Jobmonitor. Search results for aktiv-plus-trgovsko-podjetje-doo-podbevskova-ulica-11-8000-novo-mesto

3480 Jobs found

Used filters:
 • aktiv-plus-trgovsko-podjetje-doo-podbevskova-ulica-11-8000-novo-mestox
Displaying 1-50 of 3480 results.
 • Company PRONIK, MARKETING, MANAGMENT, D.O.O., JESENICE, GREGORČIČEVA ULICA 8, 4270 JESENICE in Bloke
  19.01.2019

  VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PREVOZ BLAGA- NAKLAD IN RAZKAD TOVORA, , veizmensko...

 • Company DOM POD GORCO, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o., Pekrska cesta 56 , 2000 MARIBOR in Bloke
  19.01.2019

  NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, STREBA PIJA, HRANE IN OSTALIH PRODAJNIH ARTIKLOV, NAROANJE IN PREVZEMANJE BLAGA, DELOVNIH SREDSTEV IN PRIPOMOKOV,  VODENJE EVIDENC O STANJU BLAGA, DELOVNIH SREDSTEV IN PRIPOMOKOV,  UGOTAVLJANJE NAPAK OZIROMA OKVAR NA INSTALACIJAH, STROJIH IN NAPRAVAH TER SPROTNO POROANJE O NASTALIH NAPAKAH VZDREVALCU,  VZDREVANJE REDA IN ISTOE,  OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA. , opravljen teaj o higieni ivil in osebni higieni, prijaznost, tolerantnost, inciativnost, ...

 • Company METEORIT PLUS, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Miklavška cesta 82 , 2311 HOČE in Bloke
  19.01.2019

  VODJA PROIZVODNJE KOVIN, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VODENJE PROIZVODNJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ (PREDOBDELAVA, SESTAVA, VARJENJE), VODENJE IN ORGANIZACIJA V KOVINSKO PREDELOVALNI INDUSTRIJI, Priporoljiva diploma za varilnega inenirja - ni pa pogoj., ...

 • Company METEORIT PLUS, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Miklavška cesta 82 , 2311 HOČE in Bloke
  19.01.2019

  VODJA PROJEKTA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, ADMINISTRATIVNA DELA V KOMERCIALI NA PODROJU TUJIH TRGOV (NEMIJA, AVSTRIJA), RAZISKAVA NEMŠKO GOVOREIH TRGOV ZA PRIDOBITEV POSLOV, Izkušnje z delom v komerciali na podroju pridobivanja poslov (proizvodnja jeklenih konstrukcij), zahtevano dobro znanje nemškega jezika, pogajalske sposobnosti, ...

 • Company NNSkupina, gradbeništvo, inženiring in trgovina d.o.o., Britof 191 , 4000 KRANJ in Bloke
  19.01.2019

  DRUGI DELAVCI ZA PREPROSTA DELA, D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SISTEMSKE MONTAE KNAUF STEN IN STROPOV,SLIKOPLESKARSTVO, , ...

 • Company Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba, Ulica 9. septembra 72 , 5 in Bloke
  19.01.2019

  DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA ZA IZOBRAEVANJE ODRASLIH, poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev, polni delovni as, 40, PISNO PRIJAVO Z DOKAZILI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV KANDIDATI POŠLJEJO V ZAPRTI OVOJNICI Z OZNABO: »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA DIREKTORJA KŠTM ŠEMPETER-VRTOJBA", NA NASLOV: KŠTM ŠEMPETER-VRTOJBA, ULICA 9. SEPTEMBRA 72, VRTOJBA, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, IN SICER DO VKLJUNO 2. FEBRUARJA 2019. NEPOPOLNE IN NEPRAVOASNE PRIJAVE KANDIDATOV NE BODO UVRŠENE V IZBIRNI POSTOPEK. KANDIDATI BODO O IZBIRI PISNO OBVEŠENI V ROKU 30 DNI OD OBJAVE RAZPISA. V BESEDILU RAZPISA UPORABLJENI IZRAZI, ZAPISANI V MOŠKI SLOVNINI OBLIKI, SO UPORABLJENI KOT NEVTRALNI ZA ENSKE IN MOŠKE. INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM DOBITE NA , , ...

