Jobmonitor. Search results for Advertising and marketing professionals

12 Jobs found

Used filters:
 • Advertising and marketing professionalsx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company FESTIVAL LJUBLJANA, TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 1, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  SVETOVALEC ZA TRENJE, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI STROKOVNEM ORGANIZIRANJU, NARTOVANJU TER PRIPRAVI IN IZVAJANJU TRENJSKIH AKTIVNOSTI DOMA IN V TUJINI, PRIPRAVA INFORMACIJ ZA PROMOCIJSKE AKCIJE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POGODB, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROMOCIJSKIH MATERIALOV TER PRI DOLOANJU CEN VSTOPNIC IN DRUGIH STORITEV, VODENJE EVIDENC OBISKOVALCEV, VODENJE LANOV KLUBA, EVIDENTIRANJE STROŠKOV ENOTE, IPD., Zdravstvena sposobnost, delo z raunalnikom, obasno delo v manj ugodnem delovnem asu., ...

 • Company LIRA, GROSIST IGRAČ, POLETNEGA IN NOVOLETNEGA PROGRAMA, D.O.O., KOPER, Dekani 7 B, 6271 DEKANI in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  MARKETINŠKI ANALITIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V DIGITALNEM MARKETINGU., OD KANDIDATA/KE PRIAKUJEMO, DA GA/JO VESELI DELO NA PODROJU DIGITALNEGA MARKETINGA V MEDNARODNEM OKOLJU IN JE ODPRT/A ZA UENJE IN RAST S PODJETJEM. NALOGE SE OBLIKUJEJO V SKLADU S SPECIFINIM ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI KANDIDATA/KE. Odline komunikacijske sposobnosti, odlino poznavanje kljunih pojmov digitalnega marketinga: SEO, SEM, remarketing, primerjalniki cen, display oglaševanje, video oglaševanje, mailchimp. Odlino znanje programskih jezikov: HTML, CSS, XML, odlino znanje Google suite: Analytics, Search console, Adwords, Merchant Center, My business, Tag Manager. Odlino poznavanje back-end CSM: Magento 2, Wordpress. Odlino poznavanje druabnih omreij: Facebook, Linkedin, Instagra...

 • Company KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D., Puhova ulica 10 , 2250 PTUJ in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  TRNI ANALITIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, KORDINACIJA IZVAJANJA POPISOV VODOMEROV, , dopoldan...

 • Company Gorenje Keramika, d.o.o., Partizanska cesta 12 , 3320 VELENJE in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRENJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, Kot del naše ekipe boste odgovorni za: dolgoroen partnerski odnos s kljunimi kupci ter njihov razvoj, izvajanje prodajne politike in prodaje na obmoju Slovenije, izvajanje pospeševanja prodaje na prodajnih mestih (organizacija in izvedba promocij, izobraevanj osebja pri kljunih kupcih,…), spremljanje prodajnega asortimana in trnih aktivnosti konkurence, reševanje reklamacij na svojem podroju, izterjavo terjatev na svojem podroju, redno poroanje nadrejenemu vodji, Od kandidatov priakujemo: najmanj višješolsko izobrazbo ekonomske ali druge ustrezne smeri, najmanj eno leto primerljivih izkušenj s podroja prodaje, komunikacijske sposobnosti in sposobnost prezentiranja, prodajno u...

 • Company ZIKŠT 3 jezera; ZIKŠT 3 jezera, PE TIC MOZIRJE, Hofbauerjeva ulica 28 , 3330 MOZIRJE in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRENJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V TURISTINO-INFORMACIJSKEM CENTRU: TURISTINO PROMOVIRANJE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROMOCIJSKIH MATERIALOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DIGITALNIH VSEBIN, UREJANJE SOCIALNIH OMREIJ IN SPLETNIH STRANI, POSREDOVANJE TURISTINIH IN SPLOŠNIH INFORMACIJ TER PROMOCIJSKIH GRADIV, PRODAJANJE TURISTINIH IZDELKOV IN STORITEV TER UREJANJE INFORMACIJSKO-PRODAJNEGA PROSTORA. SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE PROGRAMOV IN PRODUKTOV, ORGANIZACIJA IZLETOV IN TURISTINIH VODENJ. SODELOVANJE S TURISTINIMI PONUDNIKI. SODELOVANJU PRI RAZVOJU TURIZMA ZA DVE OBINI. SODELOVANJE PRI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTIH NA SEJMIH, LOKALNIH PRIREDITVAH. SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI PRIREDITEV., zaeleno poznavanje oblikova...

