Jobmonitor. Search results for aktiv-plus-trgovsko-podjetje-doo-podbevskova-ulica-11-8000-novo-mesto

4645 Jobs found

Used filters:
 • aktiv-plus-trgovsko-podjetje-doo-podbevskova-ulica-11-8000-novo-mestox
Displaying 1-50 of 4645 results.
 • Company RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA, KOLODVORSKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.04.2019

  ARHIVIST, poskusno delo , Doloen as  oz. DOLOEN AS ZARADI NADOMEŠANJA SODELAVKE NA MATERINSKEM IN STARŠEVSKEM DOPUSTU., polni delovni as, 40, PRIDOBIVANJE ZVONE, SLIKOVNE, AVDIOVIZUALNE IN DRUGE VSEBINE NA RAZLINIH NOSILCIH, VREDNOTENJE, ANALIZIRANJE, OBDELAVA, KLASIFICIRANJE IN INDEKSIRANJE GRADIVA, UGOTAVLJANJE PRAVICE UPORABE GRADIVA (AVTORSKE IN SORODNE PRAVICE), PRIPRAVA GRADIVA ZA TRAJNO HRANJENJE, PRIPRAVA GRADIVA ZA DIGITALIZACIJO IN DIGITALIZIRANJE GRADIVA, OMOGOANJE DOSTOPA UPORABNIKOM DO GRADIVA, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROIL, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA., Za delo na omenjenem delovnem mestu se zahteva višja strokovna izobrazba multimedijske smeri (inenir multimedijev ali nacionalna poklicna kvalifikacija) ter strokovni izpit iz arhivistike. Ve o razpisu: /. Prijavo, ivl...

 • Company RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA, KOLODVORSKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  18.04.2019

  PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. DOLOEN AS ZARADI NADOMEŠANJA SODELAVKE NA MATERINSKEM IN STARŠEVSKEM DOPUSTU., polni delovni as, 40, ODLOANJE V ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH, VSEBINSKO REŠEVANJE REKLAMACIJ IN USKLAJEVANJE ODPRTIH POSTAVK, VODENJE IN UREJANJE EVIDENC NEPLANIKOV RTV PRISPEVKA, IZVAJANJE PREDPISANIH POSTOPKOV IZTERJAVE IZDELAVA ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROIL, POSREDOVANJE ZNANJ S SEMINARJEV IN DELAVNIC SODELAVCEM, VODENJE ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV., Za delo na omenjenem delovnem mestu se zahteva visokošolska strokovna izobrazba oziroma 1. bolonjska stopnja (diplomirani upravni organizator, diplomirani ekonomist ali druga visokošolska strokovna izobrazba), strokovni izpit iz ZUP (Zakon o upravnem postopku) ter...

 • Company PROSIGNAL, DRUŽBA ZA VAROVANJE, D.O.O., Kersnikova ulica 17 A, 3000 CELJE in Bloke
  18.04.2019

  VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOENJA, , dvoizmensko...

 • Company M-GRUPE, frizerske storitve in trgovina d.o.o., Ulica XIV. divizije 14 , 3000 CELJE in Ljubljana
  18.04.2019

  FRIZER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, FRIZERSKE STORITVE, V primeru, da kandidat nima srednješolske izobrazbe, upoštevamo tudi opravljen teaj frizerstva. Lokacija dela: Tuš center BTC, Bratislavska cesta 9,1000 Ljubljana.  Odpiralni as od ponedeljka do sobote 9.00 - 21.00, nedelja 9.00 - 15.00, dvoizmensko...

 • Company NMP, gostinske storitve, d.o.o., Velika pot 14 , 5250 SOLKAN in Bloke
  18.04.2019

  NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, streba hrane in pijae, kumunikativnost in volja do dela, ...

 • Company DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40 , 1000 LJUBL in Visoko
  18.04.2019

  REFERENT ZA INVESTICIJSKE SKLADE, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev oz. za as nadomešanja delavke na porodniškem dopustu, polni delovni as, 40, OPRAVLJA ORGANIZACIJSKA DELA IN STROKOVNE NALOGE ALI SODELUJE PRI POSTOPKIH ZA ORGANIZACIJSKO ENOTO SEKTOR ZA INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJE IN SKLADE EU, KI OBSEGAJO PRIPRAVO IZVAJANJA PROJEKTOV Z VIDIKA EKONOMIKE, IZDELOVANJE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, VLOG ZA EU SKLADE, CBA ŠTUDIJE UPRAVIENOSTI., Zaeleno znanje tujega jezika. Zahtevana najmanj visokošolska strokovna izobrazba ekonomske, tehnine ali naravoslovne smeri. Zahtevana natannost, zanesljivost, poznavanje delovnih procesov. Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami s podroja investicijske dokumentacije in vlog za EU sredstva. , ...

