Jobmonitor. Search results for Accounting associate professionals

17 Jobs found

Used filters:
 • Accounting associate professionalsx
Displaying 1-17 of 17 results.
 • Company TRANSCAR PODJETJE ZA CESTNI TRANSPORT NOVO MESTO, D.O.O., PODBEVŠKOVA ULICA 7, 8000 NOVO MESTO in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. z monostjo podaljšanja za nedoloen as, polni delovni as, 40, VODENJE RAUNOVODSTVA, , dopoldan...

 • Company AVTO JARC STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., PTUJSKA CESTA 139, 2000 MARIBOR in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KNJIGOVODSKA OPRAVILA, ZNANJE SAMOSTOJNEGA KNJIENJA IN UREJANJA DOKUMENTACIJE, dopoldan...

 • Company BR proizvodne storitve d.o.o., Šentiljska cesta 49 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KONTIRANJE IN KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV VSEH ANALITINIH SKUPIN GLAVNE KNJIGE, SALDAKONTI IN PLAILNI PROMET DOMA IN V TUJINI, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, OBRAUN POTNIH NALOGOV IN MATERIALNIH STROŠKOV. DRUGA OPERATIVNA DELA V RAUNOVODSTVU., Zaeljeno poznavanje dela na podroju: materialno knjigovodstvo, obraun osebnega dohodka in obraun DDV. Zaeljene izkušnje z obraunom pla., dopoldan...

 • Company CORDA - ORODJARNA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., BEŽIGRAJSKA CESTA 10, 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KONTROLIRANJE IN EVIDENTIRANJE ZUNANJIH IN NOTRANJIH KNJIGOVODSKIH LISTIN (PREJETI RAUNI IN SPREMLJAJOA DOKUMENTACIJA); OBRAUN, KONTROLA IN KNJIENJE DDV TER OSTALIH DAVKOV; MATERIALNI OBRAUN; VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV IN KNJIENJE DOGODKOV POVEZANIH Z OSNOVNIMI SREDSTVI; STATISTINA POROILA; NOTRANJE KONTROLE IN KONTROLE S KONTI GLAVNE KNJIGE; IZDELAVA NOTRANJIH IN ZUNANJIH POROIL TER EVIDENC; OBRAUN PLA; SODELOVANJE PRI RAUNOVODSKIH ANALIZAH, NADZORU IN REVIDIRANJU TER RR SKUPINAH; OSTALA KNJIGOVODSKA OPRAVILA, PREDNOST IMAJO KANDIDATI/KE, KI OBVLADAJO SISTEM LARGO; ZAHTEVANE SO IZKUŠNJE, NAJMANJ 5 LET NA PODOBNIH DELIH, KOT ZAHTEVA RAZPIS, ...

 • Company JURE poslovne storitve d.o.o. Novo mesto, KANDIJSKA CESTA 19 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, POMO V KNJIGOVODSTVU, , dopoldan...

 • Company DINOS, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.o.o., Šlandrova ulica 6 , 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  STROKOVNI SODELAVEC ZA RAUNOVODSKE IZRAUNE IN PRIKAZE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, FAKTURIRANJE, LIKVIDIRANJE IN KONTROLA PREJETIH RAUNOV, EVIDENTIRANJE STROŠKOV, VODENJE EVIDENC SALDAKONTOV KUPCEV IN DOBAVITELJEV, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, ITD., POZNAVANJE RAUNOVODSKIH STANDARDOV, PRAKTINO PREVERJANJE ZNANJE.., ...

 • Company MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  STROKOVNI SODELAVEC ZA RAUNOVODSKE IZRAUNE IN PRIKAZE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZBIRANJE, UREJANJE TER PRIPRAVA PODATKOV ZA POTREBE POSLOVANJA PRORAUNSKEGA UPORABNIKA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDLOGA PRORAUNA IN IZVAJANJA PRORAUNA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POROIL IN DELOVNIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROJA, VODENJE POTREBNIH EVIDENC, FINANNO-RAUNOVODSKE NALOGE (KNJIENJE DOKUMENTOV IN POSLOVNIH DOGODKOV, PRIPRAVA RAZNE DOKUMENTACIJE, IPD.), IZVAJANJE NALOG V ZVEZI Z OBRAUNOM PLA TER OBRAUNAVANJEM DAVKOV IN PRISPEVKOV IZ DELOVNIH RAZMERIJ, OBRAUNAVANJE DRUGIH DAVKOV IN PRISPEVKOV (POGODBE O DELU, AVTORSKE POGODBE, OBVEZNA PRAKSA, DELO ŠTUDENTOV, SEJNINE, IDR.) ZA IZPLAILA FIZINIM OSEBAM, PRIPRAVA PERIODINIH IN LETNIH POROIL, STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA POMO ...

 • Company HUBAT d.o.o., transport, trgovina in storitve, Korenova cesta 5 B, 1241 KAMNIK in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKENIRANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTOV, SPREJEMANJE IN VNOS NAROIL, KNJIENJE PREJETIH RAUNOV  IN POMO DIREKTORJU, , dopoldan...

 • Company HUBAT d.o.o., transport, trgovina in storitve, Korenova cesta 5 B, 1241 KAMNIK in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKENIRANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTOV, SPREJEMANJE IN VNOS NAROIL, KNJIENJE PREJETIH RAUNOV  IN POMO DIREKTORJU, , dopoldan...

