Jobmonitor. Search results for kik-textilien-und-nonfood-druzba-za-trgovino-posrednistvo-in-storitve-doo-ruska-ulica-6-200

3012 Jobs found

Used filters:
 • kik-textilien-und-nonfood-druzba-za-trgovino-posrednistvo-in-storitve-doo-ruska-ulica-6-200x
Displaying 1-50 of 3012 results.
 • Company SANS NEPREMIČNINE, posredovanje nepremičnin, d.o.o., Litijska cesta 45 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  NEPREMININSKI POSREDNIK, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIDOBIVANJE INFORMACIJ O NEPREMININAH IN PREMININAH, KI SE PRODAJAJO ALI DAJEJO V NAJEM, O OKOLIŠINAH NJIHOVIH LASTNIKOV IN ZAHTEVAH MOREBITNIH KUPCEV ALI NAJEMNIKOV, PREDSTAVITEV NEPREMININ ALI PREMININ, KI SE PRODAJAJO OZIROMA DAJEJO V NAJEM, POTENCIALNIM STRANKAM ALI NAJEMNIKOM TER RAZLAGO POGOJEV ZA PRODAJO OZIROMA NAJEM, POGAJANJE Z NAJEMNIKI IN LASTNIKI GLEDE NAJEMNIN IN PLAIL, PRIPRAVLJANJE NAJEMNIŠKIH IN PRODAJNIH POGODB TER IZRAUN STROŠKOV, UREJANJE PODPISOVANJA NAJEMNIŠKIH POGODB TER PRENOSOV LASTNINSKIH PRAVIC., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, potrdilo o nekaznovanju, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SPECIALNEGA PEDAGOGA V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu za delo na podroju zdravstva, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, potrdilo o nekanovanju, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  KLININI PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG KLININEGA PSIHOLOGA SPECIALISTA V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV IN V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH, k vlogi je potrebno priloiti potrdilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem specialistinem izpitu iz klinine psihologije, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, potrdilo o nekaznovanju, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve zaasno odsotnega javnega uslubenca na delo, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DELOVNEGA TERAPEVTA V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH (NADOMEŠANJE ZAASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUBENCA), k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu s podroja zdravstvene dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG FIZIOTERAPEVTA V ENOTI AMBULANTNE FIZIOTERAPIJE IN CKZ, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu s podroja zdravstvene dejavnosti, vpis v register izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV IN V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in licenco za samostojno opravljanje dela v dejavnosti zdravstvene nege za poklic dipl. medicinska sestra, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, potrdilo o nekaznovanju, ...

 • Company MODUL PROJEKTIVNO IN PROIZVODNO PODJETJE D.O.O., POHORSKA CESTA 6, 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  VBRIZGOVALEC PLASTIKE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE BRIZGALNIH ORODIJ, , ...

 • Company ELMITEL inženiring d.o.o., Orehovci 1 A, 9250 GORNJA RADGONA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  STROKOVNI SODELAVEC ZA TRNO KOMUNICIRANJE, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, USKLAJEVANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE V PROSTORU, Samoinciativnost, iznajdljivost, komunikativnost, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Sevnica
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUINSKE MEDICINE V SPLOŠNI AMBULANTI DU IMPOLJCA IN SPLOŠNI AMBULANTI ZD SEVNICA,  k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o zakljueni izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, javnega uslubenca se lahko na podlagi pridobljenih soglasji uvrsti najve 5 planih razredov višje od planega razreda delovnega mesta, vendar ne v višji plani razred kot ga je mono dosei z napredovanjem, monost ureditve nastanitve v kraju dela, monost opravljanja dela v NMP, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PSIHIATRIJE V SPECIALISTINI AMBULANTI IN V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o zakljueni izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, javnega uslubenca se lahko na podlagi pridobljenih soglasij uvrsti najve 5 planih razredov višje od planega razreda delovnega mesta, vendar ne v višji plani razred kot ga je mono dosei z napredovanjem, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve zaasno odsotne javne uslubenke na delo, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG FIZIOTERAPEVTA V ENOTI AMBULANTNE FIZIOTERAPIJE IN CKZ (NADOMEŠANJE PORODNIŠKE ODSOTNOSTI JAVNE USLUBENKE), k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, dokazilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu s podroja zdravstvene dejavnosti, vpis v register izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company RECINKO, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Kočevje, Roška cesta 41 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  DELAVCI ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZLAGANJE LETEV IN OSTANKOV LESA, ZLAGANJE DESK DO DEBELINE 24 MM, IZVAJANJE DEL IN NALOG SKLADNO S PREDPISI VZD IN PV, VZDREVANJE SREDSTEV ZA DELO, POMO PRI ODPRAVLJANJU ZASTOJEV NA STROJIH IN NAPRAVAH, POSPRAVLJANJE IN UREJANJE DELOVNEGA PROSTORA, OSTALA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company STEKLARSTVO IN ALU KONSTRUKCIJE MARJAN OMANOVIČ S.P., ŽLEBE 1 K, 1215 MEDVODE in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROIZVODNJA IN MONTAA STAVBNEGA POHIŠTVA - ALU, Zaeljene izkušnje z montaa stavbnega pohištva, stekla., ...

