Jobmonitor. Search results for Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers

13 Jobs found

Used filters:
 • Agricultural and industrial machinery mechanics and repairersx
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company STARKOM, PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., Cesta k Tamu 18 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  MEHATRONIK OPERATER, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA IN STROJEV. NASTAVLJANJE STROJEV, PRIPRAVA IN MONTAA NAPRAV. UPRAVLJANJE RAZLINIH NAPRAV, POPRAVLJANJE NASTAVITVENIH PODATKOV NA STROJIH, NASTAVITVE PROCESNIH PARAMETROV NA STISKALNICAH. IZVAJANJE RONIH VARILNIH DEL. PRIPRAVA PROGRAMOV. PREIZKUS PROTOTIPNIH ORODIJ. ODPRAVLJANJE MOTENJ MED POTEKOM DELOVNEGA PROCESA TER KOMPLEKSNEJŠIH MOTENJ. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI – ANALIZA NAPAK IZDELKA ALI POSTOPKA. SODELOVANJE PRI VZDREVALNIH IN SERVISNIH DELIH. UPRAVLJANJE IN NADZOR POTEKOV IZDELAVE. SODELOVANJE PRI OPTIMIZACIJI DELOVNEGA PROCESA - PREDLOGI IZBOLJŠAV. , eleno poznavanje Siemensovih programov. elja po pridobivanju znanja iz programiranja robotov. Poznavanje programov za diagnostiko i...

 • Company GAJ LES TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., Mlaka 10 , 4290 TRŽIČ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SKRB ZA NENEHNO DELOVANJE MOTORJEV V PROIZVODNJI ELEKTRINE ENERGIJE, SPREMLJANJE PROIZVODNEGA PROCESA PELETIRNE LINIJE IN SUŠILNE NAPRAVE, VZDREVANJE MOTORJEV V PROIZVODNJI ELEKTRINE ENERGIJE, VZDREVANJE PELETIRNE LINIJE IN SUŠILNE NAPRAVE, IZVAJANJE REDNIH IN IZREDNIH POPRAVIL TER ODPRAVA NAPAK, SKRB ZA PRAVILNO IZPOLNJENO EVIDENCO, SKRB ZA RED IN ISTOO., Zaelene izkušnje vsaj 1 leto v vzdrevanju, mehanini delavnici ali v proizvodnem procesu. Delo je dvoizmensko. Monost napredovanja. Delo je stimulativno., dvoizmensko...

 • Company LEPLAST, PODJETJE ZA IZDELAVO IZDELKOV IZ KOVINE IN PLASTIKE D.O.O., PRELOŠKA CESTA 1 , 3320 VELENJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE, KONTROLIRANJE IN POPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH IN MEHANINIH NAPRAV, APARATOV IN ORODIJ, VZDREVANJE TRANSPORTNIH NAPRAV, PRIPRAVLJANJE ZA NOVE INSTALACIJE, MONTAE NOVIH STROJEV, NAPRAV, NAROANJE REZERVNIH DELOV TER VODENJE EVIDENC, IZVAJANJE LETNEGA REMONTA, NADZOR NAD GASILNIMI APARATI,…, Zanesljivost, natannost, vztrajnost, samoiniciativnost, odgovornost, razmišljanje izven okvirjev..., deljen delovni as...

 • Company DEMO, proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o., Majšperk 7 E, 2323 PTUJSKA GORA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE MANJŠIH SKUPIN IN ORGANIZIRANJE POTEKA DELA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE RAZLINIH KLJUAVNIARSKIH IN MONTANIH DEL, DELO JE V TUJINI, , dopoldan...

 • Company DS GRADBENIŠTVO, druga zaključna gradbena dela, Duško Stojnić s.p., Na Klisu 5 , 1360 VRHNIKA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ODPRAVLJANJE MEHANSKIH IN TEHNINIH NAPAK, KONTROLA TER PREIZKUS DELOVANJA NAPRAV IN STROJEV NA OBMOJU DELOVANJA DRUBE. POPRAVILA ODRGNIN, POŠKODB, DIAGNOSTIKA TER ODKRIVANJE NAPAK IN VZDREVANJE STROJEV TER NAPRAV. PREGLED TEHNINE DOKUMETNACIJE, PRIPRAVA IN IZBOR MATERIALA. RONO IN STROJNO OBLIKOVANJE KOVIN. SKRB ZA ISTOO DELOVNIH PROSTOROV, ORODJA IN NAPRAV. DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company MERCATOR-EMBA PROIZVODNJA HRANE, D.D., Tržaška cesta 2 C, 1370 LOGATEC in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOG PREVENTIVNEGA IN KURATIVNEGA VZDREVANJA, IZVAJANJE NADZORA NAD DELOVANJEM STROJNE IN ELEKTRO OPREME TER INSTALACIJ IN VAROVALNE OPREME V OBRATU, PRIPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV ZA DELO PO PREDVIDENEM PLANU, AKTIVNO SODELOVANJE IN POMO PRI MONTAI NOVIH STROJEV IN NAPRAV TER STROJNE IN ELEKTRO OPREME KAKOR TUDI PRI UVAJANJU NOVEGA EMBALANEGA MATERIALA NA PAKIRNIH LINIJAH, IZVAJANJE ALI SODELOVANJE PRI REMONTNO VZDREVALNIH DELIH NA STROJIH IN ENERGETSKIH NAPRAVAH TER OBJEKTU, OBASNO (V ASU POPOLDANSKEGA IN NONEGA IZMENSKEGA DELA TER V ASU DEURSTEV) VODENJE PROCESA PRIPRAVE PARE IN SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE POSTROJENJA ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV V OBRATU....

