Jobmonitor. Search results for Audiologists and speech therapists

5 Jobs found

Used filters:
 • Audiologists and speech therapistsx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA, Trg svobode 42 , 8290 SEVNICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Doloen as, 11 mesecev oz. 31. 8. 2021, skrajšan delovni as, 4, IZVAJANJE VIZ DELA ZA UENCE Z ODLOBAMI, POMO PRI PREMAGOVANJU PRIMANJKLJAJEV, OVIR IN MOTENJ IN DRUGE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, strokovni izpit, obvladovanje slovenskega knjinega jezika, organizacijske sposobnosti, poznavanje dela z raunalnikom, vlogi je potrebno priloiti potrdila o izpolnjevanju pogojev in potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanju, zaetek del 8.10.2020, delovna obveza je dve pedagoški uri tedensko, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE VSEH PREVENTIVNIH LOGOPEDSKIH PREGLEDOV, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LOGOPEDSKIH POSTOPKOV V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNEM TIMU., STROKOVNI IZPIT, ...

 • Company VRTEC JESENICE, Cesta Cirila Tavčarja 21 , 4270 JESENICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO Z OTROKI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI TEAVAMI IN MOTNJAMI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve odsotnega javnega uslubenca za polni delovni as na delo, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOG S PODROJA LOGOPEDSKE PREVENTIVE, DIAGNOSTIKE IN REHABILITACIJE, - IZVAJANJE ENOSTAVNIH LOGOPEDSKIH POSTOPKOV V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, Strokovni izpit. , ...

 • Company VRTEC MURSKA SOBOTA, Talanyijeva ulica 6 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.08.2021, polni delovni as, 40, DETEKCIJA, OBRAVNAVA IN SPREMLJANJE OTROK Z GOVORNO JEZIKOVNIMI MOTNJAMI, DAJANJE NAPOTKOV ZA IZVAJANJE VAJ, SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI IN STARŠI, strokovni izpit v zdravstvu, dokazilo o nekaznovanosti, dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Audiologists and speech therapists Edit filters