 • Company AVTO KRKA TRGOVINA, SERVIS, ZASTOPSTVO D.O.O. PIŠECE, Cankarjeva cesta 16 , 1000 LJUBLJANA in
  24.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SVETOVALEC ZA MARKETING, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - PRIPRAVA IN IZVAJANJE KOMUNIKACIJSKIH NARTOV DRUBE, - POSTAVITEV SPLETNE STRANI DRUBE V SODELOVANJU Z IZVAJALCEM PROGRAMSKIH STORITEV, - SKRB ZA SPLETNO STRAN DRUBE IN SOCIALNA OMREJA, - OBVEŠANJE ZAPOSLENIH IN STRANK, - SKRB ZA INTERNO KOMUNICIRANJE, - PRIPRAVA PREDLOGOV ZA POSTAVITEV OGLASNIH PROSTOROV, - SKRB ZA GRADIVA ZAKUPNIKOV OGLASNIH PROSTOROV, - SKRB ZA PRIPRAVO IN OBLIKOVANJE PROMOCIJSKEGA MATERIALA V SODELOVANJU Z ZUNANJIM IZVAJALCEM, - PRIPRAVA PRAVIL IN POSTOPKA NAGRADNIH IGER, - ORGANIZACIJA, SODELOVANJE IN DOKUMENTIRANJE INTERNIH IN OSTALIH DOGODKOV, - DELO ZA DRUBO IN DRUBE V SKUPINI, - OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, E TAKO DOLOI NADREJENI., - odgovornost za prijazno in profe...

 • Company PRAVI UM, proizvodnja lesnih in drugih izdelkov, d.o.o., Ob železnici 27 , 1420 TRBOVLJE in
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  ASISTENT VODJE MARKETINGA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE SOCIALNIH OMREIJ PODJETJA (FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN, YOUTUBE, BLOG POST) — REDNA PRIPRAVA IN OBJAVLJANJE VSEBIN SKLADNO Z ZARTANO STRATEGIJO, EMAIL MARKETING — ZASNOVA IN PRIPRAVA REDNIH MESENIH E-NOVIC, ODGOVORNOST ZA GRAJENJE BAZE NARONIKOV PREKO SPLETNE STRANI IN DOGODKOV, PODPORA PRI PRIPRAVI PRODAJNIH MATERIALOV IN PREZENTACIJ, PRIPRAVLJANJE VMESNIH IN KONNIH POROIL TER ARGUMENTIRANO SVETOVANJE, SKRB ZA PROJEKTNO USPEŠNOST IN ZADOVOLJSTVO STRANK IN PARTNERJEV, SLEDENJE TRENDOM IN SPREMEMBAM V MEDIJSKEM EKOSISTEMU, V OBNAŠANJU IN NAVADAH POTROŠNIKOV, OPRAVLJATI VSA OSTALA DELA IZ DELOVNEGA PODROJA, KI USTREZAJO STROKOVNI IZOBRAZBI, ZNANJU IN SPOSOBNOSTIM DELAVCA TER SO POVEZAN...