 • Company RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER BELA KRAJINA, TRG SVOBODE 3, 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  19.01.2019

  SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 11 mesecev oz. 31.12.2019, polni delovni as, 40, TEHNINA IN ADMINISTRATIVNA PODPORA ZA IZVAJANJE RAZVOJNIH NALOG, SPREMLJA JAVNE RAZPISE IN MONOSTI ZA VKLJUEVANJE V MEDNARODNE PROGRAME, SPREMLJA MONOSTI ZA VKLJUEVANJE V MEDNARODNE PROGRAME, NUDI PODPORO PRI PRIPRAVI PROJEKTOV IN DOKUMENTACIJE ZA KANDIDIRANJE NA JAVNIH RAZPISIH ZA ZUNANJE UPORABNIKE, PRIPRAVLJA POROILA ZA NADZOR PORABE SREDSTEV PO PROJEKTIH, SPROTNO INFORMIRANJE VODJE O AKTUALNIH VPRAŠANJIH, OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU DIREKTORJA. , oseba mora imeti organizacijske sposobnosti, biti komunikativna in rada delati v timu., dopoldan...

 • Company ISAL PLUS gostinske storitve d.o.o., Jurčkova cesta 81 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.01.2019

  PRIPRAVLJALEC HITRE HRANE, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA HITRE HRANE IN PRODAJA, PREVZEM BLAGA , SKRB ZA RED IN ISTOO, DELO NA BLAGAJNI IN DRUGA DELA V OKREPEVALNICI PO NAVODILU DELODAJALCA., , dvoizmensko...

 • Company COMMEX SERVICE GROUP STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., KOČEVARJEVA ULICA 3, 8000 NOVO MESTO in Bloke
  19.01.2019

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, , popoldan...

 • Company DADO TRGOVINA IN GOSTINSTVO, D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 28, 3230 ŠENTJUR in Bloke
  19.01.2019

  NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev oz. Z MONOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni as, 40, STREBA PIJAE V DNEVNEM BARU, , dvoizmensko...

 • Company VERGALA storitveno podjetje d.o.o., Za progo 13 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.01.2019

  ZIDAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZIDANJE, OMETAVANJE, OSTALA GRADBENA DELA, , ...

 • Company DU-ET PODJETJE ZA POSLOVNO SVETOVANJE, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PROSTOROV D.O.O. LJUBLJANA, GLINŠKOVA in Bloke
  19.01.2019

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, , popoldan...

 • Company MANPOWER AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE, D.O.O., Vodovodna cesta 101 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.01.2019

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PRIPRAVA MATERIALA IN DELOVNIH SREDSTEV, - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA TALJENJA IN RAZPRŠEVANJA ALUMINIJA, - SAMOSTOJNO UPRAVLJANJE S STROJI IN DELOVNIMI SREDSTVI, - PAKIRANJE, TRANSPORT PRODUKTOV V SKLADIŠE, RAZKLADANJE IN NAKLADANJE KAMIONA, - SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ANALIZ IN JEMANJU VZORCEV, - OPRAVLJANJE VZDREVANJA TER MANJŠIH POPRAVIL STROJEV, NAPRAV TER DRUGIH TEHNINIH PRIPOMOKOV V PROIZVODNJI, - VODENJE PROIZVODNIH EVIDENC IN OZNAEVANJE IZDELKOV, - IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV., , veizmensko...

 • Company VRTEC NOVA GORICA, KIDRIČEVA ULICA 34 C, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  19.01.2019

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-VARSTVENO DELO,  NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-VARSTVENEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAEVALNIM DELOM V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NARTOM, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOENIH Z LETNIM DELOVNIM NARTOM IN PO NAVODILIH RAVNATELJA. , veselje do dela z ljudmi in otroki,ustvarjalnost, empatija.  Dokazila:Potrdilo o pridobljeni izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu. Potrdilo iz kazenske evidence, da kandidat ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot 6 mesecev (Ministrstvo za pravosodje). Vloga z ivljenjepisom (Europass), gsm številka, elektronski naslov. Opisati do...