 • Company AVTO ŠOLA AMD POSTOJNA, podjetje za prometno vzgojo, trgovino in storitve d.o.o., Novi trg 9 , 6230 in Bloke
  18.04.2019

  UITELJ PREDPISOV O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 20, POUEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE - TEORETINI DEL., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company GRIČ KEŽMAN trgovina d.o.o., Mali Obrež 6 , 8257 DOBOVA in Bloke
  18.04.2019

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, RAZISKAVA TRGA, NARTOVANJE PRODAJE IVILSKIH ARTIKLOV, PREDVSEM ZA OSKRBO PICERIJ IN PEKARN, OPERATIVNO VODENJE PRODAJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company GRIČ KEŽMAN trgovina d.o.o., Mali Obrež 6 , 8257 DOBOVA in Bloke
  18.04.2019

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, STORITEV SKLADIŠNIKA, PRAVOASEN, PRAVILEN IN VAREN PREVZEM BLAGA, NJEGOVO SKLADIŠENJE TER PRIPRAVA IN ODDAJA V  NADALJNJO PRODAJO., , dvoizmensko...

 • Company PIK AS, PODJETJE ZA TRGOVINO IN PREVOZ TRŽIČ, D.O.O., BREZJE PRI TRŽIČU 41 A, 4290 TRŽIČ in Kranj
  18.04.2019

  PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PREVZEM ARTIKLOV, PRODAJA, SVETOVANJE STRANKAM, DELO V BLAGAJNI, DELOVNO MESTO JE V TRGOVINI EUROSPIN BLEIWEISOVA KRANJ , dvoizmensko...

 • Company BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o., Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD in Visoko
  18.04.2019

  NABAVNIK, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN USKLAJEVANJE TEDENSKIH, MESENIH IN LETNIH NABAVNIH NARTOV S PROIZVODNJO, KOMUNIKACIJA IN POGAJANJE Z DOBAVITELJI, PRIPRAVA POGODB, ISKANJE NOVIH DOBAVITELJEV IN ALTERNATIVNIH MATERIALOV, SPREMLJANJE NABAVNEGA TRGA, SPREMLJANJE ZALOG IN NAROANJE SUROVIN TER OSTALEGA POTREBNEGA MATERIALA, SKLADNO S PORABO, ORGANIZIRANJE LADIJSKEGA TRANSPORTA OZ. PO POTREBI OSTALIH LOGISTINIH OPRAVIL, OBVLADOVANJE CARINSKIH PROCESOV, REŠEVANJE REKLAMACIJ, PRIPRAVA POROIL ZA VODSTVO., Energini, marljivi in zadovoljni delavci so razlog, da je BISOL e ve kot deset let eden najvejih evropskih proizvajalcev fotonapetostnih modulov in ponudnik naprednih solarnih rešitev. Tudi v prihodnosti si elimo s pomojo zaposlenih, ki ustvarjajo boljši ju...

 • Company STREHE FRAS, Igor Fras s.p., krovstvo in ostale storitve, Stara cesta 20 , 2311 HOČE in Bloke
  18.04.2019

  KROVEC KLEPAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KROVSKO KLEPARSKA DELA, , ...

 • Company VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA, Ob potoku 11 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  18.04.2019

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA PO PROGRAMU V DOMU STAREJŠIH., , dvoizmensko...

 • Company VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA, Ob potoku 11 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  18.04.2019

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. DO VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni as, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA V OKVIRU PRISTOJNOSTI, DOKUMENTIRANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO, RAZPOZNAVA NUJNIH STANJ IN USTREZNO UKREPANJE V OKVIRU PRISTOJNOSTI, RAZDELJEVANJE IN NADZOR NAD JEMANJEM ZDRAVIL, POROANJE IN OBVEŠANJE O SPREMEMBAH PRI STANOVALCIH, AKTIVNO SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU  TER POMO IN SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH SODELAVCEV, IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB  V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI DOMA, OBVEZEN VPIS V...

 • Company A&VE Montage, VARJENJE IN MONTAŽA, ANDREJ FIJAN s.p., Gajevci 24 B, 2272 GORIŠNICA in Bloke
  18.04.2019

  UPRAVLJAVEC ERJAVA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 10 mesecev, polni delovni as, 40, upravljanje gradbenega erjava in ostala pomona dela., , ...

