Jobmonitor. Search results for BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o., Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD

7 Jobs found

Used filters:
 • BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o., Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLDx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o., Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD in Visoko
  18.04.2019

  NABAVNIK, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN USKLAJEVANJE TEDENSKIH, MESENIH IN LETNIH NABAVNIH NARTOV S PROIZVODNJO, KOMUNIKACIJA IN POGAJANJE Z DOBAVITELJI, PRIPRAVA POGODB, ISKANJE NOVIH DOBAVITELJEV IN ALTERNATIVNIH MATERIALOV, SPREMLJANJE NABAVNEGA TRGA, SPREMLJANJE ZALOG IN NAROANJE SUROVIN TER OSTALEGA POTREBNEGA MATERIALA, SKLADNO S PORABO, ORGANIZIRANJE LADIJSKEGA TRANSPORTA OZ. PO POTREBI OSTALIH LOGISTINIH OPRAVIL, OBVLADOVANJE CARINSKIH PROCESOV, REŠEVANJE REKLAMACIJ, PRIPRAVA POROIL ZA VODSTVO., Energini, marljivi in zadovoljni delavci so razlog, da je BISOL e ve kot deset let eden najvejih evropskih proizvajalcev fotonapetostnih modulov in ponudnik naprednih solarnih rešitev. Tudi v prihodnosti si elimo s pomojo zaposlenih, ki ustvarjajo boljši ju...

 • Company BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o., Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD in Bloke
  13.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROJEKTIRANJE FOTONAPETOSTNIH ELEKTRARN, NN PRIKLJUNIH MEST, STRELOVODOV IN PRENAPETOSTNIH ZAŠIT, ANALIZA IN OPTIMIZACIJA DELOVANJA FOTONAPETOSTNIH ELEKTRARN, IZVEDBA OGLEDOV ZA POSTAVITEV FOTONAPETOSTNIH ELEKTRARN, IZDELAVA ŠTUDIJ IZVEDLJIVOSTI IN IDEJNIH PROJEKTOV ZA POSTAVITEV FOTONAPETOSTNIH ELEKTRARN, VODENJE IN USKLAJEVANJE TEHNINE IN MATERIALNE DOKUMENTACIJE,  SODELOVANJE PRI IZVEDBI ELEKTROINŠTALACIJSKIH DEL V PROIZVODNJI IN NA TERENU, NADZOR IZVEDBENIH DEL, KOMUNIKACIJA S SODELAVCI IN STRANKAMI NA DOMAEM IN TUJIH TRGIH, MOREBITNE SLUBENE POTI V TUJINO, DRUGE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA.,  Priakujemo: izobrazba: VI/1. – VIII/1.  elektro smeri, zahtevane delovne izkušnje: 3 leta (zaelene izkušn...

 • Company BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o., Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD in Bloke
  13.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  MONTER FOTOVOLTAINIH SKLOPOV IN NAPRAV (SONNE CELICE), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE SONNIH ELEKTRARN, PRIPRAVA IN MONTAA KONSTRUKCIJ TER PROFILOV, MONTAA IN DEMONTAA FOTONAPETOSTNIH MODULOV,  DRUGA ELEKTRO DELA (SPAJKANJE KABLOV), VEZAVA ELEKTRO OMARIC,  POZNAVANJE ELEKTRINIH SKIC IN NARTOV, ELEKTRO MERITVE, DRUGA POMONA DELA V DELAVNICI,  DELO NA TERENU, DELOVNI AS DOPOLDAN OD PONEDELJKA DO PETKA OD 6:00 DO 14:00., Od kandidata priakujemo: izobrazba: elektro smer, zaelene izkušnje iz podroja fotovoltaike, druge sposobnosti in kompetence: sposobnost samoorganiziranja, organiziranja in izvedbe dela, ciljna usmerjenost in proaktivnost, sposobnost sodelovanja v timu, volja do dela, prilagodljivost in komunikativnost. , dopoldan...