 • Company DINOS, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.o.o., Šlandrova ulica 6 , 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  STROKOVNI SODELAVEC ZA RAUNOVODSKE IZRAUNE IN PRIKAZE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, FAKTURIRANJE, LIKVIDIRANJE IN KONTROLA PREJETIH RAUNOV, EVIDENTIRANJE STROŠKOV, VODENJE EVIDENC SALDAKONTOV KUPCEV IN DOBAVITELJEV, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, ITD., POZNAVANJE RAUNOVODSKIH STANDARDOV, PRAKTINO PREVERJANJE ZNANJE.., ...

 • Company BR proizvodne storitve d.o.o., Šentiljska cesta 49 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KONTIRANJE IN KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV VSEH ANALITINIH SKUPIN GLAVNE KNJIGE, SALDAKONTI IN PLAILNI PROMET DOMA IN V TUJINI, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, OBRAUN POTNIH NALOGOV IN MATERIALNIH STROŠKOV. DRUGA OPERATIVNA DELA V RAUNOVODSTVU., Zaeljeno poznavanje dela na podroju: materialno knjigovodstvo, obraun osebnega dohodka in obraun DDV. Zaeljene izkušnje z obraunom pla., dopoldan...

 • Company HUBAT d.o.o., transport, trgovina in storitve, Korenova cesta 5 B, 1241 KAMNIK in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKENIRANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTOV, SPREJEMANJE IN VNOS NAROIL, KNJIENJE PREJETIH RAUNOV  IN POMO DIREKTORJU, , dopoldan...

 • Company VRTEC RIBNICA, MAJNIKOVA ULICA 3 , 1310 RIBNICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  KNJIGOVODJA, poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE DELAVKE Z DALJŠE ODSOTNOSTI OZ. NAJPOZNEJE DO 7.7.2022, skrajšan delovni as, 10, PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI ZAVODA, VODENJE POMONIH KNJIG IN KNJIENJE, VODENJE EVIDENCE O VIŠINI OSKRBNINE, IZDAJA POLONIC ZA OSKRBNINO, PREVERJANJE PRAVOASNOSTI PORAVNAVE IZDANIH RAUNOV IN POLONIC, IZTERJAVA NEPLAANIH RAUNOV ZA OSKRBNINO V VRTCU, POMO PRI REDNEM LETNEM POPISU IN OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO VELJAVNIH PREDPISIH., TRAJANJE ZAPOSLITVE DO VRNITVE DELAVKE Z DALJŠE ODSOTNOSTI OZ. NAJPOZNEJE DO 7.7.2022. IZOBRAZBA: EKONOMSKA ALI UPRAVNO-ADMINISTRATIVNA. PRIJAVLJENI KANDIDATI MORAJO IMETI ORGANIZACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI, OSNOVNO POZNAVANJE PODROJA JAVNIH FINANC IN RAUNOVODSTVA. KANDIDATI NAJ POŠLJEJO PO POŠT...

 • Company BR proizvodne storitve d.o.o., Šentiljska cesta 49 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KONTIRANJE IN KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV VSEH ANALITINIH SKUPIN GLAVNE KNJIGE, SALDAKONTI IN PLAILNI PROMET DOMA IN V TUJINI, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, OBRAUN POTNIH NALOGOV IN MATERIALNIH STROŠKOV. DRUGA OPERATIVNA DELA V RAUNOVODSTVU., Zaeljeno poznavanje dela na podroju: materialno knjigovodstvo, obraun osebnega dohodka in obraun DDV. Zaeljene izkušnje z obraunom pla., dopoldan...

 • Company CORDA - ORODJARNA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., BEŽIGRAJSKA CESTA 10, 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KONTROLIRANJE IN EVIDENTIRANJE ZUNANJIH IN NOTRANJIH KNJIGOVODSKIH LISTIN (PREJETI RAUNI IN SPREMLJAJOA DOKUMENTACIJA); OBRAUN, KONTROLA IN KNJIENJE DDV TER OSTALIH DAVKOV; MATERIALNI OBRAUN; VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV IN KNJIENJE DOGODKOV POVEZANIH Z OSNOVNIMI SREDSTVI; STATISTINA POROILA; NOTRANJE KONTROLE IN KONTROLE S KONTI GLAVNE KNJIGE; IZDELAVA NOTRANJIH IN ZUNANJIH POROIL TER EVIDENC; OBRAUN PLA; SODELOVANJE PRI RAUNOVODSKIH ANALIZAH, NADZORU IN REVIDIRANJU TER RR SKUPINAH; OSTALA KNJIGOVODSKA OPRAVILA, PREDNOST IMAJO KANDIDATI/KE, KI OBVLADAJO SISTEM LARGO; ZAHTEVANE SO IZKUŠNJE, NAJMANJ 5 LET NA PODOBNIH DELIH, KOT ZAHTEVA RAZPIS, ...

 • Company JURE poslovne storitve d.o.o. Novo mesto, KANDIJSKA CESTA 19 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, POMO V KNJIGOVODSTVU, , dopoldan...

 • Company DINOS, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.o.o., Šlandrova ulica 6 , 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  STROKOVNI SODELAVEC ZA RAUNOVODSKE IZRAUNE IN PRIKAZE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, FAKTURIRANJE, LIKVIDIRANJE IN KONTROLA PREJETIH RAUNOV, EVIDENTIRANJE STROŠKOV, VODENJE EVIDENC SALDAKONTOV KUPCEV IN DOBAVITELJEV, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, ITD., POZNAVANJE RAUNOVODSKIH STANDARDOV, PRAKTINO PREVERJANJE ZNANJE.., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting associate professionals Edit filters