 • Company VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA, Ob potoku 11 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  18.04.2019

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, BOLNIAR V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PRI VSEH TEMELJNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STAROSTNIKA, GLEDE NA NJIHOVO ZDRAVSTVENO STANJE, OPRAVLJANJE DEL S PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN STANDARDOV, NAMEŠANJE DELNO POMINIH IN NEPOMINIH STANOVALCEV V USTREZEN POSTELJNI POLOAJ, NA VOZIEK PO NAVODILIH FIZIOTERAPEVTA IN DELOVNEGA TERAPEVTA, NATANNO POROANJE O STANJU STANOVALCEV (VODENJE USTREZNIH EVIDENC), VZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE, RAZKUEVANJE), IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB  V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI DOMA, OBVEZEN VPIS V REGISTER ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, , veizmensko...

 • Company VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA, Ob potoku 11 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  18.04.2019

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA V OKVIRU PRISTOJNOSTI, DOKUMENTIRANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO, RAZPOZNAVA NUJNIH STANJ IN USTREZNO UKREPANJE V OKVIRU PRISTOJNOSTI, RAZDELJEVANJE IN NADZOR NAD JEMANJEM ZDRAVIL, POROANJE IN OBVEŠANJE O SPREMEMBAH PRI STANOVALCIH, AKTIVNO SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU  TER POMO IN SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH SODELAVCEV, IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB  V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI DOMA, OBVEZEN VPIS V REGISTER ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, , veizmensko...

 • Company MAPI PIPE, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Gorenjska cesta 9 , 1234 MENGEŠ in Bloke
  18.04.2019

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V PROIZVODNJI, MANIPULIRANJE S STROJEM IN SUROVINO, , veizmensko...

 • Company ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE, Belokranjska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, REALIZIRANJE DOGOVORJENEGA PROGRAMA ZDRUENJA, SPREJEMANJE IN UVAJANJE NOVIH UPORABNIKOV PROGRAMA, IZVAJANJE INDIVIDUALNIH NARTOV ZA POSAMEZNIKE, VKLJUENE V PROGRAM, SODELOVANJE PRI REŠEVANJU KRIZNIH SITUACIJ, PRIPRAVA IN IZVAJANJE TEDENSKIH IN MESENIH PROGRAMOV AKTIVNOSTI, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM, SKUPINO, SKUPNOSTJO, SODELOVANJE V STROKOVNIH TIMIH, IZVAJANJE SPREMLJAJOIH DEJAVNOSTI (TABORI, IZLETI, ŠPORTNE AKTIVNOSTI) V ENOTI, UVAJANJE IN SPREMLJANJE LAINIH SODELAVCEV, PRIPRAVA POLLETNIH IN LETNIH PREGLEDOV STANJA PROGRAMA, RAZVOJ STROKOVNE DEJAVNOSTI PREDVSEM NA PODROJU SAMOPOMOI IN SAMOORGANIZACIJE UPORABNIKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVA INTERNIH INFORMACIJ, VODENJE IN OBNAVLJANJE EVIDENC...

 • Company BOSON, trajnostno načrtovanje, d.o.o., Dunajska cesta 106 , 1000 LJUBLJANA in Grad
  18.04.2019

  INENIR GRADBENIŠTVA ZA NIZKE GRADNJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZBRAN KANDIDAT BO ZADOLEN ZA SAMOSTOJNO VODENJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV NA PODROJU GRADBENEGA PROJEKTIRANJA NIZKIH GRADENJ (KOMUNALNI VODI, ZUNANJA UREDITEV, PROMETNA INFRASTRUKUTRA) IN ZA SODELOVANJE NA PROJEKTIH Z DRUGIH PODROIJ., Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: -Ustrezna izobrazba (univ. dipl. in. grad. (7), dipl. in. grad. (6/2), univ. dipl. in. vod.  in kom. in.) -najmanj tri leta delovnih izkušenj na podroju projektiranja nizkih gradenj, -pridobljena licenca G za odgovorno projektiranje gradbenih nartov (zaeleno ni pa nujno), -dobra usposobljenost za delo z raunalnikom in uporabo ustreznega raunalniškega programa za projektiranje infrastrukture, -aktivno znanje slovenske...

