Jobmonitor. Search results for kele-kele-proizvodnja-trgovina-in-storitve-doo-laze-22-a-1370-logatec

4405 Jobs found

Used filters:
 • kele-kele-proizvodnja-trgovina-in-storitve-doo-laze-22-a-1370-logatecx
Displaying 1-50 of 4405 results.
 • Company VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 42 , 3000 CELJE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH KLJUAVNIARSKIH DEL: VARJENJE, STRUENJE, VRTANJE, BRUŠENJE, SESTAVLJANJE;SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU POTREBNEGA MATERIALA POTREBNEGA PRI DELOVNEM PROCESU, , dopoldan...

 • Company VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 42 , 3000 CELJE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  AVTOELEKTRIAR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DIAGNOSTIKE OKVAR  PRI POPRAVILIH STROJ. IN VOZIL. ZAMENJAVA IN POPRAVILO ELEKTRINIH AGREGATOV NA MEHANIZACIJI IN DRUGA DELA POVEZANA Z ELEKTRIARSKO STROKO, , dopoldan...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as  oz. ZPO do 30.12.2020, polni delovni as, 40, UVAJANJE V STROKO, OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM,IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH, RADIOTERAPEVTSKIH IN NUKLERANIH POSEGOV V KLASINI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO,OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE,ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST., VII/1, dipl. in. radiologije, strokovni izpit. V kolikor vas o razpisu lahko obvestimo po epošti, prosimo da vlogi priloite še izjavo o strinjanju., ...

 • Company SVEČARSTVO JURKOVIČ d.o.o., Brnčičeva ulica 31 , 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELA V PISARNI, PRIPRAVA DOKUMENTOV, VODENJE EVIDENC IN POSLOVNIH KNJIG, VELEPRODAJA, MALOPRODAJA, Poznavanje poslovne dokumentacije, ...

 • Company MPS-industries, posredovanje začasne delovne sile, d.o.o., Ilichova ulica 21 , 2000 MARIBOR in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KLJUAVNIARSKA DELA DOMA IN V TUJINI, BRANJE NARTOV, OSNOVNO ZANJE NEMŠKEGA JEZIKA, LASTEN PREVOZ, veizmensko...

 • Company MPS-industries, posredovanje začasne delovne sile, d.o.o., Ilichova ulica 21 , 2000 MARIBOR in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, MONTAA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, , veizmensko...

 • Company MPS-industries, posredovanje začasne delovne sile, d.o.o., Ilichova ulica 21 , 2000 MARIBOR in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  CEVAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO CEVARJA DOMA IN V TUJINI, BRANJE NARTOV (IZOMETRIJA), OSNOVNO ZANJE NEMŠKEGA JEZIKA, LASTEN PREVOZ, veizmensko...

 • Company MPS-industries, posredovanje začasne delovne sile, d.o.o., Ilichova ulica 21 , 2000 MARIBOR in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VARJENJE TIG, MIG/MAG, ELEKTRO, ZAELJEN CERTIFIKAT, OSNOVNO ZANJE NEMŠKEGA JEZIKA, LASTEN PREVOZ, veizmensko...

 • Company Gostinstvo in turizem Marija Matijević s.p., Vevška cesta 50 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 20, IŠENJE POSLOVNIH IN STANOVANJSKIH PROSTOROV, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company GERŠAK TRANSPORT, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., ROŠNJA 18 B, 2205 STARŠE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  VOZNIKI TEKIH TOVORNJAKOV IN VLAILCEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREVOZ TOVORA, NAKLAD -RAZKLAD, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company HST - INVEST INŽENIRING, PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE, D.O.O, TRG 31, 8216 MIRNA PEČ in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI ELEKTRINE IN OPTINE OPREME, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, sestava elektronskih sklopov in druga dela v proizvodnji, , dopoldan...

 • Company GLOBAL AVTO trgovina in storitve d.o.o., Vransko 57 , 3305 VRANSKO in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POZNAVANJE AVTOMOBILIZMA, , dopoldan...

