Jobmonitor. Search results for osnovna-sola-dr-ivana-prijatelja-sodrazica-cesta-notranjskega-odreda-10-1317-sodrazica

4548 Jobs found

Used filters:
 • osnovna-sola-dr-ivana-prijatelja-sodrazica-cesta-notranjskega-odreda-10-1317-sodrazicax
Displaying 1-50 of 4548 results.
 • Company MERSI & MELI, transport, d.o.o., Bevče 9 D, 3320 VELENJE in Bloke
  20.02.2019

  VOZNIKI TEKIH TOVORNJAKOV IN VLAILCEV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, TRANSPORT V EU NA RELACIJI SLO-ANGLIJA, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company Gradnje Kolenc Urban, Urban Kolenc s.p., Tovarniška cesta 30 , 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI in Bloke
  20.02.2019

  ZIDAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZIDANJE, OMETAVANJE,..., , dopoldan...

 • Company Gradnje Kolenc Urban, Urban Kolenc s.p., Tovarniška cesta 30 , 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI in Bloke
  20.02.2019

  ZIDAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, pomonik zidarja, , dopoldan...

 • Company BREG DRIN pekarstvo d.o.o., Rimska cesta 6 , 8210 TREBNJE in Bloke
  20.02.2019

  PRODAJALEC PEKOVSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRODAJA PEKOVSKEGA PECIVA IN OSTALIH PEKOVSKIH IZDELKOV, , dvoizmensko...

 • Company BOSSMAL, storitveno podjetje, d.o.o., Kodrova ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2019

  GRADBINCI IPD., D. N., poskusno delo , Doloen as, 9 mesecev, polni delovni as, 40, GRADBENA DELA -SPLOŠNA, , dopoldan...

 • Company RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., Boračeva 37 , 9252 RAD in Bloke
  20.02.2019

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG(ZLASTI GLAVNE KNJIGE), KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV, PRAVOASNO IZVAJANJE MESENIH, KVARTALIH IN LETNIH  ZAKLJUNIH RAUNOV TER KONTROLA PRAVILNE IZVEDBE, SAMOSTOJNA IZDELAVA RAUNOVODSKIH IZKAZOV, DAVNIH OBRAUNOV IN DRUGIH POROIL, SODELOVANJE S FINANNIM REVIZORJI IN DAVNIMI SVETOVALCI, IZVAJANJE PLAIL, FAKTURIRANJE SPREMLJANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI, ITD., natannost, strokovnost, poznavanje davne zakonodaje in Slovenskih raunovodskih standardov, dopoldan...

 • Company MIZARSTVO ŽUPEC, inženiring pohištva, d.o.o., Iška Loka 54 A, 1292 IG in Bloke
  20.02.2019

  MIZAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZDELOVALEC POHIŠTVA, , dopoldan...

 • Company VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ, Kidričeva ulica 18 B, 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  20.02.2019

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 30. 6. 2019, skrajšan delovni as, 20, DELO Z OTROKI V ODDELKU, - POTRDILO O KONANI IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, - POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, - POTRDILO, DA KANDIDAT/KA NI V KAZENSKEM POSTOPKU, ...

 • Company VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ, Kidričeva ulica 18 B, 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  20.02.2019

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 30. 6. 2019, skrajšan delovni as, 20, DELO Z OTROKI V ODDELKU, - POTRDILO O KONANI IZOBRAZBI, - POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, - POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, - POTRDILO, DA KANDIDAT/KA NI V KAZENSKEM POSTOPKU, ...

 • Company CGP JAKLIČ, CEMENTNI IZDELKI, GRADNJE, PREVOZI, IZTOK JAKLIČ S.P., Loka 7 , 8321 BRUSNICE in Bloke
  20.02.2019

  ZIDAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZAETEK MOEN TAKOJ, DOBRO PLAILO, ZAPOSLITEV ZA STALNO, MONOST STANOVANJA, POKLII ZA RAZGOVOR, , dopoldan...