 • Company UNICHEM PROIZVODNJA KEMIČNIH IZDELKOV D.O.O., Sinja Gorica 2 , 1360 VRHNIKA in Bloke
  18.04.2019

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, NAROANJE MATERIALA V SKLADIŠU, PRIPRAVA IN TEHTANJE KOMPONENT ZA PROIZVODNJO, PRIPRAVA REPRO MATERIALA ZA PROIZVODNJO, SKRB ZA UREJENOST TEHTALNEGA MESTA, DELO V SKLADIŠU., Zaelen opravljen izpit za viliarja vendar ni pogoj., dopoldan...

 • Company GRADNJE, PREVOZI JERIČ, d.o.o., Sv. Florijan 82 A, 3250 ROGAŠKA SLATINA in Bloke
  18.04.2019

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VOZNIK TOVORNEGA VOZILA, , ...

 • Company ŽIHER projekt, projektiranje, gradbeništvo in svetovanje d.o.o., OPEKARNIŠKA CESTA 17 A, 2270 ORMOŽ in Bloke
  18.04.2019

  POLAGALCI PODOV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POLAGANJE KERAMINIH PLOŠIC NA STENE, TLA IN DRUGE POVRŠINE. PRIPRAVLJANJE STENSKIH IN TALNIH POVRŠIN ZA POKRIVANJE S PLOŠICAMI ALI DRUGIMI MATERIALI., Delo je v tujini, predvsem v Nemiji, pri urejenem in resnem podjetju. Monost in elja po dolgoronem sodelovanju. Zaeljene so dobre rone spretnosti in natannost., dopoldan...

 • Company DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZ NASILJA, Rozmanova ulica 10 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  18.04.2019

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. z monostjo podaljšanja., polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE SPREMLJANJE DELA V VARNI HIŠI, OPRAVLJANJE UVODNIH RAZGOVOROV PRED NASTANITVIJO, SPREJEM IN NASTANITEV UPORABNIC, ORGANIZIRANJE IVLJENJA V NOVEM OKOLJU, PSIHOSOCIALNA PODPORA UPORABNICAM IN OTROKOM, SVETOVANJE PO IND. NARTU IN IZDELAVA VARNOSTNEGA NARTA, ZAGOVORNIŠTVO, SPREMSTVO, SESTANKI, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE SKUPINSKIH AKTIVNOSTI, KRIZNE INTERVENCIJE IZVEN DELOVNEGA ASA, PRIPRAVA STROKOVNIH GRADIV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN ŠTUDIJ STROKOVNE LITERATURE, OSVEŠANJE IN PROMOCIJA PROGRAMA, ZBIRANJE SREDSTEV, SODELOVANJE NA INTERVIZIJSKIH IN SUPERVIZIJSKIH SREANJIH, MENTORSTVO ŠTUDENTOM IN PROSTOVOLJCEM, IZVAJANJE DR...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.04.2019

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SPREJEM IN IZROITEV BLAGA, SKRB ZA STANJE BLAGA IN VODENJE SKLADIŠNE EVIDENCE, UPRAVLJANJE Z VILIARJEM., V CELJU, dvoizmensko...

 • Company BOSON, trajnostno načrtovanje, d.o.o., Dunajska cesta 106 , 1000 LJUBLJANA in Grad
  18.04.2019

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZBRAN KANDIDAT BO ZADOLEN ZA SAMOSTOJNO VODENJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV NA PODROJU GRADBENEGA PROJEKTIRANJA PROMETNE INFRASTRUKTURE IN ZUNANJIH UREDITEV IN ZA SODELOVANJE NA PROJEKTIH Z DRUGIH PODROIJ., Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Ustrezna izobrazba (univ. dipl. in. grad. (7), dipl. in. grad. (6/2), univ. dipl. in. vod.  in kom. in.) , najmanj tri leta delovnih izkušenj na podroju projektiranja prometne infrastrukture, pridobljena licenca G za odgovorno projektiranje gradbenih nartov (zaeleno ni pa nujno), dobra usposobljenost za delo z raunalnikom in uporabo ustreznega raunalniškega programa za projektiranje infrastrukture, aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika, vozniški izpit B...

 • Company STAVBNO POHIŠTVO MITOS, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., SPODNJA VIŽINGA 21 A, 2360 RADLJE in Bloke
  18.04.2019

  UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, ZAHTEVNA PROIZVODNA DELA NA LINIJAH ZA PROIZVODNJO OKEN IN SENIL IN MONTAA NA TERENU, RONE SPRETNOSTI ZA DELO V PROIZVODNI PVC IN ALU STAVBNEGA POHIŠTVA, BRANJE PROIZVODNIH DELOVNIH NALOGOV, ...

