Jobmonitor. Search results for stupica-transport-prevozi-v-domacem-in-mednarodnem-prometu-doo-zlebic-20-a-1310-ribnica

2806 Jobs found

Used filters:
 • stupica-transport-prevozi-v-domacem-in-mednarodnem-prometu-doo-zlebic-20-a-1310-ribnicax
Displaying 1-50 of 2806 results.
 • Company TESARSTVO HRIBAR, HRIBAR ROMAN S.P., Polšnik 7 , 1272 POLŠNIK in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  KROVEC KLEPAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZDELAVA IN MONTAA OSTREŠIJ, NADSTREŠKOV, POKRIVANJE OSTREŠIJ,...., lahko je tudi delavec brez poklica, dopoldan...

 • Company CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK, NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve odsotnega delavca, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAEVALNEGA DELA: IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI Z  UVAJANJEM USTREZNIH PRILAGODITEV, UVAJANJEM NAJUSTREZNEJŠIH METOD IN OBLIK DELA PRI POUKU GLEDE NA  CELOTNO SKUPINO OZ. GLEDE NA SPECIFINE POTREBE IN LASTNOSTI POSAMEZNEGA UENCA,… IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO –IZOBRAEVALNO DELO: OBLIKOVANJE LETNE PRIPRAVE ZA REDNI, DOPOLNILNI IN DODATNI POUK TER ZA POUK IZBIRNIH PREDMETOV IN SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI, PRIPRAVA, SPREMLJANJE IN DOPOLNJEVANJE INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV, IZDELAVA UNIH LISTOV IN DIDAKTINEGA MATERIALA V SKLADU Z INDIVIDUALIZIRANIMI PR...

 • Company ELEKTROTEHNIKA MILOŠIČ, družba za gradbeništvo, inštalacije in druge storitve, d.o.o., POTRČEVA CEST in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA V NEMIJI, , dopoldan...

 • Company GRADBENIŠTVO JANEZ LENART S.P., Tomažja vas 67 , 8275 ŠKOCJAN in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMONA ZIDARSKA DELA, , dopoldan...

 • Company AVTOPREVOZNIŠTVO KRAJNC KRAJNC BOJAN S.P., Močna 50 A, 2231 PERNICA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PREVOZ BLAGA NA OBMOJU EU TER DRUGE NALOGE V SKLADU Z OPISOM DELOVNEGA MESTA., , ...

 • Company MAGNETI LJUBLJANA PODJETJE ZA PROIZVODNJO MAGNETNIH MATERIALOV, D.D., Stegne 37 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, SREDNJE ZAHTEVNA DELA V PROIZVODNJI. POSLUEVANJE STROJEV., Pripravljenost na delo v treh izmenah, vestnost, znanje osnov raunanja in uporaba osnovnega znanja raunalništva., ...

 • Company JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Predoslje 39 , 4000 KRANJ in Bled
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  KUHARJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE ZAHTEVNIH IN SESTAVLJENIH JEDI V SKLADU Z NORMATIVI IN RECEPTI, IZDAJANJE HRANE SKRB ZA OSEBNO UREJENOST IN BREZHIBNO ISTOO DELOVNIH PROSTOROV, STROJEV, PRIPOMOKOV IN OPREME TER NJIHOVO DELOVANJE NARTOVANJE IN PORABA MATERIALA V SKLADU Z NORMATIVI ZA OBROKE VODENJE IN VZDREVANJE ZAHTEVANIH EVIDENC IN DOKUMENTACIJE IZVAJANJE SANITARNIH, HIGIENSKIH IN ZDRAVSTVENIH PREDPISOV TER PREDPISOV ZA VARNO DELO IN POARNO VARNOST OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG NA PODROJU DELA PO ODLOITVAH IN ZAHTEVAH VODJE., , ...