 • Company BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o., Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD in Bloke
  13.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  VZDREVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJA VSA REMONTNA DELA STROJEV IN OSTALIH NAPRAV, PREGLEDUJE IN VZDRUJE VSE STROJE, INSTALACIJE IN NAPRAVE, KONTAKTIRA Z ZUNANJIMI SERVISERJI O DELOVANJU NOVIH STROJEV, SPREMLJA NJIHOVO DELOVANJE, NASTAVLJA IN PREIZKUŠA, UREJA IN VODI TEHNINO DOKUMENTACIJO, PREDLAGA NABAVO NOVIH DELOV ZA REDNO VZDREVANJE STROJNEGA PARKA, OBVEŠA NADREJENEGA O NEDOKONANIH DELIH (PREDVSEM, E NISO DOKONANA V DOLOENEM ASU) IN O PROBLEMIH PRI IZVEDBI DELA, VSE DOKUMENTE POSREDUJE NADREJENEMU IN V EVIDENCO, OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.,  Od kandidata priakujemo: izobrazba: IV. – VI. stopnja izobrazbe elektro, strojne ali druge tehnine smeri, zahtevane delovne izkušnje: 2 leti na p...

 • Company BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o., Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD in Visoko
  13.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SORTIRANJE IN NIZANJE CELIC, ODSTRANJEVANJE ZLOMLJENIH CELIC IZ STROJEV, SPAJKANJE VEZNIH TRAKOV NA MATRIKO CELIC, POMO PRI NAMESTITVI STEKLA, EVA FOLIJE TER HRBTNE FOLIJE NA STROJ, OBREZ LAMINATA, DELO S STROJEM ZA UOKVIRJANJE, LEPLJENJE ŠKATLIC S PRIKLJUKI NA HRBTNO STRAN OKVIRJENEGA LAMINATA, OPRAVLJA DELO Z NAPRAVO ZA TESTIRANJE, VODENJE EVIDENCE PROIZVODNIH MODULOV IN NJIHOVIH PARAMETROV, POMAGA PRI PAKIRANJU KONANIH MODULOV, OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU VODJE IZMENE IN VODJE PROIZVODNJE, DELO POTEKA V ŠTIRIH IZMENAH (NAIN DELA: 6 DNI DELO, 2 PROSTO,…), Energini, marljivi in zadovoljni delavci so razlog, da je BISOL e ve kot deset let eden najvejih evropskih proizvajalcev...

 • Company BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o., Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD in Bloke
  12.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PODPORA KONNIM UPORABNIKOM PRI TEAVAH S STROJNO ALI PROGRAMSKO OPREMO, PODPORA ZA STRENIŠKO (LINUX) IN KOMUNIKACIJSKO INFRASTRUKTURO V PODJETJU, VZDREVANJE IKT  SISTEMOV IN SERVISOV (STRENIKI, OMREJE,…), SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE LINUX STRENIKOV IN SERVISOV TER ODPRAVLJANJE NAPAK, SKRB ZA SISTEM VARNOSTNEGA KOPIRANJA, SISTEMSKA ADMINISTRACIJA LINUX STRENIŠKEGA OKOLJA, VZDREVANJE TISKALNIKOV, SKENERJEV IN TELEFONSKEGA SISTEMA, PRIPRAVA IN VZDREVANJE DOKUMENTACIJE TER LICENC APLIKACIJ, PREDLOGI IN IMPLEMENTACIJA IZBOLJŠAV TER OPTIMIZACIJA DELOVNIH PROCESOV, PODPORA IN DELO NA OSTALIH PROJEKTIH IN NALOGAH V DOGOVORU Z NADREJENIM.,  Priakujemo: izobrazba: VI. ali VII. stopnja izobrazbe tehnine, raunalniške ali poslov...

 • Company BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o., Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD in Visoko
  12.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZDELAVA PRAVNIH PODLAG ZA POSLOVANJE DRUBE, PRIPRAVA IN PREGLED POGODB S PODROJA GOSPODARSKEGA, DELOVNEGA IN OBLIGACIJSKEGA PRAVA, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE IN LISTIN ZA ZUNANJE INSTITUCIJE, SVETOVANJE IN SODELOVANJE Z ORGANI DRUBE, IZDELAVA VSEH INTERNIH AKTOV DRUBE IN USKLAJEVANJE V ZVEZI S SPREMEMBAMI ZAKONOV IN KOLEKTIVNE POGODBE, PRAVNO TOLMAENJE LE-TEH IN OPOZARJANJE NA NOVOSTI, IZVAJA POSTOPKA OBRAVNAVE SPREJEMA AKTOV OZ. SPREMEMB IN DOPOLNITEV AKTOV, PRIPRAVLJA PREDLOGE SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA IN DRUGIH SPLOŠNIH AKTOV, IZDELUJE STATISTINA POROILA S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NALOGU DIREKTORJA., Od kandidata priakujemo: izobrazba: univ. dipl. pravnik, najmanj 3 leta delovnih izkušenj...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o., Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD Edit filters