Jobmonitor. Search results for Biologists, botanists, zoologists and related professionals

6 Jobs found

Used filters:
 • Biologists, botanists, zoologists and related professionalsx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve zaasno odsotne delavke z bolniškega dopusta, skrajšan delovni as, 20, NADZOR IN IZVAJANJE VSEH KORAKOV PREDANALITINE IN POANALITINE FAZE LABORATORIJSKEGA DELA.ZAHTEVNEJŠI POSTOPKI VZDREVANJA IN UMERJANJA ANALIZATORJEV.IZVAJANJE IN NADZOR NOTRANJE IN ZUNANJE KONTROLE KVALITETE DELA., Strokovni izpit. Poznavanje zakonskih in etinih zapisov ter pravilnikov na podroju klinino-biokemijske in laboratorijske analitike. Teaj in certifikat za delo na vseh analizatorjih. Vsaj dva certificirana izobraevanja, odobreno s strani Zbornice laboratorijske medicine Slovenije., dopoldan...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.10.2021, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LABORATORIJSKIH METOD, PO USTREZNIH NAVODILIH, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DOLOENIH POSTOPKOV PRI ODVZEMU, OBDELAVI IN PRIPRAVI BIOLOŠKEGA MATERIALA, SODELOVANJE PRI NABAVI POTROŠNEGA MATERIALA IN KEMIKALIJ, SODELOVANJE PRI REDNEM SERVISIRANJU IN POPRAVILU OPREME IN APARATOV, VZDREVANJE OPREME PO USTREZNIH NAVODILIH, SODELOVANJE PRI ODSTRANJEVANJU POSEBNIH ODPADKOV (INFEKTIVNIH, TOKSINIH, ORGANSKIH TOPIL ..) SKLADNO Z ZAKONODAJO, DELO V SKLADU Z PREDPISI IN ZAHTEVAMI ZA VARSTVO PRI DELU, VODENJE USTREZNE LABORATORIJSKE DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE STROKOVNE LITERATURE IN STROKOVNO IZOBRAEVANJE, SODELOVANJE PRI IZOBRAEVANJU LABORATORIJSKIH TEHNIKOV, OSTALA DELA PO NALOGU VODJE L...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE LABORATORIJSKIH POSTOPKOV ZA POTREBE REDNE IN URGENTNE MIKROBIOLOŠKE DIAGNOSTIKE V OKVIRU SVOJE STROKOVNOSTI, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU STROKOVNO-ZDRAVSTVENEGA, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, VODENJE USTREZNE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA EVIDENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA IN ARHIVIRANJE VZORCEV, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, KI USTREZAJO IZOBRAZBI IN IZKUŠNJAM V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA, specializacija po višješolski izobrazbi ( prejšnja ) ali visokošolska strokovna izobrazba ( prejšnja ) ali visoka strokovna izobrazba ( 1. bolonjska stopnja ) ali visokošolska univerzitetna izobrazba ( 1. bolonjska stopnja) naravoslovne smeri, organizacijske sposobnost...

 • Company Inštitut za vode Republike Slovenije, Einspielerjeva ulica 6 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  BIOLOGI, BOTANIKI, ZOOLOGI IPD., poskusno delo , Doloen as, 9 mesecev oz. 30.12.2021, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI DELU NA PROJEKTIH, Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:  - s poznavanjem EU zakonodajne politike in regionalnih konvencij s podroja morskih voda;  - s poznavanjem zakonodaje in upravljanja morskih zavarovanih obmoij;  - z delovnimi izkušnjami na vsebinah povezanih z varstvom in trajnostno rabo morja., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA, TOVARNIŠKA CESTA 3 , 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE LABORATORIJSKIH DEL V DIAGNOSTINEM LABORATORIJU, VLOGI POTREBNO PRILOITI POTRDILO O IZOBRAZBI IN O OPRAVLJENEM PRAKTINEM IN TEORETINEM DELU SEMINARJA "ODVZEM KRVI: ZAKAJ, KDAJ IN KAKO?", ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA, KANDIDATI NAJ VLOGI PRILOIJO DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Biologists, botanists, zoologists and related professionals Edit filters