 • Company JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Predoslje 39 , 4000 KRANJ in Bled
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  KUHARJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE ZAHTEVNIH IN SESTAVLJENIH JEDI V SKLADU Z NORMATIVI IN RECEPTI, IZDAJANJE HRANE DNEVNO NARTOVANJE IN NADZOROVANJE PORABE MATERIALA IN SUROVIN V SKLADU Z NORMATIVI PREVZEMANJE DOBAVLJENIH MATERIALOV IN SUROVIN, KONTROLIRANJE KOLIIN IN KAKOVOSTI, PRAVILNO SORTIRANJE IN SKLADIŠENJE SKRB ZA IZVAJANJE SANITARNIH, HIGIENSKIH IN ZDRAVSTVENIH PREDPISOV TER PREDPISOV ZA VARNO DELO IN POARNO VARNOST SKRB ZA OSEBNO UREJENOST IN BREZHIBNO ISTOO DELOVNIH PROSTOROV, STROJEV, PRIPOMOKOV IN OPREME TER NJIHOVO DELOVANJE VODENJE IN VZDREVANJE ZAHTEVANIH EVIDENC OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG NA PODROJU DELA PO ODLOITVAH IN ZAHTEVAH VODJE., , ...

 • Company KOMADRA, prevozi in druge storitve, d.o.o., Podgorje 48 A, 2381 PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VOZNIK TOVORNEGA VOZILA OPRAVLJA DELA PREVOZA TOVORA NA OBMOJU EU. DELO ZAJEMA NAKLADANJE TOVORA, PREVOZ IN RAZKLADANJE. PRAV TAKO VOZNIK SKRBI ZA DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z IZVRŠENIM PREVOZOM, SKRBI ZA RED IN ISTOO TER USTREZNOST TOVORNEGA VOZILA, GLEDE OKVAR IN NEUSTREZNOSTI. PRI PREVOZU SKRBI, DA SE TOVOR NE POŠKODUJE., , dopoldan...

 • Company Osnovna šola 8 talcev Logatec, NOTRANJSKA CESTA 3, 1370 LOGATEC in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  UITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje bolniške, polni delovni as, 40, POUEVANJE MATEMATIKE IN RAUNALNIŠTVA., Potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company KRILI IZDELKI IZ PLEKSI STEKLA D.O.O., VRZDENEC 85, 1354 HORJUL in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  UPRAVLJAVEC STROJEV IN NAPRAV ZA PROIZVODNJO STEKLENIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREOBLIKOVALEC UMETNIH MAS - IZDELAVA IZDELKOV IZ PLEKSI STEKLA, OD KANDIDATOV PRIAKUJEMO: ZNANJE UPRAVLJANJA Z MIZARSKIMI STROJI, RONE SPRETNOSTI ZA DELO Z MIZARSKIMI STROJI IN ORODJI, TEHNINO PRAKTINOST IN ULJIVOST, IZOBRAZBO VSAJ IV. ALI V. STOPNJE TEHNINE SMERI, PODOBNE DELOVNE IZKUŠNJE VSAJ 1- 3 LETA, IZPIT B. KATEGORIJE. ZAELJENO JE TUDI: RAUNALNIŠKA PISMENOST, ZAELJENO, NI PA NUJNO, ZNANJE AUTOCAD PROGRAMA, IZPIT ZA VILIARJA, SAMOSTOJNOST, SAMOINICIATIVNOST, ORGANIZIRANOST, NATANNOST IN VZTRAJNOST, VESELJE DO DELA, PRIPADNOST DELU., dopoldan...

 • Company Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36 , 4204 GOLNIK in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  LABORATORIJSKI TEHNIK MIKROBIOLOGIJE, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA POKLIC LABORATORIJSKI SODELAVEC II V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI TER IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PREDPREISKOVALNIH, PREISKOVALNIH IN POPREISKOVALNIH POSTOPKOV DELOVNIH PROCESOV V LABORATORIJU ZA RESPIRATORNO MIKROBIOLOGIJO., Znanje vsaj enega tujega jezika, natannost in odgovornost., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA HELENE PUHAR KRANJ, KIDRIČEVA CESTA 51, 4000 KRANJ in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VARUH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 11 mesecev oz. od 1.10.2020 do 31.8.2021, skrajšan delovni as, 6, VARUH - NEGOVALEC V, Izjava o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kazni zapora v trajanju ve kot šest mesecev in izjava, da ni pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ, ŠOLSKA ULICA 7, 4290 TRŽIČ in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  UITELJ ANGLEŠINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 11 mesecev oz. 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, POUEVANJE ANGLEŠINE NA PREDMETNI STOPNJI, Dokazila o izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti pošljete na e-naslov. Prietek dela predvidoma s 1. 10. 2020., ...

