Jobmonitor. Search results for Audiologists and speech therapists

14 Jobs found

Used filters:
 • Audiologists and speech therapistsx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK, NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK in Bloke
  29.02.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve odsotnega delavca, polni delovni as, 40, OSNOVNA PODROJA LOGOPEDIJE: PREVENTIVA, DETEKCIJA, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA GOVORNO JEZIKOVNIH MOTENJ, UGOTAVLJANJE GOVORNEGA  STATUSA OTROKA, DIAGNOSTICIRANJE GOVORNE MOTNJE IN TESTIRANJE STANJA MOTORINIH SPOSOBNOSTI GOVORNIH ORGANOV Z UPOŠTEVANJEM OTROKOVE OSNOVNE DIAGNOZE IN POSEBNOSTI:IZDELAVA INDIVIDUALNEGA PROGRAMA, DOKUMENTACIJE, DIDAKTINEGA IN DIAGNOSTINEGA MATERIALAIZVAJANJE INDIVIDUALNIH PROGRAMOV IN LOGOPEDSKIH METOD IN TEHNIKIZVAJANJE SKUPINSKIH PROGRAMOVRAZVIJANJE OTROKOVIH GOVORNO-JEZIKOVNIH SPOSOBNOSTI, OSNOVNEGA VERBALNEGA SPORAZUMEVANJA IN KOMUNIKACIJE TER IZVAJANJE VAJ ZA KOREKCIJO ORGANSKO IN PSIHOORGANSKO POGOJENIH GOVORNIH MOTENJSODE...

 • Company OSNOVNA ŠOLA 27. JULIJ KAMNIK, TOMŠIČEVA ULICA 9, 1241 KAMNIK in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, LOGOPED , STROKOVNI IZPIT VIZ POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE VSEH PREVENTIVNIH LOGOPEDSKIH PREGLEDOV, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LOGOPEDSKIH POSTOPKOV V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNEM TIMU., STROKOVNI IZPIT, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 4, 8000 NOVO MESTO in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DIAGNOSTICIRANJE PACIENTOVE KOMUNIKACIJE PRIPRAVA IN NARTOVANJE TERAPIJE CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTOV, S POUDARKOM NA GOVORNO - JEZIKOVNI KOMUNIKACIJI EDUKACIJA IN SVETOVANJE STARŠEM IN SVOJCEM IZVAJANJE TERAPIJE V KOMBINIRANI POVEZAVI Z DELOVNO TERAPIJO ITD., Opravljeno pripravništvo in strokovni izpit pri Ministrstvu za zdravje, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG LOGOPEDA V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu s podroja zdravstvene dejavnosti, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, potrdilo o nekaznovanju, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KLININI LOGOPED, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SPECIALISTA  KLININE LOGOPEDIJE V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in opravljeni specializaciji iz klinine logopedije, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, potrdilo o nekaznovanju, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA, Majnikova ulica 1 , 1310 RIBNICA in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni as, 40, SPREJEM DOKUMENTACIJE IN PACIENTOV, NAROANJE IN PRENAROANJE PACIENTOV, DIAGNOSTICIRANJE PACIENTOVE KOMUNIKACIJE, PRIPRAVA IN NARTOVANJE TERAPIJE, CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTOV, S POVDARKOM NA GOVORNO - JEZIKOVNI KOMUNIKACIJI, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA OBRAVNAVA OSEB Z MOTNJAMI JEZIKA, GOVORA, BRANJA, PISANJA IN POSLUŠANJA, IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV GOVORA IN JEZIKA V OKVIRU SISTEMATSKIH PREGLEDOV, EDUKACIJA IN SVETOVANJE STARŠEM IN SVOJCEM, IZVAJANJE TERAPIJE V KOMBINIRANI POVEZAVI Z DRUGIMI TERAPIJAMI, SODELOVANJE S STROKOVNIM TIMOM,SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNJAKI V ZD IN IZVEN, TIMSKA OBRAVNAVA PACIENTOV, DEZINFECIRANJE DELOVNI...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Tržič, Blejska cesta 10 , 4290 TRŽIČ in Radovljica
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO LOGOPEDA V DISPANZERJU ZA MENTALNO ZDRAVJE., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA POKLIC LOGOPEDA V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI.DELO POTEKA V ZD TRI IN ZD RADOVLJICA. , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG, GUBČEVA CESTA 4, 8230 MOKRONOG in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2020, skrajšan delovni as, 12, UNA POMO, Oseba ne sme biti pravnomono obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot 6 mesecev, ter ne sme biti pravnomono obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Priloiti mora potrdilo o nekaznovanosti., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE, Pionirska cesta 35 , 8350 DOLENJSKE TOPLICE in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  AVDIOLOGI IN GOVORNI TERAPEVTI, poskusno delo , Doloen as , skrajšan delovni as, 20, DODATNA STROKOVNA POMO UENCEM - LOGOPED, Kandidat k vlogi predloi potrdilo o pridobljeni izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in potrdilo o nekaznovanosti. Na vlogo naj napiše številko razpisa., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve odsotnega javnega uslubenca za polni delovni as na delo, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOG S PODROJA LOGOPEDSKE PREVENTIVE, DIAGNOSTIKE IN REHABILITACIJE, IZVAJANJE ENOSTAVNIH LOGOPEDSKIH POSTOPKOV V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., Strokovni izpit. Trajanje zaposlitve do vrnitve odsotnega javnega uslubenca za polni delovni as na delo., ...

 • Company KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2 , 4000 KRANJ in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DEFEKTOLOŠKA DIAGNOSTIKA S PODROJA KOMUNIKACIJE IN GOVORA, SPREMLJANJE, VODENJE IN OBRAVNAVA PREDŠOLSKIH OTROK Z GOVORNO JEZIKOVNIMI MOTNJAMI. PRIPRAVA GRADIVA ZA VZGOJITELJE IN STARŠE (NAPOTKE ZA DELO). SODELOVANJE S STARŠI, STROKOVNIMI DELAVCI IN VODSTVOM ZAVODA., univerzitetni študijski program defektologije, smer defektologija za osebe z motnjami sluha in govora, ali specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer specialna in rehabilitacijska pedagogika za osebe z motnjami sluha in govora, ali magistrski študijski program druge stopnje logopedija in surdopedagogika.  Opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na podroju vzgoje in izobraevanja. , ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE LOGOPEDSKIH DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKOV-IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKOV POD VODSTVOM MENTORJA-VODENJE SVETOVANJA IN IZVAJANJE NALOG PREDVIDENIH V PROGRAMU SPECIALIZACIJE-SODELOVANJE V STROKOVNEM TIMU -IZVAJANJE DRUGIH DELOVNIH ZADOLITEV PO NAVODILIH MENTORJA V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Stopnja znanja slovenskega jezika: raven C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, vrsta delovnih izkušenj: s podroja dela, zahtevana dodatna znanja: osnove logopedske diagnostike in terapije pri motnjah glasu, govora in poiranja-osnove instrumentalne ocene kakovosti glasu in govora., ...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  AVDIOLOGI IN GOVORNI TERAPEVTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA, DIAGNOSTINEGA IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI,PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE PLANOV, POROIL TER VODENJE IN OCENJEVANJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, DRUGIMI ORGANIZACIJAMI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV TER Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI, UVAJANJE NOVIH OBLIK DELA TER DRUGO RAZVOJNO RAZISKOVALNO DELO, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIM DELOVNIM NARTOM, Od kandidatov priakujemo magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) oz. visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) pedagoške smeri logopedija in surdopedagogika, tekoe znanje slovens...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Audiologists and speech therapists Edit filters