 • Company STEKLARSTVO IN ALU KONSTRUKCIJE MARJAN OMANOVIČ S.P., ŽLEBE 1 K, 1215 MEDVODE in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  STEKLAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZREZ, MONTAA STEKLA IN STEKLENIH IZDELKOV, Zaeljene izkušnje z delom s steklom, aluminijem, PVC ali lesom., ...

 • Company MODEX, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Cvetlični hrib 17 , 3250 ROGAŠKA SLATINA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZAPOSLIMO TRNIKA NA TERENU ZA PRIMORSKO IN KOROŠKO REGIJO. OGLASNEGA PROSTORA IN TISKARSKIH STORITEV NA TERENU. E IMATE VOLJO IN ELJO PO DELU POŠLJITE VLOGO NA MAIL., Volja po delu, resnost, zagnanost, komunikativnost, samoiniciativnost in da ste timski lovek., ...

 • Company GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES, proizvodnja pnevmatik, d.o.o., ŠKOFJELOŠKA CESTA 6 , 4000 KRANJ in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  INDUSTRIJSKI IZDELOVALEC PNEVMATIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, KONFEKCIJA PLAŠEV V SKLOPU DODELJENE VRSTE STROJA V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI IN DELOVNIMI NAVODILI PO DNEVNEM PROGRAMU DELA PO PRIAKOVANIH IN PREDPISANIH NORMATIVIH VARSTVA, KAKOVOSTI IN KOLIINE. PRIPRAVA IN PREGLED SPOSOBNOSTI STROJA, PRIPRAVA ORODIJ, PREVERJANJE USTREZNOSTI KAKOVOSTI VHODNIH MATERIALOV, USTREZNO OZNAEVANJE IN IZLOANJE NEUSTREZNIH.  POMO IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DEZENSKIH MENJAV.  IZVRŠEVANJE DNEVNIH PROGRAMOV DELA IN EVIDENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA TER VODENJE EVIDENCE V SKLADU Z NAVODILI IN PREDPISI. OBVEŠANJE O OPAENIH ANOMALIJAH PRI SVOJEM DELU TER VZDREVANJE REDA IN ISTOE DELOVNEGA MESTA, STROJA IN OSTALIH DELOVNIH SREDSTEV.  SODELOVANJE PRI PROJEKTIH PO NALOGU DELODAJALCA...

 • Company OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 ROGAŠKA SLA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  DELAVCI ZA ODVOZ ODPADKOV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRENAŠANJE POSOD/ VRE  ZA ZBIRANJE ODPADKOV OD ODJEMNEGA MESTA DO  KOMUNALNEGA  VOZILA IN VRAANJE NAZAJ NA ODJEMNO MESTO IZVAJANJE KONTROLE USTREZNOSTI/NEUSTREZNOSTI VSEBINE ZABOJNIKOV IN VRE, fizina mo, rona spretnost, ...