 • Company RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., Boračeva 37 , 9252 RAD in Bloke
  20.02.2019

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SKRB ZA SPECIFINE RAUNOVODSKE TRANSAKCIJE SKLADNO Z NAVODILI NADREJENIH, KNJIENJE IN PREVERJANJE KNJIB V POVEZAVI S POSAMEZNIMI PROCESI, SKRB ZA USKLAJENOST POMONIH EVIDENC Z GLAVNO KNJIGO, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVA POROIL, ITD., natannost, samoiniciativnost, sposobnost timskega dela, dopoldan...

 • Company BOSSMAL, storitveno podjetje, d.o.o., Kodrova ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2019

  IZOLATER, poskusno delo , Doloen as, 9 mesecev, polni delovni as, 40, IZDELAVA IZOLACIJE-RAVNE STREHE, MOSTOVI IN IPD..., , dopoldan...

 • Company VRTEC RADENCI - RADENSKI MEHURČKI, Titova cesta 1 , 9252 RADENCI in Bloke
  20.02.2019

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 24, NARTUJE, IZVAJA IN VODI DELO V RAUNOVODSTVU, OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO OPISU DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA, K IVLJENJEPISU PRILOITI DOKAZILA O IZOBRAZBI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, OPRAVLJEN IZPIT IZ ZUP-a, POZNAVANJE PREDPISOV S PODROJA FINANC, RAUNOVODSTVA, PLA, DAVKOV, JAVNIH NAROIL, dopoldan...

 • Company OBČINA RADENCI, Radgonska cesta 9 , 9252 RADENCI in Bloke
  20.02.2019

  SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PREDLAGANJE REŠITEV S PODROJA UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUB, - VODENJE POLITIKE JAVNIH GOSPODARSKIH SLUB, - SODELOVANJE PRI IZVAJANJU INVESTICIJ GJI, - IZDAJANJE POTRDIL IZ EVIDENC OZ. O DEJSTVIH, O KATERIH OBINA NE VODI EVIDENCE, PA ZAKON DOLOA IZDAJO POTRDIL O DEJSTVU, - VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI, - VODENJE REIJSKEGA OBRATA, - DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA OBINSKE UPRAVE., , dopoldan...

 • Company MOLEK.SI RAČUNALNIŠTVO IN SERVIS, d.o.o., Vrtnarija 3 , 1360 VRHNIKA in Bloke
  20.02.2019

  SERVISER RAUNALNIŠKE OPREME, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - SERVISIRANJE IN VZDREVANJE RAUNALNIŠKE OPREME V SERVISU IN NA TERENU- SERVISIRANJE IN VZDREVANJE KOMUNIKACIJSKE IN PERIFERNE OPREME., - izobrazba tehnine smeri (raunalniar, elektronik, mehatronik, ...) vsaj 2-letne izkušnje - poznavanje Microsoft programske opreme - prijaznost, natannost in vestnost - veselje do timskega dela - komunikativnost - veselje do uenja, izpopolnjevanja in izobraevanja, deljen delovni as...

 • Company BOSSMAL, storitveno podjetje, d.o.o., Kodrova ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2019

  ZIDAR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, MANJŠA ZIDARSKA DELA, ADAPTACIJE IN IPD...., , dopoldan...

 • Company UR - NA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., OB MEŽI 13, 2392 MEŽICA in Bloke
  20.02.2019

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, knjienje raunov, evidentiranje davkov, obrauni potnih nalogov, usklajevanje stanja kupcev in dobaviteljev, izterjava neplanikov, izdaja opominov, priprava in oddaja statistinih poroil, priprava podatkov za obraun ddv, izdelava letnega poroila in davnega obrauna, dobro poznavanje slovenskih in mednarodnih raunovodskih standardov, sposobnost logino-analitinega mišljenja, odgovornost do dela, dobre komunikacijske sposobnosti, prednost: poznavanje programa Infosys, ...

 • Company T-PRO, projektiranje strojnih inštalacij, Jurij Tajner s.p., Partizanska pot 9 , 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  20.02.2019

  PRODAJALCI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V PRODAJALNI, SVETOVANJE STRANKAM, OBDELAVA SPLETNIH NAROIL., , ...

