Jobmonitor. Search results for Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

5 Jobs found

Used filters:
 • Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEMx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM in Bloke
  24.09.2020

  STRENIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE PRIPRAVE IN VZDREVANJA BIVALNIH PROSTOROV TER PERILA, STANOVALCEV IN UPORABNIKOV STORITEV,IŠENJE IN DEZINFICIRANJE OJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNINIH PRIPOMOKOV ZA NEGO IN OSKRBO,VZDREVANJE STANOVALEVEGA IN DOMSKEGA PERILA,PRIPRAVA RAZKUIL IN RAZKUEVANJE,SKRB ZA SPROTNO ODSTRANJEVANJE VSEH ODPADKOV,POBIRANJE UMAZANE POSODE IN TRANSPORT V KUHINJO,ODVOZ PERILA V PRALNICO,UREJANJE STANOVALEVEGA LEIŠA – POSTILJANJE, PRESTILJANJE, MENJAVANJE POSAMEZNIH DELOV POSTELJNINE,VZDREVANJE OKRASNEGA GRMIEVJA, ZELENJA IN RO V PROSTORIH DOMA IN OKROG DOMA,IŠENJE UPRAVNIH PROSTOROV,SKRB ZA REDNO VZDREVANJE PRIPOMOKOV ZA IŠENJE IN RAZKUEVANJE,DNEVNO IN G...

 • Company Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM in Bloke
  13.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  DIETNI KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 22 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE HRANE PO JEDILNIKU, -PRIPRAVLJANJE IVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM, -SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPORENO PREHRANO STANOVALCEV, -IŠENJE POSODE, PRIPOMOKOV IN PROSTOROV ZA PRIPRAVO HRANE, -IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA, -PRIPRAVLJANJE DIETNE HRANE PO JEDILNIKU, -PRIPRAVLJANJE MALIC ZA DELAVCE IN ZUNANJE UPORABNIKE,  -PO NAROILU ZDRAVNIKA ALI GLAVNE SESTRE PRIPRAVA POSEBNIH OBROKOV ZA STANOVALCE, -DISTRIBUCIJA HRANE ZA JEDILNICO DOMA, ODDELKE IN ABONENTE, -DNEVNI PREVZEM IN SKLADIŠENJE IVIL IN DRUGEGA MATERIALA IN PRINAŠANJE LE-TEGA IZ PRIRONEGA SKLADIŠA, -SKRB ZA REDNO IŠENJE IN RAZKUEVAN...

 • Company Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM in Bloke
  13.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 22 mesecev, polni delovni as, 40, -SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE HRANE PO JEDILNIKU, -PRIPRAVLJANJE IVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM, -SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPORENO PREHRANO STANOVALCEV, -IŠENJE POSODE, PRIPOMOKOV IN PROSTOROV ZA PRIPRAVO HRANE,  -IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA, -PRIPRAVLJANJE DIETNE HRANE PO JEDILNIKU, -PRIPRAVLJANJE MALIC ZA DELAVCE IN ZUNANJE UPORABNIKE, -PO NAROILU ZDRAVNIKA ALI GLAVNE SESTRE PRIPRAVA POSEBNIH OBROKOV ZA STANOVALCE, -DISTRIBUCIJA HRANE ZA JEDILNICO DOMA, ODDELKE IN ABONENTE, -DNEVNI PREVZEM IN SKLADIŠENJE IVIL IN DRUGEGA MATERIALA IN PRINAŠANJE LE-TEGA IZ PRIRONEGA SKLADIŠA,  -SKRB ZA REDNO IŠENJE IN RAZKUEVANJE K...

 • Company Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM in Bloke
  13.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 22 mesecev, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROJA POMOI PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH: POMO PRI OBLAENJU, SLAENJU, POMO PRI UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB, VZDREVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV, -IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROJA GOSPODINJSKE POMOI: PRINAŠANJA ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA ALI NABAVA IVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO IŠENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDREVANJE SPALNEGA PROSTORA, -IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROJA POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV: VZPOSTAVLJANJE SOCIALNE MREE Z OKOLJEM, S PROSTOVOLJCI IN S SORODSTVOM, SPREMLJANJE UPRAVIENCA PRI OPRAVLJAN...

 • Company Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM in Bloke
  13.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, -POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, -TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, -OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, -VZDREVANJE BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCEV, -UREJANJE LEIŠA STANOVALCEV – POSTILJANJE, PRESTILJANJE, MENJAVANJE POSAMEZNIH DELOV POSTELJNINE, POMO PRI POSTILJANJU POSTELJE NEPOMINIM IN POLPOMINIM STANOVALCEM, -OBLAENJE IN SLAENJE STANOVALCEV, -VZDREVANJE OSEBNE NEGE STANOVALCEV, -UMIVANJE IN NEGA POSAMEZNIH DELOV TELESA (GLAVA, OBRAZ, PRSNI KOŠ, TREBUH, INTIMNA TOALETA), -KOPANJE STANOVALCEV, -NAMEŠANJE NASLONOV STANOVALCEM, -POMO PRI GIBANJU, OBRAANJE, DVIGOVANJE, PRENAŠANJE, PREVAANJE IN S...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM Edit filters