Jobmonitor. Search results for HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA

19 Jobs found

Used filters:
 • HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANAx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020

  MONTER INDUSTRIJSKIH TRANSPORTNIH NAPRAV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTAA DVIGAL, POMINIH STOPNIC IN TRAKOV, MONTAA STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ, TERENSKO DELO NA OBMOJU ŠTAJERSKE REGIJE, OPRAVLJANJE DELA NA SPOŠTLJIV IN PROFESIONALNI NAIN, IZVAJANJE DELOVNIH NALOG V SKLADU Z INTERNIMI PRAVILI PODJETJA., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020

  PICOPEK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PRIPRAVA IVIL IN PEKA PIC, - SAMOSTOJNO KUHANJE IN PRIPRAVA JEDI PO RECEPTU, - SKRB ZA RED IN ISTOO, - DELO POTEKA V DVEH IZMENAH (VSAK DRUGI VIKEND), - IZKUŠNJE NISO POTREBNE, - REDNA ZAPOSLITEV ZA NEDOLOEN AS., , dvoizmensko...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Prevalje
  28.02.2020

  UPRAVLJAVEC V FARMACEVTSKI INDUSTRIJI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, TEHNOLOŠKA PRIPRAVA DELA, SKRB ZA NEMOTEN POTEK LINIJE, KONTROLA POTEKA PROIZVODNJE, DELO V MODERNI IN AVTOMATIZIRANI PROIZVODNJI, IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PAKIRANJE AKUMULATORJEV, PRIPRAVA PAKETOV ZA ODPREMO, KONTROLA IZDELKOV, PRIPRAVA PALET, SKRB ZA ISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Prevalje
  26.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA MATERIALA, OPREME IN PRIBORA ZA DELO, PRIPRAVA IN ANALIZA VZORCEV, OBDELAVA IN KONTROLA REZULTATOV, VNAŠANJE REZULTATOV V INFORMACIJSKI SISTEM, VODENJE LABORATORIJSKEGA DNEVNIKA, PREVERJANJE IN UMERJANJE ENOSTAVNIH INŠTRUMENTOV, ODGOVORNOST ZA PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADKI, ARHIVIRANJE ANALITSKE DOKUMENTACIJE, DRUGE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA IN NALOGE NA PODLAGI POSEBNEGA IMENOVANJA, OSTALE NALOGE DOLOENE Z LETNIM POGOVOROM O CILJIH IN S KAZALNIKI USPEŠNOSTI, IZVAJANJE IN UPOŠTEVANJE VSEH NAVODIL IN ZAHTEV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA, VAROVANJA OKOLJA IN PREMOENJA., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZDELAVA SISTEMSKIH IN SPLOŠNIH POSTOPKOV ZA VZPOSTAVITEV IN ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI, PREGLED IN POTRJEVANJE TEHNINO-TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA IZOBRAEVANJE O DOBRIH FARMACEVTSKIH PRAKSAH, IZVEDBA NOTRANJIH IN ZUNANJIH PRESOJ SISTEMA KAKOVOSTI, PRIPRAVA IN VODENJE INŠPEKCIJSKIH NADZOROV, ODOBRAVANJE VALIDACIJ IN IZDELKOV, PROCESOV IN SISTEMOV, ODOBRAVANJE LETNIH PREGLEDOV KAKOVOSTI IZDELKOV, PROCESOV IN SISTEMOV, SPROŠANJE SERIJ IZDELKOV NA TRG, V PRIMERU NOMINACIJE S STRANI JAZMP IN UPRAVE DRUBE, RAZVOJ INTERNEGA SISTEMA KAKOVOSTI V SKLADU S FARMACEVTSKO ZAKONODAJO, DOBRIMI FARMACEVTSKIMI PRAKSAMI IN STANDARDI PODJETJA, POTRJEVANJE USTREZNOSTI IZVEDENIH RAZISKAV O ODSTOPIH IN REKL...