 • Company GLOBAL AVTO trgovina in storitve d.o.o., Vransko 57 , 3305 VRANSKO in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZSTAVLJANJE VOZIL, , dopoldan...

 • Company GLOBAL AVTO trgovina in storitve d.o.o., Vransko 57 , 3305 VRANSKO in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZNA AVTOMEHANINA DELA, , dopoldan...

 • Company ERJAVEC IZTOK S.P.- SLIKOPLESKARSTVO IN FASADERSTVO, Formin 52 , 2272 GORIŠNICA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  PLESKARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 10 mesecev, polni delovni as, 40, pleskarska notranja in zunanja dela, , dopoldan...

 • Company SLEMENŠEK, GRADBENO PODJETJE D.O.O., DOBJA VAS 190 A, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 5 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE PONUDB (TUDI V SMISLU VKLJUITVE INSTRUMENTOV ZAVAROVANJA PLAIL), PLANIRANJU DELA IN RAZVOJU ENOTE, SKRB ZA PRAVOASNO NAROANJE MATERIALA, SKRB ZA IZDAJANJE NAROILNIC IN ZBIRANJE PONUDB, RAZVOJ SODELOVANJA Z OBSTOJEIMI IN NOVIMI KUPCI TER DOBAVITELJI SKLADNO S STRATEGIJO PODJETJA,PRIPRAVA PLANOV PRODAJE, PRODAJNIH CILJEV, POSTAVLJANJE PRODAJNIH PRIORITET, SPREMLJANJE REALIZACIJE PRODAJE, PRIPRAVA ANALIZ IN POROIL, PRIPRAVA KALKULACIJ, IZDELAVA CENIKA, VODENJE SPREMEMB, SPREMLJANJE IN REALIZACIJA NAROIL KUPCEV IN SKRB ZA TONOST DOBAV, LIKVIDACIJA PREJETIH RAUNOV, SPREMLJANJE ZAKONOV, PREDPISOV, JAVNIH RAZPISOV S PODROJA GRADBENIŠTVA IN LANSIRANJE LE-TEH, NADZOR IN PRIPRA...

 • Company Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2020, skrajšan delovni as, 24, PRIDOBIVANJE USTREZNE STROKOVNE IZOBRAZBE V DOLOENIH ROKIH, RAZISKOVALNO DELO PRI PROJEKTIH POD VODSTVOM MENTORJA, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV, DRUGE NALOGE PO NAVODILU DIREKTORJA ALI NEPOSREDNEGA VODJE., eleno poznavanje dela s psihološkimi orodji, njihovo uporabo in vrednotenjem, eleno poznavanje psihoterapevtskega podroja, zaelena znanja, izkušnje z delom na podroju duševnega zdravja (izkušnje z raziskovalnim delom, pisanjem prispevkov in predstavitve na konferencah), izvajanje predavanj in delavnic iz podroja duševnega zdravja, poznavanje dela z grafinimi programi (Adobe InDesign, Adobe Acrobat), poznavanje orodij v okolju MS Office (zahtevno), poznavanje spletnih oro...

 • Company J & M RIBIČ, družba za poslovno, davčno in računovodsko svetovanje, trgovino, gostinstvo in posredni in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  FINANNI KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, FINANNI KNJIGOVODJA, DELO V RAUNOVODSTVU., , dopoldan...

 • Company J & M RIBIČ, družba za poslovno, davčno in računovodsko svetovanje, trgovino, gostinstvo in posredni in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KNJIGOVODJA V RAUNOVODSKEM SERVISU., , dopoldan...

