAA IN VEZAVA STIKAL..., , dopoldan...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Maribor
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ELEKTRIAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK NA ELEKTRO KRMILJIH IN SISTEMIH, ELEKTRO POPRAVILA NA STROJIH IN OPREMI, PRIKLOP IN ODKLOP STROJEV TER NAPRAV IZ ELEKTRO OMREIJ, PREVENTIVNO VZDREVANJE STROJEV IN ELEKTRO KOMPONENT, SKRBI ZA ZALOGO MATERIALA, IZVAJANJE POPRAVIL PO PREDPISU VIZ, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA. PRIAKUJEMO: PRIPRAVLJENOST NA VEIZMENSKO DELO, ZAKLJUENO IZOBRAZBO VSAJ V. STOPNJO IZOBRAZBE ELEKTROTEHNINE SMERI, IZKUŠNJE NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH. NUDIMO: RAZNOLIKO IN RAZGIBANO DELO, ORGANIZIRAN PREVOZ NA DELO IZ MARIBORA, ZAPOSLITEV ZA NEDOLOEN AS S 6 MESENIM POSKUSNIM DELOM, MONOST NAPREDOVANJA, ORGANIZIRANO TOPLO MALICO V PODJETJU, USTREZNO UVAJANJE V DELO, PRILONOST, DA SE PRIDRUITE KOLEKTIVU, KI ...

 • Company LIP opažne plošče Bohinj, d.o.o., Ulica Tomaža Godca 5 , 4264 BOHINJSKA BISTRICA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ELEKTRIAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE STROJEV IN NAPRAV V LESNO PREDELOVALNI INDUSTRIJI, , dvoizmensko...

 • Company EIBMS elektro inštalacije in storitve d.o.o., Malečnik 170 , 2229 MALEČNIK in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZKUŠEN ELEKTRIAR ZA SAMOSTOJNO DELO IN DELO Z EKIPO., , dopoldan...

 • Company GRADBENIŠTVO ZLATA LOPATA, družba za gradbeništvo in storitve, d.o.o., Kovinarska cesta 20 , 1241 KA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  POMONI ELEKTRIAR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI VGRAJEVANJU, VZDREVANJU IN POPRAVLJANJU ELEKTRINIH, OMREIJ IN PODOBNE OPREME V RAZLINIH ZGRADBAH, POSLOVNIH ZGRADBAH, STANOVANJSKIH, HIŠAH IN DRUGIH OBJEKTIH., Delo se bo opravljalo po Sloveniji in Avstriji. , dopoldan...

 • Company EM ELEKTRO BREČKO montaža, storitve d.o.o., OPLOTNIŠKA CESTA 6 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVEDBA ELEKTROMONTANIH DEL - TEREN, , dopoldan...

 • Company SIJAJ EKIPA, Danijel Korenčič s.p., čiščenje in hišni servis, Robičeva ulica 52 , 2341 LIMBUŠ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  POMONI ELEKTRIAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMONIK ELEKTRIARJA. DELO V TUJINI., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company LESONIT, lesno kemična industrija d.o.o., Ulica Nikola Tesla 11 , 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  ELEKTRIAR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DNEVNO UGOTAVLJA PRAVILNO DELOVANJE DELOVNIH PRIPRAV, ZBIRA INFORMACIJE IN OBVEŠA NADREJENEGA O STANJU DELOVNIH NAPRAV PO ELEKTRONSKI PLATI, IZVAJA VZDREVALNA DELA, SAM ALI S SODELAVCI IN SICER DEFEKTAO, ZAMENJAVO DEFEKTIVNIH ELEMENOTV, SESTAVLJA SKLOPE, NASTAVLJANJE IN POSKUSNI ZAGON, POPRAVLJA ELEKTROINO OPREMO V DELAVNICI, ZAMENJUJE IZTROŠENE DEL, PRIPRAVLJA ELEKTROMOTORJE ZA SERVISIRANJE ZUNAJ PODJETJA., IZPIT ZA VILIARJA, NI POGOJ. ENOIZMENSKO DELO., dopoldan...

 • Company VIGRED, ELEKTROINŠTALACIJE, D.O.O., Milje 44 , 4212 VISOKO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJA MANJ ZAHTEVNA ELEKTRO INŠTALATERSKA DELA NA TERENU POD NADZOROM (ŠIBKO TONE, SREDNJE NAPETOSTNE INŠTALACIJE, NAPELJEVANJE ELEKTRO INŠTALACIJ, STRELOVODNE INŠTALACIJE, INŠTALACIJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SEMAFORIZACIJE, DELA NA VIŠINI IN OSTALA DELA NA PODROJU INŠTALACIJ), , dopoldan...

 • Company NEONART svetlobni in reklamni napisi Krevh, proizvodnja, trgovina in druge storitve, d.o.o., Zagrebš in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  ELEKTRIAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VEZANJE LED INSTALACIJ IN SERVIS REKLAMNIH NAPISOV NA TERENU., , dopoldan...

 • Company STMP, podjetje za trženje, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Slomškova ulica 16 , 2310 SLOVENSKA BIST in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  ELEKTRIAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, TERENSKO DELO - NEMIJA, , dopoldan...

