Jobmonitor. Search results for Biologists, botanists, zoologists and related professionals

7 Jobs found

Used filters:
 • Biologists, botanists, zoologists and related professionalsx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje porodniške, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREISKAV, ODVZEM, OBDELAVA IN PRIPRAVA BIOLOŠKEGA MATERIALA, SODELOVANJE PRI TESTIRANJU IN UVAJANJU NOVE OPREME IN APARATOV, SODELOVANJE PRI NADZORU KAKOVOSTI, IZBOLJŠAVAH IN STANDARDIZACIJI LABORATORIJSKIH METOD, SODELOVANJE PRI IZBORU IN NABAVI POTROŠNEGA MATERIALA IN KEMIKALIJ, SODELOVANJE PRI REDNEM SERVISIRANJU IN POPRAVILU OPREME IN APARATOV, VZDREVANJE OPREME PO USTREZNIH NAVODILIH, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI DELA V LABORATORIJU, UREJANJE ODSTRANJEVANJA POSEBNIH ODPADKOV (INFEKTIVNIH, TOKSINIH, ORGANSKIH TOPIL ..) SKLADNO Z ZAKONODAJO, DELO V SKLADU Z PREDPISI IN ZAHTEVAMI ZA VARSTVO PRI DELU, VODENJE USTREZNE LABORATORIJ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA, TOVARNIŠKA CESTA 3 , 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  MEDICINSKI BIOKEMIK, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 8, DELO SPECIALISTA MEDICINSKE BIOKEMIJE V DIAGNOSTINEM LABORATORIJU, Obvezno priloiti fotokopijo diplome in fotokopijo veljavne licence, dopoldan...

 • Company NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1 , 2000 MARIBOR in Kranj
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI DELA V LABORATORIJU, IZVAJANJE MIKROBIOLOŠKIH TEHNIK, METOD IN PREISKAV SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO, SPREJEM, RAZVRSTITEV, OBDELAVA IN NACEPITEV KUNIN IN DRUGIH VZORCEV,  VNOS PODATKOV V LABORATORIJSKI INFORMACIJSKI SISTEM, PRIPRAVA OPREME, PRIBORA, MATERIALOV IN PROSTOROV V POVEZAVI Z DELOM, NADZOR STERILIZACIJE IN DEKONTAMINACIJE, SKRBNIŠTVO NAD  SPLOŠNO IN MERILNO OPREMO (APARATURE), NEPOSREDNO POVEZANIMI S STROKOVNIM DELOM,  VZDREVANJE TER KONTROLA REDA IN HIGIENE V DELOVNEM PROSTORU, PREVZEM OBVESTIL, NAROIL IN PRITOB STRANK TER POSREDOVANJE VODJI, SPOROANJE NADREJENEMU O MOREBITNIH OPAENIH NESKLADNOSTI V PROCESU DELA, SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU SODELAVCEV, VOD...

 • Company MARIFARM, proizvodnja in storitve d.o.o., Minařikova ulica 8 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  FARMAKOLOG, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE FUNKCIJE ODGOVORNE OSEBE ZA SPROŠANJE POSAMEZNIH SERIJ ZDRAVIL (QP-QUALIFIED PERSON), KI JE NENEHNO DOSEGLJIVA. OPRAVLJANJE FUNKCIJE ODGOVORNE OSEBE ZA SPREJEM, SHRANJEVANJE, IZDAJO IN TRANSPORT ZDRAVIL TER PREGLED DOKUMENTACIJE, KI OMOGOA SLEDLJIVOST ZDRAVIL (RP - RESPONSIBLE PERSON). ZAGOTAVLJANJE, DA JE POSAMEZNA SERIJA ZDRAVILA IZDELANA V SKLADU Z ZAHTEVAMI GMP (DOBRE PROIZVODNE PRAKSE), DOVOLJENJEM ZA PROMET Z ZDRAVILOM IN DRUGIMI REGULATORNIMI ZAHTEVAMI. SLEDENJE CELOTNI DOBAVNI VERIGI ZDRAVILNE UINKOVINE, POMONIH SNOVI, PAKIRNIH MATERIALOV TER KONNEGA IZDELKA DO SPROSTITVE NA OSNOVI DOKUMENTACIJE. ZAGOTAVLJANJE UPOŠTEVANJA DODATNIH ZAHTEV, KI SO ZA NEKATERE PROIZVODE DOLOENE Z NACIONALNO ZAKONODAJO....

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, JAMNIKARJEVA ULICA 101 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BIOLOGI, BOTANIKI, ZOOLOGI IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA MATERIALOV IN OPREME ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG, SODELOVANJE PRI IZVEDBI VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG, ORGANIZACIJA POPRAVIL IN VZDREVANJE DELOVNE OPREME, NABAVA IN VZDREVANJE ZALOG POTREBNIH MATERIALOV, VODENJE EVIDENC IN DRUGIH ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL ZA ORGANIZACIJSKO ENOTO, POMO PRI VZDREVALNIH DELIH V CENTRU ZA LABORATORIJSKE IVALI , povprena ocena na študiju najmanj 8, sposobnost samostojnega in timskega dela, organizacijske sposobnosti, monost vkljuevanja v raziskovalno in pedagoško delo, zaelene so izkušnje na podroju celinih in molekularno-bioloških tehnik. Prednost bodo imeli kandidati z višjo izobrazbo in izkušnjami pri delu s celinimi kulturami., ...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE LABORATORIJSKIH POSTOPKOV ZA POTREBE REDNE IN URGENTNE MIKROBIOLOŠKE DIAGNOSTIKE V OKVIRU SVOJE STROKOVNOSTI, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU STROKOVNO-ZDRAVSTVENEGA, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, VODENJE USTREZNE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA EVIDENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA IN ARHIVIRANJE VZORCEV, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, KI USTREZAJO IZOBRAZBI IN IZKUŠNJAM V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA, visokošolska strokovna izobrazba naravoslovne smeri, organizacijske sposobnosti, znanje angleškega jezika, napredno znanja raunalniških aplikacij Windows Office. Prosimo, da se sklicujete na registrsko številko razpisa., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  BIOKEMIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE LABORATORIJSKEGA PROCESA, UPOŠTEVAJO STANDARDE LABORATORIJSKE MEDICINE IN SMERNICE TER NAPOTKE PREDSTOJNIKA ENOTE -IZVAJANJE NOTRANJE IN ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI -IZVAJANJE NOTRANJIH PRESOJ ZA OJE PODROJE DELA -PRIPRAVA SOP-JEV ZA OJE PODROJE DELA -SKRB ZA NABAVO DELOVNIH REAGENTOV IN PRIBORA -REDNO IZVAJANJE POSTOPKOV VZDREVANJA LABORATORIJSKE AVTOMATIZACIJE -SKRB ZA VARNO IZVAJANJE LABORATORIJSKEGA PROCESA -POROANJE O ODKLONIH IN NEVARNIH DOGODKIH, PREDLAGANJE UKREPOV IN SKRB ZA REALIZACIJO UKREPOV -IZOBRAEVANJE SODELAVCEV Z NIJO IZOBRAZBO -NADOMEŠANJE PREDSTOJNIKA ENOTE -KREPITEV TIMSKEGA DELOVANJA ENOTE -SKRB ZA NENEHNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI V OKVIRU CELOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -OPRAVLJANJE...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Biologists, botanists, zoologists and related professionals Edit filters