 • Company Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper - Associazione intercomunale non vedenti e ipovedent in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA Z UPORABNIKI OSEBNE ASISTENCE, NJIHOVIMI ZAKONITIMI ZASTOPNIKI IN OSEBNIMI ASISTENTI, IZVAJANJE SKLEPOV ORGANOV DRUŠTVA, VODENJE, KOORDINIRANJE, USPOSABLJANJE IN IZOBRAEVANJE DRUGIH DELAVCEV, KI SODELUJEJO PRI IZVAJANJU OSEBNE ASISTENCE, NARTOVANJE, EVALVIRANJE, VODENJE DOKUMENTACIJE, POROANJE O IZVAJANJU OSEBNE ASISTENCE DRAVNIM ORGANOM V SKLADU Z ZAKONOM IN POGODBENIMI OBVEZNOSTMI, PRIPRAVLJANJE DOGOVOROV, IZVEDBENIH NARTOV IN DRUGE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE NALOG ZA ZAGOTAVLJANJE PRAVILNEGA FINANNEGA POSLOVANJA IN SMOTRNE TER NAMENSKE PORABE PROGRAMSKIH SREDSTEV, VODENJE KADROVSKIH ZADEV. PRIPRAVA DELOVNOPRAVNE DOKUMENTACIJE IN POROIL O OPRAVLJENEM DEL...

 • Company DOM UPOKOJENCEV KRANJ, CESTA 1. MAJA 59, 4000 KRANJ in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  MENEDERJI ZA KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UREJANJE DELOVNIH RAZMERIJ IN VODENJE POSTOPKOV, OPRAVLJANJE VSEH NALOG V ZVEZI Z NOVO ZAPOSLENIMI, PREKINITVAMI DELOVNEGA RAZMERJA TER UPOKOJITVAMI ZAPOSLENIH, PRIPRAVLJANJE POGODB O IZOBRAEVANJU ZA ZAPOSLENE, OBVESTIL ZA  LETNI DOPUST, SPREMLJANJE IN PRIPRAVLJANJE NAPREDOVANJ V PLANE RAZREDE, UREJANJE IN EVIDENTIRANJE OPRAVLJENIH STROKOVNIH IZPITOV ZAPOSLENIH TER PRIJAVA PRIPRAVNIKOV NA STROKOVNI IZPIT, SODELOVANJE Z ZPIZ, ZZZS, ZAVODOM RS ZA ZAPOSLOVANJE, ..., UREJANJE IN NADZIRANJE EVIDENCE PREVENTIVNIH TER USMERJENIH OBDOBNIH IN DRUGIH USMERJENIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV ZAPOSLENIH ..., VODENJE EVIDENC IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE PRIPRAVLJENIH ANALIZ, LETNEGA POROILA, DRUGIH POROIL S S...

 • Company VALDINO, proizvodnja in storitve, d.o.o., Mlakarjeva ulica 70 , 4208 ŠENČUR in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVEDBA JEKLENIH KONSTRUKCIJ, VODENJE IN ORGANIZACIJA GRADNJE, , dopoldan...

 • Company KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV, ČRNEČE 146, 2370 DRAVOGRAD in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM ZAVODA., opravljen strokovni izpit, veizmensko...

 • Company STIN, PODJETJE ZA STROJNE INŠTALACIJE, D.O.O., TRG 4. JULIJA 67, 2370 DRAVOGRAD in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO NA TERENU V PRIJAZNEM IN DINAMINEM OKOLJU, DELO V SKUPINI. MONTAA VODOVODNIH IN OGREVALNIH NAPRAV IN NAPELJAV, SESTAVLJANJE IN MONTIRANJE CEVNIH SISTEMOV, VGRAJEVANJE ARMATUR IN OSTALE VODOVODNE IN OGREVALNE OPREME., , dopoldan...

 • Company Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 PUCONCI in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KONTIRANJE IN KNJIENJE DOKUMENTOV V POSLOVNE KNJIGE V SKLADU S SRS, KNJIGOVODSTVO OSNOVNIH SREDSTEV IN MATERIALNO KNJIGOVODSTVO, PRIPRAVA POMONIH TABEL ZA RAUNOVODSKA POROILA, DRUGA OPRAVILA POVEZANA S KNJIGOVODSTVOM IN RAUNOVODSTVOM (EVIDENCE PREJETE IN POSLANE POŠTE, UREJANJE ARHIVA, IZTERJAVE, SPREMLJANJE IN ODGOVARJANJE NA E-POŠTO…)., Poznavanje raunovodskih predpisov, odgovornost do dela, natannost, samoiniciativnost, sposobnost dela v timu, samostojnost, komunikativnost., dopoldan...

