Jobmonitor. Search results for MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA, RAKITNA 96, 1352 PRESERJE

2 Jobs found

Used filters:
 • MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA, RAKITNA 96, 1352 PRESERJEx
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA, RAKITNA 96, 1352 PRESERJE in Bloke
  12.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  ZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENI PREGLEDI OB SPREJEMU OTROK V PROGRAM, SPREMLJANJE TELESNE TEE OTROK IN IZRAUN ITM, NAVODILA GLEDE PREHRANJEVANJA, ZDRAVSTVENO, VZGOJNO IN SVETOVALNO DELO Z OTROKI, STARŠI IN ZAPOSLENIMI, STROKOVNO POVEZOVANJE S PEDIATRINO KLINIKO, OTROŠKIMI BOLNIŠNICAMI IN DISPANZERJI, DOMAIMI IN TUJIMI ZDRAVSTVENIMI USTANOVAMI, ŠIRJENJE INDIKACIJ IN UVAJANJE NOVIH ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PACIENTOV IN DOKUMENTIRANJE PODATKOV, EPIDEMIOLOŠKI NADZOR, DOLOANJE PROGRAMA ZDRAVLJENJA IN REHABILITACIJE, MEDICINSKI POSEGI V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO IN DEJAVNOSTJO ZAVODA, OPRAVLJANJE DEURSTEV IN STALNE PRIPRAVLJENOSTI, VODENJE DOKUMENTACIJE PACIENTA IN PIS...

 • Company MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA, RAKITNA 96, 1352 PRESERJE in Bloke
  12.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -ZGODNJE ODKRIVANJE RAZVOJNIH IN UNIH TEAV PRI OTROCIH, -IZVAJANJE KOREKCIJSKIH POSTOPKOV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH Z RAZVOJNIMI IN UNIMI TEAVAMI, -SVETOVANJE OTROKOM IN MLADOSTNIKOM NA PODROJU PREMAGOVANJA RAZVOJNIH, UNIH IN SPECIFINIH UNIH TEAV IN OVIR, -SVETOVANJE STARŠEM IN UITELJEM PRI VKLJUEVANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO, -SVETOVANJE STARŠEM, UITELJEM IN SVETOVALNIM DELAVCEM V PROCESU POMOI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI, -IZVAJANJE PREDAVANJ O SPECIFINIH UNIH TEAVAH PRI UENCIH IN DIJAKIH S POUDARKOM NA PRILAGODITVAH V PROCESU PRIDOBIVANJA, PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA, -IZDAJA STROKOVNIH MNENJ IN POTRDIL, -KONTINUIRANO SODELOV...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA, RAKITNA 96, 1352 PRESERJE Edit filters