 • Company DZS, d.d.; DZS, D.D. PE IZOLA, TRG REPUBLIKE 2, 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  20.02.2019

  PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRODAJANJE IN MANIPULACIJA Z BLAGOM IZ PRODAJNE PONUDBE DZS, D.D., SVETOVANJE KUPCEM, REŠEVANJE REKLAMACIJ, SODELOVANJE PRI RAZLINIH PRODAJNIH AKCIJAH, UREJANJE POSLOVALNICE IN PRODAJNIH POVRŠIN, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL S PODROJA IN DELA PO NALOGAH IN ZADOLITVAH VODJE., Zaeljeni so kandidati, ki imajo izkušnje pri delu v knjigotrštvu., dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA, ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORI in Bloke
  20.02.2019

  ZDRAVNIK SPECIALIST ANESTEZIOLOGIJE IN REANIMATOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VISO KOZAHTEVNIH STROKOVNIH DEL IN NALOG USTREZNE STROKE NA SPECIALISTINEM NIVOJU (PREPREEVANJE, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA), SODELOVANJE PRI KONZULTACIJAH S STROKOVNIMI SODELAVCI DRUGIH STROK V INTERDISCIPLINARNIH PRIMERIH, DOKUMENTIRANJE IN EVIDENTIRANJE STROKOVNIH OPRAVIL, DAJANJE STROKOVNIH IN DRUGIH MNENJ TER POROIL V ZVEZI Z DELOM, UVAJANJE NOVIH METOD DELA PO PREDHODNEM SOGLASJU PREDSTOJNIKA ALI VODJE ODDELKA, ZDRAVSTVENA PROSVETA IN VZGOJA, PEDAGOŠKO DELO, PRAKTINO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJETIM SODELAVCEM, PRIPRAVNIKOM TER MENTORSKO DELO S ŠTUDENTI, UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI, NAPRAVAMI TER SREDSTVI ZA DELO ...

 • Company HIT HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM D.D. NOVA GORICA, DELPINOVA ULICA 7 A, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  20.02.2019

  SOBAR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UREJANJE IN IŠENJE HOTELSKIH SOB IN SKUPNIH PROSTOROV ZA GOSTE V HOTELU, skrb za zadovoljstvo gostov in strank, sodelovanje med sodelavci, poštenost, osebna zavzetost, ...

 • Company DŽ.E.S. gradbeništvo in storitve d.o.o., Metelkova ulica 15 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2019

  GRADBINCI IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, GRADBENA DELA V SLOVENIJI IN TUJINI, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company ONYX HOLDING, proizvodnja, trgovina in druge storitve, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5 , 2000 MARIBO in Bloke
  20.02.2019

  MIZARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, MIZAR NA LUKSUZNI JAHTI ATRAKTIVNO DELO, KI SE OPRAVLJA V NEMIJI IN FRANCIJI, , dopoldan...

 • Company SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR, SLOVENSKA ULICA 27, 2000 MARIBOR in Bloke
  20.02.2019

  IGRALEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, INTERPRETIRA DRAMSKE VLOGE SKLADNO Z UMETNIŠKO USMERITVIJO., , ...

 • Company MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1 B, 1000 LJ in Bloke
  20.02.2019

  STROKOVNJAKI ZA VARSTVO OKOLJA, poskusno delo , Doloen as, 8 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA VZDREVANJE IN IZVAJANJE SISTEMA KAKOVOSTI, USPOSABLJANJE ZA IZDELOVANJE STROKOVNIH ANALIZ, MNENJ IN POROIL S STROKOVNEGA PODROJA., Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati naravoslovno-tehninih študijskih smeri. Podrobnejše besedilo javne objave se nahaja na spletni strani ARSO. Kandidati za razpisano prosto strokovno-tehnino delovno mesto vloijo prijavo na obrazcu »prijavni obrazec«, ki je priloga  tej javni objavi na spletni strani ARSO., ...

 • Company AVTOCENTER SIMON, popravila in vzdrževanje vozil ter okrepčevalnica, d.o.o., Panonska ulica 35 , 900 in Bloke
  20.02.2019

  NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, streba raznih pija, , dvoizmensko...

 • Company WOK ROCK "MAX CAFE", OKREPČEVALNICA, VZGOJA IN PREVZGOJA PSOV, TINA POTOČNIK, S.P., Partizanska cest in Bloke
  20.02.2019

  NATAKARJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, skrajšan delovni as, 20, streba hrane in pijae, , dvoizmensko...