 • Company SAM PODJETJE ZA KOMERCIALNI INŽENIRING, D.O.O. DOMŽALE, PRESERSKA CESTA 1, 1235 RADOMLJE in
  21.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  VODJA PROJEKTOV V DIGITALNEM MARKETINGU, poskusno delo , Doloen as  oz. izteka porodniške odsotnosti delavke, polni delovni as, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: NARTOVANJE IN IZVEDBA PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI NA SPLETU, PRIPRAVA IN IZVEDBA GOOGLE KAMPANJ, PRIPRAVA IN IZVEDBA FACEBOOK IN INSTAGRAM KAMPANJ, SPREMLJANJE UINKOVITOSTI KAMPANJ IN OPTIMIZACIJA GLEDE NA REZULTATE, PRIPRAVA PROMOCIJSKEGA MATERIALA IN MARKETINŠKIH GRADIV ZA SPLET, SKRB ZA SOCIALNA OMREJA, OBJAVA VSEBIN (FACEBOOK, INSTAGRAM), ADMINISTRACIJA SPLETNE STRANI IN SPLETNE TRGOVINE (MAGENTO), IZVAJANJE KAMPANJ PREK ELEKTRONSKE POŠTE (MAILCHIMP),BSPREMLJANJE TRENDOV IN NOVOSTI NA PODROJU DIGITALNEGA OGLAŠEVANJA IN UPRAVLJANJA SOCIALNIH OMREJIH, SODELOVANJE S CELOTNO MARKETINŠKO EKIPO PRI NARTOVANJU, IZVEDBI IN OPTIMIZACIJI MARKETIN...

 • Company PRAVI UM, proizvodnja lesnih in drugih izdelkov, d.o.o., Ob železnici 27 , 1420 TRBOVLJE in
  20.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  SVETOVALEC ZA MARKETING, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI MARKETINŠEGA MATERIALA, V SKLADU S SMERNICAMI PODJETJA: PRIPRAVA PROMOCIJSKIH FILMOV, PRIPRAVA PROMOCIJSKIH FOTOGRAFIJ, OBLIKOVANJE TEKSTA, , dopoldan...

 • Company PRODOM, PODJETJE ZA TRGOVINO, STORITVE IN ZASTOPSTVA D.O.O., DOLENJSKA CESTA 184, 1000 LJUBLJANA in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRENJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN IZVEDBA NAPREDNIH GOOGLE ADWORDS KAMPANJ IN KAMPANJ NA OSTALIH DRUBENIH OMREJIH (FACEBOOK, LINKEDIN, INSTAGRAM, TWITTER, …), VODENJE IN OPTIMIZACIJA GOOGLE ADWORDS IN DRUGIH OGLAŠEVALSKIH KAMPANJ (DRUBENA OMREJA), SPREMLJANJE IN ANALIZA STATISTIK GOOGLE ADWORDS IN DRUGIH OGLAŠEVALSKIH KAMPANJ Z UPORABO GOOGLE ANALYTICS, SKRB ZA VSEBINE SPLETNIH STRANI PODJETJA, OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI (VSEBINSKA), DODAJANJE VSEBIN NA SPLETNE STRANI IN OPTIMIZACIJA LE-TEH (NOVIC IN RAZPISOV), POSODABLJANJE OBLIKE SPLETNIH STRANI, PASIC (BANNERJEV), PRIPRAVA E-MAIL KAMPANJ, OBJAVE NA DRUBENIH OMREIJ IN DELO Z DRUBENIMI OMREJI (LINKEDIN, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, …), PRIPRA...

 • Company HOUSING CO. PODJETJE ZA TRGOVINO IN ZASTOPANJE, D.O.O., LJUBLJANA , Verovškova ulica 55 A, 1000 LJUB in
  19.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRENJE, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, AKTIVNA PRODAJA IN SKRB ZA OBSTOJEE STRANKE, PRIDOBIVANJE NOVIH IN SKRB ZA OBSTOJEE PREDAVATELJE, ORGANIZACIJA IZOBRAEVANJ, SODELOVANJE S PRODAJNIM TIMOM., Komunikativnost, samoiniciativnost, proaktivnost, doslednost, poslovna urejenost, poznavanje razlinih prodajnih strategij, dopoldan...

 • Company SOLTEC proizvodnja in svetovanje d.o.o., Obrtna ulica 9 , 8257 DOBOVA in
  19.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  MARKETINŠKI ANALITIK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE S SPLETNIMI STRANMI IN S SOCIALNIMI MEDIJI, PRIPRAVA KATALOGOV, CENIKOV, LETAKOV, ANALIZA TRGA IN OSTALE NALOGE S PODROJA MARKETINGA., , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Advertising and marketing professionals Edit filters