 • Company FELNAR CENTER, Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila, d.o.o., Spodnja Haj in Bloke
  19.01.2019

  AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VSA AVTOMEHANINA/VULKANIZERSKA DELA. MENJAVA ALUPLATIŠ IN PNEVMATIK. RAZNA DRUGA DELA. , , dopoldan...

 • Company TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o., Kandijska cesta 60 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  19.01.2019

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZVOJ, INTEGRACIJA IN VZDREVANJE POSLOVNO-INFORMACIJSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV, KOORDINACIJA MED MODELI POSLOVNIH PROCESOV IN POSLOVNO-INFORMACIJSKIM SISTEMOM, SODELOVANJE PRI RAZVOJU POSLOVNEGA OKOLJA IN POSLOVNIH PROCESOV PODJETJA, NARTOVANJE KONCEPTOV DELOVANJA INFORMACIJSKEGA IN KOMUNIKACIJSKEGA OKOLJA PODJETJA, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITEV (ERP, DMS, MES), SODELOVANJE Z UPORABNIKI IN DOBAVITELJI POSLOVNO-INFORMACIJSKIH SISTEMOV, VODENJE PROJEKTOV, DRUGA DELA PO DOLOBAH AKTOV IN NAVODILIH VODJE, Zahtevana formalna izobrazba: druga stopnja bolonjskega programa ali univerzitetni program (stari) ali znanstveni magistrski program naslednjih smeri: informa...

 • Company CERJAK BROD POLONA S.P.; PE: GOSTILNA PRI JERNEJU CERJAK BROD POLONA S.P., Trubarjeva cesta 2 A, 831 in Bloke
  19.01.2019

  KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PEKA PIC TER KUHANJE IN PRIPRAVA MALIC IN JEDI PO NAROILU, , dvoizmensko...

 • Company FRIZERSTVO IN PREVOZNIŠTVO F.SMOLA MATEJA FIJAVŽ SMOLA S.P., Stari trg 21 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  19.01.2019

  FRIZER, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, DELO V FRIZERSKEM SALONU, , dvoizmensko...

 • Company ORIENS trgovina in posredništvo d.o.o., Letališka cesta 5 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.01.2019

  FINANNI KNJIGOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZAPOSLIMO OSEBO ZA NADOMEŠANJE FINANNE REFERENTKE V ASU PORODNIŠKEGA DOPUSTA -  DELOVNE NALOGE: ODGOVORNOST ZA VODENJE IN PRAVILNOST POSLOVNEGA PROCESA POTROŠNIŠKEGA KREDITIRANJA TER OPRAVLJANJE STORITEV POTROŠNIŠKEGA KREDITIRANJA, DELO V PROGRAMU VASCO, IZDAJA RAUNOV, ODPIRANJE TRAJNIKOV, KONTROLA PLAIL, DELO Z BLAGAJNO IN ZAKLJUEVANJE LE-TE, USKLAJEVANJE ADMINISTRATIVNEGA IN FINANNEGA ODDELKA. , NAJMANJ SREDNJEŠOLSKA IZOBRAZBA V. STOPNJE, ZAELJENA PA VI. STOPNJA IZOBRAZBE. PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI Z IZKUŠNJAMI. POGOJ JE TUDI AKTIVNO ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA. PROSTO 1 DELOVNO MESTO. PRIJAVE POŠLJITE NA: Apply Now, dvoizmensko...

 • Company VRTEC NOVA GORICA, KIDRIČEVA ULICA 34 C, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  19.01.2019

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.08.2019, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNO DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAEVALNIM DELOM V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NARTOM, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOENIH Z LETNIM DELOVNIM NARTOM IN PO NAVODILIH RAVNATELJA. , veselje do dela z ljudmi in otroki,  ustvarjalnost,  empatija, vozniški izpit B kategorije.  Dokazila:  Potrdilo o pridobljeni izobrazbi. Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu. Potrdilo iz kazenske evidence, da kandidat ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot 6 mesecev (Ministrstvo za pravosodje). Vl...

