Jobmonitor. Search results for komunalnostanovanjsko-podjetje-ljutomer-doo-ulica-rada-pusenjaka-9-9240-ljutomer

2896 Jobs found

Used filters:
 • komunalnostanovanjsko-podjetje-ljutomer-doo-ulica-rada-pusenjaka-9-9240-ljutomerx
Displaying 1-50 of 2896 results.
 • Company DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, ARTO 13, 8293 STUDENEC in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  STRENIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCA, POMONA DELA PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI VAROVANCEV, ROKOVANJE S ISTIM IN UMAZANIM PERILOM, ODVOZ ODPADKOV, POMO PRI OSKRBI UMRLIH, SPREMLJANJE STANOVALCEV, VODENJE EVIDENC IN DOKUMENTIRANJE STORITEV, POMO PRI IZVAJANJU VSEH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NALOGU NADREJENE VODJE., Komunikativnost, tolerantnost in prijaznost, osebna urejenost, ustvena stabilnost. Delovno mesto je v enoti Dom upokojencev Breice. Dvoizmensko delo. Vlogo z dokazili in z obvezno navedbo registrske številke objave prostega delovnega mesta poslati po pošti., ...

 • Company SENIOR, Center za pomoč starejšim, Lidija Umek s.p., Zagaj 36 , 3256 BISTRICA OB SOTLI in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, izvajanje opravil upraviencev do oskrbe na domu, negovanje, gospodinjska pomo, zaeljen NPK, ...

 • Company S E P PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O., Stari trg 2 A, 8230 MOKRONOG in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  VBRIZGOVALEC PLASTIKE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V PROIZVODNJI, PRIPRAVA GRANULATOV IN NASUTJE V MEŠALEC, SPREMLJANJE PARAMETROV PIHANJA IN OPOZARJANJE PILOTA NA ODSTOPANJE, RONA DODELAVA IZDELKOV, POLIRANJE OSTRIH ROBOV, PAKIRANJE GOTOVIH IZDELKOV V PALETE, PO POTREBI STROJNI OBREZ IZDELKOV IN IZPIHOVANJE, DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, KI SO V OKVIRU ZNANJ IN ZMONOSTI DELAVCA, DELO SE OPRAVLJA STOJE., POSKUSNO DELO 3 MESECE, VSAJ OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA, ELENO OSNOVNO POZNAVANJE MS OFFICE, NATANNOST, ORGANIZIRANOST, ZMONOST TIMSKEGA DELA., ...

 • Company S E P PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O., Stari trg 2 A, 8230 MOKRONOG in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTINIH MAS, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V PROIZVODNJI, RONO IN STROJNO SESTAVLJANJE ELEMENTOV, KONTROLA KAKOVOSTI MONTAE, KONTROLA IZDELKOV Z VODO, TRIIZMENSKO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., POSKUSNO DELO 3 MESECE, VSAJ OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA, ELENO OSNOVNO POZNAVANJE MS OFFICE, NATANNOST, ORGANIZIRANOST, ZMONOST TIMSKEGA DELA. , ...

 • Company AST- KO, PREVOZI, SERVIS IN STORITVE, d.o.o., BOŠTANJ 2 , 8294 BOŠTANJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  VOZNIK TOVORNJAKA Z DVIGALOM, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, voznik kamiona z gozdarskim dvigalom , koda 95, zaeljene delovne izkušnje , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC, Maistrova ulica 2 A, 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 11 mesecev oz. 31.8.2021, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOI OTROKU, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOENE S PREDPISI, LDN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VRTCA, OPRAVLJA DRUGA DELA   V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAEVALNIM PROCESOM, SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, DEFEKTOLOG, LOGOPED IN SURDOPEDAGOG, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, KI JE OPRAVIL ŠTUDIJSKI PROGRAM USTREZNEGA SPECIALNOPEDAGOŠKEGA IZPOPOLNJEVANJA, ...

