Jobmonitor. Search results for Accounting associate professionals

23 Jobs found

Used filters:
 • Accounting associate professionalsx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company KOVIS proizvodna družba d.o.o., Brezina 102 , 8250 BREŽICE in Bloke
  29.02.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ·DELA IN NALOGE NA PODROJU STROŠKOVNEGA RAUNOVODSTVA ·DELA IN NALOGE S PODROJA MATERIALNEGA POSLOVANJA ·OBRAUN PROIZVODNJE ·VODENJE ZALOG MATERIALA IN PROIZVODOV ·OBRAUN DAVKA NA DODANO VREDNOST ·VODENJE OSNOVNIH SREDSTEV ·INTERNA POROILA, KVARTALNA IN MESENA POROILA ZA POSLOVNE IN STATISTINE NAMENE ·PRIPRAVA BILANC IN POMO PRI IZDELAVI ZAKLJUNEGA POROILA ·OBDELAVA PODATKOV ZA SLOVENSKO IN SRBSKO PODJETJE ·OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU VODJE IN ORGANIZACIJSKIH PREDPISIH, ·dobro poznavanje saldakontov, glavne knjige, stroškovnega raunovodstva ·raunalniške kompetence: delo s preglednicami, delo z bazami podatkov ·samostojnost, analitinost, odgovornost, zanesljivost in natannost, sistemski pristop k delu ·poznavanje ...

 • Company LOGUS PLUS, poslovne storitve, d.o.o., DUNAJSKA CESTA 106 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV, PRIPRAVA OBRAUNA DDV IN PLA, PRIJAVA IN ODJAVA DELAVCEV (E-VEM PORTAL), ZAELENO POZNAVANJE PROGRAMA OPPIS, E-DAVKOV IN E-VEM PORTALA, dopoldan...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO OBRAUNAVA PLAE IN DRUGE PREJEMKE ZA DELAVCE MF, SESTAVLJA MESENA IN PERIODINA POROILA O IZPLAANIH PLAAH ZA STATISTIKO IN OSTALE UPORABNIKE, IZPOLNJUJE POROILO O PLAAH DELAVCEV PO OSNOVAH, KI SO PREDPISANE ZA PRIZNAVANJE POKOJNIN, UREJA, POTRJUJE IN VODI EVIDENCE O ADMINISTRATIVNIH PREPOVEDIH DELAVCEV, IZVAJANJE, USMERJANJE IN USKLAJEVANJE STROKOVNO-ADMINISTRATIVNEGA DELA, IZVAJANJE  POSTOPKOV POVEZANIH S PODROJEM DELA, VODENJE RAZNIH KARTOTEK, EVIDENC, ZAPISOV, PRIPRAVA, UREJANJE, KNJIENJE ALI VZDREVANJE  RAZNIH GRADIV, ARHIVOV IN DOKUMENTACIJE, OBVEŠANJE IN INFORMIRANJE , POZNAVANJE PRAVNIH PREPISOV S PODROJA DELA, SODELOVANJE PRI DRUGIH DELIH, KI VSEBINSKO SODIJO V OK...

 • Company ANDAS RAČUNOVODSKO - FINANČNO IN DAVČNO SVETOVANJE D.O.O., Černelčeva cesta 4 , 8250 BREŽICE in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV IN OBRAUN PLA TER DRUGIH DOHODKOV, , dopoldan...

 • Company MEGATERM TRGOVINA IN POSREDNIŠTVO D.O.O., Cesta 25. junija 1 G, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 6 mesecev oz. z monostjo podaljšanja za nedoloen as, polni delovni as, 40, DNEVNO IZSTAVLJANJE, VNAŠANJE, KONTIRANJE IN KNJIENJE RAUNOVODSKIH DOKOMUNTOV TER IZVAJANJE DRUGIH POTREBNIH KNJIGOVODSKIH OBDELAV, SPREMLJANJE IN EVIDENTIRANJE POS.DOGODKOV, FAKTURIRANJE, EVIDENTIRANJE IN SPREMLJANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI., Prednost bodo imeli kandidati z poznavanjem Saop programa., ...