 • Company 911 VRS, varovanje in storitve, d.o.o., Špruha 19 , 1236 TRZIN in Bloke
  19.01.2019

  VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IŠEMO VARNOSTNIKA ZA DELO NA RECEPCIJI., DELO POTEKA OD 22. DO 06. URE. POGOJ: III. STOPNJA INVALIDNOSTI IN NPK LICENCA. OSEBNI DOHODEK: 900,00 EUR BRUTO + VSI ZAKONSKI DODATKI (PREHRANA, PREVOZ, DODATEK NA NONO IN NEDELJSKO DELO, NADURE, STIMULACIJA,...) DELO POTEKA V LJUBLJANI., ponoi...

 • Company TOMPLAST predelava termoplastov, d.o.o., Cesta na Gradec 5 , 8233 MIRNA in Bloke
  19.01.2019

  NASTAVLJALEC STROJEV ZA OBDELOVANJE KOVIN, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NASTAVITEV STROJA IN ORODIJ PO DELOVNIH NALOGIH, PLANU IN ASU, IZVAJANJE NALOG PO POSTOPKIH IZ PODROJA NASTAVITVE STROJEV IN ORODIJ, IZPOLNJEVANJE TEHNINE, TEHNOLOŠKE IN DELOVNE DOKUMENTACIJE , , ...

 • Company TOMPLAST predelava termoplastov, d.o.o., Cesta na Gradec 5 , 8233 MIRNA in Bloke
  19.01.2019

  BRIZGALEC KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POSLUEVANJE BRIZGALNIH STROJEV, RONA IN STROJNA MONTAA, , ...

 • Company HELIOS TOVARNA BARV, LAKOV IN UMETNIH SMOL KOLIČEVO, D.O.O., Količevo 65 , 1230 DOMŽALE in Medvode
  19.01.2019

  KONTROLORJI KEMIJSKIH PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE IN ŠARIRANJE SUROVIN POD NADZOROM, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV POD NADZOROM, TOENJE MATERIALOV IN IZDELKOV V EMBALAO IN AVTOCISTERNE, SODELOVANJE PRI VZDREVALNIH DELIH, DESTILIRANJE ODPADNIH TOPIL POD NADZOROM, IŠENJE, UREJANJE IN VZDREVANJE OPREME IN DELOVNEGA OKOLJA, OSTALE NALOGE Z DELOVNEGA PODROJA PO NAVODILU NADREJENEGA., delo je v Medvodah, veizmensko...

 • Company SLIKOPLESKARSTVO, FRANC KOSTANJŠEK s.p., Šentovec 17 , 2310 SLOVENSKA BISTRICA in Bloke
  19.01.2019

  SLIKOPLESKAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, MONTAA GIPSA,SLIKOPLESKARSKA DELA,FASADE-SLIKOPLESKAR, , dopoldan...

 • Company FRIZERSTVO IN PREVOZNIŠTVO F.SMOLA MATEJA FIJAVŽ SMOLA S.P., Stari trg 21 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  19.01.2019

  VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NAKLAD IN RAZKLAD MLENIH IZDELKOV MLEKARNE CELEIA, , ponoi...

 • Company JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA, ADLEŠIČI 16 , 8341 ADLEŠIČI in Bloke
  19.01.2019

  STROKOVNJAKI ZA VARSTVO OKOLJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NADZORA NA ZAVAROVANEM OBMOJU KRAJINSKI PARK KOLPA IN JAVNIH POOBLASTIL, SODELOVANJE S PREBIVALCI, STROKOVNA POMO, IZOBRAEVANJE, VODENJE IN OZAVEŠANJE OBISKOVALCEV, OPREMLJANJE IN VZDREVANJE PARKOVNE INFRASTRUKTURE, VARSTVO IN UPRAVLJANJE PROSTOIVEIH IVALSKIH VRST, ZBIRANJE PODATKOV, DELO Z MEHANIZACIJO ZA UREJANJE TER IŠENJE ZARASLIH POVRŠIN, POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA:  - opravljen izpit za naravovarstvenega nadzornika - opravljeno usposabljanje za vodenje in odloanje v prekrškovnem postopku - poznavanje predpisov s podroja dejavnosti JZ KP Kolpa, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company TOMPLAST predelava termoplastov, d.o.o., Cesta na Gradec 5 , 8233 MIRNA in Bloke
  19.01.2019