 • Company KG-EKO, PROIZVODNJA IN PREDELAVA AGREGATOV, D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 16 B, 1293 ŠMARJE - SAP in Bloke
  20.02.2019

  UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE S TEKO GRADBENO MEHANIZACIJO ZA NIZKE GRADNJE IN VSA POMONA DELA., , ...

 • Company LINEAL BIRO ZA PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, STORITVE IN GRADBENIŠTVO D.O.O., JEZDARSKA ULICA 3 , 2000 in Bloke
  20.02.2019

  INENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI TERENSKIH MERITVAH IN IZMERAH, PRIPRAVA PODATKOV ZA PROJEKTIRANJE, OBDELAVA POSAMEZNIH FAZ NARTOV , Zaeljene so tudi izkušnje s podroja izdelovanja projektne dokumentacije za ceste. Zaeljeno je znanje uporabe programskih orodij MS Office, AutoCAD, osnov Civil 3D ter orodij za 3D modeliranje, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE, ŠOLSKA ULICA 11 , 1315 VELIKE LAŠČE in Bloke
  20.02.2019

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve delavke s starševskega dopusta, polni delovni as, 40, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, SODELOVANJE Z VZGOJITELJICO, ..., , ...

 • Company JMW Fire, proizvodnja kovanih gasilskih armatur, d.o.o., Slovenska vas 14 , 8232 ŠENTRUPERT in Bloke
  20.02.2019

  KOVAI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZANIMIVO IN DINAMINO DELO NA PODROJU LITJA IN KOVANJA ALUMINIJA. PONUJAMO MONOST OSEBNOSTNEGA RAZVOJA, DODATNEGA IZOBRAEVANJA TER STIMULATIVNEGA NAGRAJEVANJA., , veizmensko...

 • Company CLEANING družba za storitve in trgovino d.o.o., Cesta 24. junija 25 , 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  20.02.2019

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE PROIZVODNIH PROSTOROV, istijo se poslovni prostori podjetja Knauf Škofja Loka. Delovni as od 12 do 20 ure. , popoldan...

 • Company studiO, frizerstvo in izobraževanje, Oygul Kadyrova s.p., Mesarska cesta 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2019

  FRIZER, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 25, DELO V FRIZERSKEM SALONU, , dvoizmensko...

 • Company BAR GRAD VERA PODGORNIK S.P., PREŠERNOVA ULICA 4, 5220 TOLMIN in Bloke
  20.02.2019

  NATAKARSKI POMONIK, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, TOENJE PIJA, , dvoizmensko...

 • Company ROTOBOX, proizvodnja opreme za motorna vozila d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 8 , 3230 ŠENTJUR in Bloke
  20.02.2019

  OBDELOVALEC KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POLAGANJE KROJEV KARBONSKE TKANINE V KALUPE,  IZDELOVANJE KOMPOZITNIH ODLITKOV Z ROKAMI ALI S POMONIMI STROJI NA DELOVNI MIZI, IŠENJE IN GLAJENJE KALUPOV, OSNOV ZA JEDRA IN POPRAVLJANJE POVRŠINSKIH NAPAK, DVIGOVANJE ZGORNJIH ELEMENTOV KALUPOV (TEE DO 10 KG) OD SPODNJIH ELEMENTOV IN ODSTRANJEVANJE IZDELANIH ODLITKOV., rone spretnosti, predvsem s prsti, redoljubnost,  natannost, vztrajnost, zbranost, zanesljivost, zanimanje za motošport., ...

 • Company DRAM INSTALACIJE, storitve in instalacije d. o. o., Hrastovec 22 A, 2283 ZAVRČ in Bloke
  20.02.2019

  VARILCI IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VARJENJE, , ...

 • Company ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D., Slovenska cesta 56 , 1000 LJU in Bloke
  20.02.2019

  ELEKTROMONTER, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE ELEKTROMONTERSKIH DEL, OPRAVLJANJE IZTERJAV PRI NEPLANIKIH, VODENJE EVIDENC, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA., Elektrikar energetik. sposobnost za delo na višini, sposobnost razlikovanja barv, splošna fizina pripravljenost, natannost in zanesljivost. Alternativna str. izobrazba: elektromonter, elektroinštalater, elektromehanik, elektrikar elektronik, skupinovodja v elektroenergetiki., ...