 • Company GIMNAZIJA BEŽIGRAD, PERIČEVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IŠENJE ŠOLE IN NJENE OKOLICE. POTREBNO JE POZNAVANJE TEHNINIH PRIPOMOKOV IN SREDSTEV ZA IŠENJE., Kandidat mora izpolnjevati pogoje v skladu z ZOFVI (Ur.l.št.16/17-uradno preišeno besedilo, 35/08,58/09,64/09,20/11 in nadaljnja). Zahtevana dokazila: potr. o konani osnovi šoli, potr. o nekaznovanosti zaradi naklepnega dejanja in potr. o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Zahtevana dokazila pošljite v 8 dneh po objavi na e-naslov: . Predvideni zaetek dela je 14.10.2020. Delo poteka v popoldanskem asu, od 14.00 do 22.00 ure, ...

 • Company OZG; OZG, OE Uprava, Gosposvetska ulica 9 , 4000 KRANJ in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, UREJANJE PODROJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV, PRIPRAVA NOTRANJIH AKTOV IN NAVODIL, PRIPRAVA POGODB, PRIPRAVA RAZNIH MNENJ IN RAZLAG., ZAELENE IZKUŠNJE OZIROMA POZNAVANJE PODROJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV., ...

 • Company INNODULER proizvodnja in trgovina d.o.o., Pameče 152 A, 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  OBDELOVALEC LESA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA MEHANSKO OBDELAVO JEKLENIH ZVARJENCEV NA CNC ALI KLASINIH STROJIH PREVZEMA DOKUMENTACIJO, IZBIRA PROGRAME, IZBIRA POSAMEZNE OPERACIJE V PROGRAMU IN IZVAJA PROGRAM OBDELAVE NA STROJU GLEDE NA ZAHTEVE PODANE Z DELOVNIM NALOGOM, SPREMNO DOKUMENTACIJO IN NAVODILI NADREJENEGA Z ODOBRITVIJO NADREJENEGA POPRAVLJA VNAPREJ PRIPRAVLJENE OBDELOVALNE PROGRAME, E JE TO POTREBNO SAMOSTOJNO PIŠE PROGRAME NA CNC STROJIH PREVERI USTREZNOST MATERIALA IN GA PRIPRAVI ZA OBDELAVO NASTAVI IN PRIPRAVI STROJE, ORODJA IN PRIPRAVE ZA DELO IZVAJA OSNOVNE IN ZAHTEVNEJŠE DIMENZIJSKE MERITVE TER NAREDI PRIMEREN ZAPIS ISTI POVRŠINE PO MEHANSKI OBDELAVI (OBROBKA, OBRUSI, POLIRA) PO POTREBAH PROIZVODNJE OPRAVLJA DELO NA DRUGIH OBDELOVALN...

 • Company ATON ENGINEERING, storitve in montaže, d. o. o., Kicar 19 , 2250 PTUJ in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, DELO V MEHANINI DELAVNICI, DIAGNOSTIKA IN BRANJE NAPAK, ZAMENJAVA DELOV PO OPRAVLJENI DIAGNOZI OZ. SEZNAMU NAPAK, DEMONTAA OBRABLJENIH IN MONTAA NOVIH DELOV, OPRAVLJANJE PREIZKUSOV DELOVANJA, MENJAVA, CENTRIRANJE IN MONTAA GUM, TER DRUGE NALOGE PO NAVODILIH VODJE SERVISA., rone spretnosti, dopoldan...

 • Company ŽAGA DOLENC, žaganje in predelava lesa ter prevozi, d.o.o., Gabrovo 5 , 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VOZNIK GOZDARSKEGA KAMIONA, PREVOZ HLODOV, monost sklenitve nove pogodbe , dopoldan...

 • Company ŽAGA DOLENC, žaganje in predelava lesa ter prevozi, d.o.o., Gabrovo 5 , 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA AGI, monost sklenitve nove pogodbe , dopoldan...

 • Company STRA-TECH, razvoj in projektiranje d.o.o., Ob dolenjski železnici 94 B, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  PRODAJALEC TEKSTILA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRODAJA OTROŠKIH OBLAIL V TRGOVINI V CENTRU LJUBLJANE., Znanje drugih tujih jezikov je prednost. Oseba mora biti prijazna, komunikativna in zanesljiva. , dvoizmensko...

