Jobmonitor. Search results for SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA

37 Jobs found

Used filters:
 • SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLAx
Displaying 1-37 of 37 results.
 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  28.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA. DELO JE DVOIZMENSKO Z DEURSTVI., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER LICENCA)., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  28.02.2020

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE VZDREVALNIH IN ZAHTEVNIH DEL NA ENERGETSKIH POSTROJENJIH IN NAPRAVAH, SODELOVANJE IN IZVAJANJE PREVENTIVNIH VZDREVALNIH DEL., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (OVERJENA FOTOKOPIJA IZOBRAZBE)., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE IN PRIPRAVA SADJA IN ZELENJAVE. POMIVANJE RNE IN BELE POSODE, STROJNO IN RONO. IŠENJE VSEH KUHINJSKIH PROSTOROV IN OPREME, POMO PRI STREBI HRANE ITN., Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in vsemi dokazili po elektronski pošti na , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  26.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE OZ. DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA V URGENTNI DEJAVNOSTI: SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH URGENTNIH, SKRB ZA VARNO DELOVNO OKOLJE, IPD., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER LICENCA)., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG BOLNIARJA NA ODDELKU. IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, IŠENJA. RAZKUEVANJE, PRIPRAVA OKOLICE. PREVOZ, SPREMLJANJE IN PRIPRAVA BOLNIKA., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, VPIS V REGISTER REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE)., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAV. NEGE PACIENTA V RAZLINIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLINIH IVLJENJSKIH OBDOBJIH. SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA IN PRIPRAVI NARTA ZDRAV. NEGE, SODELOVANJE PRI ODPUSTU PACIENTA, SPREMLJANJE, OPAZOVANJE, NADZOR PACIENTOV IN DOKUMENTACIJE., Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in vsemi dokazili (fotokopija izobrazbe, potrdilo o znanju italijanskega jezika, vpis v register izvajalcev v ZN) po pošti in e-pošti., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVLJENJA IN DIAGNOSTIKE NA SEKUNDARNI RAVNI. STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICISNKIH VED IN IZVAJANJE MEDICINSKE DOKTRINE. OPRAVLJA DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALISTA RADIOLOGIJE., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (OVERJENA FOTOKOPIJA POTRDILA O IZOBRAZBI, VELJAVNA LICENCA ZA DELO IZ RADIOLOGIJE, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IN SPECIALISTINEM IZPITU, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA). POLNI DELOVNI AS: 36H/TEDEN., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PNEVMOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVLJENJA IN DIAGNOSTIKE IZ PNEVMOLOGIJE NA SEKUNDARNI RAVNI. STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKIH VED IN IZVAJANJE MEDICINSKE DOKTRINE., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM SPECIALISTINEM IZPITU,  VELJAVNA LICENCA ZA DELO IZ PNEVMOLOGIJE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA)., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  OTORINOLARINGOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVLJENJA IN DIAGNOSTIKE NA SEKUNDARNI RAVNI. STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKIH VED IN IZVAJANJE MEDICINSKE DOKTRINE., Kandidati naj posredujejo ivljenjepis v europass obliki s spremnim pismom in vsemi dokazili (fotokopija potrdila o izobrazbi, veljavna licenca za delo iz otorinolaringologije, potrdilo o opravljenem strokovnem in specialistinem izpitu, potrdilo o znanju italijanskega jezika)., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  KARDIOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVLJENJA IN DIAGNOSTIKE NA SEKUNDARNI RAVNI. OPRAVLJANJE DELA IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA KARDIOLOGIJE IN