 • Company OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 ROGAŠKA SLA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE  BLAGAJNIŠKIH DELOPRAVLJANJE KNJIGOVODSKIH DEL  V FINANANO RAUNOVODSKI SLUBI, natannost , aurnost, zanesljivost , poznavanje raunalniških programov, ...

 • Company OBČINA ILIRSKA BISTRICA, BAZOVIŠKA CESTA 14, 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  UREDNIK UREDNIŠTVA, poskusno delo , Doloen as, 48 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI SPREMLJANJU DOGODKOV IN PRIPRAVLJANJE LANKOV, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU INTERNIH GLASIL, DELO ODGOVORNEGA UREDNIKA, VODENJE UREDNIŠTVA, ZAGOTAVLJANJE REDNEGA IZHAJANJA GLASILA, OBLIKOVANJE IN UREJANJE OBINSKE SPLETNE STRANI, PRIPRAVA LETNEGA FINANNEGA NARTA. PODROBNEJŠI OPIS NALOG SE NAHAJA V JAVNI OBJAVI NA SPLETNI STRANI DELODAJALCA. , Poznavanje uporabe raunalnika., ...

 • Company Center za socialno delo Južna Primorska, Prisoje 1 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve sodelavke s porodniškega dopusta., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE POROIL. Z IZBRANIM KANDIDATOM BOMO SKLENILI POGODBO O ZAPOSLITVI PREDVIDOMA OKTOBRA., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROJA SOCIALNEGA VARSTVA., dopoldan...

 • Company KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO, Šmihelska cesta 14 , 80 in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE, VODENJE IN USKLAJEVANJE SVETOVALNEGA DELA NA PODROJU IVINOREJE IN TRAVNIŠTVA - SVETOVANJE V ZVEZI S TEHNOLOŠKIM, GOSPODARSKIM IN OKOLJEVARSTVENIM PODROJEM OPRAVLJANJA IVINOREJSKE DEJAVNOSTI - IZOBRAEVANJE IN USPOSABLJANJE KMETOV NA PODROJU IVINOREJE - PRIPRAVA STROKOVNIH LANKOV IN PRISPEVKOV S PODROJA IVINOREJE - SODELOVANJE Z ZNANSTVENIMI, RAZISKOVALNIMI IN STROKOVNIMI USTANOVAMI S PODROJA IVINOREJE - SVETOVANJE PRI UVELJAVLJANJU KMETIJSKE POLITIKE S PODROJA IVINOREJE, AVTORSTVO ALI SOAVTORSTVO NAJMANJ TREH STROKOVNIH GRADIV V ZADNJIH PETIH LETIH - OSNOVNO ZNANJE ANGLEŠKEGA ALI NEMŠKEGA ALI ITALIJANSKEGA ALI FRANCOSKEGA JEZIKA - NAJMANJ 4 LETA DELOVNIH IZKUŠENJ S P...

 • Company REMONA, storitveno podjetje, d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda 10 C, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  PROMETNIK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V PISARNI, RESNOST, PREDHODNO ZNANJE IZ PODROJA LOGISTIKE, USTREZNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA, Majnikova ulica 1 , 1310 RIBNICA in Visoko
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE ZDRAVSTVENE VZGOJE ZA POSAMEZNIKE IN SKUPINE PREBIVALSTVA NA PRIMARNEM NIVOJU S PODROJA ZOBOZDRAVSTVA, PROMOCIJA ZDRAVJA, ZDRAVSTVENA VZGOJA PREBIVALCEV ZA RAZUMEVANJE ZDRAVSTVENIH PROBLEMOV, MOTIVACIJA IN USPOSABLJANJE ZA PROCESE DOSEGANJA IN OHRANJANJA ZOBNEGA ZDRAVJA, VZGOJA ZA KREPITEV SPOSOBNOSTI POSAMEZNIKA ALI SKUPIN ZA PRAVILEN IZBOR VEDENJA, ZA RAZUMEVANJE POVEZAV MED NAINOM IVLJENJA IN ZDRAVJEM ZOB, KREPITEV VLOGE DRUIN IN SOCIALNIH SKUPIN V PROCESU RAZVOJA ZDRAVEGA NAINA IVLJENJA, ŠIRŠE ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELOVANJE V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH, OPRAVLJANJE TESTIRANJ ISTOE ZOB V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH, ORGANIZIRANJE IN IZVA...