 • Company KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2 , 4000 KRANJ in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DEFEKTOLOŠKA DIAGNOSTIKA S PODROJA KOMUNIKACIJE IN GOVORA, SPREMLJANJE, VODENJE IN OBRAVNAVA PREDŠOLSKIH OTROK Z GOVORNO JEZIKOVNIMI MOTNJAMI. PRIPRAVA GRADIVA ZA VZGOJITELJE IN STARŠE (NAPOTKE ZA DELO). SODELOVANJE S STARŠI, STROKOVNIMI DELAVCI IN VODSTVOM ZAVODA., univerzitetni študijski program defektologije, smer defektologija za osebe z motnjami sluha in govora, ali specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer specialna in rehabilitacijska pedagogika za osebe z motnjami sluha in govora, ali magistrski študijski program druge stopnje logopedija in surdopedagogika.  Opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na podroju vzgoje in izobraevanja. , ...

 • Company LAPOL UROŠ POLANEC S.P. SLIKOPLESKARSKA DELA, Lovska ulica 8 , 2352 SELNICA OB DRAVI in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  SLIKOPLESKAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, Slikopleskarska dela - priprava dela, zašita in pleskanje sten, obnova stropov in sten. Polaganje tapet, izdelava napisov., , dopoldan...

 • Company ETS PREGL TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. , LJUBLJANSKA CESTA 93, 2310 SLOVENSKA BISTRICA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA KMETIJSKA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE KMETIJSKEGA ZEMLJIŠA, SKRB ZA KMETIJSKO POSLOPJE, SETVENA DELA, DELO S STROJI IN NAPRAVAMI V KMETIJSTVU - TRAKTOR, MULER, MOTRORNA AGA, ITD.), DELO V GOZDU,DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA, Zeeljena izobrazba iz kmetijske stroke., dopoldan...

 • Company TEVIS- AGENCIJA ZA KADRE, Podjetje za tehnično vzdrževanje in kadrovske storitve ter usposabljanje i in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SERVISIRANJE IN VZDREVANJE PROSTOROV IN OPREME, VZDREVALNA DELA POSLOVNIH IN STANOVANJSKIH STAVB, NJIHOVE OKOLICE, TUDI IŠENJE, REDNI DNEVNI NADZOR SKUPNIH NAPRAV: OGREVALNI SISTEM, SISTEM RAZVODA ELEKTRINE ENERGIJE, KONTROLA DELOVANJA PP IN DRUGIH NAPRAV TER ODPRAVLJANJE MANJŠIH NAPAK IN OKVAR, VODENJE EVIDENCE OKVAR IN SERVISIRANJ, VODENJE EVIDENC ZA PERIODINE PREGLEDE VSEH VRST IN TEHNINI NADZOR, TEHNINA OPRAVILA, PREUREJANJE PROSTOROV IN SELITEV, TUDI FIZINA DELA PRI SELITVAH, OPRAVLJANJE DRUGIH SERVISNIH IN VZDREVALNIH DEL ZA NARONIKE DELODAJALCA, NAROANJE POTREBNIH REZERVNIH DELOV IN POTROŠNEGA MATERIALA, NADZOROVANJE STANJA OBJEKTOV IN NAPRAV, PO POTREBI SODELOVANJE NA ZBORIH ETANIH ...

 • Company KODILA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., MARKIŠAVCI 44, 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  SKLADIŠNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DOSTAVA BLAGA Z KOMBIJEM DO MANJŠIH KUPCEV V OSREDNJI SLOVENIJI.PREVZEMANJE BLAGA PO KLAVNICAH.KOMISIONIRANJE BLAGA, UREJANJE IN VODENJE PREJEMA IN ODPOŠILJANJA BLAGA. VODENJE EVIDENC O ZALOGAH, PREVERJANJE IZDAJE BLAGA, , , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI, Cesta na Bokalce 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA., Strokovni izpit, obvladanje slovenskega knjinega jezika, oseba ni bila pravnomono obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev, oseba ni bila pravnomono obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost., ...