 • Company Avto Celje tehnični pregledi, registracije in zavarovanja motornih vozil, d.o.o., Ipavčeva ulica 21 in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - POD NADZOROM MENTORJA IZVAJANJE VSEH POSTOPKOV V ZVEZI Z REGISTRACIJO VSEH VRST VOZIL- PROMOCIJA DODATNIH ARTIKLOV- VNOS PODATKOV POD NADZOROM MENTORJA- AURNO SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV- SKRB ZA ZAKLJUEK BLAGAJNE- SPREMLJANJE ZAKONODAJNIH NOVOSTI- DELA IN NALOGE DELOVNEGA MESTA ZASTOPNIK ZAETNIK- DELO ZA DRUBO IN DRUBE V SKUPINI- OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, E TAKO DOLOI NADREJENI., - poznavanje uporabe raunalniških programov MS Office- nekaznovanost., dvoizmensko...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, AŠKERČEVA CESTA 6, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJ, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 6, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UNIH NARTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, -ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UNIM NARTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNINIH IN DRUGIH SODELAVCEV), -PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU, -VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV, -MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG IN DRUGIH DEL, -SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO DELO NA PODROJU STROKE (NOSTRIFIKACIJE, ITD.), -ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PROUEVANJE IN RAZVIJ...

 • Company DOM PETRA UZARJA, ROČEVNICA 58, 4290 TRŽIČ in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA V AMBULANTI, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN VODENJE DOKUMENTACIJE, DELO V SKLADU S STROKOVNIMI SMERNICAMI..., VELJAVNA LICENCA, VPIS V REGISTER SPOSOBNOST VODENJA, ORGANIZIRANOST, KOMUNIKATIVNOST, PRIJAZNOST, STRPNOST, dvoizmensko...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UVAJANJE V STROKO, OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM,IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH, RADIOTERAPEVTSKIH IN NUKLERANIH POSEGOV V KLASINI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO,OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE,ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST., dipl. in. radiologije, ...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, OPTIMIZACIJA IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NEPROGRAMIRANIH DEL IN SPECIALNIH RADIOLOŠKIH, DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V RADIOLOGIJI, RADIOTERAPIJI IN NUKLEARNI MEDICINI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO,SPREMLJANJE IN UVAJANJE NOVIH TEHNOLOŠIH ZNANJ,OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE, ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST, dipl. in. radiologije,vsaj 2 leti delovnih izkušenj v radiologiji ali radioterapiji ali nuklearni medicini., ...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UVAJANJE V STROKO, OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM,IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH, RADIOTERAPEVTSKIH IN NUKLERANIH POSEGOV V KLASINI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO,OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE,ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST., dipl. in. radiologije, ...

 • Company LEDAS PODJETJE ZA PREDELAVO IN PRODAJO MESNIH IZDELKOV, D.O.O., CELJE, Lava 7 F, 3000 CELJE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, išenje in pripravljanje solate, pomivanje posode, streba malic, , ...

 • Company NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor, Ulica heroja Jevtiča 9 , 2000 MARI in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKEGA IN STROKOVNEGA DELA Z OSEBAMI S PRIDOBLJENO MOGANSKO POŠKODBO., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT NA PODROJU SOCIALNEGA VARSTVA DOKAZILA JE POTREBNO PRILOITI VLOGI. , dopoldan...

 • Company MAROVT PROIZVODNO IZVOZNO UVOZNO PODJETJE, D.O.O., Stranice 55 , 3206 STRANICE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  OBLIKOVALEC KOVIN, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, NALAGANJE STROJA. NASTAVLJANJE PARAMETROV. NADZOR NAD PRAVILNIM DELOVANJEM STROJA. PRIPRAVA IN NASTAVLJANJE DELOVNIH SREDSTEV. MERJENJE TRDOTE PROIZVODOV, PRIPRAVA ORODJA, PRIPRAVA STROJA, NASTAVITEV STROJA, MONTAA SKLOPOV NA NAMENSKEM STROJU.LEPLJENJE, PAKIRANJE, PRIPRAVA ORODJA, PRIPRAVA STROJA, NASTAVITEV STROJA. SAMOKONTROLA MER PROIZVODOV, VNOS MERITEV V PC. SORTIRANJE PROIZVODOV S POMAGALI (KALIBRI, NAMENSKE PRIPRAVE IN NAPRAVE).VODENJE USTREZNIH EVIDENC IN ZAPISOV. TEKOE VZDREVANJE DELOVNIH STROJEV IN PRIPRAV. NOTRANJI TRANSPORT PROIZVODOV.IZVAJANJE DEL, KI SO POTREBNA ZA NEMOTENO URESNIEVANJE PLANSKIH OBVEZNOSTI DRUBE, IN USTREZAJO ZNANJU IN SPOSOBNOSTIM DELAVCA/KE TER OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH NAD...

