Jobmonitor. Search results for Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

4 Jobs found

Used filters:
 • Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEMx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, -NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV, -VODENJE DOKUMENTACIJE, -IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM USTANOVE, -IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV V SKLADU S KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ V ZDRAVSTVENI NEGI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE, -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI:DIHANJE PREHRANJEVANJE IZLOANJE ODVAJANJE GIBANJE IN USTREZNA LEGA SPANJE IN POITEK OBLAENJE VZDREVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU ODNOSI Z LJUDMI...

 • Company Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM in Bloke
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZINIH ZMONOSTI STANOVALCEV IN PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV,NARTOVANJE IN PRIPRAVA TER IZVAJANJE DELOVNO TERAPEVTSKIH STORITEV,IZVAJANJE, SPREMLJANJE IN ANALIZA UINKOV FUNKCIONALNE IN ZAPOSLITVENE DELOVNE TERAPIJE,EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE STORITEV,IZDELAVA PROGRAMA DELA IN DELOVNEGA NARTA ZA DELOVNO TERAPIJO V SKLADU Z NALOGAMI IN CILJI DOMA,IZDELAVA IN VODENJE INDIVIDUALNIH NARTOV STANOVALCEV, NARTOVANJE TERAPEVTSKEGA PROGRAMA NA OSNOVI ZDRAVNIŠKE DIAGNOZE,NADZOROVANJE TERAPEVTSKIH SREDSTEV IN PRIPOMOKOV GLEDE NA TEHNINO NEOPORENOST IN IZVAJANJE, TER NADZOROVANJE VARSTVA PRI DELU STANOVALCEV,UGOTAVLJANJE, DOKUMENTIRANJE IN OCENJEVANJE DELOVNOTERAPEVTSKIH STORITEV,IZ...

 • Company Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM in Bloke
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBANI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA V SLUBI ZA IZVAJANJE POMOI DRUINI NA DOMU,IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROJA PRVEGA DELA STORITVE SOCIALNE OSKRBE NA DOMU, VKLJUNO Z UGOTAVLJANJEM UPRAVIENOSTI, PRIPRAVO DOGOVORA O IZVAJANJU STORITVE, ORGANIZACIJO KLJUNIH LANOV OKOLJA IN ZAETNO SREANJE,IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROJA DRUGEGA DELA STORITVE SOCIALNE OSKRBE NA DOMU, VKLJUNO Z VODENJEM STORITVE, KOORDINACIJO IZVAJALCEV IN NJIHOVIM USMERJANJEM, SODELOVANJE Z UPRAVIENCI PRI IZVAJANJU DOGOVORA IN PRI ZAPLETENIH IVLJENJSKIH SITUACIJAH UPRAVIENCEV TER NEPOSREDNIM IZVAJANJEM STORITEV NA DOMU UPRAVIENCA,  SPREJEMANJE NAROIL IN OBVESTIL O SPREMEMBAH POTREB UPORABNIKOV,PRIPRAVA DOGO...

 • Company Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM in Bloke
  09.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  DIETNI KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE HRANE PO JEDILNIKU, PRIPRAVLJANJE IVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM, SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPORENO PREHRANO STANOVALCEV, IŠENJE POSODE, PRIPOMOKOV IN PROSTOROV ZA PRIPRAVO HRANE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA, PRIPRAVLJANJE DIETNE HRANE PO JEDILNIKU, PRIPRAVLJANJE MALIC ZA DELAVCE IN ZUNANJE UPORABNIKE, PO NAROILU ZDRAVNIKA ALI GLAVNE SESTRE PRIPRAVA POSEBNIH OBROKOV ZA STANOVALCE,DISTRIBUCIJA HRANE ZA JEDILNICO DOMA, ODDELKE IN ABONENTE,DNEVNI PREVZEM IN SKLADIŠENJE IVIL IN DRUGEGA MATERIALA IN PRINAŠANJE LE-TEGA IZ PRIRONEGA SKLADIŠA,SKRB ZA REDNO IŠENJE IN RAZKUEVANJE KUHINJE, PRIRONIH PR...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM Edit filters