Jobmonitor. Search results for osnovna-sola-starse-starse-5-2205-starse

4508 Jobs found

Used filters:
 • osnovna-sola-starse-starse-5-2205-starsex
Displaying 1-50 of 4508 results.
 • Company Guardian Homecare Limited in Other
  17.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZDELOVANJE LAJIH DELOV, KI SO SESTAVNI DEL PRESTINIH AVTOMOBILSKIH ZNAMK, GRE ZA DELO NA RAZLINIH POZICIJAH V LEPO UTEENI IN UREJENI PROIZVODNJI: SESTAVLJANJE, BRUŠENJE, POSLUEVANJE STROJA, KONTROLA IZDELKOV, DELO PO PREDPISANIH NORMATIVIH IN STANDARDIH KAKOVOSTI, VODENJE PROIZVODNE DOKUMENTACIJE, PODAJANJE PREDLOGOV O MONIH IZBOLJŠAVAH, SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE, LAHKO STE KARIERNI ZAETNIK, LASTEN PREVOZ NA DELO JE POGOJ, SAJ SE BOSTE LE TAKO SAMOSTOJNO ODPRAVILI NA DELO V TREH IZMENAH, FIZINO DELO, veizmensko...

 • Company Guardian Homecare Limited in Other
  17.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV, SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA POROIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., - specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) – visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) – magistrska izobrazba - opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka - opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva - smer izobrazbe v skladu s 69. clenom Zakon o socialn...

 • Company Teacheractive Limited in Other
  17.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Doloen as  oz. ves as trajanja projekta, polni delovni as, 40, DELOVNO MESTO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. POTRENBA JE POMO PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH PO NAVODILU UPORABNICE.PLAA JE 23. PLAILNI RAZRED + DODATKI PO KOLEKTIVNI POGODBI ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA., , ...

 • Company Kajay Hair and Beauty Salon in Other
  17.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  PRODAJALCI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, STREBA IN SVETOVANJE STRANKAM, DELO NA VSEH ODDELKIH, SPREMLJANJE ZALOG, POLNJENJE IN UREJANJE PRODAJNIH POLIC, , ...

 • Company HOTEL BAU TOMISLAV BAU S.P., LIMBUŠKA CESTA 85 , 2000 MARIBOR in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 30, SPREJEM, PRIJAVA, ODJAVA GOSTA, SKRB ZA UREJENO IN PRIJETNO DELOVNO OKOLJE, PRODAJA STORITEV, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA PRODAJO, ISKANJE NOVE PONUDBE, UPORABA DRUBENIH OMREIJ STREBA NAPITKOV., veselje do dela v turizmu in v hotelu, prijaznost, ustreljivost, obcutek za delo z ljudmi, strokovnost, natancnost, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE, Šolska pot 5 , 1433 RADEČE in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAEVALNIM DELOV V SKLADU Z LDN, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOENIH Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJICE., Strokovna izobrazba: univerzitetnaSmer/program: Izpolnjevanje pogojev za uitelja ali svetovalnega delavca v izobraevalnem programu osnovne šole: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program pedagoške smeri (izpolnjeni pogoji za uitelja v devetletni osnovni šoli) ali univerzitetni študijski program iz defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske ped...

 • Company ARNE Prevozništvo, Tomaž Brezovnik s.p., Legen 55 B, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  VOZNIKI TEKIH TOVORNJAKOV IN VLAILCEV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PREVOZ BLAGA V MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU, , veizmensko...

 • Company SPINTEC, razvoj, proizvodnja in prodaja igralnih naprav d.o.o., Polje 12 , 5290 ŠEMPETER PRI GORICI in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -DELO V STREBI IN BLAGAJNIŠKA DELA NA MESTU STREBE -POSREDOVANJE INFOMACIJ O PONUDBI IN SVETOVANJE STRANKAM O ZANJE USTREZNI PONUDBI-POPIS PORABLJENIH IVIL IN PIJA-SKRB ZA ISTOO IN UREJENOST DELOVNIH POVRŠIN, NOTRANJIH IN ZUNANJIH PROSTOROV ZA GOSTE-REKLAMIRANJE PONUDBE, Delodajalec ponuja:-zaposlitev za doloen as 1 leta s poskusno dobo 3 mesece, z monostjo zaposlitve za nedoloen as-prietek zaposlitve s 01.10.2019 v novo odprti restavraciji-kvalitetno delovno okolje, kjer podpiramo zaupanje, zanesljivost in uinkovitost Delodajalec priakuje:-IV. stopnja izobrazbe gostinske ali druge ustrezne smeri-poznavanje procesa strebe v restavraciji-pasivno znanje italijanšine in anglešine-odgovornost, iznajdljivost, komunika...

