Jobmonitor. Search results for DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, ULICA STANETA BOKALA 4, 4270 JESENICE

5 Jobs found

Used filters:
 • DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, ULICA STANETA BOKALA 4, 4270 JESENICEx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, ULICA STANETA BOKALA 4, 4270 JESENICE in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBANI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, -ORGANIZACIJSKE, STROKOVNE IN DRUGE NALOGE V PROGRAMU POMOI STAREJŠIM IN INVALIDOM NA DOMU -SPREJEMANJE VLOG, ZBIRANJE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI TER POMO PROSILCEM PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO IZVAJANJA POMOI NA DOMU -NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, NADZOR IN OCENJEVANJE DELA IZVAJALCEV V ENOTI SLUBE -KOORDINIRANJE DELA SOCIALNIH OSKRBOVALCEV -SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI V ZVEZI Z NARTOVANJEM IN IZVAJANJEM SLUBE POMOI NA DOMU -VODENJE EVIDENC, PRIPRAVA POROIL IN POROANJE O IZVAJANJU DEJAVNOSTI -DRUGE NALOGE SPLOŠNEGA POMENA ZA DOM, V SKLADU Z 9. LENOM PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST , , dopoldan...

 • Company DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, ULICA STANETA BOKALA 4, 4270 JESENICE in Visoko
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  DIREKTOR DOMA STAREJŠIH OBANOV, poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, KONTROLIRANJE, OCENJEVANJE REZULTATOV DELOVANJA IN POSLOVANJA ZAVODA IN SPREMLJANJE RAZVOJA PODROJA DEJAVNOSTI TER SKRB ZA UVAJANJE NOVOSTI. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ZAVODA. KOORDINIRANJE DELA ORGANIZACIJSKIH ENOT OZ. SLUB IN IZVAJANJE NALOG DOLOENIH Z NORMATIVNO UREDITVIJO. IMENOVANJE IN RAZREŠEVANE DELAVCEV S POSEBNIMI POOBLATIL., Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje doloene v Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno preišeno besedilo, s spremembami) in sicer: - ustrezna stopnja in smer izobrazbe doloena v 56. In 57. lenu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - u...

 • Company DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, ULICA STANETA BOKALA 4, 4270 JESENICE in Bloke
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 8 mesecev, polni delovni as, 40, NEGA IN OSKRBA STAREJŠIH IN INVALIDNIH OSEB V ZAVODU, , veizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, ULICA STANETA BOKALA 4, 4270 JESENICE in Bloke
  12.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA, Opravljen strokovni izpit, veizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, ULICA STANETA BOKALA 4, 4270 JESENICE in Bloke
  12.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  KUHAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVNLJANJE IVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE. DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM. SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPORENO PREHRANO STANOVALCEV. SKRB ZA ISTOO V PROSTORIH KUHINJE IN JEDILNIC TER PRIBORA IN POSODE., poizkusna doba, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, ULICA STANETA BOKALA 4, 4270 JESENICE Edit filters