  KONTROLORJI IN OCENJEVALCI KAKOVOSTI NEIVILSKIH PROIZVODOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE VHODNE KONTROLE MATERIALOV IN KOMPONENT SKLADNO S POSTOPKI VHODNE KONTROLE, NADZOR NAD PRIPRAVO IN SUŠENJEM SUROVIN, PRIPRAVA IN ODSTRANITEV KONTROLNIH SREDSTEV NA DM, POTRJEVANJE PROCESA OB ZAGONU PROIZVODNJE, PRIPRAVA IN POTRDITEV PRVIH KOSOV V SERIJI , , ...

 • Company ORIENS trgovina in posredništvo d.o.o., Letališka cesta 5 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.01.2019

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZAPOSLIMO OSEBO ZA NADOMEŠANJE VODJE ADMINISTRACIJE V ASU PORODNIŠKEGA DOPUSTA - DELOVNE NALOGE: VNAŠANJE IN KONTROLA EVIDENCE POROIL, ADMINISTRATIVNA DELA, EVIDENCA STANJA ZALOGE, ODGOVORNOST ZA VODENJE IN PRAVILNOST POSLOVNEGA PROCESA POTROŠNIŠKEGA KREDITIRANJA TER OPRAVLJANJE STORITEV POTROŠNIŠKEGA KREDITIRANJA, DELO V PROGRAMU VASCO, IZDAJA RAUNOV, ODPIRANJE TRAJNIKOV, KONTROLA PLAIL, DELO Z BLAGAJNO IN ZAKLJUEVANJE LE-TE, USKLAJEVANJE ADMINISTRATIVNEGA IN FINANNEGA ODDELKA. , NAJMANJ SREDNJEŠOLSKA IZOBRAZBA V. STOPNJE, ZAELJENA PA VI. STOPNJA IZOBRAZBE. PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI Z IZKUŠNJAMI. POGOJ JE TUDI AKTIVNO ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA. PROSTO 1 DELOVNO MESTO. PRIJAVE POŠLJ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC, PREŠERNOVA ULICA 6 , 3310 ŽALEC in Bloke
  19.01.2019

  PSIHOLOG V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2019, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG PSIHOLOGA V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, ...

 • Company GOSTINSTVO IN TRGOVINA, Aljaž Žilnik s.p., Savinova ulica 9 , 3000 CELJE in Bloke
  19.01.2019

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev oz. z monostjo podaljšanja oz. zaposlitve za nedoloen as, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE KNJIGOVODSKIH IN RAUNOVODSKIH POSLOV (SALDAKONTI, MATERIALNO KNJIGOVODSTVO, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC IN POROIL), OBRAUN PLA, IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, USTREZNA ZNANJA IN PRAKSA ZA DELO V SALDAKONTIH, MATERIALNEM KNJIGOVODSTVU IN OBRAUNU PLA., dopoldan...

 • Company AS - MB GOSTINSTVO IN STORITVE D.O.O. , SLOVENSKA ULICA 2, 2000 MARIBOR in Bloke
  19.01.2019

  VODJA RECEPCIJE V HOTELU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRA KOORDINIRA IN NADZIRA DELO RECEPCIJE, OPRAVLJA DELA RECEPTORJA, PRIPRAVLJA PODATKOVNE PREGLEDE V ZVEZI Z RECEPCIJO, ORGANIZIRA DOGODKE, OGLAŠEVANJA, PRIPRAVLJA REKLAMNI MATERIAL, PLANIRA MARKETINŠKE AKTIVNOSTI, , dopoldan...

