Jobmonitor. Search results for OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER

5 Jobs found

Used filters:
 • OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPERx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  18.04.2019

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN IZVAJANJU OSKRBE STANOVALCEV V NEGI III IN IV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN VZDREVANJE NJIHOVEGA OKOLJA, HRANJENJE STANOVALCEV IN SKRB ZA HIDRACIJO, PRIPRAVA OBROKA NA ODDELKU IN NAPITKOV, POMO PRI IZLOANJU IN ODVAJANJU, POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU STANOVALCEV, OBRAANJE, DVIGOVANJE, PRENAŠANJE, PREVAANJE IN SPREMLJANJE STANOVALCEV V DOMU IN IZVEN DOMA TER TRANSFER NA VOZIEK, POSEBNA NEGA STANOVALCEV S PRELEANINAMI S POUDARKOM NA PREPREEVANJU LE-TEH, POMO STANOVALCU PRI GIBANJU IN SPREMINJANJU POLOAJA V POSTELJI, PRIPRAVA STANOVALCA NA POITEK, TRANSPORT UMAZANEGA IN ISTEGA PERILA, SODELOVANJE PRI SPREJEMU V ENOTO IN...

 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  17.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE, KUHANJE IN RAZDELJEVANJE NAVADNE IN DIETNE HRANE ZA DELAVCE, STANOVALCE IN ZUNANJE UPORABNIKE, PREVZEM NAROENIH IVIL, PRIPRAVA, PEKA, SERVIRANJE IN DEKORIRANJE SLAŠIC, PECIVA, NAREZKOV, NADZOR NAD DELOM V DELOVNI SKUPINI, IŠENJE KUHINJE IN NJEJ PRIPADAJOIH PROSTOROV, KUHINJSKE POSODE, JEDILNEGA PRIBORA, STROJEV IN  DELOVNIH PRIPOMOKOV, POMO POMONIKOM DIETNEGA KUHARJA IN SERVIRKAM PRI POMIVANJU POSODE, KOTLOV, USKLAJEVANJE IN KONTROLA DELA IZMENE V KUHINJI, OBVEŠANJE VODJE O STANJU INVENTARJA IN OKVAR NA STROJIH, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL IN DEL PO NAVODILIH NADREJENIH., Poklic kuhar, kuhar-natakar, poznavanje osnov dietetike, znanje s podroja priprave zdrave prehrane starostnika, osnove HACCP., dvoizmens...

 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31.12.2019 , polni delovni as, 40, POMO PRI HIGIENSKI OSKRBI STANOVALCEV, TRANSPORT IN POMO PRI RAZDELJEVANJU OBROKOV IN NAPITKOV, HRANJENJE STANOVALCEV, TRANSPORT NEISTE POSODE V KUHINJO, TRANSPORT ISTEGA IN UMAZANEGA PERILA, SKRB ZA HIGIENSKE IN ORTOPEDSKE PRIPOMOKE STANOVALCEV, PRIPRAVA OBROKA, DVIGOVANJE, PRENAŠANJE, PREVAANJE, SPREMLJANJE IN TRANSFER STANOVALCEV NA VOZIEK, UREJANJE STANOVALEVEGA LEIŠA, IŠENJE IN RAZKUEVANJE POSTELJE, MENJAVA POSTELJNINE, IŠENJE NONIH OMARIC, GARDEROBNIH OMAR, POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU STANOVALCEV, POSREDOVANJE SVOJIH OPAANJ IN SPREMEMB V ZVEZI S STANOVALCI IN NJIHOVO OKOLICO NADREJENEMU, POMO PRI AKTIVNOSTIH S STANOVALCI Z DEMENCO, OSTALE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA.  , Del...

 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  05.04.2019 Updated on: 13.04.2019

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31.12.2019, polni delovni as, 40, GOSPODINJSKA POMO NA DOMU UPORABNIKA, IŠENJE IN ODNOS SMETI, PRANJE, LIKANJE, POSTILJANJE, POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, PRI OBLAENJU, SLAENJU, HRANJENJU, UMIVANJU IN PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB, VZDREVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV, PRINAŠANJE OBROKA ALI NABAVA IVIL IN PRIPRAVA OBROKA HRANE, POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, DRUABNIŠTVO, PREPREEVANJE OSAMLJENOSTI, ODTUJENOSTI, STRAHU IN PREDSODKOV, VZPOSTAVLJANJE SOCIALNE MREE Z OKOLJEM, SORODSTVOM IN PROSTOVOLJCI, SPREMLJANJE UPRAVIENCA PRI OPRAVLJANJU NUJNIH OBVEZNOSTI, INFORMIRANJE USTANOV O STANJU IN POTREBAH UPRAVIENCA, PRIPRAVA UPRAVIENCA TER NJEGOVE DRUINE NA INSTITUCIONALNO VARSTVO, POROANJE ...

 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  05.04.2019 Updated on: 15.04.2019

  DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA, KUHANJE IN RAZDELJEVANJE NAVADNE IN DIETNE HRANE ZA DELAVCE, STANOVALCE IN ZUNANJE UPORABNIKE, PREVZEM NAROENIH IVIL, PRIPRAVA, PEKA, SERVIRANJE IN DEKORIRANJE SLAŠIC, PECIVA, NAREZKOV, NADZOR NAD DELOM V DELOVNI SKUPINI, IŠENJE KUHINJE IN NJEJ PRIPADAJOIH PROSTOROV, KUHINJSKE POSODE, JEDILNEGA PRIBORA, STROJEV IN DELOVNIH PRIPOMOKOV, POMO POMONIKOM DIETNEGA KUHARJA IN SERVIRKAM PRI POMIVANJU POSODE, KOTLOV, USKLAJEVANJE IN KONTROLA DELA IZMENE V KUHINJI, OBVEŠANJE VODJE O STANJU INVENTARJA IN OKVAR NA STROJIH, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL IN DEL PO NAVODILIH NADREJENIH., Poklic kuhar, kuhar-natakar, poznavanje osnov dietetike, znanje s podroja priprave zdrave prehrane starostnika, osnove HACCP, zaeleno znanje i...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER Edit filters