Jobmonitor. Search results for Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, Vojkova ulica 33 , 5271 VIPAVA

1 Jobs found

Used filters:
  • Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, Vojkova ulica 33 , 5271 VIPAVAx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, Vojkova ulica 33 , 5271 VIPAVA in Bloke
    24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

    UITELJ JUTRANJEGA VARSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2021, skrajšan delovni as, 18, UITELJ JUTRANJEGA VARSTVA, DELOVNE VZGOJE IN RAUNALNIŠKEGA OPISMENJEVANJA. DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UENCI S POSEBNIMI POTREBAMI., Ustrezna izobrazba: mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, prof. defektologije, izobrazba v skladu s Pravilnikom o izobrazbi uiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu in prilagojenem programu osnovne šole z nijim izobrazbenim standardom.Vlogi je potrebno priloiti: cv europass, dokazilo o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu v VIZ, potrdilo o nekaznovanju (izda Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da zoper osebo ni uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (izda okrajno sodiš...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, Vojkova ulica 33 , 5271 VIPAVA Edit filters