 • Company GONZAGA-PRO PROIZVODNJA, TRGOVINA, INŽENIRING, D.O.O., Sedejeva ulica 2 A, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  ARHITEKT, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OBLIKOVANJE IN IZDELAVA RENDERJEV, PRIPRAVA PONUDB IN OSTALE DOKUMENTACIJE ZA NAMEN PODPORE PRODAJNEMU PROCESU, Poznavanje programov za projektiranje in renderiranje. Monost zaposlitve za nedoloen as., dopoldan...

 • Company MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE, Prešernova cesta 25 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NA SPLETNI STRANI, , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA, REJČEVA ULICA 4 , 5000 NOVA GORICA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Doloen as  oz. NADOMEŠANJE PORODNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni as, 40, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE BIOLOŠKEGA MATERIALAPRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV (CENTRIFUGIRANJE, RAZMAZI, BARVANJE IN PODOBNO)IZVAJANJE PREISKAV IN KALIBRACIJ PO PREDPISANEM POSTOPKU IZVAJANJE NOTRANJE KONTROLE PREISKAV, KI JIH OPRAVLJA VODENJE USTREZNE DOKUMENTACIJE OBASNI ODVZEMI KAPILARNE IN VENSKE KRVI PO OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU IN PRIDOBITVI CERTIFIKATA ZA ODVZEM DRUGA DELA IN NALOGE, KI SE JIH GLEDE NA SPOSOBNOSTI IN ZNANJE OZ. IZOBRAZBO POSEBEJ DOGOVORITA Z DELODAJALCEM REDNO PREGLEDOVANJE IN ODPIRANJE SLUBENEGA ELEKTRONSKEGA POŠTNEGA PREDALA IN PREGLEDOVANJE NAVODIL OBJAVLJENIH NA SPLETNIH STRANEH ZAVODA IN INTRANETU, OPRAVLJEN STROKO...

 • Company INTER CARS INT Trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila d.o.o., Pot k sejmišču 33 , 12 in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, Delo v skladišu, prevzem in odprema blaga, dostava blaga z lahkimi dostavnimi vozili, urejanje in predaja spremnih dokumentov, komunikacija s kupci,, Osnovno poznavanje avtomobilskih nadomestnih delov, izpit za viliarja je prednost, osnovno znanje raunalništva, natannost, skrbnost, prijaznost, komunikativnost, zaneljivost, samostojnost, pripravljenost na terensko delo. Znanje italijanskega jezika. Monost napredovanja. Prijave pošljite na e-naslov: s pripisom "Prijava - Voznik/skladišnik - PE Nova Gorica" ., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE, AŠKERČEVA CESTA 1, 3272 RIMSKE TOPLICE in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  UITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POUEVANJE ŠPORTA, IZBIRNIH PREDMETOV, SPREMSTVO UENCEV, POUEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, E KANDIDAT NIMA OPRAVLJENEGA STROKOVNEGA IZPITA, GA MORA OPRAVITI V ZAKONITEM ROKU, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA, REJČEVA ULICA 4 , 5000 NOVA GORICA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. NADOMEŠANJE PORODNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE TER SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINIH TERAPEVTSKIH POSEGOVNUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOI V OKVIRU PRISTOJNOSTI SPREJEM TELEFONSKIH KLICEV, OCENA STANJA TER IZVAJANJE TRIAE V OKVIRU PRISTOJNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IZVAJANJE NUJNE MEDICINSKE POMOI IN ZDRAVSTVENE NEGE VITALNO OGROENIM PACIENTOM SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM NEGOVALNEM TIMU PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV, OPREME IN PRIPOMOKOV ZA VARNO NUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOI ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE TER SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH V SKLADU Z ZNANJI IZVAJANJE POSTOPKOV NMP PO PROTOKOLU PRAKTINO USPOSABLJANJE DIJAKOV, ŠTUDENTOV, PRIPRAVNIK...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE, AŠKERČEVA CESTA 1, 3272 RIMSKE TOPLICE in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  UITELJ GOSPODINJSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 24, POUEVANJE GOSPODINJSTVA IN ŠE ENEGA NARAVOSLOVNEGA PREDMETA, E PRIJAVLJENI KANDIDAT NIMA OPRAVLJENEGA STROKOVNEGA IZPITA MORA LE-TEGA OPRAVITI V ZAKONITEM ROKU, ...