 • Company PROFINAL L&M, zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., POT NA KAMENŠAK 16 , 2230 LENART V SLOVENSKIH G in Bloke
  19.01.2019

  FASADER, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, samostojno delo s fasadami in slikopleskarska dela, , dvoizmensko...

 • Company VERGALA storitveno podjetje d.o.o., Za progo 13 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.01.2019

  ZIDAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZIDANJE, OMETAVANJE, OSTALA GRADBENA DELA, , ...

 • Company ERILO, trgovina in gostinstvo, d.o.o., LAVRIČEV TRG 8, 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  19.01.2019

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, , popoldan...

 • Company ROYAL STUDIO, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljanska cesta 90 , 1230 DOMŽALE in Bloke
  19.01.2019

  KOZMETIKI IPD., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V SALONU (MASAE, DEPILACIJE, NEGA OBRAZA,MANIKURA,PEDIKURA,..), , dvoizmensko...

 • Company PROPARTNER, inženiring, proizvodnja in storitve, d.o.o., Podmilščakova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.01.2019

  ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTAE IN IZDELAVA ELEKTRINIH INŠTALACIJ JAKEGA IN ŠIBKEGA TOKA, Bolj je pomembno, da zna oseba delati, kot pa izobrazba., dopoldan...

 • Company DADO TRGOVINA IN GOSTINSTVO, D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 28, 3230 ŠENTJUR in Bloke
  19.01.2019

  NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 20, STREBA PIJAE V DNEVNEM BARU, , dvoizmensko...

 • Company PROFINAL L&M, zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., POT NA KAMENŠAK 16 , 2230 LENART V SLOVENSKIH G in Bloke
  19.01.2019

  IZVAJALEC SUHOMONTANE GRADNJE, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, suhomontana dela in špahtlanje, , dvoizmensko...

 • Company DEMAR, računalniške storitve, d.o.o., Gmajna 10 , 1236 TRZIN in Bloke
  19.01.2019

  ASISTENT VODJE MARKETINGA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OSNOVNE DELOVNE NALOGE: ADMINISTRATIVNA OPRAVILA (ODGOVARJANJE NA POVPRAŠEVANJA),  UREJANJE PROFILOV STRANK/PARTNERJEV ( UREJANJE VSEBINSKIH OGLASOV), VODENJE FB PROFILOV PODJETJA, POMO PRI TRENSKIH AKTIVNOSTI PODJETJA (PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK , UREJANJE POGODB Z OBSTOJEIMI NARONIKI…), PRIPRAVA OGLAŠEVALSKIH VSEBIN PODJETJA, VODENJE EVIDENC PODJETJA (STRANKE, PROJEKTI, TERJATVE ITD.), , DELOVNO MESTO JE ZELO KREATIVNO Z MONOSTJO NAPREDOVANJA. PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI Z IZKUŠNJAMI ALI OSNOVNIM POZNAVANJEM PODROJA MARKETINGA, TER KANDIDATI Z DOBRIMI KOMUNIKACIJSKIMI IN ORGANIZACIJSKIMI SPOSOBNOSTMI. ZAELENO JE VSAJ OSNOVNO POZNAVANJE INTERNETA KOT MEDIJA. PRI IZBIRI BOMO DALI NAJVEJI POUDAREK VAŠI E...

 • Company Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož - Centro per la comunicazione, l'udito e la pronuncia in Bloke
  19.01.2019

