Jobmonitor. Search results for Accounting and bookkeeping clerks

9 Jobs found

Used filters:
 • Accounting and bookkeeping clerksx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22 , 5000 NOVA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  OBRAUNOVALEC PROIZVODNIH STROŠKOV NA PROIZVODNE ENOTE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SKRB ZA OBRAUN UPORABE OMREJA, , dopoldan...

 • Company DOM UPOKOJENCEV PTUJ, VOLKMERJEVA CESTA 10, 2250 PTUJ in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  URADNIK V RAUNOVODSTVU, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE, VODENJE IN ARHIVIRANJE GRADIVA IN DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI; VODENJE IN ODGOVORNOST ZA BLAGAJNO; VODENJE STROŠKOVNEGA IN BLAGOVNEGA KNJIGOVODSTVA; PRIPRAVA PODLAG ZA IZDELAVO LETNEGA PRORAUNA; PRIPRAVLJANJE POROIL IN ANALIZ; IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA, , ...

 • Company DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  URADNIK V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. nadomešanje zaasno odsotne delavke do njene vrnitve, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, OPRAVLJANJE OPERATIVNE IN ADMINISTRATIVNE PODPORE, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROIL., Pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta so: Izobrazba po Klasiusu 15001, 15002 ali 15099, dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office, komunikativnost, natannost in zanesljivost, doslednost, sposobnost dela v timu, osebna urejenost. elena funkcionalna znanja so: vozniški izpit B kategorije, osnovna raven tujega jezika – A1, eleno poznavanje informacijskega sistema DMS in NAV, elena je samoiniciativnost in organiziranost. Delovno razmerje se sklene za doloen as iz razloga nadomešanja zaasno odsotne delavke do nje...

 • Company OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14 , 1270 LITIJA in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  URADNIKI V RAUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPIS NALOG JE RAZVIDEN IZ BESEDILA JAVENGA NATEAJA, OBJAVLJENEGA NA SPLETNI STRANI OBINE LITIJA WWW. LITIJA.SI, Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv strokovni izpit iz upravnega postopka, ...

 • Company DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA, ŠERCERJEVA ULICA 35, 4240 RADOVLJICA in
  22.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  URADNIKI V RAUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OBRAUN PLA IN DRUGIH STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, VODENJE OBRAUNSKE EVIDENCE ODSOTNOSTI Z DELA S PRAVICO DO NADOMESTILA PLAE, IZDELOVANJE REFUNDACIJSKIH ZAHTEVKOV BOLEZNIN IN DRUGIH NADOMESTIL, OBDELOVANJE IN IZDAJANJE PODATKOV ZA NAPOVED DOHODNINE, TER IZDAJANJE POTRDIL DELAVCEM V ZVEZI S PLAO, OBRAUNAVANJE IN IZVAJANJE ODTEGLJAJEV IN IZVRŠB DELAVCEV IZ PLA, OBRAUN SEJNIN, PODJEMNIH IN AVTORSKIH POGODB, OBRAUNAVANJE IN PLAILO PRISPEVKOV, DAVKOV IN DRUGIH TERJATEV V ZVEZI Z OBRAUNI, IZDELAVA TEMELJNICE ZA PLAE, DRUGE STROŠKE V ZVEZI Z DELOM, IN PRENOS LE – TEH V GLAVNO KNJIGO, OBRAUN IN IZPLAILO POTNIH NALOGOV, IZDAJANJE OSTALIH RAUNOV, ODDAJA OBRAZCEV ...

 • Company FRUTIS D.O.O., PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, Plemljeva ulica 2 , 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID in
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  URADNIKI V RAUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 22, OBVEZNO ODLINO ZNANJE PROGRAMA VASCO. VNAŠANJE RAUNOV, ZAPIRANJE PLAIL, UREJANJE MAILOV, UREJANJE KOMPENZACIJ, PRIPRAVA POTNIH NALOGOV, SPREMLJANJE RAUNOV, DELANJE ODPISOV., OBVEZNO ZNANJE PROGRAMA VASCO, dopoldan...

 • Company MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ, SLOVENSKI TRG 13, 2250 PTUJ in
  20.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  URADNIK V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 14 mesecev oz. do 01.08.2021, polni delovni as, 40, izvajanje finanno - materialnega poslovanja, izdaja raunov, so-pripravlja osnove z raunovodsko nartovanje, statistina poroila, sodelovanje pri pripravi finannih konstrukcij gledaliških predstav, kompetence s podroja delovanja na podobnih delovnih mestih v gledališu, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA, Trg svobode 42 , 8290 SEVNICA in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  URADNIK V KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OBRAUN STORITEV NA POLONICE IN KNJIENJE PLAIL, NABAVA RAZNEGA MATERIALA, OBDELAVA PREJETIH FAKTUR, PRIPRAVA IZDANIH FAKTUR, OBRAUNI PREHRANE, DNEVNIC ZAPOSLENIH, VODENJE PRIJAV IN ODJAV PREHRANE UENCEV, IZTERJAVA DOLNIKOV IN PRIPRAVA OPOMINOV OZ. IZVRŠB, VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA, USKLAJEVANJE ANALITINIH EVIDENC Z GLAVNO KNJIGO IN DRUGE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, znanje slovenskega jezika, poznavanje dela z raunalnikom, poznavanje podroja javnih financ, raunovodstva in raunovodskih standardov, vlogi je potrebno priloiti potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanju, zaetek del. 1.9.2020, dopoldan...

 • Company TERA-VIZIJA POSREDOVANJE, RAČUNOVODSTVO, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.,, Vinogradniška cesta 29 , 2312 in
  12.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  URADNIKI V RAUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAUNOVODSTVO, KNJIGOVODSTVO, SPLOŠNA TAJNIŠKA DELA, OBRAUN PLA, PRISPEVKOV, FAKTURIRANJE, OBRAUN DDV, OBRAUN AMORTIZACIJE, PRIJAVE, ODJAVE, DELAVCEV, SESTAVA BILANC IN ZAKLJUNEGA RAUNA, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, USTANOVAMI. POZNAVANJE PROGRAMA APROPO, MINIMAX, VASCO., PRIDNOST, POŠTENOST, STROKOVNOST, ZANESLJIVOST. PREDNOST IMAJO KANDIDATI IZ ISTE OBINE HOE-SLIVNICA., dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting and bookkeeping clerks Edit filters