VASKULARNE MEDICINE. STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKIH VED IN IZVAJANJE MEDICINSKE DOKTRINE IZ SVOJEGA PODROJA., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM SPECIALISTINEM IZPITU, VELJAVNA LICENCA ZA DELO, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA)., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, OPTIMIZACIJA IN IZVAJANJE OSNOVNIH, ZAHTEVNIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V DIAGNOSTINI IN INTERVENTNI RADIOLOGIJI, RADIOTERAPIJI IN NUKLEARNI MEDICINI. IZMENE, DEURSTVO, STALNA PRIPRAVLJENOST…OBRAVNAVA URGENTNIH STANJ, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH POSEGOV, DELOV OBMOJU KONTROLIRANEGA IONIZIRAJOEGA SEVANJA, OSKRBA PACIENTA PRED IN PO POSEGU, OPERATIVNO DELO NA PODROJU RTG SLIKANJA, USPOSABLJANJE ZA OPERATIVNO DELO RADIOLOŠKEGA INENIRJA ZA PODROJE KORONOGRAFIJ., Urnik dela: polni delovni as, 36h/teden. Strokovni izpit, veljaven izpit iz varstva pred IOS,. Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in dokazili (izobrazba, strokovni izpit ipd.) po navadni ali e-poš...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, OPTIMIZACIJA IN IZVAJANJE OSNOVNIH, ZAHTEVNIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V DIAGNOSTINI IN INTERVENTNI RADIOLOGIJI, RADIOTERAPIJI IN NUKLEARNI MEDICINI. IZMENE, DEURSTVO, STALNA PRIPRAVLJENOST…OBRAVNAVA URGENTNIH STANJ, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH POSEGOV, DELOV OBMOJU KONTROLIRANEGA IONIZIRAJOEGA SEVANJA, OSKRBA PACIENTA PRED IN PO POSEGU, OPERATIVNO DELO NA PODROJU RTG SLIKANJA, USPOSABLJANJE ZA OPERATIVNO DELO RADIOLOŠKEGA INENIRJA ZA PODROJE KORONOGRAFIJ., Urnik dela: polni delovni as, 36h/teden. Strokovni izpit, veljaven izpit iz varstva pred IOS,. Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in dokazili (izobrazba, strokovni izpit ipd.) po navadni ali e-poš...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V SPECIALISTINI AMBULANTI. SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU PACIENTOV. OBRAVNAVA PACIENTA SKLADNO S STROKOVNIMI SMERNICAMI IN NAVODILI ZA DELO. IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA NA ODDELKU IN SPECIALISTINIH AMBULANTAH GLEDE NA POTREBE DELA., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (OVERJENA FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER LICENCA)., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE, NADZIRANJE IN IZVAJANJE ZN V OPERATIVNI DEJAVNOSTI. IZVAJANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV PO VISOKO ASEPTINIH STANDARDIH IPD., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V OPERACIJSKI DEJAVNOSTI (ODDELEK ZA KIRURGIJO). KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREJEMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (OVERJENA FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, DOKAZILA O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER LICENCO) PO NAVADNI POŠTI ALI E-POŠTI., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST KARDIOLOGIJE IN VASKULARNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVLJENA IN DIAGNOSTIKE NA SEKUNDARNI RAVNI. STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKIH VED IN IZVAJANJE MED. DOKTRINE. OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA KARDIOLOGIJE IN VASKULARNE MEDICINE., VELJAVNA LICENCA ZA DELO, VPIS V REGISTER ZDRAVNIKOV, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA IPD., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST UROLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA UROLOGIJE., Kandidati naj posredujejo ivljenjepis v europass obliki s spremnim pismom in vsemi dokazili (fotokopija potrdila o izobrazbi, veljavna licenca za delo iz urologije, potrdilo o opravljenem strokovnem in specialistinem izpitu, potrdilo o znanju italijanskega jezika). , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZAGOTAVLJANJE ISTEGA IN VARNEGA PACIENTOVEGA IN DELOVNEGA OKOLJA PO NAJVIŠJIH STANDARDIH. IŠENJE IN RAZKUEVANJE VSEH POVRŠIN, OPREME, NAPRAV IN PRIPOMOKOV PO NAVODILIH NADREJENEGA. UPORABLJANJE IN VZDREVANJE DELOVNIH PRIPOMOKOV PO NAVODILIH NADREJENEGA. POMO PRI IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH PACIENTA. POMO PRI GIBANJU PACIENTOV POMO PRI UPORABI ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV POMO PRI TRANSPORTU PACIENTOV IN MATERIALA. SKRB ZA PRAVILNO RAVNANJE S ISTILI, OPREMO IN PRIPOMOKI (INVALIDSKI VOZIKI, ORTOPEDSKI IN DRUGI PRIPOMOKI)., Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in vsemi dokazili (Nacionalna poklicna kvalifikacija, overjena fotokopija izobrazbe ali kopijo verificiranega teaja za socialnega...