 • Company B PLUS POSLOVNE STORITVE D.O.O., Bleiweisova cesta 2 , 4000 KRANJ in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - KNJIENJE IZDANIH IN PREJETIH RAUNOV- KNJIENJE BANNIH IZPISKOV- OBRAUN DDV - JA- IZDELAVA STATISTINIH IN FINANNIH POROIL- IZDELAVA DAVNIH OBRAUNOV- IZDELAVA ZAKLJUNIH RAUNOV, , dopoldan...

 • Company RAČUNOVODSTVO EFEKT Podjetje za računovodske storitve in davčno svetovanje d.o.o., Kajuhova ulica 28 in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OD KANDIDATOV SE PRIAKUJE SAMOSTOJNO KNJIENJE VSEH POSLOVNIH DOGODKOV ZA MALA PODJETJA, DRUŠTVA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE PO SISTEMU DVOSTAVNEGA KNJIGOVODSTVA, SAMOSTOJNO KNJIENJE DDV EVIDENC IN POZNAVANJE ZAKONODAJE, SAMOSTOJNO OBRAUNAVANJE VSEH VRST DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN OSTALIH VRST PREJEMKOV, PRIPRAVA IN IZDELAVA POMONIH KNJIG KOT SO BLAGAJNE, OBRAUNI POTNIH NALOGOV, IZRAUNI OBRESTI, PRIPRAVA IN IZDELAVA IZDANIH RAUNOV ZA POTREBE STRANK., PREDNOST IMAJO KANDIDATI, KI SO E DELALI V RAUNOVODSKEM SERVISU TER KANDIDATI, KI POZNAJO PROGRAM VASCO. OD KANDIDATOV PRIAKUJEMO SAMOSTOJNOST IN PRILAGODLJIVOST V MLADEM TIMU. PROSIMO, DA PROŠNJE Z OBVEZNO PRILOGO IVLJENJEPISA TER OSNOVNIMI PODATKI POŠLJEJO ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA, POD HRUŠEVCO 33 , 1360 VRHNIKA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 8. 2020, skrajšan delovni as, 20, ADMINISTRATIVNO KNJIGOVODSKA DELA., Kandidat mora izpolnjevati z zakonom doloene pogoje za zaposlitev v VIZ. Vlogi je potrebno predloiti vso ustrezno dokumentacijo (dokazilo o konani izobrazbi, ivljenjepis, potrdilo o nekaznovanosti). Prietek zaposlitve je predvidoma 9.  marca 2020. , ...

 • Company A&M BAU, gradbeništvo in storitve, d.o.o., Celovška cesta 62 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  RAUNOVODJA ZA MANJŠE DRUBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, ODDAJA DDV, UREJANJE NA FURSU, DURSU, E-VEM, OBRAUN PLA, GLAVNA KNJIGA, OSTALA KNJIGOVODSKA DELA., OPRAVLJEN TEAJ ZA RAUNOVODJO MANJŠIH DRUB, IZOBRAZBA NI POMEMBNA, DELOVNI AS SE LAHKO PRILAGODI PO ELJI ZAPOSLENEGA., dopoldan...

 • Company KADEA storitve d.o.o., Savska cesta 34 , 4000 KRANJ in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, -KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV(IR,PR,TRR,DDV, LETNA POROILA...)-KADROVSKA DELA(PRIJAVA, ODJAVA DELAVCEV, A1,..)-RAZNA ADMINISTRATIVNA DELA, SAMOSTOJNO DELO, PLAILO PO DOGOVORU, dopoldan...