 • Company Center za socialno delo Južna Primorska, Prisoje 1 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  18.04.2019

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 10 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL, SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV IN DRUGIH NALOG PO ZAKONU, KI JIH IZVAJA CSD, ZAPOSLITEV V KRIZNEM CENTRU ZA RTVE NASILJA, SPREJEM IN NUDENJE VARNOSTI IN OSKRBE RTVAM NASILJA, SODELOVANJE PRI IZDELAVI INDIVIDUALNIH NARTOV DELA IN POMOI ZA UPORABNICE, SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI SLUBAMI ZNOTRAJ IN IZVEN CSD, SODELOVANJE V STROKOVNIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, POMO PRI PRIPRAVI IN ORGANIZIRANJU DODATNIH PROGRAMOV., ELENE DELOVNE IZKUŠNJE V SOCIALNEM VARSTVU, STROKOVNI IZPIT IZ PODROJA SOCIALNEGA VARSTVA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ ZUP, ZNANJA S PODROJA KOMUNIKACIJE, MEDSEBOJNIH ODNOSOV, DELO S POSAMEZNIKOM IN SKUPINO, TIMSKO DELO, ZAELENE IZKUŠNJE S PODRO...

 • Company RAJH IVO S.P. - Trgovina z novim in rabljenim blagom, Draženci 96 , 2288 HAJDINA in Bloke
  18.04.2019

  NATAKARJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, streba pijae in hrane, , dvoizmensko...

 • Company PINO urejanje okolja, Manja Črešnjar s.p., Lavtarjeva ulica 11 , 2000 MARIBOR in Bloke
  18.04.2019

  VRTNARJI IN DREVESNIARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VRTNARSKA OPRAVILA NA TERENU PRI UREJEVANJU OKOLJA,SADITEV RASTLIN,OBREZOVANJE IVE MEJE,OBREZ DREVES,KOŠNJA TER DRUGA DELA V OKVIRU DEJAVNOSTI IN PO NAVODILU DELODAJALCA, , dopoldan...

 • Company S2M, prevozi in storitve d.o.o., Kotlje 204 , 2394 KOTLJE in Bloke
  18.04.2019

  VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VOZNIK KOMBIJA, PRISOTNOST PRI NAKLADANJU, RAZKLADANJU IN CARINJENJU BLAGA, , dopoldan...

 • Company GLOBINSKO VRTANJE ZORAN JOVANIĆ, S.P., Drenik 18 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  18.04.2019

  GEOVRTALEC, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI VRTANJU Z VRTALNIM STROJEM V KAMNOLOMU., , ...

 • Company BELES, predelava lesa d.o.o.., Črnomaljska cesta 5 , 8333 SEMIČ in Bloke
  18.04.2019

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA MATERIALA ZA ODPREMO, SORTIRANJE, ZLAGANJE, zahtevano potrdilo o usposobljenosti z delom z motorno ago, dopoldan...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK, CESTA NA BOKALCE 51 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.04.2019

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, USKLAJEVANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA ZAPOSLENIH V DELOVNI ENOTI, VKLJUEVANJE V PROGRAME, KI SE ODVIJAJO V DEL. ENOTI IN SPREMLJANJE REZULTATOV, SODELOVANJE Z OSTALIMI ORG. ENOTAMI ZNOTRAJ ZAVODA, KI SE OBASNO VKLJUUJEJO V DELO V DELOVNI ENOTI IN DAJANJE PREDLOGOV ZA SPREMEMBE V ORGANIZACIJSKEM SMISLU, SODELOVANJE PRI RAZREŠEVANJU KONFLIKTNIH SITUACIJ MED STANOVALCI IN ZAPOSLENIMI TER SVOJCI V DEL. ENOTI, OBVEŠANJE SVOJCEV, UGOTAVLJANJE POTREB PO REDNEM INVESTICIJSKEM VZDREVANJU IN SODELOVANJE Z VODJEM SLUBE VZDREVANJA IN OSTALIMI PRI INVESTICIJSKIH ZADEVAH DEL. ENOTE, SKRB ZA ORGANIZACIJO IN USKLAJEVANJE REDNIH TIMSKIH SESTANKOV ZAPOSLENIH V DEL. ENOTI NA RAZLINIH NIVOJIH, NARTOVANJE, IZVAJANJ...

