Jobmonitor. Search results for OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER

2 Jobs found

Used filters:
 • OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPERx
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  19.01.2019

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, REDNI NADZOR IN VZDREVANJE TER IZVAJANJE POPRAVIL OPREME, ZGRADBE IN OKOLICE, NADZOROVANJE DELOVANJA KURILNIH IN KLIMATSKIH NAPRAV (VKLOP, IZKLOP), REDNO VZDREVANJE IN SKRB ZA OBRATOVANJE STROJEV IN NAPRAV, VODENJE EVIDENC  IN DNEVNIKA V ZVEZI S TEM (PREGLEDI VARNOSTNE RAZSVETLJAVE, NAPRAV ZA JAVLJANJE POARA, HIDRANTNEGA OMREJA, TLANI PREIZKUS PLINSKIH TROŠIL IN REZERVOARJA ZA PLIN, PREGLEDI DVIGAL, MERITVE ELEKTRO IN STRELOVODNIH INSTALACIJ, KLIMATSKE NAPRAVE, POSTELJNA DVIGALA…), OPRAVLJANJE VSEH MANJŠIH POPRAVIL IN OKVAR (POHIŠTVA, VZDREVANJE KOPALNIŠKIH IN SANITARNIH ARMATUR, WC ŠKOLJK IN KOTLIKOV, KLJUAVNIC…), ZA ZAHTEVNEJŠE OKVARE ORGANIZIRA ODPRAVO OKVAR IN POPRAVIL PREKO USTREZNIH SERVISOV OZ. POOBLAŠE...

 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  16.01.2019 Updated on: 19.01.2019

  KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZBIRANJE, VODENJE KADROVSKIH EVIDENC IN OSEBNIH MAP ZAPOSLENIH DELAVCEV, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI PRI UREJANJU DELOVNIH RAZMERIJ DELAVCEV ZAVODA, IZDAJANJE ODLOB O DOPUSTIH IN VODENJE EVIDENC O DOPUSTIH, VODENJE KADROVSKE KORESPODENCE ZAVODA, ARHIVIRANJE KADROVSKIH DOKUMENTOV IN VODENJE KADROVSKEGA ARHIVA ZAVODA,  PRIJAVLJANJE, ODJAVLJANJE IN SKRB ZA SPREMEMBE MED ZAVAROVANJEM ZA ZAPOSLENE, ZAGOTAVLJANJE IN SKRB ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IZ KADROVSKIH EVIDENC IN PERSONALNIH MAP ZAPOSLENIH, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC S PODROJA DELOVNIH RAZMERIJ IN SESTAVLJANJE POROIL, SKRB ZA KADROVSKO EVIDENCO (POGODBE O DELOVNIH RAZMERJIH, ODLOBE ZA LETNI DOPUST, RAZNA POTRDILA ZA ZAPOSLENE), VODENJE MATINE K...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER Edit filters