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  SKLADIŠNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, KOMISIONIRANJE BLAGA, PRIPRAVA BLAGA NA PODLAGI DELOVNE DOKUMENTACIJE, KONTROLIRANJE IN ODPREMLJANJE BLAGA, SKRB ZA STALNO ZALOGO BLAGA, RAZPOREJANJE IN RAZVAANJE KOMISIONOV., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJA, KRMIL IN TOBANIH IZDELKOV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DVIGOVANJE TEJIH BREMEN, OBLIKOVANJE KRUHA IN PRIPRAVA ZA PEKO, PREVZEMANJE IN PRIPRAVLJANJE SUROVIN PO RECEPTURI, UPRAVLJANJE STROJNE LINIJE IN PAKIRNIH STROJEV, IZDELOVANJE IN PAKIRANJE PROIZVODOV., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI UPRAVLJANJU, NASTAVITVAH IN UPORABI MERILNIH PRIPOMOKOV, POMO PRI PRIPRAVI SUROVIN IN IZDELKOV, USKLAJEVANJE S SKLADIŠEM IN KONTROLO KAKOVOSTI, UPRAVLJANJE VILIARJA, SKRB ZA ISTOO NA DELOVNEM MESTU., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  KEMIK ZA KONTROLIRANJE KAKOVOSTI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SKRBNIŠTVO ZA DODELJENE IZDELKE IN OHRANJANJE NADZORA NAD PROIZVODNIM PROCESOM IZBRANIH IZDELKOV, ZAGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI NA INŠPEKCIJSKE PREGLEDE, OCENJEVANJE SPOSOBNOSTI IZDELKA, TRENDOV, ZAZNAVANJE TEAV IN SKRB ZA IZVAJANJE USTREZNIH UKREPOV, PODPIRANJE RAZISKAV TEMELJNIH VZROKOV ZA NAPAKE V PROCESIH, SODELOVANJE PRI PROJEKTIH ZA IZBOLJŠAVE IZDELKOV, ODGOVORNOST ZA ZAGOTAVLJANJE STALNE VALIDIRANOSTI ZA IZBRANE IZDELKE, ZAGOTAVLJANJE VSEH POTREBNIH PODATKOV ZA PRIPRAVO VALIDACIJSKE DOKUMENTACIJE., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  PISMONOŠA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  PISMONOŠA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  PISMONOŠA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE STRONIC, IZVAJANJE NAPELJEVANJA IN LEPLJENJA PAPIRNEGA TRAKU, ODSTRANJEVANJE IZMETNEGA PAPIRJA IN IŠENJE DELOVNEGA PROSTORA, DOSTAVLJANJE ZVITKOV NA TRANSPORTNI TRAK, MENJAVANJE STROJNE VPREGE, PRANJE KADI, IŠENJE STROJEV IN NAPRAV, OBVEŠANJE NADREJENEGA O ODSTOPANJIH V TEHNOLOŠKEM PROCESU, OPRAVLJANJE DEL OB REMONTIH., , veizmensko...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO NA LINIJAH ZA PAKIRANJE MOKE, PRIPRAVA SUROVIN ZA MEŠANJE, ZLAGANJE NA PALETO, KOMISIONIRANJE, DELO Z VILIARJEM., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  PRIPRAVLJAVCI IN MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTAA DVIGAL, POMINIH STOPNIC IN TRAKOV, MONTAA STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ, TERENSKO DELO, OPRAVLJANJE DELA NA SPOŠTLJIV IN PROFESIONALNI NAIN, IZVAJANJE DELOVNIH NALOG V SKLADU Z INTERNIMI PRAVILI PODJETJA., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PREDELAVO LESA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, KOORDINIRANJE PROIZVODNJE NA NAPRAVAH PLL (AGANJE IN DOZIRANJE RAZREZANEGA LESA V ISTILNIBOBEN) IN VODENJE PROCES POLNJENJA LESA V BRUSILNIKE, PRENO RAZREZOVANJE LESA Z RONO MOTORNO AGO, PREBIRANJE IN IZLOANJE LESA NEUSTREZNE KAKOVOSTI PO DIMENZIJAH IN STOPNJI OIŠENOSTI, MENJAVA NOEV NA DISKU AGE, SKRB ZA VZDREVANJE OKOLICE, STROJEV IN NAPRAV, OPRAVLJANJE DELA PO REMONTIH., , veizmensko...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Ptuj
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREVZEMANJE IN RAZKLADANJE BLAGA, NALAGANJE IN ODPREMA BLAGA, KONTROLA IN ZAVAROVANJE BLAGA, OBVEŠANJE NADREJENIH O POŠKODBAH POŠILJK, MANJKU TER VIŠKU BLAGA, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Lendava
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  OPERATER PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA ODDELKU PAKIRANJA, SKRB ZA NEMOTEN POTEK LINIJE, KONTROLA POTEKA PROIZVODNJE, DELO V MODERNI IN AVTOMATIZIRANI PROIZVODNJI, IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA Edit filters