 • Company MAKSIM TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE, D.O.O.,, Bežigrajska cesta 6 , 3000 CELJE in Bloke
  18.04.2019

  KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - VODENJE EVIDENCE OPRAVLJENIH DELOVNIH UR, BLOKOV ZA PREHRANO, DOPUSTOV, BOLNIŠKEGA STALEA;- PRIJAVA IN ODJAVA ZAPOSLENIH V OBVEZNO ZDRAVSTVENO IN POKOJNINSKO ZAVAROVANJE;- ORGANIZACIJA IN SPREMLJAVA IZOBRAEVANJA IN USPOSABLJANJA V PODJETJU;- PRIJAVE ZAPOSLENIH NA ZUNANJE STROKOVNE SEMINARJE, POSVETE IN KONFERENCE;- PRIPRAVA ANALIZE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH Z ORGANIZACIJO IZOBRAEVANJA;- VODENJE KADROVSKIH IN DRUGIH EVIDENC S PODROJA RAZVOJA KADROV;- PRIPRAVA POROIL S PODROJA IZOBRAEVANJA IN USPOSABLJANJA;- PRIPRAVA DRUGIH POROIL S KADROVSKEGA PODROJA;- PRIPRAVA DOPISOV IN OBVEŠANJE KANDIDATOV O IZBIRI;- VODENJE EVIDENC IZPOSOJE STROKOVNE LITERATURE IN PERIODIKE;- VODENJE DNEVNE, MESENE IN LETNE STATISTIKE IZPOS...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.04.2019

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZDELOVANJE KOVINSKIH IZDELKOV IN POLIZDELKOV NA STROJU, SPLOŠNE NASTAVITVE STROJEV ALI NAPRAV, PREVENTIVNA VZDREVALNA DELA IN IŠENJE STROJEV, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , veizmensko...

 • Company IVO RAJH S.P.; Rajh Ivo s.p. - Podružnica GOSTILNA MUŠKONCH, Zgornja Hajdina 44 B, 2288 HAJDINA in Bloke
  18.04.2019

  NATAKARJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, streba pijae in hrane, , dvoizmensko...

 • Company MEDIA LAB, trgovina in storitve, d.o.o., Tržaška cesta 133 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.04.2019

  STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRENJE, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KREATIVNA ZASNOVA MARKETINŠKIH KAMPANJ TER NAGRADNIH IGER. SKRB ZA SOCIALNE MEDIJE, STALNO SPREMLJANJE PRODAJE IN PRIPRAVA TER RAZPOREJANJE BANERJEV GLEDE NA DOSEENO PRODAJO PO SPLETNI STARNI 1NADAN.SI, DOGOVARJANJE KOMPENZACIJ ZA OGLASNI PROSTOR Z OSTALIMI MEDIJI IN IZPELJAVA LE TEH. ISKANJE NOVIH MARKETINŠKIH PRIJEMOV IN IDEJ. KREATIVNO SNOVANJE NOVIH ZANIMIVIH MARKETINŠKO / PRODAJNIH KAMPANJ, OPERATIVNE DELOVNE NALOGE V ODDELKU MARKETINGA PO NALOGU VODJE, PRIPRAVA NAROILNIC IN POGODB TER PREVZEM KOMUNIKACIJE OD TOKE DOGOVORJENEGA POSLA NAPREJ, TAKO S SLOVENSKIMI KOT TUJIMI POSLOVNIMI PARTNERJI PO NALOGU SVOJE VODJE. OBDELAVA E OBSTOJEIH POSLOVNIH PARTERJEV/STRANK, VODENJ...

 • Company DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9 , 2000 MARIBOR in Bloke
  18.04.2019

  VARUH-NEGOVALEC V ZAVODU ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VARSTVO, VODENJE TER VZPODBUJANJE IN POMO STANOVALCEM S CILJEM ZAGOTOVITVE IM VEJE SAMOSTOJNOSTI IN SKRB ZA VARNO POUTJE, PO POTREBI IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV,..., strokovni izpit na podroju zdravstvene dejavnosti, eleno znanje iz gerontologije in psihiatrine obravnave, ...

