Jobmonitor. Search results for OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE, RAKOVLJE 15 B, 3314 BRASLOVČE

3 Jobs found

Used filters:
 • OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE, RAKOVLJE 15 B, 3314 BRASLOVČEx
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE, RAKOVLJE 15 B, 3314 BRASLOVČE in Bloke
  17.11.2018

  UITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POUEVANJE UENCEV NA PREDMETNI STOPNJI (MATEMATIKA, IZBIRNI PREDMETI IN OID), potrdilo o konani izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu, izpis iz kazenske evidence fizinih oseb (Ministrstvo za pravosodje), izpis zavarovanj iz ZPIZ-a, zdravniško sprievalo (po monosti), ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE, RAKOVLJE 15 B, 3314 BRASLOVČE in Bloke
  10.11.2018 Updated on: 14.11.2018

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke oziroma najdlje do 31. 8. 2019, polni delovni as, 40, UITELJ RAZREDNEGA POUKA, POTRDILO O DIPLOMIRANJU, POTRDILO O STROKOVNEM IZPITU, IZPIS IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZINIH OSEB (Ministrstvo za pravosodje), IZPIS IZ ZAVAROVANJ IZ ZPIZ-a, ZDRAVNIŠKO SPRIEVALO (po monosti)., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE, RAKOVLJE 15 B, 3314 BRASLOVČE in Bloke
  03.11.2018 Updated on: 08.11.2018

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as oz. doloen as do vrnitve delavke z bolniškega stalea, polni delovni as, 40, IŠENJE PROSTOROV ZAVODA, potrdilo o konani izobrazbi, izpis iz kazenske evidence fizinih oseb (Ministrstvo za pravosodje), izpis zavarovanj iz ZPIZ-a, zdravniško sprievalo (po monosti),...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE, RAKOVLJE 15 B, 3314 BRASLOVČE Edit filters