 • Company ES ELEKTRO, elektroinštalacije d.o.o., TABORSKA CESTA 31 A, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ELEKTROINŠTALATERSKA DELA JAKI IN ŠIBKI TOK, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company GDSS, gradbeništvo, storitve in trgovina, d.o.o., Kremberk 61 A, 2233 SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ELEKTRIAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ELEKTRIARSKA DELA (MONTAA KABELSKIH PRIKLJUKOV, IZDELAVA KABELSKIH TRAS, MONTAA, IZDELAVA IN PRIKLOP ELEKTRO OMAR), BRANJE ELEKTRO NARTOV, ELEKTRO VZDREVALNA DELA NA NAPRAVAH IN INSTALACIJAH, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company JUS SECURITY, AVTO ŠOLA, VAROVANJE, DETEKTIVSKA IN INTERVENCIJSKA SLUŽBA, D.O.O., SLAMNIKARSKA CESTA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VGRAJUJEJO, VZDRUJEJO PROTIVLOMNE, POARNE IN VIDEONADZORNE SISTEME, , dopoldan...

 • Company GVOZDEN posredništvo d.o.o., Spodnja Hajdina 77 , 2288 HAJDINA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DOBRO ZNANJE ELEKTROINŠTALATERSKIH DEL, , dopoldan...

 • Company AJDIN, elektroinštalacije, Osman Mašić s.p., Lava 42 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ELEKTRIAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE, KI SE IZVAJAJO V SKLOPU ELEKTRIARSKIH DEL. DELA SE OPRAVLJAJO V TUJINI, , dopoldan...

 • Company GVOZDEN posredništvo d.o.o., Spodnja Hajdina 77 , 2288 HAJDINA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DOBRO ZNANJE ELEKTROINŠTALATERSKIH DEL, , dopoldan...

 • Company JUS SECURITY, AVTO ŠOLA, VAROVANJE, DETEKTIVSKA IN INTERVENCIJSKA SLUŽBA, D.O.O., SLAMNIKARSKA CESTA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VGRAJUJEJO, VZDRUJEJO PROTIVLOMNE, POARNE IN VIDEONADZORNE SISTEME, , dopoldan...

 • Company AJDIN, elektroinštalacije, Osman Mašić s.p., Lava 42 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ELEKTRIAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE, KI SE IZVAJAJO V SKLOPU ELEKTRIARSKIH DEL. DELA SE OPRAVLJAJO V TUJINI, , dopoldan...

 • Company GRADBENIŠTVO ZLATA LOPATA, družba za gradbeništvo in storitve, d.o.o., Kovinarska cesta 20 , 1241 KA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  POMONI ELEKTRIAR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI VGRAJEVANJU, VZDREVANJU IN POPRAVLJANJU ELEKTRINIH, OMREIJ IN PODOBNE OPREME V RAZLINIH ZGRADBAH, POSLOVNIH ZGRADBAH, STANOVANJSKIH, HIŠAH IN DRUGIH OBJEKTIH., Delo se bo opravljalo po Sloveniji in Avstriji. , dopoldan...

 • Company EIBMS elektro inštalacije in storitve d.o.o., Malečnik 170 , 2229 MALEČNIK in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZKUŠEN ELEKTRIAR ZA SAMOSTOJNO DELO IN DELO Z EKIPO., , dopoldan...

 • Company EM ELEKTRO BREČKO montaža, storitve d.o.o., OPLOTNIŠKA CESTA 6 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVEDBA ELEKTROMONTANIH DEL - TEREN, , dopoldan...

 • Company JUS SECURITY, AVTO ŠOLA, VAROVANJE, DETEKTIVSKA IN INTERVENCIJSKA SLUŽBA, D.O.O., SLAMNIKARSKA CESTA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VGRAJUJEJO, VZDRUJEJO PROTIVLOMNE, POARNE IN VIDEONADZORNE SISTEME, , dopoldan...

 • Company GVOZDEN posredništvo d.o.o., Spodnja Hajdina 77 , 2288 HAJDINA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DOBRO ZNANJE ELEKTROINŠTALATERSKIH DEL, , dopoldan...

 • Company AJDIN, elektroinštalacije, Osman Mašić s.p., Lava 42 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ELEKTRIAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE, KI SE IZVAJAJO V SKLOPU ELEKTRIARSKIH DEL. DELA SE OPRAVLJAJO V TUJINI, , dopoldan...

 • Company GRADBENIŠTVO ZLATA LOPATA, družba za gradbeništvo in storitve, d.o.o., Kovinarska cesta 20 , 1241 KA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  POMONI ELEKTRIAR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI VGRAJEVANJU, VZDREVANJU IN POPRAVLJANJU ELEKTRINIH, OMREIJ IN PODOBNE OPREME V RAZLINIH ZGRADBAH, POSLOVNIH ZGRADBAH, STANOVANJSKIH, HIŠAH IN DRUGIH OBJEKTIH., Delo se bo opravljalo po Sloveniji in Avstriji. , dopoldan...

 • Company EIBMS elektro inštalacije in storitve d.o.o., Malečnik 170 , 2229 MALEČNIK in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZKUŠEN ELEKTRIAR ZA SAMOSTOJNO DELO IN DELO Z EKIPO., , dopoldan...

 • Company EM ELEKTRO BREČKO montaža, storitve d.o.o., OPLOTNIŠKA CESTA 6 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVEDBA ELEKTROMONTANIH DEL - TEREN, , dopoldan...

 • Company SIJAJ EKIPA, Danijel Korenčič s.p., čiščenje in hišni servis, Robičeva ulica 52 , 2341 LIMBUŠ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  POMONI ELEKTRIAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMONIK ELEKTRIARJA. DELO V TUJINI., , gibljiv/nestalen urnik...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building and related electricians Edit filters