Jobmonitor. Search results for Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers

30 Jobs found

Used filters:
 • Agricultural and industrial machinery mechanics and repairersx
Displaying 1-30 of 30 results.
 • Company DINOS d.o.o.; DINOS d.o.o., PE REGIJA LJUBLJANA CENTER ZA PREDELAVO NAKLO, Cesta na Okroglo 9 , 4202 in Bloke
  29.02.2020

  VZDREVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, -OPRAVLJANJE VSEH PREVENTIVNIH IN OPERATIVNIH DEL NA VZDREVANJU STROJEV, NAPRAV, INSTALACIJ IN OBJEKTOV DRUBE, POSLOVNIH PROSTORIH IN PREVOZNIH SREDSTVIH, -OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL PRI IZDELAVI NOVIH STROJEV IN NAPRAV, -NABAVA REZERVNIH DELOV, REPRODUKCIJSKEGA IN POTROŠNEGA MATERIALA ZA POTREBE VZDREVANJA,-SPAJANJE KOVIN,  -REGISTRACIJA VOZIL, PO POTREBI UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV ZA PREDELAVO SEKUNDARNIH SUROVIN, --PREGLED, IŠENJE, VZDREVANJE IN POPRAVILA OBJEKTOV, OKOLICE, ZABOJNIKOV, OLJNIH LOVILCEV,  -SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA MESTA,  -NABAVA REPROMATERIALA IN EVIDENCA O NJEGOVI PORABI, -EVIDENCA SERVISIRANJA ZUNANJIH IZVAJALCEV, -EVIDENCA OPRAVLJENEGA D...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  MONTER INDUSTRIJSKIH TRANSPORTNIH NAPRAV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTAA DVIGAL, POMINIH STOPNIC IN TRAKOV, MONTAA STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ, TERENSKO DELO NA OBMOJU ŠTAJERSKE REGIJE, OPRAVLJANJE DELA NA SPOŠTLJIV IN PROFESIONALNI NAIN, IZVAJANJE DELOVNIH NALOG V SKLADU Z INTERNIMI PRAVILI PODJETJA., , ...

 • Company AGROMILK, kmetijska mehanizacija, d.o.o., MARKOVO 6, 1241 KAMNIK in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZDREVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SERVIS IN MONTAA MOLZNE OPREME, , dopoldan...

 • Company Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohištvenega okovja, d.o.o., Dekani 5 , 6271 DEKANI in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROJNI VZDREVALEC, PROIZVODNJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PREVENTIVNEGA IN TEKOEGA VZDREVANJA STROJEV IN NAPRAV S CILJEM ZAGOTAVLJANJA NEMOTENEGA DELOVANJA. SODELOVANJE Z VODJI ODDELKOV, NABAVO IN ZUNANJIMI SERVISERJI. VNAŠANJE PODATKOV SERVISA V INFORMACIJSKI SISTEM., Delavnost, ut odgovornosti za varno, kakovostno in vestno opravljanje dela, spoštovanje hišnih pravil, razpololjivost za obasno delo izven rednega delovnega asa, nekonfliktnost v medsebojnih odnosih, sposobnost timskega dela., ...

 • Company PRIMA BB, prehrambena industrija, trgovina in storitve d.o.o., Ob Dravi 6 , 2000 MARIBOR in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROJNI VZDREVALEC, PROIZVODNJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, Delo v proizvodnji - prehrambena industrija, vzdrevanje strojev, pomo pri prevozih..., Rone spretnosti, tehnina naravnanost, delovno mesto na Pobreju., dopoldan...

 • Company UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D., Kovaška cesta 10 , 3214 ZREČE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  MONTER INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POPRAVIL ORODIJ TER NASTAVLJANJE STROJEV, ZAGOR TER NASTAVLJANJE TEHNINIH PARAMETROV, OPRAVLJANJE MONTANIH DEL PO PROJEKTIH, NARTIH, SKICAH TER NA KONSTRUKCIJAH, SKLOPIH, NAPRAVAH, AGREGATIH IN INŠTALACIJAH, , veizmensko...

 • Company LIBER D.O.O. TLAČNO LIVARSTVO IN OBDELAVA ULITKOV, KOPALIŠKA ULICA 15 A, 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZDREVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VZDREVANJE ORODIJ, STROJEV IN NAPRAV V LIVARNI, TER VSA OSTALA DELA PO NAVODILIH DELODAJALCA, zaeljeno poznavanje livarskih orodij in strojev samostojno, natanno in vestno delo, izpit za viliarja in izpit za mostno dvigalo, dvoizmensko...