 • Company MESTNA OBČINA VELENJE, TITOV TRG 1, 3320 VELENJE in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, NARTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE RAZVOJNIH IN OSTALIH PROJEKTOV TER PRIDOBIVANJE SREDSTEV IZ EVROPSKE UNIJE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI OSNOV IN PODLAG ZA RAZVOJNE DOKUMENTE OBINE PREDVSEM S PODROJA KULTURE, SOCIALE, IZOBRAEVANJA IN MLADIH, SODELOVANJE Z...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE, AŠKERČEVA CESTA 1, 3272 RIMSKE TOPLICE in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  KUHAR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KUHANJE, IŠENJE IN UREJANJE DOKUMENTACIJE, , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE, AŠKERČEVA CESTA 1, 3272 RIMSKE TOPLICE in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOI, E PRIJAVLJENI KANDIDAT NIMA OPRAVLJENEGA STROKOVNEGA IZPITA, MORA LE-TEGA OPRAVITI V ZAKONITEM ROKU, ...

 • Company INSEM - ATMOS ŽERJAVI IN DVIŽNA TEHNIKA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., SLIVNIŠKA CESTA 6, in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  ELEKTRIAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NAMESTITEV EL. OPREME NA OBJEKTE, VEZAVA EL. OMARIC, EL. SERVISI NA DVINI OPREMI., DELO NA VIŠINI, ZAELJENE DELOVNE IZKUŠNJE, dopoldan...

 • Company SINTAL-EKO DRUŽBA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV, UREJANJE OKOLJA IN TRGOVINO D.O.O., Litostrojska cesta 38 , in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, HIŠNIŠKA DELA, NEKAZNOVANOST, ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST, veizmensko...

 • Company JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o., PREŠERNOVA ULICA 7 , 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE, RAZKLADANJE IN NAKLADANJE MAT. PRIPRAVLJANJE, RAZKLADANJE IN NAKLADANJE ORODJA, DEL. NAPRAV IN PRIPRAV MONTAA ZUNANJE INST. MONTAA ARMATUR IN HIŠNIH PRIKLJUKOVTLANI PREIZKUS CEVOVODOV IN ARMATUR MONTAA VODOMEROV IZDELOVANJE FAZONSKIH KOMADOV, AVTOGENO IN ELEKTRO VARJENJE POPRAVLJANJE RPALK, HIDROFORJEV IN DRUGIH VODOVODNIH ARMATUR, Obvezne delovne izkušnje z montao in vzdrevanjem vodovodnih instalacij. Prijave sprejemamo samo po navadni pošti., ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Radovljica, Kopališka cesta 7 , 4240 RADOVLJICA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 28, DELO V ZOBNI AMBULANTI. ASISTENCA PRI STOMATOLOŠKIH POSEGIH. SKRB ZA NEGO IN ISTOO ZOBOZDRAVNIŠKE OPREME IN INŠTRUMENTOV. OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V MENTALNO HIGIENSKEM DISPANZERJU., Opravljen strokovni izpit. Delovne izkušnje zaelene., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA JANŠE RADOVLJICA, KRANJSKA CESTA 27 A, 4240 RADOVLJICA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. 31.8.2020, polni delovni as, 40, UITELJ ZA POUEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - V PROGRAMIH PPVI, NIS, OPB, DSP, , ...