 • Company ELMEH, montaža, popravila in vzdrževanje obdelovalnih strojev, d.o.o., Zgornja Luša 22 , 4227 SELCA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  ELEKTRIAR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VEZAVA ELEKTRO OMARIC, MONTAA ELEKTRINE OPREME NA OBDELOVALNIH STROJIH, , dopoldan...

 • Company ELMEH, montaža, popravila in vzdrževanje obdelovalnih strojev, d.o.o., Zgornja Luša 22 , 4227 SELCA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  ELEKTRIAR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VEZAVA ELEKTRO OMARIC, MONTAA ELEKTRINE OPREME NA OBDELOVALNIH STROJIH, , dopoldan...

 • Company EUROBOX, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O., PODSKRAJNIK 33, 1380 CERKNICA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  DELAVCI ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, POMONA DELA NA STROJU, POMO PRI PRIPRAVI STROJA, UREJANJE DELOVNEGA PROSTORA , NAKLADANJE - PREKLADANJE MATERIALA, , ...

 • Company OKREPČEVALNICA PR'' NADI PETRA COLJA S.P., INDUSTRIJSKA CESTA 5 , 5000 NOVA GORICA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, samostojna priprava malic, dopoldansko delo od ponedeljka do petka, ob praznikih in vikendid je okrepevalnica zaprta, , dopoldan...

 • Company FRUCTAL Živilska industrija d.o.o., Tovarniška cesta 7 , 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  SKLADIŠNI MANIPULANT, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, PREVZEMA VHODNE SUROVINE, REZERVNE DELE, SVEE SADJE IN DRUGE MATERIALE NA OSNOVI SPREMNE DOKUMENTACIJE,KONTROLIRA KOLIINO IN KAKOVOST (VIZUALNO) PREVZETEGA BLAGA, GA OZNAI Z USTREZNIMI ETIKETAMI IN GA USKLADIŠI PO FIFO SISTEMU, PREVZEMA SADNE BAZE IZ PROIZVODNJE V SKLADIŠE, FIZINO PREVZEMA VRNJENO EMBALAO IN JO USTREZNO SKLADIŠI, PRIPRAVLJA SUROVINE ZA VZORENJE IN ZAGOTOVI PRAVILNO SKLADIŠENJE VZORENIH SUROVIN, PREVZEMA GOTOVE IZDELKE IZ PROIZVODNJE V SKLADIŠE..., da ima izobrazbo IV.,II. stopnje (neobvezna), ustrezna raunalniška znanja, usmerjenost k proaktivnemu sodelovnju in timskemu delu, da je samostojen in samoiniciativen , da je odgovoren, zanesljiv ter pozitivno naravnan do dela, delovne izkušn...

 • Company VRTEC TEZNO MARIBOR, DOGOŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 30, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK  - POMONIK VZGOJITELJA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, LDN  IN RN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA: SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NARTOVANJU IN IZVAJANJU VZG. – IZOBR. DELA, PRI ORGANIZACIJI IVLJENJA IN DELA V VRTCU TER EVALVACIJAH, PRI DELU S STARŠI, PRI ANALIZI STANJA V ODDELKU, PRI SPREMLJANJU RAZVOJA IN NAPREDKA OTROK, PRI NARTOVANJU IN IZVAJANJU SOC. IN  EMOC. UENJA, PRI NAVAJANJU OTROK NA SAMOSTOJNO REŠEVANJE KONFLIKTOV, PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREHRANJEVANJE NEGO IN POITEK OTROK, SKRBI ZA URJENJE OTROK K SAMOSTOJNOSTI, SKRBI ZA UREJENOST PROSTOROV VRTCU, SAMOSTOJNO SPREJEMA OTROKE V JUTRANJIH URAH IN JIH ODDAJA STARŠEM, SE UDELEUJE IZOBR...