 • Company EM-BOBI ELEKTROINŠTALACIJE IN MONTAŽA ROBERT LEPEJ S.P., Ob potoku 53 , 2327 RAČE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  MONTERJI IN POLAGALCI KABLOV, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, DELO SE IZVAJA NA TERENU V NEMIJI. DELO JE FIZINE NARAVE V ELEKTROINDUSTRIJI., , dopoldan...

 • Company EM-BOBI ELEKTROINŠTALACIJE IN MONTAŽA ROBERT LEPEJ S.P., Ob potoku 53 , 2327 RAČE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ELEKTRIARSKE STORITVE V TUJINI., , dopoldan...

 • Company INNODULER proizvodnja in trgovina d.o.o., Pameče 152 A, 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREVZEMA DOKUMENTACIJO V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM IN INTERNIM NAVODILI, IZBIRA PROGRAME, KI SO V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM, NADZIRA PRAVILNO DELOVANJE ROBOTA, IZBIRA PROGRAME PO NAVODILIH TER KI SO V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM, ENOSTAVNE DELOVNE PROCESE REŠUJE SAM BREZ PROGRAMERJA, IZVAJA SAMOKONTROLO IZDELKOV, ZAKLJUKE NA IZDELKIH POPRAVI SAM (VARJENJE, BRUŠENJE), PO POTREBI VARI IN BRUSI IZDELKE, ŠTEVILI IN IDENTIFICIRA IZDELKE V SKLADU Z NAVODILI, OBVEZNO UPORABLJA IDENTIFIKACIJSKI IG ZA IDENTIFIKACIJO, UPRAVLJA Z MOSTNIM DVIGALOM, PO POTREBI SI PRIPELJE MATERIAL Z VILIARJEM, PREDAJA IN POSREDUJE POTREBNE INFORMACIJE DELAVCEM NA ISTEM DELOVNEM MESTU, DNEVNO IN TEDENSKO PREGLEDA ROBOTA V SKLA...

 • Company VRTEC IG, Cesta na Kurešček 70 , 1292 IG in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ, VODENJE POMONIH KNJIG, OBRAUNAVANJE PLA IN IZPLAIL, LIKVIDACIJA IN IZDAJANJE RAUNOV, poznavanje podroja javnega sektorja - vzgoja in izobraevanje, varstvo pri delu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, ...

 • Company PEGASUS PRO, svetovanje, storitve in trgovina, d.o.o., Prušnikova ulica 89 , 1210 LJUBLJANA - ŠENTVI in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRODAJA KERAMINIH PLOŠIC, KOPALNIŠKEGA POHIŠTVA IN VSEH IZDELKOV ZA KOPALNICE. DELO Z RAUNALNIKOM, PREDRAUNI IN RAUNI V MINIMAXU, DRUGA DELA V TRGOVINI., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company CITY GROUP, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o., Dravska ulica 7 , 2000 MARIBOR in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH IN KADROVSKIH DEL, , dopoldan...

 • Company CITY GROUP, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o., Dravska ulica 7 , 2000 MARIBOR in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  ZIDARJI IPD., poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE ZIDARSKIH DEL PO NARTIH,..., , dopoldan...

 • Company CITY GROUP, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o., Dravska ulica 7 , 2000 MARIBOR in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE POMONIH GRADBENIH DEL NA GRADBIŠIH - LOPATANJE, PRENAŠANJE MATERIALA, BRUŠENJE BETONA, RAZKLADANJE, IZKOPAVANJE, IŠENJE, POMO ZIDARJEM IN TESARJEM,..., , dopoldan...

 • Company MN STEKLO drsno zastekljevanje d.o.o., Pelechova cesta 15 , 1235 RADOMLJE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  PRIPRAVLJAVCI IN MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTAA DRSNE ZASTEKLITVE NA TERENU. DELA SE V EKIPI 2-5 MONTERJEV., CV po mailu, dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA NAKLO, GLAVNA CESTA 47, 4202 NAKLO in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje porodniške odsotnosti, polni delovni as, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NARTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA V VRTCU., Opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja., dopoldan...