 • Company ORODJARSTVO KNIFIC PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., Cesta na Okroglo 5 A, 4202 NAKLO in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  VODJA ORODJARNE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - VODENJE IN ORGANIZORANJE DELA MANJŠE SKUPINE ZAPOSLENIH - ORGANIZACIJA, NARTOVANJE, USKLAJEVANJE POTEKA DELA V ORODJARNI - USKLAJEVANJE TEHNINIH ZAHTEV NARONIKOV -SKRB ZA PRAVOASNE IN KVALITETNE DOBAVE ORODIJ - VODENJE IZDELAVE POPRAVIL TER VZDREVANJE ORODIJ - VODENJE IN IZDELOVANJE RAZNIH EVIDENC, SISTEMSKE DOKUMENTACIJE - STROKOVNO DELO V ORODJARNI IN STROKOVNA POMO DELAVCEM, , ...

 • Company KLJUČAVNIČARSTVO ŠOBA, FRANC ŠOBA S.P., KALCE-NAKLO 9 , 8312 PODBOČJE in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, kljuavniarska dela, varjenje konstrukcij , , ...

 • Company OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU, Ferrarska ulica 7 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  RAUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE FINANNO-RAUNOVODSKIH NALOG  V ZVEZI Z RAUN TER IZDAJA IN OBRAUN POTNIH NALOGOV, NAROILNIC, VODENJE OSNOVNIH SREDSTEV, VODENJE PISARNIŠKIH EVIDENC V URADU IN RAUNOVODSTVU, NABAVLJANJE IN IZDAJANJE DROBNEGA INVENTARJA IN PISARNIŠKEGA MATERIALA ...., Izpit iz Dravnotoilskega reda, dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti "Interno", OBVEZNO VPOGLEDATI OBJAVO prostega strokovno-tehninega delovnega mesta, ki je objavljen na spletni strani Vrhovnega dravnega toilstva RS , Vpogled je obvezen zardi razpisnih pogojev in vsebine prijave kandidata. Prijava mora vsebovati vsa doloila objave. , dopoldan...

 • Company IMEDIA GSM oglaševanje in storitve d.o.o., Prvomajska ulica 39 , 5000 NOVA GORICA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  ADMINISTRATOR, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, -UPRAVLJANJE Z NAROILI KUPCEV-IZSTAVLJANJE FAKTUR/RAUNOV KUPCEM-PODPORA STRANKAM PREKO TELEFONA IN ELEKTRONSKE POŠTE-PREVAJANJE BESEDIL IZ ANGLEŠINE IN ITALIJANŠINE V SLOVENSKI JEZIK, -dobro poznavanje spleta, tehninih izdelkov (pametni telefoni)-dobro znanje Italijanšine in Anglešine-osnovno razumevanje programske opreme za fakture, raune ter naroila-zaeljena osnovna znanja iz raunovodstva-resnost, aktivnost, dostopnost- obvladovanje Microsoft Office paketa (Word, Excel,...), dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA JANŠE RADOVLJICA, KRANJSKA CESTA 27 A, 4240 RADOVLJICA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. 31.8.2020, skrajšan delovni as, 31, POUEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V PROGRAMIH PPVI, OPB, NIS, , ...

 • Company ECOINVEST, TRGOVINA, NALOŽBE IN STORITVE D.O.O., MILČINSKEGA ULICA 14, 3000 CELJE in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SODELUJE PRI PRIPRAVI, OBLIKOVANJU IN SESTAVLJANJU POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME ALI NJIHOVIH SKLOPOV TER TAKO PRIPRAVLJENE VGRAJUJE SKLADNO Z NARTI, PISNIMI ALI USTNIMI NAVODILI V KONNI OBJEKT., , dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, ROŽNA ULICA 10 , 6230 POSTOJNA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  PREHRANSKI SVETOVALEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO SPREMLJANJE RAZVOJA NA PODROJU PREHRANE IN DIETETIKE IN UVAJANJE NOVOSTI, UGOTAVLJANJE POTREB PO PREHRANSKI OBRAVNAVI IN SVETOVANJU STANOVALCEV, POSTAVLJANJE CILJEV GLEDE IZBOLJŠANJA PREHRANSKEGA STANA STANOVALCEV, ODGOVORNOST ZA PODROJE DIETNE PREHRANE IN ZA SESTAVO JEDILNIKOV, VNOS JEDILNIKOV V PROGRAM ZA SPREMLJANJE PORABE IVIL..., Poznavanje podroja dietetike in HACCAP sistema, elena poznavanja osnov psihologije starostnika. Komunikativnost, sposobnost presoje in odloanja, natannost, zanesljivost, odgovornost, prijaznost strpnost, aktivno znanje slovenskega jezika.Kandidat mora priloiti dokazilo o izobrazbi., ...