 • Company UP; UP PEF, Cankarjeva ulica 5 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, SKRB ZA REŠEVANJE ZADEV IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI S PODROJA DELA NOE, PRIPRAVLJANJE GRADIV ZA SEJE ORGANOV IN KOMISIJ S PODROJA, KI GA POKRIVA NOE, PISANJE ZAPISNIKOV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S PODROJA DELA NOE, SODELOVANJE PRI IZDELAVI PREDLOGOV IN PLANOV S PODROJA DELA NOE, PRIPRAVLJANJE OBJAV IN RAZPISOV TER VODENJE POSTOPKOV S PODROJA DELA NOE, OBLIKOVANJE STROKOVNIH PODLAG ZA ODLOANJE O PROJEKTIH IN PROGRAMIH S PODROJA DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA DELAVCA. , Poznavanje inf. sestema SAOP, znanje za delo z raunalnikom, pozvanje delovanja javnega sektor...

 • Company VRTEC VELENJE, Šlandrova cesta 11 A, 3320 VELENJE in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OBRAUN OSKRBNIN, , dopoldan...

 • Company AZA PLUS, RAČUNOVODSKE STORITVE, DAVČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O., CELJSKA CESTA 40, 3250 ROGAŠ in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - KNJIENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN V GLAVNO KNJIGO IN POMONE EVIDENCE PO DOLOBAH ZGD, SRS IN DRUGIH PREDPISOV, KI UREJAJO TA PODROJA, - VODENJE ANALITINIH EVIDENC KUPCEV IN DOBAVITELJEV V OKVIRU GLAVNE KNJIGE, - OBRAUN PLA TER DAVKOV IN PRISPEVKOV NA PLAE IN OD PLA, - OBRAUN DDV IN VODENJE EVIDENCE O DAVNIH OSNOVAH, PROMETU IN DRUGIH EVIDENC PO PODATKIH, KI JIH VODI IZVAJALEC, - VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, - SESTAVLJANJE LETNIH IN DRUGIH PREDPISANIH RAUNOVODSKIH IZKAZOV IN POROIL, - DRUGE STORITVE V OKVIRU REGISTRIRANIH DEJAVNOSTI DELODAJALCA, KI JIH LE-TA ZAGOTAVLJA SVOJIM NARONIKOM, - RAZNA DRUGA DELA PO PISNEM ALI USTNEM NAVODILU DELODAJALCA , , dopoldan...

 • Company MESO IZDELKI, MARKO ŽERAK s.p., PODLEHNIK 8 A, 2286 PODLEHNIK in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VNOSI V GLAVNO KNJIGO, OSNOVNA SREDSTVA ,PRIPRAVA OBRAUNA DDV, PRIPRAVA PLA, IZDELAVA TEMELJNIC, IZVEDBA PLAIL PREKO EL.BANKE,SALDAKONTI KUPCEV IN DOBAVITELJEV, PRIPRAVA KOMPENZACIJ, VODENJE BLAGAJNE, FAKTURIRANJE, IZDELAVA BILANC, KONTIRANJE VHODNIH FAKTUR, PRIPRAVA RAZLINIH POROIL, , dopoldan...

 • Company VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD VRTEC KURIRČEK LOGATEC, NOTRANJSKA CESTA 7 A, 1370 LOGATEC in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo , Doloen as  oz. 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020, skrajšan delovni as, 10, OPRAVLJANJE DEL, KI SO V ZAVODU DOLOENE S PREDPISI VIZ IN RAUNOVODSKO-KNJIGOVODSKEGA POSLOVANJA, potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company SELEA, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Obrtno industrijska cona Hrpelje 20 , 6240 KOZINA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KNJIENJE RAUNOV, IZDAJA RAUNOV, ADMINISTRATIVNA DELA, ..., ZAELJENO ZNANJE PROGRAMA PANTHEON., dopoldan...

 • Company J & M RIBIČ, družba za poslovno, davčno in računovodsko svetovanje, trgovino, gostinstvo in posredni in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  FINANNI KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, FINANNI KNJIGOVODJA, DELO V RAUNOVODSTVU., , dopoldan...

