Jobmonitor. Search results for Accounting associate professionals

16 Jobs found

Used filters:
 • Accounting associate professionalsx
Displaying 1-16 of 16 results.
 • Company FRUCTAL Živilska industrija d.o.o., Tovarniška cesta 7 , 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJA IN KONTROLIRA KNJIGOVODSKE LISTINE IN KNJII POSLOVNE DOGODKE,VODI EVIDENCE, PRIPRAVLJA ANALIZE IN POROILA ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE,SKRBI ZA USTREZNO ARHIVIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN,KONTROLIRA IN USKLAJUJE STANJA V KNJIGOVODSKIH LISTINAH (INTERNO IN S POSLOVNIMI PARTNERJI),OPERATIVNO IZVAJA FINANNO POSLOVANJE,SODELUJE PRI LETNI INVENTURI,SODELUJE Z REVIZORJI,NADOMEŠA SODELAVKE V FRS V ASU NJIHOVE ODSOTNOSTI,..., da ima izobrazbo VII. stopnje - ekonomska  ustrezna raunalniška znanja, aktivno znanje anglešine, usmerjenost k proaktivnemu sodelovanju in timskemu delu, da je samostojen in samoiniciativen, da je odgovoren, zanesljiv ter pozitivno naravnan do dela,naj...

 • Company VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE D.O.O., PREŠERNOVA CESTA 17 A, 8250 BREŽICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, RAUNOVODJA Z ZNANJEM ADMINISTRATIVNIH IN TAJNIŠKIH DEL, , dopoldan...

 • Company CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE CEST, GRADBENIŠTVO IN DRUGE POSLOVNE STORITVE, ULICA 15.MAJA 14 , 6 in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KNJIGOVODENJE VSEH DOKUMENTOV, SALDAKONTIRANJE, OBRAUNAVANJE PLA IN PRISPEVKOV, IZDELAVA BILANC, OBRAUNOV IN ZAKLJUNEGA RAUNA, IZVAJANJE PLAILNEGA PROMETA., KANDIDATI NAJ NA VLOGO NAVEDEJO, DA SE PRIJAVLJAJO NA PROSTO DELOVNO MESTO KNJIGOVODJA., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA, KOŠIRJEVA ULICA 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31.8.2021, skrajšan delovni as, 20, RAUNOVODSKA IN ADMINISTRATIVNA DELA, Potrdilo o nekaznovanju in potrdilo, da oseba ni kazenskem postopku. , ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV IZOLA - CASA DEL PENSIONATO ISOLA, KOSOVELOVA ULICA 22, 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  FINANNI KNJIGOVODJA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE IN KNJIENJE ANALITINE EVIDENCE, SALDAKONTOV DOBAVITELJEV S PREDHODNO KONTROLO PREJETIH RAUNOV IN KONTIRANJEM, KNJIENJE EVIDENNIH VKNJIB, OBRAUNAVANJE IN FAKTURIRANJE STORITEV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE NA SVOJEM PODROJU DELA IN UVAJANJE REŠITEV V PRAKSI, SESTAVLJANJE EVIDENC, POROIL, POSREDOVANJE PODATKOV, PRIPRAVA NALOGOV ZA ELEKTRONSKA PLAILA, MESENO USKLAJEVANJE ANALITINIH EVIDENC Z GLAVNO KNJIGO, KNJIENJE V GLAVNO KNJIGO, OBRAUNAVANJE IN VODENJE DDV, ARHIVIRANJE VSE DOKUMENTACIJE PREJETIH RAUNOV, OBRAUNOV DDV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNIH IN PERIODINIH POROIL ZAVODA, PRIPRAVA NA INVENTURNI POPIS, PO POTREBI MEDSEBOJNO NADOMEŠANJE  V OKVIRU SLUBE TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAROILU NADREJENEGA ...

 • Company SCONTO, RAČUNOVODSKE IN KNJIGOVODSKE STORITVE, D.O.O., ŠENČUR, MLAKARJEVA ULICA 76, 4208 ŠENČUR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV, osnovno poznavanje raunovodskih in davnih predpisov, dopoldan...

 • Company HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Koroška cesta 48 , 3320 VELENJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, NASTAVITEV IN VODENJE EVIDENC, OBRAUNAVANJE RAUNOV, PROGRAMSKE NASTAVITVE, REŠEVANJE ZAHTEV IN REKLAMACIJ PLAIL IN SODELOVANJE Z VSEMI PODROJI PODJETJA, PRIPRAVA IN OBDELAVA OBRAUNSKE DOKUMENTACIJE, KNJIENJE, IZVAJANJE DELOVNIH OPRAVIL FINANNEGA DELA NAJEMNIN IN IZDELAVA POROIL, SODELOVANJE PRI IZDELAVI POROIL PODROJA SVOJEGA DELA, AHRHIVIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN ,PRENOS PROSTOVOLJNIH SKLADOV, KNJIENJE KREDITOV, USKLAJEVANJA STANJA RS, PRENOSOV SREDSTEV RS NA PODRAUNE, IZVAJANJE SISTEMA E-RAUNOV IN DIREKTNIH BREMENITEV, VODENJE TER USKLAJEVANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, ANALITINIH IN SINTETINIH EVIDENC TER POSREDOVANJE RAZLINIH VRST PODATKOV, OPOMINJANJE DOLNIKOV, KONTROLA ...

 • Company CREA FIN, računovodske storitve, d.o.o., Prečna pot 11 , 1230 DOMŽALE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RAUNOVODJA ZA MANJŠE DRUBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAUNOVODSKE STORITVE ZA DRUBE, ZASEBNIKE IN ZAVODE., Samostojno delo, poznavanje programov Vasco, dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 40 A, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo , Doloen as  oz. do 31. 8. 2021, skrajšan delovni as, 16, TAJNIŠKO IN ADMINISTRATIVNO DELO, POMO V TAJNIŠTVU IN RAUNOVODSTVU, Vlogi je potrebno priloiti ivljenjepis in dokazila o izobrazbi. Nekaznovanost, komunikacijske in socialne vešine., ...