 • Company ELPROM INŽENIRING, elektroinstalacije d.o.o., Spodnji Gaj pri Pragerskem 30 , 2331 PRAGERSKO in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STREBA PIJA, , dvoizmensko...

 • Company GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA, CVETKOVA ULICA 2 C, 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  UITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Doloen as  oz. 1.9.2019 - 31.8.2020, skrajšan delovni as, 7, POUEVANJE KONTRABASA IN DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO IN OPISU DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA, Kandidat mora priloiti potrdilo iz kazenske evidence, da ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepa kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot 60 mesecev in potrdilo da ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidat naj priloi svoj e-naslov za namen obvešanja, ivljenjepis in dokazilo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za delo., ...

 • Company VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ, Kidričeva ulica 18 B, 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Doloen as  oz. od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020, polni delovni as, 40, DELO V ODDELKU S PRILAGOJENIM PROGRAMOM, PRIPRAVA IP, VODENJE DOKUMENTACIJE V SKLADU Z ZAKONOM, SODELOVANJE S STARŠI, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, - potrdilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz vzgoje in izobraevanja, - potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, - potrdilo, da kandidat ni pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ...

 • Company ELPROM INŽENIRING, elektroinstalacije d.o.o., Spodnji Gaj pri Pragerskem 30 , 2331 PRAGERSKO in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  MONTER INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece oz. 1, polni delovni as, 40, MONTAA LINIJ, , dvoizmensko...

 • Company ECOINVEST, TRGOVINA, NALOŽBE IN STORITVE D.O.O., MILČINSKEGA ULICA 14, 3000 CELJE in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  VARILEC, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VARJENJE PO POSTOPKIH MIG - MAG ALI TIG, , dvoizmensko...

 • Company VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ, Kidričeva ulica 18 B, 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  TAJNIKI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 12. 2019, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE ADMIN. IN DELOMA KADROVSKIH DEL, SPREJEMANJE PREJETE IN IZDANE POŠTE, UREJANJE ARHIVA, IZPOLNJEVANJE NAROILNIC, POTNIH NALOGOV, OBLIKOVANJE DOPISOV, VABIL, REKLAMACIJ, ADMIN. DELA ZA EVIDENNA NAROILA, UREJANJE KADROVSKE EVIDENCE, PRIPRAVA PODATKOV ZA OBRAUN PLA.,  potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanju,  potrdilo, da kandidat ni kazenskem postopku,, ...

 • Company GEN LOGISTIKA, prevozi, storitve, proizvodnja in trgovina d.o.o., Kidričeva ulica 25 , 3000 CELJE in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, Vonja tovornjaka po Sloveniji, 1x tedensko vonja v Avstrijo, vrnitev v Slo. še isti dan. , , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company ELPROM INŽENIRING, elektroinstalacije d.o.o., Spodnji Gaj pri Pragerskem 30 , 2331 PRAGERSKO in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  ELEKTRIAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, ELEKTRO STORITVE, , dvoizmensko...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA JANŠE RADOVLJICA, KRANJSKA CESTA 27 A, 4240 RADOVLJICA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  KNJINIAR V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. 31.8.2020, skrajšan delovni as, 22, DELO V ŠOLSKI KNJINICI, , ...