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 8. 2019, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE NALOG S PODROJA SURDOPEDAGOŠKE, SPECIALNO PEDAGOŠKE IN DEFEKTOLOŠKE PREVENTIVE, IZVAJANJE DEFEKTOLOŠKO – SURDOPEDAGOŠKIH POSTOPKOV NA TERENU, PROUEVANJE REZULTATOV DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN RAZVIJANJE IN UVAJANJE NOVIH, IZVAJANJE SPLOŠNIH NALOG S PODROJA SURDOPEDAGOŠKE, DEFEKTOLOŠKE, SPECIALNO IN SOCIALNO PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE IN VODENJE STROKOVNEGA DELA, STROKOVNO SODELOVANJE V USTANOVI IN IZVEN NJE, VZGOJNO – PEDAGOŠKO DELO (MENTORSTVO), UPOŠTEVANJE IN IZVAJANJE NAVODIL V ZVEZI Z UPORABO IN VZDREVANJEM ELEKTROAKUSTINIH APARATUR IN KONTROLA INDIVIDUALNIH SLUŠNIH APARATOV, PRIPRAVA NA VZGOJNI IN REHABILITACIJSKI PROCES IN VODENJE USTREZNE ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR, Ulica Arnolda Tovornika 21 , 2000 MARIBOR in Bloke
  19.01.2019

  UITELJ SLOVENŠINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 8. 2019, polni delovni as, 40, POUEVANJE SLOVENŠINE V KOMBINACIJI Z DELOM V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, potrebno priloiti dokazila o izobrazbi (diploma, strokovni izpit), izobrazba: prof. slovenšine, ...

 • Company BIOPROD BIOMEDICINSKI PRODUKTI D.O.O., STEGNE 11, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.01.2019

  INENIRJI IN TEHNOLOGI V INDUSTRIJI IN PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZVOJ TEHNOLOŠKIH PROCESOV, RAZVOJ IZDELKOV, DOKUMENTIRANJE RAZVOJNIH KORAKOV, OPTIMIZACIJA UINKOVITOSTI PROIZVODNIH LINIJ V SMISLU ZMANJŠANJA IZMETA IN POVEANJA PRODUKTIVNOSTI STROJEV IN LJUDI., Napredno poznavanje programov MS Office (Word, Excel, Outlook), sposobnost koncentracije, izkušnje z delom v istih prostorih, ustrezne higienske navade. , dvoizmensko...

 • Company Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož - Centro per la comunicazione, l'udito e la pronuncia in Bloke
  19.01.2019

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 8. 2019, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE NALOG S PODROJA SURDOPEDAGOŠKE, SPECIALNO PEDAGOŠKE IN DEFEKTOLOŠKE PREVENTIVE, IZVAJANJE DEFEKTOLOŠKO – SURDOPEDAGOŠKIH POSTOPKOV NA TERENU, PROUEVANJE REZULTATOV DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN RAZVIJANJE IN UVAJANJE NOVIH, IZVAJANJE SPLOŠNIH NALOG S PODROJA SURDOPEDAGOŠKE, DEFEKTOLOŠKE, SPECIALNO IN SOCIALNO PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE IN VODENJE STROKOVNEGA DELA, STROKOVNO SODELOVANJE V USTANOVI IN IZVEN NJE, VZGOJNO – PEDAGOŠKO DELO (MENTORSTVO), UPOŠTEVANJE IN IZVAJANJE NAVODIL V ZVEZI Z UPORABO IN VZDREVANJEM ELEKTROAKUSTINIH APARATUR IN KONTROLA INDIVIDUALNIH SLUŠNIH APARATOV, PRIPRAVA NA VZGOJNI IN REHABILITACIJSKI PROCES IN VODENJE USTREZNE ...

 • Company PROMETNA ŠOLA MARIBOR, PRERADOVIČEVA ULICA 33 , 2000 MARIBOR in Maribor
  19.01.2019

  DRUGI ISTILCI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, DNEVNO ISTI IN POSPRAVLJA POSLOVNE PROSTORE (UILNICE, TELOVADNICE, HODNIKE, SANITARIJE IN DRUGE PROSTORE ZAVODA); PREZRAUJE PROSTORE; ZAPIRA OKNA IN VRATA OZIROMA ZAKLEPA VRATA PO KONANEM POSLOVANJU ZAVODA IN PO KONCU SVOJEGA DELA; ODNAŠA ODPADKE NA USTREZNO DEPONIJO;GENERALNO ISTI PROSTORE; OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA IN OSEBE, ZADOLENE ZA KOORDINACIJO IŠENJA, V SKLADU S PREDPISI., Sposobnost prilagajanja, izmensko delo po potrebi, pripravljenost na priuitev novih tehnik išenja (istilni stroji). Kandidati morajo poslati prošnjo in ivljenjepis z dokazili (izpis delovne dobe, fotokopijo sprievala o zakljuenem šolanju, potrdilo o nekaznovanju z datumom izdaje manj kot 3 mesece) na naslov PROME...