 • Company LOGUS PLUS, poslovne storitve, d.o.o., DUNAJSKA CESTA 106 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  NATAKAR, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. 31.03.2021, polni delovni as, 40, STREBA HRANE IN PIJAE, ORGANIZACIJA DOGODKOV, VODENJE ZALOGE, NAROILA DOBAVITELJEM,, Od kandidata priakujemo: odgovornost, prijaznost, komunikativnost, strpnost, urejenost in osebna higiena,  pripadnost kolektivu,  poštenost in iskrenost., deljen delovni as...

 • Company RIMAS-HEČ, gradbeništvo in storitve, d.o.o., Cesta Valentina Orožna 8 , 3230 ŠENTJUR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  NATAKAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V LOKALU V PODPLATU  - OKREPEVALNICA IN PIZZERIJA PRI ALMASI, prijaznost, natannost, poštenost, dvoizmensko...

 • Company PAV-RENT, čiščenje in druge storitve, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 6 , 5000 NOVA GORICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE NA TERENU,  IŠENJE OMV SERVISOV-SANITARIJ,PARKIRIŠ,DELO TUDI OB VIKENDIH, deljen delovni as...

 • Company VALTEL, gradnja in upravljanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Boletina 4 , 3232 PONIKVA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  VZDREVALEC TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREIJ IN OPREME, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZGRADNJA/VZD. TK OPT.OMREIJ, NADZOR, SPAJANJE VLAKEN, MERITVE. ODPRAVA NAPAK NA TK OMREJIH IN OPREMI, SODELOVANJE PRI PROJEKTNIH DELIH, HIŠNE INŠTALACIJE, UREDITEV TK OMARICE, IZVAJANJE DEL NA SEDEU OZ. V PE DELODAJALCA GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA. IZVEDBA DEL IN NALOG NA PODLAGI  IZOBRAZBE, ZNANJA IN ZMONOSTI, DELOVNIH IZKUŠENJ, OBVLADOVANJA POSEBNIH VEŠIN IN POTREB DELODAJALCA LAHKO SAMOSTOJNO IZVAJA. ELENA EL.TEHNINA SMER (TK).  IZVEDBA NA: PE LJ-RNUE IN SLOVENIJA., Izpolnjevanje zdravstvenih pogojev. B kategorija - zaelena, ni pogoj. Prednost  delovne izkušnje, poznavanje optinih omreij, spajanje, zmonost timskega dela., dopoldan...

 • Company KAKI storitve čiščenja d.o.o., Partizanska cesta 95 , 6210 SEŽANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, skrajšan delovni as, 20, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, POSPRAVLJANJE IN IŠENJE SOB , URNIK DELA: 8-12.URE, dopoldan...

 • Company KAKI storitve čiščenja d.o.o., Partizanska cesta 95 , 6210 SEŽANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, skrajšan delovni as, 20, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV (PISARNE ...), URNIK: 16.-20.URE, popoldan...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Trnovo, Devinska ulica 1 , 1000 LJUB in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  STRENIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE IN UREJANJE STANOVALEVE POSTELJE IN SOBE, PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA, DOSTAVA OBLAIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, ODVAANJE UMAZANEGA PERILA V PRALNICO, DOSTAVA HRANE IN PIJAE V SOBE, EVIDENTIRANJE ZAUITE KOLIINE NAPITKOV NA STANOVALEV SOBNI LIST, VZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE, RAZKUEVANJE), NATANNO POROANJE O STANJU STANOVALCEV (VODENJE USTREZNIH EVIDENC), POMO PRI KOPANJU (PO POTREBI), VSE DRUGE NALOGE PO NALOGU POSLOVODSTVA, , dvoizmensko...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 40 A, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  UITELJ ZGODOVINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, skrajšan delovni as, 25, POUEVANJE IN SPREMSTVO UNECEV TER DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJICE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST ZAVODA, Vlogi je potrebno priloiti ivljenjepis in potrdila o izobrazbi. Kandidat/ka mora imeti opravljen strokovni izpit za delavce v vzgoji in izobraevanju., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 40 A, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  UITELJ SLOVENŠINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, skrajšan delovni as, 15, POUEVANJE IN SPREMSTVO UENCEV TER DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJICE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST ZAVODA, , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 40 A, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  UITELJ SLOVENŠINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. DO 31. 8. 2021, skrajšan delovni as, 8, POUEVANJE IN SPREMSTVO UENCEV TER DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJICE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST ZAVODA, Vlogi je potrebno priloiti ivljenjepis in potrdila o izobrazbi. Kandidat/ka mora imeti opravljen strokovni izpit za delavce v vzgoji in izobraevanju. Opravljena specialna pedagoška dokvalifikacija za pouevanje v NIS-u., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA NAKLO, GLAVNA CESTA 47, 4202 NAKLO in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  UITELJ LIKOVNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje bolniške odsotnosti, skrajšan delovni as, 34, IZVAJANJE VIZ DELA PRI POUKU LUM IN OPB., Opravljen strokovni izpit za strokovne delavce v VIZ., dopoldan...

