Jobmonitor. Search results for KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2 , 4000 KRANJ

1 Jobs found

Used filters:
  • KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2 , 4000 KRANJx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2 , 4000 KRANJ in Bloke
    24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

    VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. Od 01.01.2021 do 30.06.2021, polni delovni as, 40, UITELJ ZAETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNO-IZOBRAEVALNE IZKUŠNJE, KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOENE AKTIVNOSTI ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU S PODROJA VZGOJE IN IZOBRAEVANJA OB PODPORI TIMA ZA UVAJANJE. , Uitelj zaetnik je oseba, ki na dan vkljuitve v projekt (prvi dan projektne zaposlitve) nima opravljenega strokovnega izpita na podroju vzgoje in izobraevanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi doloene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraevalnega dela uitelja, svetovalnega delavca oziroma vzgojitelja v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu s ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2 , 4000 KRANJ Edit filters