 • Company GIMNAZIJA JESENICE, TRG TONETA ČUFARJA 1 , 4270 JESENICE in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 29, -IZVAJA LABORATORIJSKE VAJE, POMAGA UITELJU PREDMETA PRI POUKU IN OPRAVLJA DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI PO LETNEM DELOVNEM NARTU ZAVODA -IZVAJA PRIPRAVE NA LABORATORIJSKE VAJE, IN SICER SE SPROTI VSEBINSKO IN METODINO PRIPRAVLJA NA DELO OZIROMA PRIPRAVLJA DIDAKTINE PRIPOMOKE ZA DELO Z DIJAKI PO PRAVILIH STROKE -SODELUJE V STROKOVNIH IN DRUGIH ORGANIH ZAVODA -POMAGA PRI ORGANIZACIJI KULTURNIH, ŠPORTNIH IN DRUGIH SPLOŠNO KORISTNIH IN LOVEKOLJUBNIH AKCIJ, PRI KATERIH SODELUJEJO DIJAKI -POMAGA PRI PRIPRAVI IN VODENJU EKSKURZIJ, IZLETOV, TEKMOVANJ, ŠOLE V NARAVI, LETOVANJ, TABORJENJ, KI JIH ORGANIZIRA ZAVOD, OZIROMA SODELUJE PRI NAVEDENIH DEJAVNOSTIH -OBLIKUJE LETNE PRIPRAVE ZA REDNI, DOPOLNIL...

 • Company ELEKTRO JEZERNIK, ELEKTRIČNE INŠTALACIJE, TOPLOTNA TEHNIKA, AVTOMATIKA, ŠIBKOTOČNE INŠTALACIJE IN NA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  ELEKTROMONTER, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, MONTAA ELEKTROINŠTALACIJ NA TERENU, , dopoldan...

 • Company ČELEN, gostinstvo, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o., Ljubljanska cesta 38 , 2310 SLOVENSKA BIS in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  PRODAJALCI HITRE HRANE (ZA STRENIM PULTOM), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, STREBA IN PRIPRAVA HITRE PREHRANE, KOT SO HAMBURGERJI, PLESKAVICE, SOLATE IPD., , dvoizmensko...

 • Company JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL, Jur in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2021., skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE VZGOJNOVARSTVENE DEJAVNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE., Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz VIZ, potrdilo o nekaznovanosti. Vloge pošljite po pošti na naslov OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, Jurovski Dol 13, 2223 Jurovski Dol., ...

 • Company JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL, Jur in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  DRUGI UITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, POMO UITELJU PRI IZVAJANJU VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA V 1. RAZREDU.POUEVANJE V ODDELKU JUTRANJEGA VARSTVA TER POUEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA., Potrdilo o nekaznovanosti.  Vloge pošljite po pošti na naslov OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, Jurovski Dol 13, 2223 Jurovski Dol., ...

 • Company KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, HACQUETOVA ULICA 17, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 14.08.2020

  PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE PISARNE ZA POSAMEZNI ODDELEK. VODENJE INFORMACIJSKO-DOKUMENTARNEGA GRADIVA ZA POSAMEZNE ODDELKE. KOORDINACIJA DELA NA PODROJU INFORMACIJSKO- DOKUMENTARNEGA GRADIVA V OKVIRU ODDELKA. OPRAVLJANJE INTERNO - KNJIGOVODSKIH POSLOV. VODENJE PRISOTNOSTI DELAVCEV NA DELU, IZDAJANJE POTNIH NALOGOV IN OBRAUNOV POTOVANJ V DOMOVINI. SPREJEMANJE IN RAZPOREJANJE STRANK. PISANJE TEKSTOV V SLOVENSKEM IN TUJIH JEZIKIH. PO POTREBI POMO PRI RAZVOJNO-RAZISKOVALNIH IN DRUGIH NALOGAH. KOMUNIKACIJA Z STRANKAMI. POŠILJANJE NARONEGA BLAGA PO POŠTI. BLAGAJNIŠKA DELA. ENOSTAVNEJŠA RAUNOVODSKA DELA (IZDAJA RAUNOV). OPRAVLJANJE DRUGIH DEL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO DELAVCA IN NAVODILI DELODAJALCA., SPOSOBNOST OPRAVLJANJA D...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA, DRAGA 1, 1292 IG in Draga
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, USMERJANJE IN POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO SESTAVLJANJE IN VODENJE EVIDENC, SESTAVLJANJE PISNIH POROIL TER OBVEŠANJE POROANJE O POSEBNOSTIH IN DRUGIH STANJIH TER SPREMEMBAH UPORABNIKOV SODELOVANJE PRI NARTOVANJU IN IZVAJANJU OSEBNIH NARTOV TER PRI IZVAJANJU PROGRAMOV VKLJUEVANJA V OKOLJE, OHRANJANJA SOCIALNIH STIKOV, OSEBNE RASTI, PROSTEGA ASA, NARTOVANJE IN IZVEDBA AKTIVNOSTI ZA KVALITETNO PREIVLJANJE PROSTEGA ASA IN VIŠJI KVALITETI IVLJENJA TER DRUGO SODELOVANJE S SVOJCI IN STROKOVNIMI DELAVCI UREJANJE IN VZDREVANJE HIGIENE BIVALNIH PROSTOROV IZVAJANJE AKTIV...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA, Cesta v Mestni log 46 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  UITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, POUEVANJE MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NARTOM., Strokovni izpit v VIZ, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Kandidati naj posredujejo e-naslov za obvešanje. , dopoldan...

 • Company LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA DOLENJSKA - POSAVJE - BELA KRAJINA, Cesta krških žrtev 30 , 8270 KRŠKO in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, ENERGETIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, strokovni delavec v javni upravi-agenciji za energetiko, pomo pri izdelavi dokumentov v zvezi z energetiko, , dopoldan...

 • Company PROMOTION DRUŽBA ZA STORITVE, PROIZVODNJO, POSREDNIŠTVO IN TRGOVINO D.O.O., LIMBUŠKA CESTA 2, 2341 L in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  SESTAVLJAVCI STROJEV, NAPRAV IN IZDELKOV, D. N., poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, DELO V PROIZVODNJI  - SESTAVLJANJE REKLAMNIH TABEL, VRTANJE, VIJAENJE, BRUŠENJE, VGRADNJA LED OSVETLITEV. , ZAELJENA IZOBRAZBA ELEKTRIAR, KLJUAVNIAR, A NI POGOJ. , ...