 • Company PIKAPOKA VSE ZA OTROKA D.O.O., SLOMŠKOVA ULICA 3, 2250 PTUJ in Celje
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  PRODAJALEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, KOT PRODAJALEC ENOTE PIKAPOLONICA CELJE BOSTE PRIPOMOGLI ZA NEMOTENO DELOVANJE POSLOVALNICE. ODGOVORNO BOSTE SODELOVALI S SKUPINO SODELAVCEV IN SKRBELI ZA TO, DA BOSTE SKUPAJ DOSEGALI ZASTAVLJENE CILJE. ZA DOSEGO MAKSIMALNE UINKOVITOSTI BOSTE PREDAJALI SVOJE ZNANJE IN IZKUŠNJE TER SKRBELI ZA PRIJETNO DELOVNO VZDUŠJE. SODELOVALI BOSTE V VSEH PROCESIH POSLOVANJA. KER JE NAŠ GLAVNI CILJ ZADOVOLJNA STRANKA, BOSTE STRANKAM NA VOLJO Z VAŠIMI NASVETI IN ZNANJEM, HKRATI PA BOSTE SKRBELI ZA UREJENOST PRODAJALNE., VESTNOST, POŠTENOST, NATANNOST, SAMOINICIATIVNOST, SAMOSTOJNOST, DELO V SKUPINI, ZNANJE VSAJ ENEGA TUJEGA JEZIKA... , ...

 • Company TVT TIRNA VOZILA, proizvodnja in vzdrževanje tirnih vozil, d.o.o., Preradovičeva ulica 22 , 2000 MAR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  UPRAVLJAVEC VILIARJA, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, MANIPULACIJA S KOVINSKIMI KONSTRUKCIJAMI - TEJE IZVEDBE, KANDIDAT MORA IMETI OPRAVLJEN IZPIT ZA VONJO VILIARJA IN IZPIT IZ UPRAVLJANJA Z DVIGALI., dvoizmensko...

 • Company Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo, Žička cesta 15 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI NEGI STANOVALCEV DOMA, POMO PRI KOPANJIH, TUŠIRANJIH, OBLAENJU, HRANJENJU, POSEDANJU STANOVALCEV NA TRANSFER, POMO PRI SKRBI ZA ISTO OJE IN ŠIRŠE BIVALNO OKOLJE STANOVALCA, SPREMLJANJE STANOVALCEV NA DOMSKE AKTIVNOSTI, SPREHODE, NA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE,BELEENJE IZVEDENIH ZDRAVSTVENIH STORITEV, prijaznost, komunikativnost, soutnost in pripravljenost do dela s starejšimi, zmonost prisluhniti eljam in potrebam starejših. , dvoizmensko...