 • Company Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  MENEDERJI ZA KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. as nadomešanja daljše odsotnosti, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE VSEH DEL V ZVEZI S SKLEPANJEM IN S PRENEHANJEM DELOVNEGA RAZMERJA, AURNO VODENJE MATINE EVIDENCE IN POSREDOVANJE PODATKOV ZZZS, IVZ, KAD, PRIPRAVA RAZLINIH STATISTINIH POROIL IN ANALIZ S KADROVSKEGA PODROJA ZA INTERNE POTREBE IN ZUNANJE INSTITUCIJE, PRIPRAVA POSAMINIH PRAVNIH AKTOV IZ DELOVNO PRAVNEGA PODROJA, PRIPRAVA PREDLOGOV IN IZVAJANJE NALOG IZ PODROJA PLANIRANJA IN UPRAVLJANJA S KADRI, OSTALA DELA PO NAVODILU VODJE., Gre za delo v kadrovski slubi, zato je zaeleno, da ima kandidat znanje na podroju izvajanja postopkov pridobivanja novih kadrov, izvajanja kadrovskih postopkov (razporejanje delavcev, zaposlitve za doloen in nedoloen as, za...

 • Company DANI AFC krojenje usnja in tekstila d.o.o., Kidričeva ulica 6 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO TEKSTILNIH, KRZNENIH, USNJENIH IZDELKOV, D. N., poskusno delo , Doloen as  oz. 30.11.2020, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE OPERATERJA NA LINIJI III, .iz.-prednost poklici s podroja tekstilij ali usnjarstva, poklici tehninih smeri ali drugi ustrezni poklici, delovne izkušnje so zaelene, veizmensko...

 • Company GEP ŠTALEKAR, GRAFIČNO EMBALAŽNO PODJETJE D.O.O., MISLINJSKA DOBRAVA 28 B, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  TISKARJI, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, TISKANJE POLIZDELKOV IN IZDELKOV - EMBALAE NA TISKARSKEM STROJU, , veizmensko...

 • Company ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, Svetčeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VZDREVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJA VSAKODNEVNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI. PRIPRAVLJA ZAHTEVKE ZA POTREBEN MATERIAL. OBVEŠA O OKVARAH STROJEV IN NAPRAV VODJO DELAVNICE. SODELUJE PRI ORGANIZACIJI DELA. IZDELUJE, POPRAVLJA IN VGRAJUJE STAVBNO POHIŠTVO IN OPREMO. OPRAVLJA NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., Poznavanje delovanja in uporabe lesnoobdelovalnih strojev., dopoldan...

 • Company ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, Svetčeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  GOSTINSKI GOSPODINJEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SORTIRANJE PERILA PO VRSTI BLAGA IN PO NAINU PRANJA. STROJNO ALI RONO LIKANJE PERILA. PRANJE PERILA. SPREJEMANJE IN IZDAJANJE PERILA. IŠENJE PROSTOROV, OPREME IN NAPRAV. POMO PRI KUHINJSKIH DELIH: POMIVANJE POSODE, PRIPRAVLJANJE IVIL ZA KUHANJE TER POMO PRI RAZDELJEVANJU HRANE. DRUGA DELA IN NALOGE V PRALNICI IN RESTAVRACIJI PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company Triglav Svetovanje, zavarovalno zastopanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 86 , 1230 DOMŽALE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODI,ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO V KONTAKTNEM CENTRU. SODELUJE PRI PLANIRANJU TER USMERJA IN RAZVIJA SODELAVCE., pasivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE, ŠOLSKA ULICA 10, 2311 HOČE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  DRUGI ISTILCI, poskusno delo , Doloen as, 11 mesecev oz. DO 31. 8. 2021, skrajšan delovni as, 10, ISTILEC/ISTILKA II (IŠENJE PROSTOROV ŠOLE, OPREME IN DELOVNIH PRIPOMOKOV, OKOLICE ŠOLE TER DRUGA DELA PO SISTEMIZACIJI)., Predpisana izobrazba: konana osnovna šola. Posebna znanja in zmonosti: znanje slovenskega jezika. Drugi pogoji: ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na pogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev; ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost., ...

