Jobmonitor. Search results for OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER

3 Jobs found

Used filters:
 • OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPERx
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  14.11.2018 Updated on: 17.11.2018

  VODJA ZDRAVSTVENE NEGE/OSKRBE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA V ENOTI, KAR VKLJUUJE NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, REALIZACIJO IN NADZOR NAD DELOVANJEM PODROJA ENOTE  SLUBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER ODGOVORNOST ZA ZAPOSLENE,SPREMLJANJE IN IZVAJANJE NALOG POSLOVANJA IN DELOVANJA  SLUBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE IN MEDICINSKE POMOI UPORABNIKOM, SODELOVANJE PRI PROGRAMIRANJU DELA ZA DELOVNI PROCES ZDRAVSTVENO NEGOVALNEGA ODDELKA IN  NARTOVANJE DEL, ORGANIZIRANJE ZBIRANJA PODATKOV IN VODENJA VSEH EVIDENC, KI SO NUJNE ZA NEMOTENO DELO IN V SKLADU S PRAVILNIKOM O VAROVANJU PODATKOV,PRIPRAVA PLANOV IN POROIL O DELU ENOTE,NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOKI TER VODENJE DOKUMENTACIJE,PLANI...

 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  08.11.2018 Updated on: 16.11.2018

  REFERENT SOCIALNEGA VARSTVA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SPREMLJANJE UPORABNIKOV VKLJUENIH V PROGRAM VAROVANJA NA DALJAVO RDEA TIPKA: SPREMLJANJE IN BELEENJE POUTJA, ZDRAVSTVENEGA IN PSIHOFIZINEGA STANJA VKLJUENIH OSEB, SPREJEMANJE IN BELEENJE NUJNIH KLICEV Z ORGANIZIRANJEM IN KOORDINIRANJEM USTREZNE NUJNE POMOI, SPREMLJANJE DELOVANJA TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME ZA IZVAJANJE STORITVE, INFORMIRANJE O STORITVAH IN PROGRAMIH ZA STAROSTNIKE IN NJIHOVE SVOJCE V DOMAEM OKOLJU: INFORMIRANJE ZAINTERESIRANIH POSAMEZNIKOV/PAROV/DRUIN/ SKUPIN O VSEH OBLIKAH STORITEV IN PROGRAMOV ZA STAROSTNIKE V DOMAEM OKOLJU, PODPORA JAVNI SLUBI: PODPORA RAZVOJNEMU PROGRAMU POMO NA DOMU (PODPORA IZVAJALKAM SOCIALNE OSKRBE NA DOMU): PREVZEMI IN ODDAJE KLJUEV, DISTRIBUCIJA SANITETNEGA MA...

 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  06.11.2018 Updated on: 14.11.2018

  DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN ANALIZIRANJE DELA Z UPORABNIKI PRI ZAPOSLITVENEM PROGRAMU, UVAJANJE NOVIH OBLIK DELA S STANOVALCI Z DEMENCO IN ZAPOSLITVENIH POSTOPKOV ZA DELO, ZAGOTAVLJANJE MATERIALA IN PRIPOMOKOV TER NADZOR KAKOVOSTI DELA IN IZDELKOV, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV PRI IZVAJANJU PROGRAMA, POMO PRI IZVAJANJU REKREATIVNIH IN PROSTO- ASOVNIH DEJAVNOSTI, POMO PRI KULTURNIH IN DRUABNIH PRIREDITVAH V DOMU. , , veizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER Edit filters