 • Company Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo, Žička cesta 15 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. nadomešanje porodniške in bolniških odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV DOMA STAREJŠIH, POMO PRI KOPANJIH, TUŠIRANJIH, OBLAENJU, HRANJENJU, POSEDANJU STANOVALCEV DOMA NA TRANSFERJE, SPREMSTVO STANOVALCEV NA DRUABNE PRIPREDITVE, SPREHODE, ZDRAVNIŠKE PREGLEDE, SKRB ZA ISTO OJE IN ŠIRŠE STANOVALEVO BIVALNO OKOLJE, DELJENJE ZDRAVSTVENIH TERAPIJ, MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ STANOVALCEM DOMA, EVIDENTIRANJE IZVEDENIH ZDRAVSTVENIH STORITEV., komunikativnost, prijaznost, solidarnost in strpnost pri delu s starejšimi kot posebno kategorijo oseb, soutnost do starejših, zmonost timskega dela. , veizmensko...

 • Company MBVISION, ELEKTRONIKA, OPTIKA IN TRGOVINA D.O.O., CESTA ANDREJA BITENCA 112, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  PROGRAMERJI RAUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PROGRAMIRANJE V VISUAL STUDIO C++, SPOZNAVANJE OPREME ZA VIDEO OBDELAVO SLIK, KRMILJENJE STROJNE OPREME IN ROBOTOV, DODELAVA PROGRAMSKE OPREME, MONTAA OPREME NA TERENU., , ...

 • Company ČISTILNI SERVIS MARINA ATANASOVA S.P., Šempas 164 B, 5261 ŠEMPAS in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE NA TERENU, , dvoizmensko...

 • Company SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA, Cesta občine Hirschaid 3 , 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KUHAR, poskusno delo , Doloen as  oz. VRNTIVE DELAVKE Z DALJŠE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni as, 40, KUHAR V ŠOLSKI KUHINJI. , NADOMEŠANJE DELAVKE NA DALJŠI BOLNIŠKI ODSOTNOSTI., dopoldan...

 • Company GRADBENIŠTVO RAMADAN SAHITAJ S.P., Ulica Staneta Rozmana 4 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, DELO NA GRADBIŠU, CESTIŠIH, IZDELAVA BANKIN..., , dopoldan...

 • Company DAM IMPEX TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., Brdnikova ulica 16 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DOSTAVA PLINSKIH JEKLENK STRANKAM NA DOM, osnove znanja raunalništva, zaeleno znanje z delom gotovinskih davnih blagajn, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo, Žička cesta 15 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. nadomešanje porodniške in bolniških odsotnosti, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV V DOMU STAREJŠIH, KOPANJA, TUŠIRANJA, HRANJENJE, OBLAENJE IN POSEDANJE STANOVALCEV NA TRANSFER, SKRB ZA ISTO OJE IN ŠIRŠE BIVALNO OKOLJE STANOVALCEV DOMA, SPREMLJANJE STANOVALCEV NA DOMSKE AKTIVNOSTI, SPREHODE, NA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE, EVIDENTIRANJE IZVEDENIH ZDRAVSTVENIH STORITEV., Komunikativnost, prijaznost in strpnost pri delu s starejšimi kot posebno kategorijo oseb, zmonost timskega dela. , veizmensko...

 • Company Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo, Žička cesta 15 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV DOMA, KOPANJE, TUŠIRANJE, HRANJENJE, OBLAENJE, POSEDANJE STANOVALCEV NA TRANSFER, SPREMSTVO STANOVALCEV NA DOMSKE AKTIVNOSTI, SPREHODE, NA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE, SKRB ZA STANOVALEVO ISTO OJE IN ŠIRŠE BIVALNO OKOLJE, POMO PRI RAZDELJEVANJU ZDRAVSTVENIH TERAPIJ IN MERJENJU VITALNIH FUNKCIJ STANOVALCEM, EVIDENTIRANJE IZVEDENIH ZDRAVSTVENIH STORITEV., komunikativnost, prijaznostin strpnost pri delu s starejšimi kot posebno kategorijo oseb, soutnost, zmonost timskega dela. , dvoizmensko...