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE , IŠENJA. RAZKUEVANJE, PRIPRAVA OKOLICE. PREVOZ, SPREMLJANJE IN PRIPRAVA BOLNIKA., Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in dokazili (fotokopija izobrazbe, potrdilo o znanju italijanskega jezika, potrdilo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege)., veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  FARMACEVTSKI TEHNIK V LEKARNI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA ZA FARMACEVTSKEGA TEHNIKA SKLADNO S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN DOKAZILOM O IZOBRAZBI NA E-MAIL NASLOV: , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  PRAVNIK, poskusno delo , Doloen as, 16 mesecev, polni delovni as, 40, KANDIDAT BO OPRAVLJAL DELO PRETENO NA PRAVNEM PODROJU (DELOVNO PRAVO, OBLIGACIJSKO PRAVO, DRUINSKO PRAVO, KAZENSKO PRAVO, UPRAVNO PRAVO, JAVNA NAROILA, PREDPISI S PODROJA ZAVAROVANJA IN VARSTVA IPD). OPRAVLJANJE IN USKLAJEVANJE DELA NA STROKOVNEM PODROJU. DELO NA PROJEKTIH, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, INTERNIMI IN ZUNANJIMI ORGANI, ORGANI NADZORA IPD. OPRAVLJANJE OPERATIVNIH IN ADMINISTRATIVNIH POSTOPKOV., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO POPOLNO VLOGO (DOKAZILA O IZOBRAZBI, CV V EUROPASS OBLIKI, EV. PRIPOROILA) IZKLJUNO PO NAVADNI POŠTI., dopoldan...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAV. NEGE PACIENTA V RAZLINIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLINIH IVLJENJSKIH OBDOBJIH. SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA IN PRIPRAVI NARTA ZDRAV. NEGE, SODELOVANJE PRI ODPUSTU PACIENTA, SPREMLJANJE, OPAZOVANJE, NADZOR PACIENTOV IN DOKUMENTACIJE., Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in vsemi dokazili (fotokopija izobrazbe, potrdilo o znanju italijanskega jezika, vpis v register izvajalcev v ZN in babiški negi) po pošti in e-pošti., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAV. NEGE PACIENTA V RAZLINIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLINIH IVLJENJSKIH OBDOBJIH. SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA IN PRIPRAVI NARTA ZDRAV. NEGE, SODELOVANJE PRI ODPUSTU PACIENTA, SPREMLJANJE, OPAZOVANJE, NADZOR PACIENTOV IN DOKUMENTACIJE., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE)., veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SRED. MED. SESTRE V ENOTI INTERNISTINE INTENZIVNE TERAPIJE. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVSTKIH POSEGOV. IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE ALI BABIŠKE NEGE)., veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DMS NA ODDELKU HEMODIALIZE. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA. DELO JE DVOIZMENSKO Z DEURSTVI., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER LICENCA)., veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE OZ. DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA V URGENTNI DEJAVNOSTI: SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH URGENTNIH, SKRB ZA VARNO DELOVNO OKOLJE, IPD., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER LICENCA)., veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V SPECIALISTINI AMBULANTI NA ODDELKU ZA INTERNO MEDICINO., Kandidati naj posredujejeo ivljenjepis s spremnim pismom in vsemi dokazili (fookopija izobrazbe, potrdilo o znanju italijanskega jezika, potrdilo o vpisu v register izvajalecev zdravstvene nege ter licence) po e-pošti ali navadni pošti., veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OBDELUJE IVILA IN KUHA HRANO ZA PACIENTE IN SAMOPOSTRENO RESTAVRACIJO. PRIPRAVLJA SLADICE. DELI HRANO NA »TABLETNEM