 • Company GEP ŠTALEKAR, GRAFIČNO EMBALAŽNO PODJETJE D.O.O., MISLINJSKA DOBRAVA 28 B, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VZDREVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRED PRIETKOM DELA PREGLEDA PLAN REDNEGA VZDREVANJA, -IZVAJA VZDREVANJE (TUDI PREVENTIVNO) ALI POPRAVILO ORODIJ, STROJEV, DVIGAL, VILIARJEV IN OSTALIH PREDMETOV DELA, -OPRAVLJA PREVENTIVNE PREGLEDE, -PREDNOSTNO ODPRAVLJA NAPAKE, KI POVZROAJO ZASTOJE V PROIZVODNJI IN REDNEM DELU, -SODELUJE PRI PREDELAVI STROJEV IN NAPRAV, -VODI PREDPISANO TEHNINO IN TEHNOLOŠKO DOKUMENTACIJO ZA PODROJE VZDREVANJA, -VODI EVIDENCE ZA ORODJA, STROJE IN OSTALE PREDMETE DELA, -VODI EVIDENCO OPRAVLJENIH IN PLANIRANIH VZDREVALNIH DEL, -KONTROLIRA DELOVANJE STROJEV IN NAPRAV, O PROBLEMATIKI IN NAPAKAH OBVEŠA NADREJENEGA, -PRIPRAVLJA IN DAJE PREDLOGE ZA IZBOLJŠANJE POSTOPKOV PROCESA DELA TER PREDLAGA U...

 • Company MZK ELEKTRO MONTAŽA, TRGOVINA, STORITVE D.O.O., Cesta 8. avgusta 17 D, 2250 PTUJ in Bloke
  24.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  MONTER INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, MONTERSKA DELA NA TERENU IN V TUJINI., , dopoldan...

 • Company BETI Tekstilna industrija d.d., Tovarniška cesta 2 , 8330 METLIKA in Bloke
  24.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KONTROLA DELOVANJA STROJNE OPREME, IŠENJE, PREVENTIVNO VZDREVANJE, KURATIVNO VZDREVANJE STROJNE OPREME, IŠENJE IN POPRAVILA V DELAVNICI, NADZOR DELOVANJA KOTLA IN OSTALE OPREME V KOTLOVNICI, SPREMLJANJE SPREMLJAJOIH NAPRAV V KOTLOVNICI, NADZOR DELOVANJA KOMPRESORSKE POSTAJE, NADZOR DELOVANJA RPALIŠA, ISTILNE NAPRAVE, TOPLOTNE POSTAJE, , veizmensko...

 • Company EHO ELEKTRIKA, HLADILNIŠTVO, OGREVANJE D.O.O., Ložnica pri Žalcu 59 , 3310 ŽALEC in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  STROJNI KLJUAVNIAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZDELUJE KLJUAVNIARSKE IZDELKE PO NARTIH, IZDELUJE KOVINSKA OHIŠJA ELEKTRO OMAR PO NARTIH, IZDELUJE KOVINSKA OGRODJA AGREGATOV IN OSTALIH KOVINSKIH IZDELKOV PO NARTIH, IZVAJA ANTIKOROZIJSKO BARVANJE IZDELKOV KLJUAVNIARSKE DELAVNICE, POMAGA PRI IZDELAVI RAZLINE OPREME IN IZDELKOV V DELAVNICI, POMAGA PRI RAZKLADU IN NAKLADU MATERIALA IN OPREME, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA. OD VAS PRIAKUJEMO: STROKOVNA USPOSOBLJENOST STROJNE SMERI (STROJNI KLJUAVNIAR ALI DRUGA KOVINARSKA SMER STROJNI TEHNIK), DELOVNE IZKUŠNJE NA PODROJU IZDELAVE KLJUAVNIARSKIH IZDELKOV, DOBRO POZNAVANJE STROJNE STROKE, , Vaše pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo na elektronski naslov: ali po klasini pošti n...

 • Company BB - TEH PROIZVODNJA IN STORITVE d.o.o., Biserjane 6 A, 9244 SV. JURIJ OB ŠČAVNICI in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31.12.2020 , polni delovni as, 40, VARJENJE MAG, ELEKTRO, OSTALA KLJUAVNIARSKA DELA, , ...

 • Company FRAGMAT TIM Tovarna izolacijskega materiala d.o.o., Spodnja Rečica 77 , 3270 LAŠKO in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE VSEH DEL POVEZANIH Z MENJAVO ORODIJ NA STROJIH ZA PROIZVODNJO EMBALAE IN EPP IZDELKOV, IZVAJANJE REDNIH INTERVENTNIH POSEGOV V PRIMERU OKVARE STROJEV IN NAPRAV, OPRAVLJANJE STROJNO KLJUAVNIARSKIH DEL, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH DEL V PROIZVODNEM PROCESU, izobrazba IV. ali V. stopnje strojne oz. ustrezne tehnine smeri, zaelen izpit za voznika viliarja, ni pa pogoj, dvoizmensko...