 • Company GUMIKS, trgovinsko podjetje, d.o.o., PODGORJE 120, 1241 KAMNIK in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -IZDELAVA PONUDB ZAŠITNE OPREME-IZDELAVA DOBAVNIC-IZDAJA RAUNOV-VNOS PREJETIH RAUNOV-PREJEM BLAGA-VNOS INTRASTAT-KNJIENJE PLAIL-VNOS PLAIL V BANKO-OSTALE NALOGE PO DOGOVORU, , dopoldan...

 • Company Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE OPERATIVNIH NALOG S PODROJA RAUNOVODSTVA (KONTROLA IZTRKOV IN PODOBNE NALOGE, MATERIALNO KNJIGOVODSTVO), IZVEDBA, KONTROLA IN OBRAUN INVENTUR MATERIALA, SKRB ZA ŠIFRANTE PRODAJNIH MEST, UREJANJE DOKUMENTACIJE IN KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV, VODENJE EVIDENC PREJETIH DOKUMENTOV, PRIPRAVA IN IZDAJANJE USTREZNIH DOKUMENTOV, PRIPRAVA RAZNIH POROIL., Poznavanje zakonodaje s podroja raunovodstva in financ, sposobnost samostojnega in timskega dela, napredna uporaba Office orodij (napredno znanje Excel-a je prednost), aurnost in natannost pri delu ter veselje do dela s številkami., dopoldan...

 • Company GRLICA, ELEKTROSERVIS, TRGOVINA D.O.O., HOFBAUERJEVA ULICA 2, 3330 MOZIRJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZDAJA FAKTUR NA PODLAGI DOBAVNIC, KNJIENJE PREJETIH RAUNOV, VNOS OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA V REGISTER, USKLAJEVANJE STANJA S KUPCI IN DOBAVITELJI TER DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., Natannost, zanesljivost, sposobnost dela v timu ali samostojno. , ...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RAUNOVODJA ZA MANJŠE DRUBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 20, PRIPRAVLJA, VODI IN ARHIVIRA FINANNO RAUNOVODSKO DOKUMENTACIJO, VODI POMONE KNJIGE V RAUNOVODSTVU, PRIPRAVA IN KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV V GLAVNO KNJIGO, PRIPRAVLJA RAZLINA ENOSTAVNA FINANNA POROILA IN ANALIZE, PRIPRAVLJANJE OBRAUNA OSEBNIH DOHODKOV, DAVKOV IN PRISPEVKOV, IZDELAVA OBRAUNSKIH LISTOV, VODENJE KOMULATIVNE EVIDENCE O IZPLAANIH OSEBNIH DOHODKIH, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIH DELOVNIM NARTOM., OD KANDIDATOV PRIAKUJEMO SREDNJO STROKOVNO IZOBRAZBO EKONOMSKE, KOMERCIALNE, UPRAVNE ALI ADMINISTRATIVNE SMERI, ZAHTEVNEJŠO UPORABO RAUNALNIŠKIH ORODIJ, AKTIVNO ZNANJE 1 TUJEGA JEZIKA. KANDIDATI MORAJO VLOG...

 • Company SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRANO - OSNOVNA ŠOLA VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRAN, in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, VODENJE EVIDENC, VODI DELOVODNIK, KNJIGO POŠTE...SPREMLJAVA PLAIL, OBRAUNI, OPOMINJANJE ZAMUDE PLAIL, PRIPRAVA POLONIC, VODI KJIGOVODSKO DOKUMENTACIJO, MATERIALNO KNJIGOVODSTVO IN OSTALA DELA PO NAVODILU RAVNATELJA., KANDIDATI MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJE ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH ITALIJANSKE IN MADARSKE NARODNE SKUPNOSTI NA PODROJU VIZ. VLOGO ZA PRIJAVO IN KRATEK IVLJENJEPIS PO MAILU. OBVEZNE PRILOGE: POTRDILO O IZOBRAZBI IN O NEKAZNOVANOSTI., ...

 • Company VALFIN, finančni inženiring, d.o.o., JUŽNA CESTA 4 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, plailni promet z bankami, knjienje knjigovodske dokumentacije, obraun osebnih dohodkov, komunikacija s strankami, zaeleno znanje programa VASCO, dopoldan...

 • Company KEN storitve d.o.o., Ulica Kamniško-zasav. odreda 6 A, 1241 KAMNIK in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POSLOVNANJE Z FINANNIMI ZADEVAMI V PODJETJU ALI ORGANIZACIJI. Z NJIMI IMA VPOGLED V CELOTNO LASTNINO IN V SLEHERNO VRSTO IZDATKOV IN DOHODKOV. PRI TEM SKRBI, DA POSLOVNO-FINANNE ZADEVE POTEKAJO V SKLADU Z VELJAVNIMI RAUNOVODSKIMI PRAVILNIKI IN STANDARDI TER ZAKONSKIMI PREDPISI. VSAKDANJE DELO JE KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV VIDNIH IZ KNJIGOVODSKIH LISTIN. LE-TE PREGLEDA IN VPIŠE V POSLOVNO KNJIGO. VANJO ZABELEI ZAPOREDNO ŠTEVILKO, DATUM IN OPIS VSEBINE LISTINE, RAUN TER ZNESEK V BREME ALI V DOBRO. SKRBI, DA SO VPISI AURNI, ASOVNO ZAPOREDNI, POPOLNI IN PRAVILNI., , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting associate professionals Edit filters