 • Company RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA, KOLODVORSKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  NOVINAR, poskusno delo , Doloen as  oz. DOLOEN AS ZARADI NADOMEŠANJA SODELAVKE NA MATERINSKEM IN STARŠEVSKEM DOPUSTU., polni delovni as, 40, ZBIRANJE IN OBLIKOVANJE NOVINARSKIH INFORMATIVNIH VSEBIN, RAZISKOVANJE VSEBINSKIH SKLOPOV IN PODPORA PRI OBLIKOVANJU ODDAJ, PRIPRAVLJANJE IN VODENJE ODDAJ, OSNOVNA MONTAA ZVOKA IN/ALI SLIKE, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROIL., Za delo na omenjenem delovnem mestu se zahteva univerzitetna izobrazba oziroma 2. bolonjska stopnja (univerzitetni diplomirani novinar ali druga univerzitetna izobrazba oz. druga bolonjska stopnja) preverjena usposobljenost za nastop pred kamero in/ali mikrofonom, teaj za avdio in/ali video montao ter 12 mesecev delovnih izkušenj s podroja novinarstva in/ali specialistinega poznavanja posameznega podroja. Prednost pri izbi...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA JANŠE RADOVLJICA, KRANJSKA CESTA 27 A, 4240 RADOVLJICA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. 31.8.2020, polni delovni as, 40, OBRAVNAVA GOVORNIH MOTENJ, RAZVIJANJE KOMUNIKACISJKIH SPRETNOSTI, DIAGNOSTIKA, DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, , ...

 • Company INŽENIRING RAKOVEC, OBDELAVA KOVIN D.O.O., SPODNJE DUPLJE 28, 4203 DUPLJE in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA CNC STROJIH, , veizmensko...

 • Company VARSTVENO DELOVNI CENTER ČRNOMELJ, Majer 7 , 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, Izvajanje varstva, socialne oskrbe in prostoasnih aktivnosti uporabnikov, vodenje izvajanja in zadovoljevanja osnovnih ivljenskih potreb uporabnikov, spremstvo pri prevozih in obasna deurstva, vodenje evidenc in sodelovanje s straši., Natannost, zanesljivost, odgovornost za varnost uporabnikov, ustrezen odnos do oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, veizmensko...

 • Company PROJEKT.SI, RAČUNALNIŠKE STORITVE, D.O.O., Topniška ulica 29 A, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  TEHNIKI ZA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJANJE IT SISTEMOV PRI UPORABNIKIH2. VZDREVANJE IT SISTEMOV3. POMO PRI DELU UPORABNIKOV Z IT SISTEMI, , dopoldan...

 • Company MLADINSKI DOM JARŠE, JARŠKA CESTA 44, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  UITELJ LIKOVNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2020, skrajšan delovni as, 2, POUEVANJE LIKOVNE UMETNOSTI, IZVAJANJE INDIVIDUALNE UNE POMOI TER OSTALA DELA UITELJA V OŠ, Znanje in izkušnje pri delu z otroki s ustvenimi in vedenjskimi teavami socialno pedagoška dokvalifikacija, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA, KIDRIČEVA ULICA 36, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  PREDMETNI UITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POUEVANJE MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, , dopoldan...

 • Company TAŠNER FRANC S.P. - POSREDNIŠTVO, Grajena 57 , 2250 PTUJ in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  LAKIREC KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRAŠNO BARVANJE KOVINSKIH IZDELKOV IN PRIPRAVLJALNA DELA. , DELOVNO MESTO JE: BRUNŠVIK 88, 2327 RAE., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA, Trg svobode 42 , 8290 SEVNICA in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  UITELJ PRAKTINEGA POUKA RAUNALNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 10, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, DRUGA DELA V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NARTOM ŠOLE IN V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, pedagoško-andragoška izobrazba, strokovni izpit, obvladovanje slo. knji. jezika, organizacijske sposobnosti, izpis iz kazenske evidence o nekaznovanju, ...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN CENTRO DI ABILITAZIONE ELVIRA VATOVEC STRUGNANO, STR in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  UITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZGOJA, IZOBRAEVANJE IN USPOSABLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V ENOTI CUEVS DIVAA, potrdilo o nekaznovanosti, odgovornost -smisel za timsko delo, -visoka stopnja empatije, tolerantnost do otrok, pripravljenost za dodatno izobraevanje in usposabljanje, osebna urejenost, druge vešine in znanja s podroja dela z otroki s posebnimi potrebami, ...

 • Company Center za socialno delo Spodnje Podravje, Trstenjakova ulica 5 A, 2250 PTUJ in Bloke
  15.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL -SODELOVANJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, , ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
osnovna-sola-starse-starse-5-2205-starse Edit filters