 • Company BIOPROD BIOMEDICINSKI PRODUKTI D.O.O., STEGNE 11, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.01.2019

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KEMIKALIJ, KEMINIH IZDELKOV, UMETNIH VLAKEN, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, ZAHTEVNA RONA SESTAVA IZDELKOV, SESTAVA IZDELKOV BREZ ALI S POMOJO STROJEV, VARJENJE IN PAKIRANJE IZDELKOV, KONTROLA IZDELKOV IN DISTRIBUCIJA MATERIALA., Rona spretnost, izkušnje z delom v istih prostorih, sposobnost koncentracije, ustrezne higienske navade. , dvoizmensko...

 • Company ARSLAN-BAU montaža klimatskih in prezračevalnih naprav d.o.o., Bolkova ulica 45 , 1235 RADOMLJE in Bloke
  19.01.2019

  INŠTALATER VODOVODNIH NAPRAV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, STROJNIK, ZA VE INFORMACIJ POKLII., ...

 • Company MJK, proizvodnja stavbnega pohištva d.o.o., Hrastje-Mota 50 , 9252 RADENCI in Bloke
  19.01.2019

  MIZAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMONA MIZARSKA DELA, , dopoldan...

 • Company TOMPLAST predelava termoplastov, d.o.o., Cesta na Gradec 5 , 8233 MIRNA in Bloke
  19.01.2019

  VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KONSTRUIRANJE PLASTINIH IZDELKOV, MONTANIH IN KONTROLNIH NAPRAV, ORODIJ ZA BRIZGANJE – KASNEJŠA DIVERZIFIKACIJA DELA, SODELOVANJE S PROJEKTNIM TEAMOM, KI BO RAZVIJAL PROCES BRIZGANJA, MONTAE, KONTROLE IN NENAZADNJE PLASTINEGA IZDELKA ZA ZNANE KUPCE., Programski paket Catia – dobro znanje, Poznavanje ostalih CAD programov (NX, Creo, …) – priproeno, Poznavanje CAD simulacij obremenitev izdelkov, sestavov, konstrukcij – priporoeno, Zahteve avtomobilske industrije glede naina konstruiranja, komunikacijskih protkolov, prejemanja in oddajanja 3D modelov in nartov -  dobro poznavanje, Poznavanje kupevih zahtev za izdelek (Lastenheft, Requirement Specification) - priporoeno. Poznavanje principov projektnega managementa AP...

 • Company MONTESSORI SANJE, zasebni vrtec - hiša otrok montessori, center za svetovanje staršem, vzgojo in izo in Bloke
  19.01.2019

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev, polni delovni as, 40, POMONIK VZGOJITELJA, VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK PO NAELIH PEDAGOGIKE MONTESSORI., PRIJAVA NA RAZPIS MIZŠ "PRVA ZAPOSLITEV NA PODROJU VZGOJE IN IZOBRAEVANJA 2019". POGOJI: STAROST KANDIDATA DO VKLJUNO 29 LET NA DAN 1.5.2019, NIMA DOVOLJ DELOVNIH IZKUŠENJ NA PODROJU VIZ ZA PRISTOP K STROKOVNEM IZPITU, IMA OSNOVNO IZOBRAEVANJE IZ PEDAG. MONTESSORI (OZ. JE VKLJUEN V IZOBRAEVANJE ZA PEDAGOGA MONTESSORI). RAZVEZNI POGOJ: ZAPOSLITEV SE IZVEDE LE V PRIMERU, DA JE DELODAJALEC IZBRAN NA JAVNEM RAZPISU MIZŠ (št. 5442-326/2018)., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
aktiv-plus-trgovsko-podjetje-doo-podbevskova-ulica-11-8000-novo-mesto Edit filters