TRAKU«. IZVAJANJE PRIPRAVE HRANE PO NAELIH HACP-A TER RACIONALNO SKRBI ZA PORABO IVIL IN POTROŠNEGA MATERIALA., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (POTRDILO O IZOBRAZBI)., dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAV. NEGE PACIENTA V RAZLINIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLINIH IVLJENJSKIH OBDOBJIH. SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA IN PRIPRAVI NARTA ZDRAV. NEGE, SODELOVANJE PRI ODPUSTU PACIENTA, SPREMLJANJE, OPAZOVANJE, NADZOR PACIENTOV IN DOKUMENTACIJE., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE)., veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE (KIRURŠKE), EIT. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVSTKIH POSEGOV. IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER LICENCA)., veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA. DELO JE DVOIZMENSKO Z DEURSTVI., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (OVERJENA FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER LICENCA)., veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA. TROIZMENSKO DELO., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (OVERJENA FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER LICENCA) PO NAVADNI POŠTI ALI E-POŠTI., veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  19.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA. DELO JE DVOIZMENSKO Z DEURSTVI., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER LICENCA) PO E-POŠTI., veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  19.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V ENOTI INTERNISTINE INTENZIVNE TERAPIJE, EIIT. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVSTKIH POSEGOV. IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA., Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in vsemi dokazili (fotokopija izobrazbe, potrdilo o znanju italijanskega jezika, potrdilo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter licenca). , veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  FARMACEVTSKI TEHNIKI IN ASISTENTI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PO NAVODILIH NADREJENEGA SODELUJE PRI PREVZEMU, SKLADIŠENJU, IZDOHI MATERIALA, ZDRAVIL. VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC PO NAVODILU NADREJENEGA. PO NAVODILU IN NADZORU NADREJENEGA SODELUJE PRI PROIZVODNJI GALENSKIH PRIPRAVKOV, LABORATORIJSKIH KEMIKALIJ/REAGENTOV. SODELOVANJE PRI DNEVNI PRIPRAVI NAROIL IN POMO SODELAVCEM. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG SKLADNO S PRIDOBLJENO STROKOVNO IZOBRAZBO, DOBRO PRAKSO IN POKLICNIMI KOMPETENCAMI., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM, POTRDILOM O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU IN DOKAZILOM O IZOBRAZBI NA ELEKTRONSKI NASLOV   ALI PO NAVADNI POŠTI., dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V ENOTI INTERNISTINE INTENZIVNE TERAPIJE, EIIT. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVSTKIH POSEGOV. IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA., Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in vsemi dokazili (fotokopija izobrazbe, potrdilo o znanju italijanskega jezika, potrdilo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter licenca). , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  15.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH PISARNIŠKO ADMINISTRATIVNIH IN MANJ ZAHTEVNIH STROKOVNIH DEL. SKRB ZA VODENJE EVIDENC, DOKUMENTACIJE. ARHIVIRANJE PODATKOV., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN DOKAZILOM O IZOBRAZBI TER DOKAZILOM O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, PO ELEKTRONSKI POŠTI , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  15.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SRED. MED. SESTRE V ENOTI INTERNISTINE INTENZIVNE TERAPIJE, NA ODDELKU ZA KIRURGIJO (ANESTEZIOLOŠKA IN PROTIBOLEINSKA AMBULANTA). SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVSTKIH POSEGOV. IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE ALI BABIŠKE NEGE) PO NAVADNI POŠTI., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA Edit filters