Jobmonitor. Search results for UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o., Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČE

7 Jobs found

Used filters:
 • UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o., Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČEx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o., Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČE in Bloke
  13.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  PRODAJALCI, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, IZVAJANJE MALOPRODAJE (PRODAJANJE IVIL IN/ALI OSTALIH IZDELKOV, PRODUKTOV, ARTIKLOV),KAKOVOSTNO IN KOLIINSKO PREVZEMANJA BLAGA,RAZVRŠANJE IN RAZPOREJANJE BLAGA V PRODAJALNI,SVETOVANJE KUPCEM,IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA,REŠEVANJE REKLAMACIJ NA LICU MESTA TER INFORMIRANJE PRISTOJNIH OSEB O NAPAKAH, , ...

 • Company UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o., Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČE in Bloke
  13.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  TURISTINI ANIMATOR, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA IN VODENJE IZVEN PENZIONSKIH AKTIVNOSTI ZA GOSTE, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o., Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČE in Bloke
  13.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  SLAŠIAR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE SLAŠIC IN PEKARSKEGA PECIVA PO VELJAVNIH RECEPTURAH TER VKLJUEVANJE V VSE FAZE DELOVNEGA PROCESA,SOOBLIKOVANJE KULINARINE PONUDBE,IZVAJANJE HACCP SISTEMA TER DOBRE PROIZVODNE IN HIGIENSKE PRAKSE (GMP),IZVAJANJE INVENTURNIH POPISOV IVIL, PIJA, OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA IN POTROŠNEGA MATERIALA,SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, PRENOS ZNANJA TER UVAJANJE NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU,ZAGOTAVLJANJE OSEBNE UREJENOSTI TER ISTOE IN UREJENOSTI DELOVNEGA OKOLJA IN DELOVNIH SREDSTEV., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o., Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČE in Bloke
  13.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  KUHAR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE JEDI PO VELJAVNIH RECEPTURAH TER VKLJUEVANJE V VSE FAZE DELOVNEGA PROCESA,IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA,IZVAJANJE HACCP SISTEMA TER DOBRE PROIZVODNE IN HIGIENSKE PRAKSE (GMP),ZAGOTAVLJANJE OSEBNE UREJENOSTI TER ISTOE IN UREJENOSTI DELOVNEGA OKOLJA IN DELOVNIH SREDSTEV., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o., Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČE in Bloke
  13.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  NATAKAR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PREDSTAVITEV PONUDBE, POSPEŠEVANJE PRODAJE, STREBA JEDI IN PIJA TER VKLJUEVANJE V VSE FAZE DELOVNEGA PROCESA,IZVAJANJE KOLIINSKEGA IN KAKOVOSTNEGA PREVZEMA IN SKLADIŠENJA (IVIL, PIJA IN DRUGEGA MATERIALA),IZDELOVANJE DELOVNIH NALOGOV S SPREMLJANJEM IN EVIDENTIRANJEM DNEVNE REALIZACIJE TER ZAGOTAVLJANJE NAROANJA IVIL IN PIJA,IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA,IZVAJANJE HACCP SISTEMA TER DOBRE PROIZVODNE IN HIGIENSKE PRAKSE (GMP),IZVAJANJE INVENTURNIH POPISOV IVIL, PIJA, OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA IN POTROŠNEGA MATERIALA,SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, PRENOS ZNANJA TER UVAJANJE NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o., Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČE in Bloke
  13.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  STRENIK NA INIŠKI NAPRAVI, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU VARNEGA OBRATOVANJA INIŠKIH NAPRAV,SODELOVANJE PRI NUJNIH VZDREVALNIH DELIH NA INIŠKIH NAPRAVAH IN OSTALI DELOVNI OPREMI IN NAPRAVAH,POSREDOVANJE INFORMACIJ, NUDENJE POMOI UPORABNIKOM INIŠKIH NAPRAV IN IGRAL,SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZASNEEVANJA SMUIŠA,PO POTREBI IZVAJANJE DEL V SKI SERVISU (IZDAJANJE IN PRIPRAVA OPREME), , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o., Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČE in Bloke
  07.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  GLAVNI NATAKAR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU,STREBA JEDI IN PIJA TER VKLJUEVANJE V VSE FAZE DELOVNEGA PROCESA,SOOBLIKOVANJE PREHRANSKE PONUDBE, PONUDBE PIJA IN NAPITKOV,IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA,IZVAJANJE HACCP SISTEMA TER DOBRE PROIZVODNE IN HIGIENSKE PRAKSE (GMP),IZVAJANJE INVENTURNIH POPISOV IVIL, PIJA, OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA IN POTROŠNEGA MATERIALA,SPREMLJANJE RAZVOJA TRGA IN STROKE TER UVAJANJE NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU, pripravljenost na timsko delo, motiviranost in ustvarjalnost, odgovornost in prilagodljivost, urejenost in zanesljivost, gibljiv/nestalen urnik...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o., Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČE Edit filters