 • Company METALKA ZASTOPSTVA SERVIS PODJETJE ZA OPRAVLJANJE SERVISNIH STORITEV D.O.O., Brnčičeva ulica 9 B, 12 in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREVZEM BLAGA, SPREJEM ORODJA NA SERVIS , POMO V TRGOVINI, SVETOVANJE STRANKAM, IZSTAVLJANJE DOBAVNIC, RAUNOV, IZDELAVA PREDRAUNO, NAROANJE BLAGA, POMO PRI INVENTURI IN OSTALA DELA, KI SE DOLOIJO SPROTI., Najmanj IV. stopnja srednje poklicno izobraevanje. Vsaj eno leto izkušenj v prodaji. Osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika.Vozniški izpit B kategorije. Osnove MS Office. Zaeleno poznavanje programa VASCO. Veselje do dela s strankami in osnovno poznavanje orodja. Poštenost, prijaznost, odgovornost, komunikativnost, samostojnost, natannost in samoiniciativnost., ...

 • Company 4-N TECH d.o.o.; 4-N TECH d.o.o., PE Bled, Pot na Lisice 17 , 4260 BLED in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZDELAVA KONSTRUKCIJSKIH NARTOV - INTERPRETACIJA TEHNINIH RISB - IZDELAVA IN VZDREVANJE RISB IN TEHNINE DOKUMENTACIJE - DELO V PROGRAMU SOLIDWORKS, MASTERCAM, - SODELOVANJE V PODJETJU - OSTALE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA ., Pogoji: - izobrazba ravni 6/2 ali 7, smer strojništvo - niso potrebne delovne izkušnje, lahko je 1.zaposlitev - dobro poznavanje CAD orodij in metod dela - dobra raunalniška pismenost - poznavanje programske opreme ( solidWorks, MasterCam) - znanje nemškega ali italijanskega jezika je lahko prednost - samoiniciativnost, zanesljivost in natannost pri delu - dobra timska orientacija, fleksibilnost, dopoldan...

 • Company THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6 , 3270 LAŠKO in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RECEPTOR V ZDRAVSTVENI USTANOVI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 20, SPREMLJANJE GIBANJA STANOVALCEV DS, DAJANJE INFORMACIJ, , dvoizmensko...

 • Company THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6 , 3270 LAŠKO in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  STRENIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, NE ZDRAVSTVENA OSKRBA STANOVALCEV DS, , dvoizmensko...

 • Company THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6 , 3270 LAŠKO in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DELOVNE TERAPIJE, , ...

 • Company Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana, Preglov trg 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2021 OZ. DO PREDASNEGA PRENEHANJA RAZLOGA, skrajšan delovni as, 30, DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, VLOGI JE POTREBNO PRILOITI DOKAZILO O IZOBRAZBI IN POTRDILO MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE O NEKAZNOVANOSTI, VLOGO POŠLJITE PO KLASINI POŠTI - PRIPOROENO, ...

 • Company UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15 , 2000 MARIBOR in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTINIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU.SODELOVANJE Z UITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH.SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU.NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN APARATURAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA.SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO NA PODROJU STROKE.SKRBI, DA SO NEVARNE SNOVI USTREZNO IN PREDPISANO SKLADIŠENE.SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAEVANJE IN POUENOST OSEB, KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE...

 • Company UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15 , 2000 MARIBOR in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJA PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI S STROKOVNEGA PODROJA. PRIPRAVLJA OSNUTKE SPLOŠNIH AKTOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL, POGODB IN SKLEPOV. IZVAJA PRAVNO SVETOVANJE IN SESTAVLJA PRAVNA MNENJA ZA STRANKE V POSTOPKIH. IZDAJA ODLOBE, VODI POSTOPKE REGISTRACIJE, VODI POSTOPKE IZVRŠBE IN NUDI PRAVNO POMO V DELOVNO PRAVNIH ZADEVAH. SODELUJE V POSTOPKIH UPRAVLJANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMININAMI UNIVERZE. SODELUJE V POSTOPKIH V SKLADU Z DELOVNO PRAVNO ZAKONODAJO IN PRIPRAVLJA OSNUTKE DOKUMENTOV ZA ZASTOPNIKE IN POOBLAŠENCE UNIVERZE. REŠUJE ZADEVE IN IZVAJA DEJAVNOSTI S PODROJA DELA STROKOVNE SLUBE. PROUUJE PRAKSO, ZAKONE, PREDPISE IN O NOVOSTIH OBVEŠA SLUBE UNIVER...