 • Company AEROSOL RAZVOJ IN PROIZVODNJA ZNANSTVENIH INSTRUMENTOV D.O.O., Kamniška ulica 39 A, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2019

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SESTAVLJANJE ELEKTRONSKIH ELEMENTOV, SESTAVLJANJE MEHANSKIH SESTAVOV, TESTIRANJE INSTRUMENTOV, POMO PRI SERVISIH., lahko tudi drug ustrezen poklic, izkušnje pri montai instrumentov (zaeleno), izkušnje pri lotanju tiskanih vezij (zaeleno), komunikativnost in samoiniciativnost. Prijave ter ivljenjepis (CV) v slovenskem in angleškem jeziku pošljite na elektronski naslov: Apply Now do vkljuno 25. 2. 2019 s pripisom za katero delovno mesto se prijavljate: tehnik - zaetnik, ...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, CESTA NA JEZERCA 17, 4240 RADO in Radovljica
  20.02.2019

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. nadomešanje daljše bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, DNEVNO IN GENERALNO IŠENJE PROSTOROV IN INVENTARJEV, ODNAŠANJE SMETI, PREZRAEVANJE TER RAZKUEVANJE PROSTOROV IN OPREME PO POTREBI, SKRB ZA UREJENOST IN ISTOO OKOLICE ZGRADB, SKRB ZA HIGIENSKI MATERIAL IN UREJENOST TOALETNIH PROSTOROV TER RACIONALNO UPORABO ISTIL IN PRIPOMOKOV TER ODDAJA SPISKA PORABLJENIH ISTIL, TRANSPORT HRANE, RAZDELJEVANJE, POMIVANJE POSODE, IŠENJE V SKLADU S PREDPISI HIGIENE, VODENJE EVIDENC, JAVLJANJE OKVAR VZDREVALCU, IZVAJANJE TEMELJITEGA IŠENJA PO VZDREVALNIH DELIH, OBASNA DELA V PRALNICI, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIM DEL...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DOBROVA, Cesta 7. maja 20 , 1356 DOBROVA in Bloke
  20.02.2019

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. do 30.6.2019, skrajšan delovni as, 20, SPREMLJANJE IN POMO UENCU Z AVTISTINIMI MOTNJAMI, , ...

 • Company ELEKTROSIGNAL ELEKTRO TEHNIŠKO PODJETJE, D.O.O. CELJE, LAVA 6 A, 3000 CELJE in Bloke
  20.02.2019

  ELEKTROMONTER, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ELEKTROMONTERSKIH IN ELEKTROMONTANIH DEL, VEZAVA ELEKTRO OMAR, Zaeljeno vozniško dovoljenje C kategorije, zaeljeno osnovno sporazumevanje v nemškem/angleškem jeziku, dopoldan...

 • Company KODELJČAN, gostinstvo, d.o.o., Ob Ljubljanici 38 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2019

  NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, streba gostov, zalaganje prodajnih artiklov, urejanje delovnih prostorov, upoštevanje in izvajanje zakonskih predpisov, zaeljeno znanje angleškega jezika, urnik dela dvoizmensko, KV natakar, ...

 • Company METI BRUT gradbeništvo d.o.o., Sokolska ulica 19 , 2000 MARIBOR in Bloke
  20.02.2019

  FASADER, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZDELAVA FASADE DO ZAKLJUNEGA SLOJA - RONO ALI STROJNO, , dopoldan...

 • Company MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA, Kersnikova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2019