 • Company PRIMAT TOVARNA KOVINSKE OPREME D.D., Industrijska ulica 22 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRENJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJA PODROJA PRODAJNEGA IN NABAVNEGA TRENJA, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA V ODDELKU PRODAJE, NABAVE IN OPERATIVNE PRIPRAVE DELA, VODENJE IN IZVAJANJE KOMUNIKACIJE S KLJUNIMI KUPCI IN DOBAVITELJI, ODGOVORNOST ZA RAZVOJ IN PRIPRAVO STRATEŠKIH IN OPERATIVNIH NARTOV, SKRB ZA POVEZANOST IN SODELOVANJE PRODAJNEGA IN NABAVNEGA ODDELKA Z OSTALIMI FUNKCIJAMI IN PROCESI V DRUBI, SPODBUJANJE IN DAJANJE POBUD ZA POVEANJE KONKURENNOSTI IZDELKOV IN PRODAJNEGA PROGRAMA DRUBE, OBLIKOVANJE IN PRIPRAVA PREDLOGOV ZA POSPEŠEVANJE PRODAJE, OPTIMIZIRANJE STROŠKOV IN UPRAVLJANJE PRORAUNA PRODAJNEGA IN NABAVNEGA TRENJA, RAZVOJ IN MENTORIRANJE ZAPOSLENIH TER VZPODPUJANJE ANAGAIRANOSTI ZAPOSLENIH, REŠ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-ŠIŠKA, KUNAVERJEVA ULICA 15 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE ZELENJAVE, SADJA IN DRUGIH SUROVIN PO NAROILU ODGOVORNEGA KUHARJA ALI VODJE OPRAVLJANJE POMOI PRI KUHANJU (PRIPRAVI) IN RAZDELJEVANJE OBROKOV POMIVANJE POSODE, HIGIENSKO VZDREVANJE POSODE, OPREME, PRIPOMOKOV, NAPRAV IN APARATOV IN PROSTOROV (KUHINJE, RESTAVRACIJE) SAMOSTOJNO KUHANJE V POPOLDANSKEM ASU - PRIPRAVLJANJE OBROKOV PO NORMATIVIH IN RECEPTURAH, PO PRAVILNI TEKSTURI Z UPOŠTEVANJEM NAVODIL ZA PRIPRAVO DIET IN POSEBNOSTI ZA STANOVALCE PRIPRAVLJANJE MIZ V JEDILNICI DOMA IN RAZDELJEVANJE OBROKOV V JEDILNICI TER PO POTREBI DRUGOD UPOŠTEVANJE HIGIENSKIH, VARNOSTNIH PREDPISOV, PLANA IŠENJA IN PRINCIPOV KOREKTNEGA OBNAŠANJA TER BONTONA STREBE STANOVALCEM OZIROMA GOSTOM IZVAJANJE VSEH NALOG...

 • Company ELEKTROINŠTALACIJE SAŠO SAŠA ČUBRILOVIĆ S.P., Vinica 2 C, 8344 VINICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NAPELJAVA ELEKTRO INŠTALACIJ,, , dopoldan...

 • Company LOKALNI POSPEŠEVALNI CENTER PIVKA, USTANOVA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA, KMETIJSTVA IN TURI in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  STROKOVNI SODELAVCI ZA STATISTINE, ZAVAROVALNE IZRAUNE IN PRIKAZE IPD., poskusno delo , Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA PROJEKTIH IN DRUGE DELOVNE NALOGE., Izkušnje pri delu v turizmu, zaeljen je opravljen teaj za lokalnega turistinega vodnika,  izkušnje pri administrativnem delu, pripravljenost za delo v timu, komunikativnost, samoiniciativnost., dopoldan...

 • Company KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO, Šmihelska cesta 14 , 80 in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KMETIJSKI SVETOVALEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN IZVEDBA IZOBRAEVANJ TER SVETOVANJA NA PODROJU TEHNOLOGIJ, GOSPODARJENJA IN OKOLJEVARSTVA ZA KMETOVALCE, IZDELAVA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA KMETIJE, SVETOVANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA UVELJAVLJANJE DRAVNIH IN DRUGIH PODPOR, PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV S PODROJA KMETIJSTVA IN PODEELJA, STROKOVNA POMO PRI DELOVANJU STROKOVNIH IN STANOVSKIH DRUŠTEV NA PODEELJU, Zahtevana je izobrazba s podroja kmetijstva, smer zootehnika. Poleg angleškega jezika zadoša tudi osnovno znanje nemškega, italijanskega ali francoskega jezika. K vlogi je potrebno priloiti dokazila o izobrazbi, kopijo vozniškega izpita B kategorije in znanju tujega jezika., ...