 • Company DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9 , 2000 MARIBOR in Bloke
  18.04.2019

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, VKLJUEVANJE V NEGOVALNIM TIM,..., strokovni izpit na podroju zdravstvene dejavnosti, ...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.04.2019

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ODBIJANJE LIVNIH SISTEMOV NA ODLITKU, BRUŠENJE ODLITKOV, VIZUALNA KONTROLA ODLITKOV IN PRIPRAVA ZA PAKIRANJE, SKLADIŠENJE IN ODPREMO, UPRAVLJANJE ISTILNEGA STROJA, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., V CELJU, veizmensko...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Maribor
  18.04.2019

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, OBDELAVA, DODELAVA, SORTIRANJE IN KONTROLA IZDELKOV, IŠENJE PLASTINIH ODLITKOV, TISKANJE, IŠENJE IN KONTROLA EFEKTOV NA IZDELKIH, NATIKANJE NA ROKICE IN PRIPRAVA ZA LAKIRANJE, MONTAA STEKEL IN SKLOPOV, KONTROLA IN PAKIRANJE IZDELKOV, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. PRIAKUJEMO KANDIDATE, KI SO NATANNI IN IMAJO RONE SPRETNOSTI, PRIPRAVLJENOST NA DVOIZMENSKO DELO, DOBER VID IN OBUTEK ZA DETAJLE, ZANESLJIVOST IN ODGOVORNOST. NUDIMO DELO V DVEH IZMENAH, ZAPOSLITEV ZA DOLOEN AS,  STIMULATIVNA IZPLAILA GLEDE NA DELOVNO USPEŠNOST IN PRISOTNOST KANDIDATA, DELO V ISTI, KLIMATIZIRANI PROIZVODNJI, Z MONOSTJO SEDEEGA IN STOJEEGA DELA., Prijava naj vkljuuje vaše kontaktne podatke (tel. š...

 • Company ADECCO H.R. d.o.o.; ADECCO H.R. d.o.o., Poslovna enota Novo mesto, KANDIJSKA CESTA 51, 8000 NOVO MES in Bloke
  18.04.2019

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPIS DELOVNIH NALOG: - KONTROLA DELOVNEGA PROCESA,- PREKLADANJE BLAGA,- LEPLJENJE BLAGA,- SKRB ZA ISTOO,- MANIPULACIJA BLAGA Z VILIARJEM (MONOST PRIUITVE),- OSTALA PODOBNA DELA PO NAVODILIH VODJE.   PRIAKUJEMO:- PRIPRAVLJENOST NA DELO V VE IZMENAH,- ELJO PO DOLGORONI ZAPOSLITVI,- VESELJE DO RAZGIBANEGA DELA,- DOBRO FIZINO KONDICIJO,- VESELJE DO TIMSKEGA DELA.     NUDIMO:- ZAPOSLITEV ZA NEDOLOEN AS S POSKUSNIM OBDOBJEM,- MONOST NAPREDOVANJA,- REDNO IN STIMULATIVNO PLAILO,- DELO V PRIJETNEM KOLEKTIVU,- MENTORSTVO IN UENJE NA DELOVNEM MESTU,- RAZGIBANO ZAPOSLITEV (ROTACIJA DELOVNIH MEST TEKOM DELAVNIKA),- MONOST FINANCIRANEGA OPRAVLJANJA IZPITA ZA VILIARJA., , veizmensko...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO, Šlajmerjeva ulica 6 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.04.2019

  INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve JU z materinskega in starševskega dopusta, polni delovni as, 40, PO STANDARDNIH NAVODILIH OPRAVLJA VSE RUTINSKE PREISKAVE V LABORATORIJU ZA TROMBOCITNE IN GRANULOCITNE PREISKAVE IN LABORATORIJU ZA PRETONO CITOMETRIJO; IZVAJA TESTIRANJA IN VREDNOTI REZULTATE TESTOV; VODI STATISTIKO LABORATORIJA, USTREZNE REGISTRE IN SODELUJE PRI KALKULACIJI CEN ZA POSAMEZNE STORITVE; OPRAVLJA TESTIRANJA V ZVEZI Z RAZVOJNO RAZISKOVALNIM DELOM IN UVAJANJEM NOVIH METOD S PODROJA DIAGNOSTIKE; VODI DOLOENO LABORATORIJSKO DOKUMENTACIJO (SOP, ANALIZE, ŠTUDIJE, KONTROLE KAKOVOSTI, INVENTAR, PROTOKOLI DELA); SODELUJE PRI VODENJU STATISTIKE IN PRIPRAVI POROIL ZA PODROJE LABORATORIJA; SODELUJE PRI IZVEDBI POSAMEZNIH STROKOVNIH NALOG (...