 • Company KOŠ PROIZVODNO TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., KRESNA ULICA 12, 8210 TREBNJE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  PRODAJALCI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREVZEMANJE BLAGA, PRODAJA IN DELO S STRANKAMI V TRGOVINI, RAZREZ MATERIALA, PRODAJA V SKLADIŠU, POLNENJE POLIC Z BLAGOM, RAZLAGANJE, NAKLADANJE, DOSTAVA BLAGA, Izpit za viliar, dvoizmensko...

 • Company PACIENT PODJETJE ZA ZDRAVSTVENE STORITVE D.O.O., LJUBLJANA, SAVSKA CESTA 3, SAVSKA CESTA 3, 1000 LJU in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENI TEHNIK, REŠEVALEC-SPREMLJEVALEC-VOZNIK V REŠEVALNEM VOZILU, , veizmensko...

 • Company ZIDARSTVO IN FASADERSTVO VALON GASHI s.p., Strma cesta 1 , 3250 ROGAŠKA SLATINA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI GRADNJI STAVB, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI GRADBENIH DELIH, , ...

 • Company CREA FIN, računovodske storitve, d.o.o., Prečna pot 11 , 1230 DOMŽALE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  RAUNOVODJA ZA MANJŠE DRUBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, RAUNOVODSKE STORITVE ZA DRUBE, ZASEBNIKE IN ZAVODE, Poznavanje programov Vasco, dopoldan...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJANJE V STROKO, OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM, IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH, RADIOTERAPEVTSKIH IN NUKLERANIH POSEGOV V KLASINI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO, OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE, ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST. , V kolikor  vas o razpisu lahko obvestimo po e-pošti, prosimo priloite izjavo o strinjanju., ...

 • Company Mersteel SSC, trgovina in storitve, d.o.o., Cesta na Okroglo 7 , 4202 NAKLO in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, RAZREZ METALURŠKIH POLIZDELKOV, OBDELAVA MATERIALA/IZDELKOV S STROJI IN NAPRAVAMI, IZVAJANJE KONTROLE KVALITETE IN MERITEV, IZDELAVA TEHNINE IN SPREMNE DOKUMENTACIJE, IZPIT ZA VILIARJA IN MOSTNO DVIGALO, veizmensko...

 • Company Mersteel SSC, trgovina in storitve, d.o.o., Cesta na Okroglo 7 , 4202 NAKLO in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PREVZEM, PRIPRAVA IN IZDAJA BLAGA, UPRAVLJANJE SKLADIŠNE MEHANIZACIJE, IZPOLNJEVANJE SKLADIŠNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI REŠEVANJU REKLAMACIJ, IZPIT ZA VILIARJA IN MOSTNO DVIGALO, dopoldan...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA PO PROCESNI METODI DELA, SPREMLJANJE IN POMO BOLNIKOM., Vpis v register zdravstvene nege. , ...

 • Company URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE, Gregorčičeva ulica 25 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, NEPOSREDNA POMO PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROJA URADA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, VODENJE IN SODELOVANJE V MEDRESORSKI DELOVNI SKUPNI, NARTOVANJE, VODENJE, IZVAJANJE IN KOORDINACIJA KOMUNIKACIJSKIH PROJEKTOV IN DOGODKOV, PRIPRAVA ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, POROIL, OPOMNIKOV, SPOROIL ZA JAVNOST IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, SVETOVANJE S PODROJA DELA URADA DRUGIM VLADNIM INSTITUCIJAM, PREDAVANJE IN PREDSTAVITVE ZA SPLOŠNO IN STROKOVNE JAVNOSTI, UREJANJE SPLETNIH MEST, SAMOSTOJNA PRIPRAV...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
kele-kele-proizvodnja-trgovina-in-storitve-doo-laze-22-a-1370-logatec Edit filters