 • Company KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO, Šmihelska cesta 14 , 80 in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KMETIJSKI SVETOVALEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN IZVEDBA IZOBRAEVANJ TER SVETOVANJA NA PODROJU TEHNOLOGIJ, GOSPODARJENJA IN OKOLJEVARSTVA ZA KMETOVALCE, IZDELAVA RAZVOJIH PROGRAMOV ZA KMETIJE, SVETOVANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA UVELJAVLJANJE DRAVNIH IN DRUGIH PODPOR, PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV S PODROJA KMETIJSTVA IN PODEELJA, STROKOVNA POMO PRI DELOVANJU STROKOVNIH IN STANOVSKIH DRUŠTEV NA PODEELJU., Zahtevana je izobrazba s podroja kmetijstva, smer agronomija. Poleg angleškega jezika zadoša tudi osnovno znanje nemškega , italijanskega ali francoskega jezika. K vlogi je potrebno priloiti dokazila o izobrazbi, kopijo vozniškega izpita B kategorije in znanju tujega jezika., ...

 • Company SEEVIL SERVIS DVIŽNE HIDRAVLIČNE VAKUMSKE TEHNIKE, D.O.O. STRAŽA, HRUŠEVEC 37, 8351 STRAŽA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  AVTOMEHANIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece oz. 6 mesecev z monostjo podaljšanja za nedoloen as, polni delovni as, 40, KOT SERVISER BOSTE ZADOLENI ZA IZVAJANJE REDNIH VZDREVALNIH SERVISOV IN ODPRAVO OKVAR NA NOVIH IN RABLJENIH VILIARJIH, V SERVISNI DELAVNICI IN NA TERENU PRI STRANKAH. POLEG DIAGNOSTICIRANJA IN ODPRAVLJANJA NAPAK NA VILIARJIH BOSTE SKRBELI ZA USTREZNO VODENJE ZALOG REZERVNIH DELOV.  IMELI  BOSTE PRILONOST ZA UDELEBO NA IZOBRAEVANJIH TAKO DOMA KOT V TUJINI., zakljueno III., IV. ali V. stopnjo izobrazbe (zaeljena tehnina smer - avtomehanik, avtoelektriar, mehatronik, strojnik, elektrotehnik-elektronik), vsaj osnovno znanje s podroja elektrike in mehanike, zaeljene izkušnje na podroju servisiranja in vzdrevanja, raunalniško pismenost, vsaj osnovno znanje angleškega jezika...

 • Company STARKOM, PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., Cesta k Tamu 18 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  MEHATRONIK OPERATER, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA IN STROJEV. NASTAVLJANJE STROJEV, PRIPRAVA IN MONTAA NAPRAV. UPRAVLJANJE RAZLINIH NAPRAV, POPRAVLJANJE NASTAVITVENIH PODATKOV NA STROJIH, NASTAVITVE PROCESNIH PARAMETROV NA STISKALNICAH. IZVAJANJE RONIH VARILNIH DEL. PRIPRAVA PROGRAMOV. PREIZKUS PROTOTIPNIH ORODIJ. ODPRAVLJANJE MOTENJ MED POTEKOM DELOVNEGA PROCESA TER KOMPLEKSNEJŠIH MOTENJ. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI – ANALIZA NAPAK IZDELKA ALI POSTOPKA. SODELOVANJE PRI VZDREVALNIH IN SERVISNIH DELIH. UPRAVLJANJE IN NADZOR POTEKOV IZDELAVE. SODELOVANJE PRI OPTIMIZACIJI DELOVNEGA PROCESA - PREDLOGI IZBOLJŠAV. , eleno poznavanje Siemensovih programov. elja po pridobivanju znanja iz programiranja robotov. Poznavanje programov za diagnostiko i...

