Jobmonitor. Search results for Applications programmers

13 Jobs found

Used filters:
 • Applications programmersx
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company IWARE INFORMATIKA D.O.O., IZLAKE 40, 1411 IZLAKE in Bloke
  29.02.2020

  PROGRAMER, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PROGRAMIRANJE .NET, C#, HTML 5, CSS, JAVASCRIPT TER JQUERY, Od kandidatov priakujemo  vsaj V. stopnjo izobrazbe tehnine ali druge ustrezne smeri,  izkušnje s programskimi jeziki : .NET, C#, HTML 5, CSS, JavaScript ter jQuery,  dobro poznavanje podatkovnih baz TSQL (MS SQL),  poznavanje poslovnih procesov  MES, ERP, WMS,  zaeljeno poznavanje informacijskega sistema Datalab, SAOP,  komunikativnost in sposobnost timskega dela, samoiniciativnost, podjetnost, odlonost,  nenehno iskanje tehninih in procesnih izboljšav. Poskusna doba 1 mesec, kasneje mona zaposlitev za nedoloen as., dopoldan...

 • Company ESPADA, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 13 D, 1236 TRZIN in Bloke
  29.02.2020

  PROGRAMERJI RAUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROGRAMIRANJE ZA POTREBE ODDELKOV DRUBE TER V SKLADU Z NAROILI STRANK, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PONUDB ZA STRANKE, RAZISKAVA KONKURENNOSTI TRGA, VODENJE POSLOVNE KORESPONDENCE, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, SODELAVCI, NARONIKI, ZASTOPANJE INTERESOV DRUBE, PRIPRAVA RAZLINIH POROIL SKLADNO Z NAVODILI VODSTVA, POROANJE O REZULTATIH IN NAPAKAH PRI DELU, REŠEVANJE TEAV NA ODGOVOREN IN RACIONALEN NAIN, STALNO IZOBRAEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA Z NAMENOM OHRANITVE IN ŠIRITVE KOMPETENC NA DELOVNEM MESTU,UVAJANJE NOVIH SODELAVCEV, SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA MESTA., Zahtevamo vsaj višješolsko izobrazbo (6./1) smeri raunalništvo, informatika ali podobno, vsaj 2 l...

 • Company AM PLUS, trgovina na drobno, d.o.o., VALBURGA 82, 1216 SMLEDNIK in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PROGRAMER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROGRAMIRANJE SPLETNIH STRANI/TRGOVIN V PROGRAMSKEM JEZIKU HTML, CSS, PHP, MYSQL, JAVASCRIPT,...IN DRUGI., , ...

 • Company DELTA TEAM PODJETJE ZA TRGOVINO, KOOPERACIJO IN PROIZVODNJO D.O.O. KRŠKO, CESTA KRŠKIH ŽRTEV 135 A, in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PROGRAMERJI RAUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI:- IZDELAVO SISTEMSKIH PROGRAMSKIH REŠITEV IN PROGRAMOV (PROGRAMSKE OPREME) - ODGOVORNOST ZA DOKUMENTACIJO IN PRAVILNO DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME- SPREMLJANJE DOGAJANJA NA STROKOVNEM PODROJU IN DODATNO IZOBRAEVANJE- TESTIRANJE PROGRAMSKE OPREME/STROJEV – TESTNI ZAGON- APLICIRANJE SISTEMSKIH PROGRAMOV TER NJIHOVA UPORABA IN PRILAGAJANJE KONKRETNIM REŠITVAM - PRIPRAVA NAVODIL ZA APLIKATIVNE PROGRAMERJE- ANALIZA DELOVANJA PROGRAMSKIH REŠITEV IN PODAJANJE IDEJ ZA IZBOLJŠAVE ?POGOJI- V., VI/1., VI/2., VII. STOPNJO IZOBRAZBE- POZNAVANJE IN IZKUŠNJE S PROCEDURALNIMI PROGRAMSKIMI JEZIKI (PYTHON, HTML, JAVASCRIPT) - POZNAVANJE OBJEKTNIH PROGRAMSKIH JEZIKOV - POZNAVANJE RELACIJSKIH...

 • Company LIBELA ELSI TEHTANJE IN AVTOMATIZACIJA, D.O.O., OPEKARNIŠKA CESTA 2, 3000 CELJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PROGRAMER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROGRAMSKO DELO Z UPORABO PROGRAMSKEGA JEZIKA C++, RAUNALNIŠKIH ALGORITMOV IN PODATKOVNIH BAZ, ZAELENO ZNANJE PROGRAMIRANJA VGRAJENIH/EMBEDDED SISTEMOV, POZNAVANJE RAUNALNIŠKIH OMREIJ, ANDROID OKOLJA, KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ IN PROTOKOLOV (SERIJSKA, TCP/IP), dopoldan...

 • Company JAMADA SKUPINA, družba za računalništvo in druge poslovne storitve d.o.o., Cesta k Tamu 12 , 2000 MA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PROGRAMER, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠEMO SAMOINCIATIVNE, MOTIVIRANE OSEBE, S POZNAVANJEM ALI ELJO DO SPOZNAVANJA IN PODPIRANJA POSLOVNIH PROCESOV V  PODJETJU ZA NUDENJE VSEBINSKE PODPORE IN PROGRAMIRANJEM DODELAV ZA POSLOVNO-INFORMACIJSKI SISTEM PANTHEON.  KAJ PRIAKUJEMO? DOBRO POZNAVANJE RELACIJSKIH BAZ, DOBRO POZNAVANJE MICROSOFT SQL STRENIKA (DML, DDL, T-SQL, STORED PROCEDURES, TRIGGERS, ...), DOBRO POZNAVANJE ADMINISTRACIJE MICROSOFT SQL STRENIKA (NAMESTITEV, KONFIGURACIJA, DODELJEVANJE PRAVIC, IZDELAVA VARNOSTNIH KOPIJ), IZKUŠNJE Z OPTIMIZACIJO SQL PODATKOVNIH BAZ (INDEKSIRANJE, NORMALIZACIJA), IZKUŠNJE Z NARTOVANJEM PODATKOVNIH MODELOV, IZKUŠNJE Z OBJEKTNO USMERJENIMI JEZIKI (C#, JAVA, PREDNOST JE DELPHI), IZKUŠNJE Z IZDELAVO NAMIZNIH (DES...