 • Company AMDISTIL gradbeništvo d.o.o., Dunajska cesta 103 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  MONTER ENERGETSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA GRADBIŠIH. OPRAVLJAJO TEHNINA DELA, POVEZANA Z ELEKTROTEHNINIM RAZISKOVANJEM IN OBLIKOVANJEM, IZDELOVANJEM, MONTAO, KONSTRUKCIJO, DELOVANJEM, VZDREVANJEM IN POPRAVILI ELEKTRINIH NAPRAV, PRIPOMOKOV IN RAZDELILNIH SISTEMOV ZA DELO NA GRADBIŠIH., , dopoldan...

 • Company AMONIKADEN, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o., Linhartova ulica 8 , 2000 MARIBOR in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SPLOŠNA VZDREVALNA DELA, MANJŠA POPRAVILA., , dopoldan...

 • Company Koord, organizacija dela, d.o.o., Smlednik 1 C, 1216 SMLEDNIK in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROJNI VZDREVALEC, PROIZVODNJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE OPREME V FARMACEVTSKI PROIZVODNJI, , veizmensko...

 • Company LAGERHOF, trgovina in storitve d.o.o., Močle 2 , 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, RAZPISUJEMO DELOVNO MESTO MEHANIKA KMETIJSKIH STROJEV.DELO OBSEGA:- SESTAVLJANJE KMETIJSKIH STROJEV,- SPLOŠNA POPRAVILA STROJEV,- ZAGONI STROJEV,- DELO Z VILIARJEM IN- SKLADIŠNO DELO., , dopoldan...

 • Company VILKOGRAD, NIZKE GRADNJE, D.O.O., ZLATEČE PRI ŠENTJURJU 8 A, 3230 ŠENTJUR in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  VZDREVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POPRAVILO IN VZDREVANJE STROJEV IN NAPRAV, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC., , ...

 • Company BR proizvodne storitve d.o.o., Šentiljska cesta 49 , 2000 MARIBOR in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  STROJNI KLJUAVNIAR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V ODDELKU STROJNE OBDELAVE. OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH KLJUAVNIARSKIH DEL-RAZREZ MATERIALA. DELO SE IZVAJA NA STROJIH ZA RAZREZ PLOEVINE, "ŠTANCAH", UPOGIBNIH STOJIH, CNC STROJIH, LASARJU, PREBIJALNIKU. POZNAVANJE STROJNE DOKUMENTACIJE., eljena izobrazba je strojni tehnik ali kljuavniar s poznavanjem strojne dokumentacije. Vabimo kandidate s pridobljeno ustrezno izobrazbo (tudi e nimajo ustreznih delovnih izkušenj). , dopoldan...

 • Company SALONIT ANHOVO GRADBENI MATERIALI, D.D., Anhovo 1 , 5210 DESKLE in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  STROJNI MEHANIK, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. z, polni delovni as, 40, SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE SKLOPOV IN NAPRAV TER TEHNOLOŠKIH LINIJ IN KONSTRUKCIJ, PREOBLIKOVANJE IN OBDELOVANJE KOVIN IN DRUGIH MATERIALOV, IZVAJANJE STROJNIH INŠTALACIJ, IZVAJANJE STROJNIH VZDREVALNIH DEL, IZVAJANJE VARILSKIH DEL, VZDREVANJE OPREME, PRIPRAVA POVRŠIN IN ANTIKOROZIJSKA ZAŠITA,  monostjo zaposlitve za nedoloen as, dopoldan...

 • Company VEPLAS RTM, proizvodnja in razvoj d.o.o., Cesta Simona Blatnika 11 , 3320 VELENJE in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  STROJNI VZDREVALEC, PROIZVODNJA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VZDREVANJE DELOVNIH SREDSTEV, STROJEV, NAPRAV IN OBJEKTOV, VZDREVANJE ELEKTRO INSTALACIJ, IZVAJANJE KLJUAVNIARSKI IN DRUGIH VZDREVALNIH DEL, PRIPRAVA DELOVNIH SREDSTEV ZA PROIZVODNJO, OSTALA OPRAVILA, Delovne izkušnje s podroja vzdrevanja strojev in naprav, motiviranost za delo, , dvoizmensko...

 • Company VALJI, PROIZVODNJA VALJEV IN ULITKOV D.O.O., ŽELEZARSKA CESTA 3, 3220 ŠTORE in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  STROJNI VZDREVALEC, PROIZVODNJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STROJNO VZDREVANJE, POPRAVILA INDUSTRIJSKIH STROJEV, KLJUAVNIARSKA DELA, REMONTI, PREGLED STROJEV, UGOTAVLJANJE NAPAK, IZOBRAZBA STROJNE SMERI, ...