 • Company FRUCTAL Živilska industrija d.o.o., Tovarniška cesta 7 , 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJA IN KONTROLIRA KNJIGOVODSKE LISTINE IN KNJII POSLOVNE DOGODKE,VODI EVIDENCE, PRIPRAVLJA ANALIZE IN POROILA ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE,SKRBI ZA USTREZNO ARHIVIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN,KONTROLIRA IN USKLAJUJE STANJA V KNJIGOVODSKIH LISTINAH (INTERNO IN S POSLOVNIMI PARTNERJI),OPERATIVNO IZVAJA FINANNO POSLOVANJE,SODELUJE PRI LETNI INVENTURI,SODELUJE Z REVIZORJI,NADOMEŠA SODELAVKE V FRS V ASU NJIHOVE ODSOTNOSTI,..., da ima izobrazbo VII. stopnje - ekonomska  ustrezna raunalniška znanja, aktivno znanje anglešine, usmerjenost k proaktivnemu sodelovanju in timskemu delu, da je samostojen in samoiniciativen, da je odgovoren, zanesljiv ter pozitivno naravnan do dela,naj...

 • Company OBČINA BLOKE, Nova vas 4 A, 1385 NOVA VAS in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  DRUGI POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAIN DELA IPD., D. N., poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE POMONO TEHNINIH IN DRUGIH ENOSTAVNIH OPRAVIL, UREJANJE IN IŠENJE JAVNIH POVRŠIN, VZDREVANJE DELOVNIH STROJEV, POMO PRIIZVEDBI PRIREDITEV IN DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , ...

 • Company RO + SO TRGOVINA IN SERVIS D.O.O., SKALETOVA ULICA 13, 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  AVTOSERVISER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, popravilo vozil, , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA, Ipavčeva ulica 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  UITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. 30.6.2021, polni delovni as, 40, DELO NA PROJEKTU "UIM SE BITI UITELJ". UITELJ ZAETNIK BO VKLJUEN V NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAEVALNO DELO, KI ZAJEMA SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠANJA, SODELOVANJE NA EKSKURZIJAH, MENTORSTVO UENCEM PRI RAZISKOVALNIH NALOGAH, INDIVIDUALNO DELO Z UENCI., Zaposlitev od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. Priloiti je potrebno potrdilo da oseba ni v kazenskem postopku in potrdilo da oseba ni pravnomono obsojena., ...

 • Company AK Automotive, družba za proizvodnjo avtomobilskih delov, d.o.o., Cesta Marežganskega upora 2 , 6000 in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  INENIRJI IN TEHNOLOGI V INDUSTRIJI IN PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V PODJETJU NARTUJE, PRIPRAVLJA, KOORDINIRA IN S POMOJO SODELAVCEV TUDI IZVEDE PROJEKT, S KATERIM IZBOLJŠA, RACIONALIZIRA ALI NA NOVO VZPOSTAVI UINKOVIT SERVIS TOVARNE., , dopoldan...

 • Company PRO MEGLIČ PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., DOLENJA NEMŠKA VAS 49, 8210 TREBNJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SKUPINOVODJA UPRAVLJALCEV PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PRIDOBIVANJE KOVIN, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PODJETJE IŠE SODELAVCE TEHNINIH SMERI (STROJNA, MEHATRONIKA, ELEKTRO) ZA DELO V PROIZVODNJI KOVINSKIH IZDELKOV. DELO OBSEGA POSLUEVANJE IN UPRAVLJANJE STROJEV ZA PREOBLIKOVANJE PLOEVINE, RAZREZ, ŠTANCANJE, KRIVLJENJE… POGOJI: MARLJIVOST, RONE SPRETNOSTI, VESTNOST. KO KANDIDAT OBVLADA OSNOVNE PROIZVODNE PROCESE, IMA MONOST USPOSABLJANJA ZA DELO (OPERATIVA IN PROGRAMIRANJE) NA ZAHTEVNEJŠIH INDUSTRIJSKIH TEHNOLOGIJAH (LASER, ROBOT, CNC). PREDNOST: OBVLADOVANJE MS OFFICE IN SOLIDWORKS-A, OSNOVNO ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA. , MS Office, Solidworks  - PRIAKUJEMO: MOTIVIRANE IN TEHNINO NARAVNANE POSAMEZNIKE, KI IMAJO VESELJE DO DELA V PROIZVODNEM PROCESU, KI...