 • Company TAB TOVARNA AKUMULATORSKIH BATERIJ D.D., POLENA 6 , 2392 MEŽICA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ELEKTROVZDREVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - ZBIRA, UREJA IN PROUUJE NOVOSTI NA PODROJU TEHNOLOGIJE ELEKTRO VZDREVANJA- SPREMLJA IN ANALIZIRA ELEKTRO ZASTOJE IN PREDLAGA TEHNINE SPREMEMBE ZA ZMANJŠANJE OZ. ODPRAVO ZASTOJEV- IZDELUJE KALKULACIJE LASTNE CENE ZA PODROJE ELEKTRO VZDREVANJA- DAJE POTREBO PO NAROILIH MATERIALA IN ORODIJ ZA POTREBE ELEKTRO VZDREVANJA- IZVAJANJE NASTAVITEV ORODIJ IN STROJEV V TEHNOLOŠKEM PROCESU- IZVAJANJE KONTROLE VSEH VZDREVALNIH POSEGOV IN REKONSTRUKCIJ- IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ELEKTRO VZDREVALNIH DEL NA STROJIH,NAPRAVAH, NAPELJAVAH, ELEKTRONSKIH SKLOPIH, OBNOVITVENA DELA, REKONSTRUKCIJ IN ZAHTEVNIH ELEKTRO INVESTICIJSKIH DELV SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI IN TEHNOLOGIJO VZDREVANJA- IZVAJANJE PROGRAMIRANJA NA MIKROPROCESORJU...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ, ULICA DR. HROVATA 4, 2270 ORMOŽ in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SODELUJE V STROKOVNEM TIMU PRI ODKRIVANJU OTROK Z MOTNJAMI, SODELUJE PRI DIAGNOSTICIRANJU MOTENJ IN RAZVRŠANJEM OTROK Z MOTNJAMI, DEFEKTOLOŠKA OBRAVNAVA , SODELUJE PRI REHABILITACIJI IN RESOCIALIZACIJI OTROK Z MOTNJAMI( DOMAE OKOLJE, VZGOJNO VARSTVENE ORGANIZACIJE, ŠOLE, DOMOVI, STROKOVNO DELO NA PREVENTIVNEM PODROJU, SVETOVALNO DELO S STARŠI, SVOJCI, VZGOJITELJI, DRUGA OPRAVILA PO NALOGU NADREJENEGA VODJE...., strokovni izpit iz zdravstva, delo se opravlja v centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ...

 • Company KO-SI podjetje za proizvodnjo netkanih tkanin d.o.o., Pod Gradom 2 A, 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZDELAVA KOKOS SISALOVIH BLAZIN ZA POHIŠTVENO INDUSTRIJO, , veizmensko...

 • Company MESTNE LEKARNE; LEKARNA LITIJA, Trg svobode 1 , 1270 LITIJA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  FARMACEVT, poskusno delo , Doloen as  oz. do prihoda delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni as, 40, IZDAJA ZDRAVIL NA RECEPTE., POZNAVANJE LEKARNIŠKEGA PROGRAMA. DVOIZMENSKO DELO., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA, Ulica 25. maja 2 A, 2250 PTUJ in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RAUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2021, skrajšan delovni as, 12, IZOBRAEVANJE UITELJEV IN UENCEV ZA DELO Z RAUNALNIKI, PROGRAMSKA OPREMA, STROJNA OPREMA, RAZVOJNO-RAZISKOVALNI PROJEKTI, OSTALA DELA.,  Zahtevana izob.: univ. študijski program raunalništva in informatike, matematika (smer raunalništvo z matematiko ali uporabna matematika), raunalništvo z matematiko, raunalništva, organizacije in managementa sistemov (smer–organizacija in management inform. sistemov), ekonomije (smer poslovno informacijska) ali sociologije (smer druboslovna informatika) ali magistrski študijski program druge stopnje pouevanje (smer predmetno pouevanje-raunalništvo), izobraevalno raunalništvo, raunalništvo in informacijske tehnologi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
stupica-transport-prevozi-v-domacem-in-mednarodnem-prometu-doo-zlebic-20-a-1310-ribnica Edit filters