 • Company GOSTOL-GOPAN Proizvodnja prehrambene opreme in opreme za kemijsko industrijo d.o.o. Nova Gorica, Prv in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  STROJNI KLJUAVNIAR, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOG SESTAVLJANJA PROIZVODOV V DELAVNICI IN PRI KUPCU, 3-letna srednješolska izobrazba kovinarske usmeritve,   zaelene delovne izkušnje, poznavanje tehnine dokumentacije. , ...

 • Company UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D., Kovaška cesta 10 , 3214 ZREČE in Vitanje
  19.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  MONTER KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POPRAVIL ORODIJ TER NASTAVLJANJE STROJEV, ZAGON TER NASTAVLJANJE TEHNINIH PARAMETROV, OPRAVLJANJE MONTANIH DEL PO PROJEKTIH, NARTIH, SKICAH TER NA KONSTRUKCIJAH, SKLOPIH, NAPRAV, AGREGATIH IN INŠTALACIJAH, , veizmensko...

 • Company POŠTA SLOVENIJE d.o.o., POSLOVNA ENOTA POŠTNI LOGISTIČNI CENTER, Cesta v Mestni log 81 , 1000 LJUBLJ in Ljubljana
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  VZDREVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE, NADZIRANJE, SERVISIRANJE, POSLUEVANJE IN ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STROJNE OPREME, STROJEV, NAPRAV TER RAUNALNIŠKE OPREME. ORGANIZIRANJE IN OPRAVLJANJE DEL V EKSPEDITU. UREJANJE TEHNINE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC MATERIALA. PRIPRAVLJANJE POROIL IN EVIDENC S PODROJA DELA. DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI, IZOBRAZBA STROJNI TEHNIK ALI MEHATRONIK OPERATER OZ. DRUG USTREZEN POKLIC. PRIPOROENO ZNANJE ANGLEŠKEGA IN NEMŠKEGA JEZIKA NA RAVNI A1. OBVEZEN VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE. KANDIDAT NAJ V PROŠNJI NAVEDE NA KATERO DELOVNO MESTO SE PRIJAVLJA. IZBRAN...

 • Company STARKOM, PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., Cesta k Tamu 18 , 2000 MARIBOR in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  VZDREVALEC HIDRAVLINIH IN PNEVMATSKIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - DIAGNOSTICIRANJE IN POPRAVILO NAPAK  NA DELOVANJU PNEVMATIKE IN HIDRAVLIKE - POPRAVILA NA  CNC STROJIH, OBDELOVALNIH CENTRIH, VARILNIH CELICAH, STISKALNICAH, PRALNIH STROJIH - NASTAVITEV STROJEV IN NAPRAV – VPENJALNE NAPRAVE - OSNOVNO VARJENJE (ELEKTRO OBLONO, CO2 IN PLAMENSKO) - SPLOŠNA KLJUAVNIARSKA DELA - IZVAJANJE VZDREVALNIH AKTIVNOSTI OB REMONTIH - NAROANJE MATERIALA IN REZERVNIH DELOV - VEIZMENSKO DEURSTVO - VODENJE POTREBNE DELOVNE DOKUMENTACIJE , - Osnovna znanja iz hidravlike in pnevmatike - Poznavanje osnov varjenja in kljuavniarskih del , veizmensko...

 • Company VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 42 , 3000 CELJE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH KLJUAVNIARSKIH DEL: VARJENJE, STRUENJE, VRTANJE, BRUŠENJE, SESTAVLJANJE;SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU POTREBNEGA MATERIALA POTREBNEGA PRI DELOVNEM PROCESU, , dopoldan...

 • Company PREVOZNIŠTVO JOCO, urejanje okolja, trgovina in servis, d.o.o., Tržaška cesta 23 , 2000 MARIBOR in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  MEHANIK KMETIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POPRAVILO KMETIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, , dvoizmensko...

 • Company DEMO, proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o., Majšperk 7 E, 2323 PTUJSKA GORA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE SKUPINE IN ORGANIZIRANJE POTEKA DELA, OPRAVLJANJE MONTANIH IN DEMONTANIH DEL, OPRAVLJANJE RAZNIH KLJUAVNIARSKIH DEL, DELO JE V TUJINI, , dopoldan...

 • Company DEMO, proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o., Majšperk 7 E, 2323 PTUJSKA GORA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, MANJ ZAHTEVNA DELA PRI MONTAAH KOVINSKIH KONSTRUKCIJ IN TRANSPORTNE TEHNIKE, RAZNA DE-MONTANA DELA, DELO JE V TUJINI, , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers Edit filters