Jobmonitor. Search results for OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA, ADAMIČEVA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA

1 Jobs found

Used filters:
  • OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA, ADAMIČEVA ULICA 16, 1000 LJUBLJANAx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA, ADAMIČEVA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA in Bloke
    15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

    SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 14, IZDELA LETNE PRIPRAVE, OBLIKUJE PROGRAME ZA DELO STROKOVNEGA AKTIVA, SPROTI PRIPRAVLJA DNEVNE PRIPRAVE ZA NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAEVALNO DELO, POPRAVLJA IZDELKE (NALOGE) UENCEV. NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA: IZVAJA REDNI POUK, IZVAJA INTERESNE DEJAVNOSTI SKLADNO Z LETNIM DELOVNIM NARTOM, IZVAJA AKTIVNOSTI PRI DNEVNIH DEJAVNOSTI, IZVAJA PROGRAM ŠOLE V NARAVI, IZVAJA RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE, VODI REKREATIVNE ODMORE., NPK: Strokovni izpit VIZ, dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA, ADAMIČEVA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA Edit filters