 • Company J & M RIBIČ, družba za poslovno, davčno in računovodsko svetovanje, trgovino, gostinstvo in posredni in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KNJIGOVODJA V RAUNOVODSKEM SERVISU., , dopoldan...

 • Company Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 PUCONCI in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KONTIRANJE IN KNJIENJE DOKUMENTOV V POSLOVNE KNJIGE V SKLADU S SRS, KNJIGOVODSTVO OSNOVNIH SREDSTEV IN MATERIALNO KNJIGOVODSTVO, PRIPRAVA POMONIH TABEL ZA RAUNOVODSKA POROILA, DRUGA OPRAVILA POVEZANA S KNJIGOVODSTVOM IN RAUNOVODSTVOM (EVIDENCE PREJETE IN POSLANE POŠTE, UREJANJE ARHIVA, IZTERJAVE, SPREMLJANJE IN ODGOVARJANJE NA E-POŠTO…)., Poznavanje raunovodskih predpisov, odgovornost do dela, natannost, samoiniciativnost, sposobnost dela v timu, samostojnost, komunikativnost., dopoldan...

 • Company CREA FIN, računovodske storitve, d.o.o., Prečna pot 11 , 1230 DOMŽALE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  RAUNOVODJA ZA MANJŠE DRUBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, RAUNOVODSKE STORITVE ZA DRUBE, ZASEBNIKE IN ZAVODE, Poznavanje programov Vasco, dopoldan...

 • Company LED LUKS, proizvodnja svetil, d.o.o., Mednarodni prehod 6 , 5290 ŠEMPETER PRI GORICI in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  RAUNOVODJA ZA MANJŠE DRUBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ODLINO POZNAVANJE RAUNOVODSKIH STANDARDOV IN DAVNE ZAKONODAJE, POZNAVANJE DELOVNE ZAKONODAJE IN VARSTVA PRI DELU, SPREMLJANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEVE ZAKONODAJE, IZDELAVA IN KNJIENJE KNJIGOVODSKIH DOGODKOV, PLAILNI PROMET, VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV IN OBRAUN AMORTIZACIJE, IZDELAVA IN KNJIENJE POTNIH NALOGOV, OBRAU DDV IN PRAVOASNA ODDAJA, PRIPRAVA OBRAZCA ZA ODDAJO DDV IN REKAPITULACIJE, POROANJE FURS-U, MATERIALNO IN BLAGOVNO KNJIGOVODSTVO, MESENI OBRAUNI PORABE IN NABAVE MATERIALA, KOOPERACIJE, OBRAUN PROIZVODNJE, OBRAUN PRODAJE IZDELKOV IN BLAGA, IZDELAVA IN PRAVOASNA ODDAJA ZAKLJUNIH RAUNOV NA AJPES IN FURS, OSTALA POROANJA, IZDELAVA RAZNIH POROIL VSA OSTAL...

 • Company RAČUNOVODSKI SERVIS MAKUC d.o.o., Slovenska cesta 27 , 5281 SPODNJA IDRIJA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  RAUNOVODJA ZA MANJŠE DRUBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV, OBRAUN PLA IN PRISPEVKOV, IZDELAVA DAVNIH OBRAUNOV, IZDELAVA BILANC IN DRUGE RAUNOVODSKE STORITVE, Zaeljeno znanje raunovodstva. Prednost imajo kandidati z izkušnjami v raunovodskih servisih. Monost dolgoronega sodelovanja. Kandidati naj pošljejo vlogo z ivljenjepisom., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ, Limbuška cesta 62 , 2341 LIMBUŠ in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  RAUNOVODJA ZA MANJŠE DRUBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO DELO VODENJA VSEH RAUNOVODSKIH IN FINANNIH DEJAVNOSTI V POSLOVANJU OSNOVNE ŠOLE., zaelen opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, poznavanje postopkov javnega naroanja, poznavanje in delo s SAOP, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting associate professionals Edit filters