 • Company SAMSIC storitve d.o.o., Verovškova ulica 55 A, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.04.2019

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE INDUSTRIJSKIH OBRATOV IN PROIZVODNIH LINIJ, PISARN, IN DRUGIH POSLOVNIH PROSTOROV, DVIGAL, GARA, PARKIRNIH MEST, IŠENJE OBJEKTOV PO GRADNJI, IŠENJE IN VZDREVANJE VSEH VRST TALNIH POVRŠIN, IŠENJE SANITARIJ, IŠENJE OKENSKIH STEKEL, STROJNO IN RONO IŠENJE, MOKRO IN SUHO BRISANJE TAL, OMETANJE IN BRISANJE PRAHU, LOEVANJE ODPADNEGA MATERIALA, ZBIRANJE, SORTIRANJE, ODLAGANJE ODPADKOV, PRAZNJENJE KOŠEV, MENJAVA VREK ZA KOŠE, POLNJENJE SANITARNEGA MATERIALA, IZPOLNJEVANJE EVIDENC., , dopoldan...

 • Company DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, ULICA IVANA TURŠIČA 6 , 6210 SEŽANA in Bloke
  18.04.2019

  VZDREVALEC PERILA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, skrajšan delovni as, 20, SORTIRANJE, ZLAGANJE IN LIKANJE PERILA IN GARDEROBE,  PRANJE IN SUŠENJE PERILA V STROJIH, UPRAVLJANJE S STROJI,  PREGLED IN ODDAJA PERILA IN GARDEROBE V ŠIVANJE,  ODDAJA ZLIKANEGA PERILA IN GARDEROBE,  IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA. , , dopoldan...

 • Company CLEANING družba za storitve in trgovino d.o.o., Cesta 24. junija 25 , 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  18.04.2019

  DELOVODJA V DEJAVNOSTI IŠENJA, PRANJA IPD., poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRA REDNA IN GENERALNA IŠENJA, USPOSABLJANJE ISTILNEGA OSEBJA, SEZNANJANJE ISTILCEV Z UPORABO ISTIL, USPOSABLJANJE DELAVCEV S STROJI, IZVAJANJE KONTROLE IŠENJA PO OBJEKTIH V SKLADU S PLANOM KONTROLE, UREJANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE, KONTAKTIRANJE Z NARONIKOM, POROANJE VODJI OPERATIVE IN DRUGA DELA PO NAVODILIH VODJE., Poznavanje tehnologije išenja!, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC, PARTIZANSKA POT 16 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  18.04.2019

  INENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SVETOVANJE BOLNIKOM GLEDE ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN MONOST PREDANALITSKIH VPLIVOV, ODVZEM VENSKE IN KAPILARNE KRVI, ZBIRANJE, SORTIRANJE, EVIDENTIRANJE BIO.MATERIALA, PRIPRAVA BIO.MATERIALA ZA PREISKAVE, IZVAJANJE, KONTROLE KAKOVOSTI DELA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, poznavanje laboratorijskega informacijskega sistema, opravljen strokovni izpit, samostojnost, certifikat za odvzem krvi, dopoldan...

 • Company NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1 , 2000 MARIBOR in Maribor
  18.04.2019

  LABORATORIJSKI TEHNIKI V BIOMEDICINI, BIOLOGIJI, FARMAKOLOGIJI (RAZEN V ZDRAVSTVU), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE LABORATORIJSKIH DEL: IZVAJANJE AKREDITIRANIH MERITEV IN PRESKUSOV OD PRIPRAVE DO POSTOPKOV NA APARATURAH IN DO IZRAUNOV REZULTATOV, SODELOVANJE; ANALITIKA RAZLINIH VZORCEV; UPOŠTEVANJE STANDARDOV KAKOVOSTI PRI DELU; DRUGA DELA PO NALOGU NEPOSREDNEGA VODJE; PRIPRAVA OPREME, PRIBORA, MATERIALOV IN PROSTOROV V POVEZAVI Z DELOM; SODELOVANJE PRI VZDREVANJU, AURIRANJU IN PROGRAMIRANI OBDELAVI PODATKOV (RAUNALNIŠKO PODPRTI SISTEMI); SKRBNIŠTVO NAD  SPLOŠNO IN MERILNO OPREMO (APARATURE), NEPOSREDNO POVEZANIMI S STROKOVNIM DELOM; VZDREVANJE TER KONTROLA REDA IN HIGIENE V DELOVNEM PROSTORU; RAVNANJE PO VELJAVNIH DOKUMENTIH SISTEMA KAKOVOSTI, V PO...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE, OB GROSUPELJŠČICI 28, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  18.04.2019

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG, , dvoizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
aktiv-plus-trgovsko-podjetje-doo-podbevskova-ulica-11-8000-novo-mesto Edit filters