 • Company MA-TISK družba za grafične dejavnosti, trgovino in storitve d.o.o., Špelina ulica 2 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, redno vzdrevanje strojev, sodelovanje pri zagonu strojev in naprav, izvajanje servisnih del, inštalacij, ostala dela po navodilih nadrejenega, zaeljene del. izkušnje, ...

 • Company Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o., Glavna cesta 34 , 8233 MIRNA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40,  ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA STROJEV, STROJNE OPREME IN NAPRAV, NJIHOVO VZDREVANJE TER OSKRBE PREBIVALSTVA S PITNO VODO V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO DELAVCA, DELOVNIM NALOGOM, NAVODILI DELODAJALCA, ZAKONSKIMI PREDPISI IN DOBRIMI PRAKSAMI. DELO SE OPRAVLJA NA SEDEU PODJETJA IN TERENU V DOPOLDANSKI IZMENI., organizacijske sposobnosti, strokovnost in sposobnost timskega dela, ...

 • Company ETA živilska industrija, d.o.o., Kajuhova pot 4 , 1241 KAMNIK in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, NASTAVLJANJE STROJEV-DEURSTVO V PROIZVODNEM PROCESU, OPRAVLJANJE REMONTOV ..., strojna ali elektro smer, veizmensko...

 • Company FRAGMAT TIM Tovarna izolacijskega materiala d.o.o., Spodnja Rečica 77 , 3270 LAŠKO in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  STROJNI KLJUAVNIAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA, VPENJANJE, PREIZKUŠANJE IN DEMONTIRANJE ORODIJ NA STROJIH ZA PROIZVODNJO STIROPOR EMBALAE IN EPP IZDELKOV, REGULACIJA DELOVANJA STROJEV IN NAPRAV, OPRAVLJANJE STROJNO KLJUAVNIARSKIH DEL, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH DEL V PROIZVODNEM PROCESU, veselje do dela v proizvodnji, zaelen je izpit za voznika viliarja, ni pa pogoj , dvoizmensko...

 • Company MAHLE Electric Drives Komen d.o.o., Tlačno litje in obdelava delov iz aluminija, Komen 139 , 6223 KO in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, POPRAVILA IN VZDREVANJE ELEKTRINIH STROJEV, NAPRAV, TER INSTALACIJ; SKRB ZA TEHNINO BREZHIBNOST IN VARNO DELOVANJE V SKLADU S PREDPISI;  PREVENTIVNI IN TEKOI PREGLEDI NAPRAV; SODELOVANJE PRI REMONTIH, , ...

 • Company Herz, Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3 , 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VZDREVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, TEKOE IN PREVENTIVNO VZDREVANJE STROJEV, NAPRAV, OBJEKTOV IZDELAVA RAZNIH PRIPRAV, REZERVNIH DELOV SODELOVANJE PRI IZDELAVI PLANA VZDREVANJA VPISOVANJE PODATKOV OPRAVLJENEGA DELA V SKLADU S POSLOVNIKOM O KAKOVOSTI PO NAVODILU NADREJENEGA OPRAVLJA OSTALA DELA V OKVIRU SVOJEGA STROKOVNEGA POKLICA.        , Osnovno znanje s podroja hidravlike, pnevmatike, varjenja osnovno znanje s podroja plinskih naprav osnovno znanje s podroja avtomatizacije strojev aktivno znanje angleškega jezika zaelene delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu odgovornost, zanesljivost, natannost, samoiniciativnost. Sklenitev delovnega razmerja za doloen as, s kasnejšo monostjo sklenitve za nedoloen as., ...

 • Company INPLET PLETIVA D.O.O., DOLNJE BREZOVO 34, 8283 BLANCA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEHATRONIK OPERATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN NASTAVITEV PLETILNIH STROJEV, PRIPRAVA IN NASTAVITEV TEHNOLOŠKIH PARAMETROV NA PLETILNIH STROJIH, KOMPLETIRANJE IN VGRAJEVANJE VZORNIH ELEMENTOV V STROJE, MENJAVA OSNOV., , veizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers Edit filters