Jobmonitor. Search results for KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV, ČRNEČE 146, 2370 DRAVOGRAD

4 Jobs found

Used filters:
 • KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV, ČRNEČE 146, 2370 DRAVOGRADx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV, ČRNEČE 146, 2370 DRAVOGRAD in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENO VARSTVO STANOVALCEV, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA, REHABILITACIJA IN PREVENTIVA, NUJNA ZDRAVNIŠKA POMO, NADZOR IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE V ZAVODU., OPRAVLJEN SPECIALISTINI IZPIT, LICENCA ZA DELO, VPIS V REGISTER PRI ZDRAVNIŠKI ZBORNICI SLOVENIJE, dopoldan...

 • Company KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV, ČRNEČE 146, 2370 DRAVOGRAD in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVLJANJU IN KUHANJU, DELITEV OBROKOV NAVADNE IN DIETNE HRANE, SODELOVANJE PRI PREDPRIPRAVI IVIL, PRAVILNO RAVNANJE IN VZDREVANJE IN IŠENJE VSEH STROJEV V ODDELKU KUHINJE, IŠENJE DELOVNEGA OKOLJA, DELOVNIH NAPRAV IN SODELOVANJE PRI GENERALNIH IŠENJIH, IZVAJANJE HIGIENSKO – SANITARNIH PREDPISOV, HACCAP SISTEMA, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU  Z  DELOVNIM PLANOM USTANOVE., , dvoizmensko...

 • Company KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV, ČRNEČE 146, 2370 DRAVOGRAD in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  STRENIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMONA DELA PRI NE ZDRAVSTVENI OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDREVANJE STANOVALEVEGA OKOLJA, SODELOVANJE PRI : JUTRANJI NEGI, OBLAENJU, DVIGOVANJU, HRANJENJU, KOPANJU, POSTILJANJE IN PREOBLAENJE POSTELJ, POMO PRI OSKRBI UMRLEGA, OSTALE NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU  Z  DELOVNIM PLANOM USTANOVE., , dvoizmensko...

 • Company KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV, ČRNEČE 146, 2370 DRAVOGRAD in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM ZAVODA., opravljen strokovni izpit, veizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV, ČRNEČE 146, 2370 DRAVOGRAD Edit filters