Jobmonitor. Search results for DOM UPOKOJENCEV CENTER TABOR - POLJANE, TABOR 10, 1000 LJUBLJANA

3 Jobs found

Used filters:
 • DOM UPOKOJENCEV CENTER TABOR - POLJANE, TABOR 10, 1000 LJUBLJANAx
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company DOM UPOKOJENCEV CENTER TABOR - POLJANE, TABOR 10, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.01.2019 Updated on: 19.01.2019

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE.IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMO PRI OBLAENJU, POMO PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO IN PODOBNO).UREJANJE STANOVALEVE POSTELJE IN OKOLICE (PREOBLAENJE IN POSTILJANJE).IŠENJE NEGOVALNIH VOZIKOV, OBPOSTELJNIH MIZIC, POSTELJ.NAMEŠANJE NEPOMINIH STANOVALCEV V USTREZEN POSTELJNI POLOAJ, NA VOZIEK PO NAVODILIH FIZIOTERAPEVTA.HRANJENJE IN POMO PRI HRANJENJU.DELJENJE NAPITKOV IN POMO PRI PITJU.VZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE, RAZKUEVANJE).POMO PRI OSKRBI UMRLEGA.NATANNO POROANJE O STANJU STANOVALCEV (PO POTREBI VODENJE USTREZNIH EVIDENC).OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, KI JIH NAROI ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV CENTER TABOR - POLJANE, TABOR 10, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  11.01.2019 Updated on: 16.01.2019

  POMONIK V KUHINJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VZDREVANJE KUHINJSKIH PRIPOMOKOV IN OPREME PO SANITARNIH PRAVILIH.POMO PRI PRIPRAVI, KUHANJU NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH.PRIPRAVA ZAJTRKOV IN DIETNE MALICE TER TOPLIH NAPITKOV.POMIVANJE POSODE.SERVIRANJE OBROKOV (PO POTREBI).IŠENJE KUHINJSKIH PROSTOROV (IŠENJE SKLADIŠ, HLADILNIKOV, TOPLOTNEGA DELA, VOZIKOV, PEIC, TAL …).SKRB ZA ISTO DELOVNO OKOLJE.OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, KI JIH NAROI NADREJENI., , dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV CENTER TABOR - POLJANE, TABOR 10, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  05.01.2019 Updated on: 10.01.2019

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMO PRI OBLAENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE. IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV PO NAROILU DMS ALI ZDRAVNIKA.UKREPANJE V PRIMERU POSLABŠANJA ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV – PRVA POMO IN PRENOS INFORMACIJ NADREJENIM ODGOVORNIM ZDRAVSTVENIM DELAVCEM. SODELOVANJE Z DMS IN VODJO ZNO PRI ORGANIZIRANJU DELA BOLNIARK IN STRENIC.SODELOVANJE PRI RAZDELJEVANJU HRANE IN HRANJENJU.NADZOR NAD DIETAMI. DELITEV ZDRAVIL IN NADZOR NAD DAJANJEM ZDRAVIL. NADZIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA PRI STANOVALCIH. NAMEŠANJE STANOVALCEV V USTREZEN POLOAJ PO NAVODILIH FIZIOTERAPEVTA. UREJANJE PRIRONE LEKARNE. OSKRBA UMRLIH. VZDREVANJE PRIPOMOKOV ZA NEGO.VOD...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
DOM UPOKOJENCEV CENTER TABOR - POLJANE, TABOR 10, 1000 LJUBLJANA Edit filters