Jobmonitor. Search results for OSNOVNA ŠOLA TREBNJE, KIDRIČEVA ULICA 11 , 8210 TREBNJE

1 Jobs found

Used filters:
  • OSNOVNA ŠOLA TREBNJE, KIDRIČEVA ULICA 11 , 8210 TREBNJEx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company OSNOVNA ŠOLA TREBNJE, KIDRIČEVA ULICA 11 , 8210 TREBNJE in Bloke
    13.02.2019 Updated on: 14.02.2019

    ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IŠANJE ŠOLSKIH PROSTOROV (POPOLDANSKI DELOVNI AS 8 UR, OD 14. DO 22. URE), K vlogi priloiti potrdilo o izobrazbi in potrdilo iz kazenske evidence (Min.za pravosodje), ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
OSNOVNA ŠOLA TREBNJE, KIDRIČEVA ULICA 11 , 8210 TREBNJE Edit filters