Jobmonitor. Search results for Administrative and executive secretaries

5 Jobs found

Used filters:
 • Administrative and executive secretariesx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1 , 2000 MARIBOR in Maribor
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROJU, SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJE POTREBNIH EVIDENC, IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNIM IN PRAVOASNIM IZVAJANJEM POGODBENIH OBVEZNOSTI., OBVEZNO: Celotno besedilo javnega nateaja je objavljeno na spletni strani in zajema navedbo vseh pogojev, ki jih morajo izpolnjevati kandidati ter druge informacije o delovnem mestu, nainu prijave in izjavah, ki jih je potrebno predloiti. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s strokovno izobrazbo gradbene ali strojne smeri in  delovnimi izkušnjami s podroja visokih gradenj. Zaeleno je, da prijava vsebuje tudi ivljenjepis, kjer kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, iz...

 • Company OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG, Glavna ulica 20 , 9220 LENDAVA - LENDVA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV VODENJE EVIDENC IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA ADMINISTRATIVNO DELO ZA POTREBE ORGANA SKUPNE OBINSKE UPRAVE OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV IZVAJANJE NALOG V PROGRAMU GLAVNE PISARNE SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDLOGOV ZA IZVAJANJE PRORAUNA V DELU DELOVNEGA PODROJA TER SODELOVANJE PRI IZVAJANJU UPRAVNIH NALOG KNJIENJE ZADEV S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA V PROGRAMU GLAVNE PISARNE IN PRIPRAVA SPISNE DOKUMENTACIJE ZA ARHIVIRANJE SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NALOG NA PODROJU CIVILNE ZAŠITE IN PROTIPOARNE VARNOSTI OBDELAVA PODATKOV, KI SE NANAŠAJO NA CIVILNO ZAŠITO IN REŠEVANJE TER PROTIPOARNO VARNOST SKRB IN ODGOVORNOST ZA MATERIALNE VREDNOTE OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJEN...

 • Company ART MOTORS, obnova motorjev, d.o.o., Hujska cesta 6 , 1235 RADOMLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, TAJNIŠKA DELA, , dopoldan...

 • Company Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 30. 11. 2023, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOG ADMINISTRATIVNEGA UPRAVLJANJA PROJEKTA IN STROKOVNIH NALOG NA OPERACIJAH IZ PREDNOSTNE NALOBE "VARSTVO IN OBNOVA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN TAL TER SPODBUJANJE EKOSISTEMSKIH STORITEV, VKLJUNO Z OMREJEM NATURA 2000 IN ZELENIMI INFRASTRUKTURAMI" OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJAJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020, Zahtevana je VI/1 stopnja višješolske strokovne izobrazbe ustrezne smeri po Prilogi 2 Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraevanja in usposabljanja s podroij 01 do 10, poslovno znanje angleškega ali nemškega jezika, vozniški izpit B kategorije, 2 leti delovnih izkušenj s podroja ohranjanja narave ali drugega ustreznega podroja. Prednost p...

 • Company ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE, DIMIČEVA 9, LJUBLJANA, Dimičeva ul in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, TAJNIŠKO ADMINISTRATIVNA OPRAVILA V KABINETU ZDS: SPREJEM, EVIDENTIRANJE IN POSREDOVANJE VHODNE IN IZHODNE POŠTE PO PREGLEDU S STRANI VODSTVA VODENJE ELEKTRONSKE KNJIGE PREJETE IN POSLANE POŠTE KOMUNIKACIJA PREK TELEFONA OZ. ELEKTRONSKE POŠTE S LANI IN DRUGIMI PARTNERJI POSLOVNI DOPISI PO NAROILU SKRB ZA UREJENOST KABINETA IN DRUGIH SKUPNIH PROSTOROV ZAPOSLENIH ZBIRANJE IN SESTAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ PO NAROILU VODSTVA PISANJE ZAPISNIKOV VODENJE POTNIH NALOGOV, NALOGOV ZA SLUBENO VOZILO IN NAROILNIC VODENJE ARHIVA TAJNIŠKO ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA IN FIZINIH RAUNOV ORGANIZACIJA SEJNE SOBE ZA SREANJA, SPREJEM POSLOVNIH STRANK, POGOSTITEV OSKRBA S PISARNIŠKIM MATERIALOM IN IVILSKIM DELOM NABAVE PREVERJA...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Administrative and executive secretaries Edit filters