 • Company MUHA, MUHAMED KARZIĆ s.p., VGRADNJA STAVBNEGA POHIŠTVA, Ulica heroja Šaranoviča 27 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VSA POMONA PRIPRAVLJALNA IN GRADBENA DELA, , dopoldan...

 • Company MUHAMET, gradbeništvo in čiščenje, d.o.o., Proletarska cesta 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  POLAGALEC KERAMINIH PLOŠIC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POLAGANJE KERAMIKE, , dopoldan...

 • Company MUHAMET, gradbeništvo in čiščenje, d.o.o., Proletarska cesta 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  IZVAJALEC SUHOMONTANE GRADNJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE SUHOMONTANE GRADNJE - KNAUF, , dopoldan...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Visoko
  24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI; ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN IZVAJANJE  DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE; ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI; PRIPRAVA BOLNIKOV ZA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH BOLNIKOV; DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC; VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN KOORDINIRANJE DELA Z ZDRAVSTVENIM TIMOM V IZMENI; IZVAJANJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI; SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH VSEBINSKIH, METODOLOŠKIH IN MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV V ZDRAVSTVENI NEGI;SODELOVANJE PRI UVAJANJU SO...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,- ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN NJIHOVIMI SVOJCI TER PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,- ORGANIZIRANJE SPREMSTVA, PRIPRAVA PACIENTOV NA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV,- STROKOVNO DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,- PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU NUJNE MEDICINSKE POMOI,- V...

 • Company American & Efird (A&E Europe), sukanci d.o.o., Novakova ulica 6 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020

  UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PREVIJANJE, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE STROJEV ZA PREVIJANJE IN RAZTEZANJE, DOVOZ MATERIALA IN ZALAGANJE STROJA Z MATERIALOM. KONTROLA KVALITETE MATERIALA IN NAVIJANJA, NASTAVITVE NAPETOSTI SUKANCA, IŠENJE STROJA IN OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., , ...

 • Company Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM in Bloke
  24.09.2020

  STRENIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE PRIPRAVE IN VZDREVANJA BIVALNIH PROSTOROV TER PERILA, STANOVALCEV IN UPORABNIKOV STORITEV,IŠENJE IN DEZINFICIRANJE OJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNINIH PRIPOMOKOV ZA NEGO IN OSKRBO,VZDREVANJE STANOVALEVEGA IN DOMSKEGA PERILA,PRIPRAVA RAZKUIL IN RAZKUEVANJE,SKRB ZA SPROTNO ODSTRANJEVANJE VSEH ODPADKOV,POBIRANJE UMAZANE POSODE IN TRANSPORT V KUHINJO,ODVOZ PERILA V PRALNICO,UREJANJE STANOVALEVEGA LEIŠA – POSTILJANJE, PRESTILJANJE, MENJAVANJE POSAMEZNIH DELOV POSTELJNINE,VZDREVANJE OKRASNEGA GRMIEVJA, ZELENJA IN RO V PROSTORIH DOMA IN OKROG DOMA,IŠENJE UPRAVNIH PROSTOROV,SKRB ZA REDNO VZDREVANJE PRIPOMOKOV ZA IŠENJE IN RAZKUEVANJE,DNEVNO IN G...

 • Company OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE, TOVARNIŠKA CESTA 14, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  24.09.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. 30. 6. 2021, skrajšan delovni as, 35, SPREMLJANJE IN POMO GIBALNO OVIRANIM UENCEM, Zaposlitev je za doloen as, do 30. 6. 2021, za krajši delovni as 35,2 uri na teden (dele delovnega asa 0,88). V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu, na katerega se prijavljate., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
komunalnostanovanjsko-podjetje-ljutomer-doo-ulica-rada-pusenjaka-9-9240-ljutomer Edit filters