Jobmonitor. Search results for Audiologists and speech therapists

7 Jobs found

Used filters:
 • Audiologists and speech therapistsx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož - Centro per la comunicazione, l'udito e la pronuncia in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE DELAVKE Z DALJŠE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI., polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NALOG S PODROJA SURDOPEDAGOŠKE, SPECIALNO PEDAGOŠKE IN DEFEKTOLOŠKE  PREVENTIVE, IZVAJANJE DEFEKTOLOŠKO – SURDOPEDAGOŠKIH POSTOPKOV NA TERENU, PROUEVANJE REZULTATOV DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN RAZVIJANJE IN UVAJANJE NOVIH, IZVAJANJE SPLOŠNIH NALOG S PODROJA SURDOPEDAGOŠKE, DEFEKTOLOŠKE, SPECIALNO IN SOCIALNO PEDAGOŠKE  DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE IN VODENJE STROKOVNEGA DELA, STROKOVNO SODELOVANJE V USTANOVI IN IZVEN NJE, VZGOJNO – PEDAGOŠKO DELO (MENTORSTVO), UPOŠTEVANJE IN IZVAJANJE NAVODIL V ZVEZI Z UPORABO IN VZDREVANJEM ELEKTROAKUSTINIH APARATUR IN KONTROLA INDIVIDUALNIH SLUŠNIH APARATOV, PRIPRAVA NA VZGOJNI IN REHABILITAC...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK, NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 9, DIAGNOSTICIRANJE PACIENTOVE KOMUNIKACIJE, SODELOVANJE PRI SISTEMATSKIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH IN V POSTOPKIH ODKRIVANJA, ZDRAVLJENJA IN REHABILITACIJE RAZVOJNIH MOTENJ NA PODROJU GOVORA OTROK, PREVERJANJE IN UGOTAVLJANJE GOVORNEGA STATUSA, IZDELAVA PROGRAMA TERAPIJ CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTOV, S POUDARKOM NA GOVORNO – JEZIKOVNI KOMUNIKACIJI, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA OBRAVNAVA OSEB Z MOTNJAMI JEZIKA, GOVORA, BRANJA, PISANJA IN POSLUŠANJA, APLICIRANJE TERAPEVTSKIH GOVORNIH VAJ, STROKOVNO SVETOVALNO DELO S STARŠI, SVOJCI, VZGOJITELJI, UITELJI PRI OBRAVNAVI IN RAVNANJU Z GOVORNO MOTENIMI OSEBAMI,RAZISKOVALNO DELO NA PODROJU ZDRAVLJENJA IN REHABILITACIJE,IZVAJANJE PREVENTIVNIH LOGOPEDSKIH P...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA, DELLAVALLEJEVA ULICA 3 , 6000 KOPER - CAPODISTR in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE LOGOPEDA V RAZVOJNI AMBULANTI., Strokovni izpit s podroja zdravstvene dejavnosti., dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE, ČERNELČEVA CESTA 8 , 8250 BREŽICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  AVDIOLOGI IN GOVORNI TERAPEVTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG LOGOPEDA V OKVIRU DISPANZERJA ZA MENTALNO ZDRAVJE, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT  ZA POKLIC "LOGOPED V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI", ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANE GALE SEVNICA, CESTA NA DOBRAVO 28, 8290 SEVNICA in Sevnica
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA DELA IN NALOGE LOGOPEDA V MOBILNI SLUBI ZA PREDŠOLSKE IN ŠOLSKE OTROKE V OBINI SEVNICA IN (PO POTREBI) V OKOLIŠKIH OBINAH, Kandidat ali kandidatka mora poleg ustrezne izobrazbe, izpolnjevati tudi pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu s Pravilnikom o izobrazbi uiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraevalnem programu osnovne šole z nijim izobrazbenim standardom. Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi pa bo izbrani kandidat moral tudi priloiti potrdili o nekaznovanosti., dopoldan...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA, ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORI in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DIAGNOSTICIRA GOVORNE IN JEZIKOVNE MOTNJE PRI OTROCIH IN ODRASLIH, SODELUJE PRI HRANJENJU OTROK IN ODRASLIH, KI IMAJO TEAVE PRI POIRANJU IN VEENJU, IZVAJA TERAPIJE MOTENJ GOVORA, RAZUMEVANJA, JEZIKA, BRANJA IN PISANJA, IZVAJA TERAPIJE GOVORNO JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE PRI MOTNJAH V DUŠEVNEM RAZVOJU, IZVAJA TERAPIJO GOVORNO JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE PO POŠKODBAH CS,SVETUJE STARŠEM IN SVOJCEM  IN SODELUJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI,PRIPRAVLJA PACIENTA NA UPORABO NADOMESTNE KOMUNIKACIJE,SE IZOBRAUJE TER PRIDOBIVA NOVA ZNANJA, KI JIH VKLJUUJE V SVOJE DELO, POVEZUJE SE Z DRUGIMI USTANOVAMI TER NJIHOVIMI STROKOVNIMI DELAVCI, JE LAN STROKOVNEGA TEAMA, PRAKTINO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJE...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE VSEH PREVENTIVNIH LOGOPEDSKIH PREGLEDOV, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LOGOPEDSKIH POSTOPKOV V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNEM TIMU., STROKOVNI IZPIT. VLOGI JE POTREBNO PRILOITI DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Audiologists and speech therapists Edit filters