 • Company GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne d.d., Čiginj 63 , 5220 TOLMIN in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PROGRAMER, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SNOVANJE IN IZDELOVANJE PROGRAMSKE OPREME PRIPRAVLJANJE IN IZDELOVANJE TEHNINE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL IZVAJANJE TEHNINE PODPORE V PROIZVODNJI, ORGANIZACIJA IN VODENJE PREIZKUSOV SODELOVANJE PRI ODPRAVLJANJU ELEKTRO-KONSTRUKCIJSKIH NAPAK SODELOVANJE PRI ZAGONIH ZAHTEVNEJŠE OPREME PRI KUPCIH TER SPREMLJANJE DELOVANJA SODELOVANJE PRI KOMERCIALNIH RAZGOVORIH Z DOBAVITELJI IN KUPCI, OBVLADOVANJE PROCESOV IN TEHNIK ELEKTRO KONSTRUKCIJE, OBVLADOVANJE ZAHTEVNEJŠIH RAUNALNIŠKIH ORODIJ., dopoldan...

 • Company BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o., Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD in Bloke
  24.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  PROGRAMER, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZVOJ IN VZDREVANJE SPLETNIH STORITEV, UVAJANJE IZBOLJŠAV V POSLOVANJE S POMOJO IT, SODELOVANJE PRI SNOVANJU IN IZDELAVI NOVIH INFORMACIJSKIH REŠITEV, SPREMLJANJE DELOVANJA APLIKACIJ, SKRB ZA OPERATIVNOST INFORMACIJSKEGA SISTEMA PODJETJA, SKRB ZA (SODOBNO) INTERNETNO PRISOTNOST PODJETJA., Priakujemo: izobrazba: VI. ali VII. stopnja izobrazbe tehnine, raunalniške ali poslovno-informacijske smeri, 2 leti delovnih izkušenj na podroju informatike, aktivno znanje angleškega jezika, raunalniško znanje: dobro poznavanje spletnega programiranja (PHP, HTML5, Javascript (jQuery), CSS, ..), dobro poznavanje vsaj enega ogrodja (Symfony, Zend), dobro poznavanje dela z podatkovnimi bazami (MySQL, MSSQL, Influx ..), znanje kakšnega drugega p...

 • Company MEDICOP - specialna oprema d.o.o., Nemčavci 81 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  PROGRAMER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME NA (ARM) EMBEDDED SISTEMIH, TESTIRANJE IN OPTIMIZACIJA APLIKACIJ,SODELOVANJE Z ZUNANJIMI PARTNERJI IN STRANKAMI, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE., , dopoldan...

 • Company MASTNAK OGRAJNI SISTEMI, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., HRASTOVEC V SLOV. GORICAH 25 , 2 in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  PROGRAMER, poskusno delo 9 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA PODLOG ZA IZDELOVANJE DELOVNIH NALOGOV V EXCELU NA OSNOVI PROGRAMSKEGA JEZIKA VISUAL BASIC, delo se izvaja na lokaciji v Hrastovcu v Sl. goricah, enoizmensko delo; znanje AUTOCADA zaeleno, dopoldan...

 • Company FlawlessCode, informacijski inženering, d.o.o., Partizanska cesta 13 A, 2000 MARIBOR in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  PROGRAMER, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROGRAMIRANJE V PROGRAMSKEM JEZIKU C++. DELO POTEKA NA ZANIMIVEM MEDNARODNEM BANNEM PROJEKTU. ZAELJENE IZKUŠNJE Z PROGRAMSKIM JEZIKOM C++ ALI JAVA., DELO POTEKA NA ZANIMIVEM MEDNARODNEM BANNEM PROJEKTU. ZAELJENE IZKUŠNJE Z PROGRAMSKIM JEZIKOM C++ ALI JAVA., dopoldan...

 • Company Zabec.net - Spletne komunikacije d.o.o., Merčnikova ulica 6 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  RAZVIJALEC RAUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREOBLIKOVANJE GRAFINIH DIZAJNOV V PRIVLANO IN ZMOGLJIVO SPLETNO OBLIKO, PODPORA OBSTOJEIM SPLETNIM PROJKTOM, SODELOVANJE S PREOSTALO EKIPO ZNOTRAJ PODJETJA,  DRUGA DELA POVEZANA S FRONT-END PROGRAMIRANJEM, VE JE OBJAVLJENO NA ZAPOSLITVE/16/FRONT-END-RAZVIJALECKA, , dopoldan...

 • Company UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D., Kovaška cesta 10 , 3214 ZREČE in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PROGRAMER, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PROGRAMIRANJE NAMENSKIH STROJEV (PLC/NC/HMI) IN/ALI ROBOTOV, IZDELAVA TEHNINE DOKUMENTACIJE IN PODPORA UPORABNIKOM TER VZDREVALCEM, TESTIRANJE IN ZAGON STROJEV V PODJETJU IN PRI KUPCU, izkušnje na podroju programiranja namenskih strojev, dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Applications programmers Edit filters