 • Company STUDIO LEPOTE, Ana Bakotić s.p., Fornače 1 , 6330 PIRAN - PIRANO in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  FRIZER, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, NEGA LAS IN LASIŠA, PRANJE, STRIENJE,  FENIRANJE, BARVANJE, UREJANJE PRIESK., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company SABOD Globalni Logistični servis d.o.o., Dobrave 4 , 1236 TRZIN in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -VODENJE IN ORGANIZACIJA RAUNOVODSTVA-SALDAKONTI -VODENJE GLAVNE KNJIGE-OBRAUN OSEBNIH DOHODKOV-BLAGAJNA-PLAILNI PROMET-OBRAUN OBRESTI-OBRAUN DDV,DFS-OSNOVNA SREDSTVA-OBASNO FAKTURIRANJE-PRIJAVA IN ODJAVA DELAVCEV-PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVI-IZDELAVA POSLOVNIH POROIL-IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA, BILANCA STANJA, MESENE BILANCE PO SM, OBRAUN DAVKA NA DOBIEK-RAZNA STATISTINA POROILA: PPS, SFR, POROILA ZA SPIZ, BANKO SLOVENIJE, VIES, Prednost imajo kandidati, kateri poznajo programe Vasco in Trinet, dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANE GALE SEVNICA, CESTA NA DOBRAVO 28, 8290 SEVNICA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJA DELO IN NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA, Prijave morajo vsebovati: dokazila o izobrazbi ter potrdilo o nekaznovanosti in sicer potrdilo Ministrstva in potrdilo, ki ga izda krajevno pristojno sodiše. Pogoj za zaposlitev za nedoloen as: pridobljena ustrezna izobrazba in opravljen strokovni izpit za delavce v VIZ. Delavec bo opravljal poskusno delo. V primeru neustrezne izobrazbe ali neopravljenega strokovnega izpita se sklene pogodba o zaposlitvi za doloen as, predviden zaetek dela je 1.9.2020. Rok za prijavo 25.8.2020. , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE, GLAVARJEVA CESTA 37 , 1218 KOMENDA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as, 9 mesecev, 25 dni oz. od 1. 9. 2020 do vrnitve delavke (predvidoma do 25. 6.2021)., polni delovni as, 40, POUEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA TER POUEVANJE UENCEV Z UNIMI TEAVAMI (INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMO). OPRAVLJANJE DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, VEZANE NA IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH RAVNATELJA., Pedagoško-andragoška izobrazba, opravljen strokovni izpit iz VIZ, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na nepogojno kazen zapora ve kot 6 mesecev, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE, GLAVARJEVA CESTA 37 , 1218 KOMENDA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Doloen as  oz. od 1. 9. 2020 do 30.6.2021, skrajšan delovni as, 28, SPREMLJEVALEC UENCA, POMO PRI NEOVIRANEM IN VARNEM GIBANJU PO OBJEKTIH TER POMO PRI ZAPISU UNE SNOVI V ZVEZKE,..V NUJNIH PRIMERIH DELAVEC OPRAVLJA TUDI NALOGE, KI SICER NE SODIJO V CELOTI V OPIS NJEGOVIH DELOVNIH NALOG, PO NAVODILIH VODSTVA ŠOLE., Potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na nepogojno kazen zapora ve kot 6 mesecev, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.Pri pošiljanju prošnje obvezno priloiti zahtevano dokumentacijo (sprievala, potrdila o nekaznovanosti, ..). , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA, KOŠIRJEVA ULICA 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.8.2021, polni delovni as, 40, POUEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN POUEVANJE V ODDELKIH PRVEGA TRILETJA, Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, ...

 • Company BOTRAN, Prevozništvo in trgovina, d.o.o., Vipavska cesta 2 C, 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VOZNIK TEKIH TOVORNIH VOZIL, POMO PRI NAKLADU IN RAZKLADU, , dopoldan...

 • Company ZAR SIJAJ, čiščenje in storitve, d.o.o., Rožna ulica 3 , 3000 CELJE in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DNEVNO IŠENJE POSLOVNIH (TRGOVSKI CENTRI) IN STANOVANJSKIH OBJEKTOV TER OPREME (POHIŠTVO, TALNE IN STENSKE POVRŠINE, HODNIKI, IŠENJE STEKEL, SANITARIJE...) IN OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., Kandidat/ka mora biti usposobljen za strojno išenje z malim in velikim strojem, natanna, rono spretna, zanesljiva. Delovnik je gibljiv/nestalen urnik (dopoldan, popoldan med tednom ter sobota, nedelja). Delo poteka na razlinih lokacijah po celotni ljubljanski regiji., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO, ZOISOVA CESTA 12, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTINIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU, NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN APARATURAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO NA PODROJU STROKE, SKRBI DA SO NEVARNE SNOVI USTREZNO IN PREDPISANO SKLADIŠENE, SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAEVANJE IN POUENOST OSEB KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VAR...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ, BOŠTANJ 54 A, 8294 BOŠTANJ in Bloke
  13.08.2020 Updated on: 15.08.2020

  UITELJ ZGODOVINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. 31.08.2021, polni delovni as, 40, POUEVANJE ZGODOVINE IN SLOVENŠINE NA PREDMETNI STOPNJI OŠ, Zaposlitev za doloen as. Nastop dela s 1.9.2020. Prijavi priloite: Potrdila o dokonnani izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti., dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
kik-textilien-und-nonfood-druzba-za-trgovino-posrednistvo-in-storitve-doo-ruska-ulica-6-200 Edit filters