  KNJINIAR, poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, EVIDENCA IN ADMINISTRACIJA IZPOSOJE IN POSREDOVANJE KNJININEGA GRADIVA,SPREJEM, RAZVRŠANJE, UREJANJE IN ODDAJA KNJININEGA GRADIVA,SODELOVANJE IN POMO PRI NABAVI IN BIBLIOGRAFSKI OBDELAVI KNJININEGA GRADIVA,PREDLOGI SLUBI ZA NABAVO GRADIVA,POSREDOVANJE ENOSTAVNIH INFORMACIJ IN MANJ ZAHTEVNO DELO Z UPORABNIKI,POSREDOVANJE INFORMACIJ O STORITVAH UPORABNIKOM OSEBNO, TELEFONSKO IN ELEKTRONSKO,SODELOVANJE IN POMO PRI KNJININIH PRIREDITVAH,KOORDINACIJA SODELAVCEV V IZPOSOJI,PREDLOGI SLUBI ZA DELO Z UPORABNIKI IN POSEBNE ZBIRKEVZDREVANJE, OPREMA IN ZAŠITA GRADIVA,IZVAJANJE BIBLIOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI, MLADINSKE DEJAVNOSTI,OBLIKOVANJE IN UREJANJE ZBIRKE POTUJOE KNJINICE,DELO V POTUJOI KNJINICI,SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH...

 • Company OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO, BRDO PRI LUKOVICI 5, 1225 LUKOVICA in Bloke
  20.02.2019

  UITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece oz. do 30. 6. 2019, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO IN POSREDNO VZGOJNO-IZOBRAEVALNO DELO, Zahtevana izobrazba: profesor glasbe, opravljen strokovni izpit in potrdilo o nekaznovanosti, dopoldan...

 • Company OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA, Ljubljanska ulica 9 , 2000 MARIBOR in Bloke
  20.02.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STROKOVNI DELAVEC V PISARNI ZA INFORMIRANJE IN SVETOVANJE, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM V PISARNI IN NA DOMU, SPREMLJANJE UPORABNIKOV IN UREJANJE NA TERENU, DELO S SVOJCI, VODENJE PROSTOVOLJCEV, VODENJE SESTANKOV, NARTOVANJE IN POROANJE, PREDSTAVLJANJE DELA IN PROGRAMA LOKALNIM STROKOVNIM SLUBAM, BELEENJE, VODENJE IN UREJANJE SEZNAMOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNIH PLANOV DELA ENOTE IN SKRB ZA NJEGOVO REALIZACIJO., OBVEZEN POGOJ: OPRAVLJEN IZPIT S PODROJA SOCIALNEGA VARSTVA, ZAHTEVANA IZOBRAZBA: UNIV. DIPL. SOCIALNI DELAVEC, DIPL. SOCIALNI DELAVEC, lahko tudi druga ustrezna izobrazba po 69. lenu zakona o socialnem varstvu. Poskusno delo 6 mesecev., dopoldan...

 • Company Vrtec Tržič, CESTA STE MARIE AUX MINES 28 , 4290 TRŽIČ in Bloke
  20.02.2019

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOENE S KOLEKTIVNO POGODBO (KPJS) IN KOLEKTIVNO POGODBO ZA DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAEVANJA V RS, LETNIM DELOVNIM NARTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA  VRTCA.  KANDIDATE PROSIMO, DA CELOTNO BESEDILO RAZPISA PREBEREJO NA SPLETNI STRANI VRTCA TRI., - STROKOVNI IZPIT za podroje VIZ- aktivno znanje slovenskega knjinega jezika,- vozniški izpit B kategorije, ...

 • Company KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z O.O. ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 63 A, 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  20.02.2019

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO IN NABAVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STRATEŠKA NABAVA IN PRODAJA KMETIJSKEGA REPROMATERIALA, dobro poznavanje nabavnega in prodajnega trga na kmetijskem podroju, ...

 • Company DEMON, kmetijstvo, gradbeništvo in ostale storitve, d.o.o., Zgornji Duplek 10 , 2241 SPODNJI DUPLEK in Bloke
  20.02.2019

  PRODAJALEC NA BENCINSKI RPALKI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, PRODAJALEC/KA NA BENCINSKEM SERVISU, , dvoizmensko...

 • Company KG-EKO, PROIZVODNJA IN PREDELAVA AGREGATOV, D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 16 B, 1293 ŠMARJE - SAP in Bloke
  20.02.2019

  VOZNIKI TEKIH TOVORNJAKOV IN VLAILCEV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VONJA TEKIH TOVORNJAKOV IN VLAILCEV IN VSA POMONA DELA., , ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
osnovna-sola-dr-ivana-prijatelja-sodrazica-cesta-notranjskega-odreda-10-1317-sodrazica Edit filters